گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش

گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش

دریافت

گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

18
فرمت فایل

doc
حجم فایل

20 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

21

9,900 تومان
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش در 21 صفحه ورد قابل ویرایش ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلفماشین صفحه تراش یكی از ماشینهایی است كه آنرا جزء ماشینهای ابزار می نامند . این نوع ماشین برخلاف ماشین تراش دارای حركت اصلی رفت و برگشت خطی است . با حركت رفت و برگشت متوالی كه رنده را حمل می كند قطعه كارتراشیده می شود . در ماشینهای ابزار مشابه مثل ماشین صفحه تراش دروازه ای اختلاف آنها در حركت ابزار می باشد . زیرا حركت ابزار در ماشین صفحه تراش معمولی فقط طولی ولی در ماشین صفحه تراش دروازه ای حركت ابزار عمودی یا عرضی است . در ماشین تراش معمولی قطعه كار را كه روی میز ماشین می بندند دارای حركت عرضی است كه در این صورت بار برداشته شده بارنده بوسیله حركت عرضی میز ماشین انجام میگیرد . بطور كلی عمل برش ماشینهای صفحه تراش معمولی و دروازه ای یكسان است . بنابراین اصول قوانینی كه در صفحات آینده خواهد آمد برای هر دو نوع ماشین فوق صادق می باشد . عمل براده برداری فقط در زمان رفت قلم صورت میگیرد برای محافظت قلم در زمان برگشت قلم قدری از روی كار بسمت بالا حركت كرده در این حالت با سطح كار فاصله خواهد داشت .انواع ماشین های صفحه تراشمعمولاً برای تراش كارها از نظر فرم و اندازه ماشینهای صفحه تراش را بانواع مختلف بشرح زیر می سازند .1ـ ماشین صفحه تراش معمولی (كورس كوتاه)2ـ ماشین صفحه تراش دروازه ای (كورس بلند)3ـ ماشین صفحه تراش عمودی (كله زنی) ماشین صفحه تراش معمولی (كورس كوتاه)امروزه در ساخت كارهای فلزی كه مورد نیاز صنایع است صفحه تراش یكی از ماشینهای مفیدی می باشد كه برای انواع مختلف كارها با سرعت های متفاوت و قابل تنظیم پیشنهاد و ساخته شده است .ماشینهای صفحه تراش را در كارگاههای ابزار سازی و قالبسازی و كارگاههای تعمیراتی كارخانجات مختلف و نیز در كارهای كوچك بكار می برند . كارهائیكه با این ماشین میتوان انجام داد با سایر ماشینها تقریباً غیر عملی و با مقرون بصرفه نیست .ماشین صفحه تراش ماشینی  است كه برای براده برداری از رویسطوح مسطح با حركت متوالی رفت و برگشت بكار میبرند . این نوع ماشین با حركت كشاب در صفحه افقی بطور معمولی بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد . اجزاء مختلف ماشین صفحه تراشقسمتهای عمده ماشین صفحه تراش معمولی قطعاتی هستند كه از سوار نمودن آنها روی یكدیگر تشكیل ماشین صفحه تراش را میدهند .وظایف اصلی و موارد استفاده ماشین صفحه تراش عمودی (كله زنی) كه یكی از انواع ماشین های صفحه تراش می باشد بعداً مورد بحث قرار میگیرد . پایه ماشین صفحه تراشپایه ماشین صفحه تراش كه جنس آن از چدن و بصورت مكعب مستطیل است بطور مستقیم روی كف كارگاه و یا روی فنداسیون سیمانی كه بستگی به نوع ماشین دارد قرار میگیرد و در بعضی از موارد كه ماشین كوچك است آنرا روی میز قرار میدهند كه معمولاً این نوع ماشین را ماشینصفحه تراش رومیزی نامگذاری نموده اند .سطح روی پایه بطور دقیق و صحیحی تراشیده شده كه بتوان سایر اجزاء ماشین را روی آن سوار كرد .دور پایه دارای لبه برآمده ای می باشد كه برای نگهداری روغنهای اضافی كه ممكن است از سایر قسمتها ریزش كند در نظر گرفته شده است . روغنهای اضافی در ضمن عملیات براده برداری می چكند . بدنه (ستون)بدنه یا قاب صفحه تراش روی پایه قرار میگیرد كه جنس آن از چدن و بصورت توخالی مانند یك جعبه ریخته شده است كه از طرف بالا به پائین باز می باشد . دستگاه مكانیزم انتقال حركت كه كشاب را بحركت درمیآورد در داخل آن قرار دارد و نیز دستگاه خودكار با در یك طرف آن سوار شده است.روی بدنه در دو طرف آن شیارهای دم چلچله ای برای هدایت و راهنمائی فرم های دم چلچله ای كه روی كشا قرار گرفته ایجاد شده است .در قسمت جلو ستون دو سطح عمودی با فرمهای دم چلچله ای و دربعضی از ماشینها فرم مكعب مستطیل شكل بطور دقیق تراشیده  و سنگ زده شده است كه برای هدایت میز ماشین در جهت بالا و پائین می باشد . ریل عرضیریل عرضی میز ماشین كه در جلو ستون سرتاسر آن قرار گرفته از جنس چدن ریخته و بصورتفرم دم چلچله ای یا فرم راست گوشه تراشیده و بطور دقیق سنگ زده شده اند . از این قسمت برای حركت دادن میز ماشین بصورت افقی بسمت چپ و راست استفاده می شود . این قسمت كه میز با آن درگیر است كلاً بوسیله پیچ و مهره كه بصورت عمودی قرار گرفته اند میز را بسمت بالا یا پائین حركت میدهند . ضمناً پیچ بار عرضی را پیچ هدایت می نامند كه بطور افقی در وسط ریل عرضی قرار گرفته است . پیچ حركت عرضی حركت زین را كه میز روی آن سوار است كنترل می نماید. زینزین ماشین كه بصورت سطح صافی ونسبتاً نازك ازجنس چدن ریخته و تراشكاری و سنگ زده شده است . یك طرف آن روی ریل قرار گرفته و طرف دیگر آن میز سوار شده است . این قسمت بوسیله مهره ایكه روی پیچ ریل می باشد در عرض ماشین حركت می نماید . دو طرف زین كه روی ریل قرار گرفته برای جلوگیری از ورود كثافات داخل زین و ریل 4 عدد كاسه نمد قرار داده اند كه با حرف B نشان داده شده است . میز ماشین و پایه محكم كننده آنمیز این نوع ماشین ها از چدن بصورت تو خالی ریخته و بصورت مكعب مستطیل شكل بالا و پائین آن آزاد است . پیشانی میز به سطح پایه بوسیله پیچ و مهره محكم می شود . یك طرف میز در بیشتر از ماشینهای صفحه تراش بصورت قائم نسبت بسطح میز كاملاً تراشیده شده و در بعضی دیگر از ماشینها دو طرف میز نسبت بسطح آن بصورت زاویه قائمه ساخته شده اند . دو طرف میز دارای شیارهای T شكل برای بستن بعضی از كارها كه امكان بستن آن روی میز نیست می باشد . البته باید تذكر داد كه علاوه بر بستن مستقیم كار روی میز در دو طرف آن میتوان گیره رومیزی و یا قالبهای راهنما و یا صفحه گونیا را قرار داد و سپس كار را در آن وسائل جا داده و محكم نمود. برای بستن كارها و یا وسائل نگهدارنده كار از پیچ و مهره و نیز روبنده استفاده میگردد . پایه میز دارای شیارهای عمودی در طول آن بوده كه محل قرار گرفتن پیچ جهت محكم نمودن آن می باشد . كف پایه نیز كاملاً دقیق تراشیده شده كه می تواند بطور صحیحی روی سطح پایه قرار گیرد .همانطور كه قبلاً بیان شد دو نوع میز برای ماشینهای صفحه تراش ساخته شده است كه عبارتند از میز ساده و میز استاندارد شده كه قادر است حركت عمودی و افقی را كه قبلاً توضیح داده شد انجام دهد . علاوه بر آنها نوع دیگری میز برای ماشین صفحه تراش ساخته اند كه آنرا بنام میز گردان (یونیورسال) می نامند كه مشاهده خواهید كرد . كه این میز می تواند بر روی میز معمولی و یا مستقیم بجای میز معمولی بسته شود . این میز علاوه بر حركت عرضی و عمودی نیز دارای حركت دورانی خواهد بود كه حركت چرخشی آن بموازات حركت كشاب (رنده) صورت میگیرد . از این میزمی توان برای تراشیدن صفحاتیكه دارای زاویه میباشند استفاده كرد.حركت بار یا دستگاه تنظیم باردر ماشین صفحه تراش جهت ایجاد براده بایستی قطعه كار نسبت به لبه برش رنده بطرف چپ یا راست حركت كند تا سبب برداشت براده توسط رنده شود . كه در تراش صفحات بطور افقی قطعه كار كه روی میز ماشین بسته شده با میز ماشین آهسته بسمت رنده حركت كرده و در تراش قطعات بصورت عمودی بایستی رنده كه روی دستگاه رند گیر بسته شده توسط دسته تنظیم بار عمودیبطرف قطعه كار حركت داد كه این عمل قبل از هر كورس بكار یعنی در زمان برگشت قلم انجام میگیرد ولی چنانچه عمل بار دادن چه در حالت عمودی و چه در حالت افقی با دست صورت گیرد در نتیجه حركت نامرتب ونامنظم اهرم بار سطح قطعه كار نامرتب خواهد شد و اگر بار اجباری یا باصطلاح خودكار صورت گیرد دیگر این عمل صورت نخواهد گرفت و درنتیجه سطح كار صاف و پرداخت میگردد كه البته این عمل بستگی بنوك رنده خواه داشت . بطور كلی در ساختمان تنظیم بار در ماشینهای مختلف متغیر بوده و در اكثر ماشینها دستگاه تنظیم بار فقط جهت خود كار نمودن بار عرضی (حركت جنبی میز) ساخته شده و در برخی دیگر از ماشینها از این دستگاه برای بحركت درآوردن میز در هر دو جهت افقی و عمودی استفاده می شود . دستگاه تنظیم باردستگاه تنظیم بار تشكیل شده است از چرخ لنگی با شكاف T شكل كه بوسیله محور چرخ دنده بزرگ بگردش در میآید . درداخل شكاف ایم چرخ دنده میله ای قابل حركت است و در هر نقطه ای قابل تنظیم می باشد از طرفی دیگر پیچ میز حركت عرضی بار در قسمت دو سر در داخل ریل عرض یا طاقان بندی شده است و امكان حكت آن بطرفین ممكن نمی باشد در روی این پیچ مهره ای قرار گرفته كه بمیز ماشین محكم شده و هنگامیكه پیچ میز ماشین بوسیله دستگاه خودكار حركت كند مهره میز ماشین را همراه خود بطرفین خواهد كشاند در یك طرف این پیچ استوانه ای كه دارای شیارها و دندانه هائی می باشد كه در آن شیار ها دندانه موشكی (خار) قرار میگیرد . میله ایكه در شیار چرخ لنگ دار حركت میكند توسط میل رابطی بموشك (خار متحرك) وصل شده و این میل ربط زمانیكه بطرف جلو حركت میكند بوسیله موشك چرخ دنده روی پیچ را یك یا چند دندانه بحركت در میآورد كه نتیجتاً این حركت به پیچ میز ماشین منتقل میگردد ، زمانیكه چرخ لنگ حركت خود را ادامه دهد میل رابط دوباره بعقب برمیگردد و موشك چنانچه گام پیچ برحسب اینچ یعنی 2/0 اینچ باشد رابطه فوق بصورت زیر نوشتهمی شود.گام پیچ بر حسب اینچمقدار پیشروی میزاز طرفی دیگر ماشن های صفحه تراش ضامن تنظیم بار (موشك) بصورتهای مختلف ساخته شده كه ر زیر مشاهده خواهید كرد . دردو نوع نشان دده شده نوع اول بصورت موشكی و نوع دوم بطریق ضامن دارمی باشد .(خار لنگ) كه یك طرف آن قدری مایل و طرف دیگر آن كاملاً مستقیم می باشد میله رابط موشك از داخل شیار بالا آمده و در اثر برگشت میله موشك با فشار فنر كه در پشت آن است مجدداً در داخل شیار دیگری وارد می شود در اینحالت استوانه شیار دار یك دندانه حركت دورانی كرده كه با حركت آن پیچ میز عرضی دارای گردش بوده كه این گردش سبب حركت عرض میز خواهد شد . چنانچه بخواهیم حركت بار را عكس نمائیم لازم است كه موشك را باندازه 180 درجه بگردانیم تا جهت گردش پیچ میز ماشین برعكس شود . و از طرفی برای تعیین مقدار ار (پیشروی میز ماشین) بایستی میله داخل چرخ لنگ دور نمائیم مقدار بار (پیشروی) بیشتر و هر چقد بمركز چرخ لنگ نزدیك باشد مقدار بار لازم كمتر شده در نتیجه سطح تراشیده پرداخت خواهد شد برای این منظور معمولاً برای خشن تراشی باید خار هر دفعه از روی چند دندانه بگذرد در صورتیكه در هنگام پرداخت فقط باید یك دندانه تغییر مكان داده شود . از طرفی برای تعیین مقدار پیشروی میز در هر دور گردش پیچ در قسمت سرپیچ حلقه مدرجی قرار گرفته كه هنگامگردش پیچ مقداری نیز خواهد گشت كه این مقدار معمولاً بر حسب یكهزارم اینچ و یا دو صدم میلیمتر نشان داده شده است برای محاسبه مقدار پیشرفت میز (حركت بار) از رابطه زیر میتوان استفاده كرد .اگر مقدار پیشروی را با a و تعداد شیارها را با Z و گام پیچ ماشین را P نشان دهیم مقدار پیشروی برابر است با .مقدار پیشروی میز بازاء یك دور گردش پیچ        مثال ـ گام پیچ ریل عرضی ماشین صفحه تراش 4 میلیمتر و استوانه روی پیچ دارای 40 شیار می باشد مقدار پیشروی را محاسبه نمائید .علاوه بر دستگاههای تنظیم بار خودد كار گفته شده نوع دیگری از دستگاه تنظیم بار خودكار بصورت زیر توضیح داده می شود . این نوع دستگاه از نظر موشك یا خار و استوانه دندانه دار با نوع دیگر یكی است و تفاوت كلی آن دراینست كه در این نوع دستگاه بجای چرخ دنده لنگ دار از وسیله ای از یك میله كه یك سر آن به موشك (خار) و سر دیگر آن دارای مهره ای است كه روی پیچی كه یك سر آن در قسمت پائین دوشاخه ای یا طاقان بندی و سردیگر آن در قسمت بالای دو شاخه طاقان بندی شده وجود دارد كه با گردش این قسمت مهره میله رابط را بسمت موشك یا خار حركتدستگاه زیر رندهبطور كلی دستگاه زیر رنده از دو قسمت كلی تشكیل شده است. این قسمت مهمترین قسمت دستگاه حامل قلم گیر (سوپرت دستی) است . هنگامیكه كشاب بسمت جلو حركت میكند یعنی برش صورت میگرد از طرف رنده كه در روی زیررنده قرار گرفته است به پیشانی آن فشار وارد می نماید بنابراین لازم است كه دستگاه زیر رنده بطور مناسبی روی دستگاه سوپرت دستی بوسیله پیچ و مهره مخصوص بخود محكم شود تا از تغییر مكان جلوگیری گردد . از طرفی دیگر در روی دستگاه زیر رنده كه با حرف D نشان داده شده است قطعه مكعب مستطیل شكلی كه با E مشخص شده با استفاده از محوری در طرفین دستگاه زیر رنده قرار گرفته محكم می شود . این قطعه روی محور بطور آزاد می تواند حركت چرخشی داشته باشد . حال با استفاده از حركت هنگام برگشت كشاب یعنی برگشت رنده از روی قطعه كار قطعه مورد نظر با رنده بسمت بالا حركت كرده و در نتیجه از شكستن و صدمه دیدن رنده جلوگیری بعمل می آید .قسمت زیر رنده روی دستگاه حامل قلم گیر با استفاده از پیچ و مهره محكم شده و نیز می توان آنرا نسبت بسطح قائم تحت هر زاویه كه برای تراش قطعات لازم است قرار داد . كه البته جهت گردش می تواند موافق و یا مخالف حركت عقربه ساعت باشد . كه با استفاده انحراف دستگاه زر رنده در نگام برگشت كشاب رنده بطور آزاد و راخت تری بسمت بالا رنده می شود . این عمل بیشتر در مواقعی صورت میگیرد كه می بایستی بغل تراشی و یا زاویه تراشی نمود . معمولاً دستگاه زیر رنده عمودی بر روی دستگاه حامل قلم گیر قرار میگیرد .رنده صفحه تراش مانند رنده تراش دارای فرم مخصوص بكار می باشد این رنده ها در داخل دستگاه قلم گیر بسته می شود . همانطور كه قبلاً نیزگفته شد در هنگام حركت رنده بسمت جلو یعنی در عمل برش از طرف رنده به پیشانی دستگاه قلم یا پایه سطح رنده فشار وارد میآورد . كهمی بایستی در این باره بسیار دقت نمود .ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراشاندازه صفحه تراش را بر مبنای حداكثر طول كشاب (رنده) مشخص می نماید كه این اندازه ممكن است بر حسب اینچ و یا بر حسب میلیمتر در نظر گرفته شود . حداكثر طول حركت كشاب در ماشینهای صفحه تراش رومیزی 6 اینچ و در ماشینهای صفحه تراش بزرگ 36 اینچ می باشد . ولی در ماشینهای صفحه تراش كه بر مبنای سیستم متریك ساخته می شود طول حركت كشاب از 200 تا 900 میلیمتر یا یكمتر در نظر گرفته شود . مثلاً ماشین صفحه تراش 16 اینچی ماشینی است كه میتواند قطعاتی كه درای طول و عرض بین صفر تا 16 اینچ است بتراشد .ابعاد لازم برای طول حركت برش بدین منظور در نظر گرفته می شود كه با ماشین صفحه تراش مناسب قطعه را تراشید و یا طول حركت برش رنده را بر حسب طول و یا عرض قطعه تنظیم كرد . از طرفی دیگر ماشین صفحه تراش را بر مبنای سه بعد قطعه یعنی یك مكعبی كه دارای طول و عرض و ارتفاع مساوی است در نظر میگیرند. كه در این حالت مقدار حركت برش (رفت) و برگشت با حركت عرضی میز و حركت عمودی میز یا رنده برابرمی باشد . در ماشین فوق كه در طول حركت كشاب برابر 16 اینچ بود . یعنی این ماشین می تواند قطعه ایكه بصورت مكعب به ابعاد 16×16×16 است بتراشد . جدول شماره (1) ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراش ضمیمه كتاب می باشد . گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراشکاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراشکارورزی بررسی ماشین های صفحه تراشدانلود گزارش کارآموزی بررسی ماشین های صفحه تراشبررسی ماشین های صفحه تراشماشینصفحه تراش

 • مقاله در مورد پایگاه داده

  مقاله در مورد پایگاه داده دریافت مقاله در مورد پایگاه داده دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 پایگاه داده ، مجموعه‌ای از اقلام اطلاعاتی ساخت یافته است از آنجا…

 • خدای ابراهیم

  خدای ابراهیم دریافت خدای ابراهیم سه دین بزرگ سامی، یعنی یهودیت، مسیحیت و اسلام، به دلیل انتسابشان به حضرت ابراهیم (ع)، ادیان ابراهیمی خوانده می شوند دسته بندی مطالعات خانواده بازدید ها 193 فرمت فایل zip حجم فایل 70 کیلو…

 • دانلود تحقیق طراحی و مدلسازی كامپیوتری

  دانلود تحقیق طراحی و مدلسازی كامپیوتری دریافت دانلود تحقیق طراحی و مدلسازی كامپیوتری دسته: فنی و حرفه ای بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دانلود تحقیق طراحی و مدلسازی كامپیوتری قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی

  پاورپوینت روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی دریافت پاورپوینت روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 817 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 دانلود پاورپوینت با موضوع روشهای دستیابی به توسعه اقتصادی، در قالب ppt…

 • تحقیق در راهبردهای مدیریت استعدادها ونگهداشت سرمایه فكری

  تحقیق در راهبردهای مدیریت استعدادها ونگهداشت سرمایه فكری دریافت تحقیق در راهبردهای مدیریت استعدادها ونگهداشت سرمایه فكری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 سرمایه‌‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ…

 • تحقیق و بررسی در مورد جنین (جنین انسان)

  تحقیق و بررسی در مورد جنین (جنین انسان) دریافت تحقیق و بررسی در مورد جنین (جنین انسان) دسته: مامایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 215 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 تحقیق و بررسی در مورد جنین (جنین انسان)…

 • تحقیق طراحی سیستم مكنده غلات

  تحقیق طراحی سیستم مكنده غلات دریافت تحقیق طراحی سیستم مكنده غلات این تحقیق طراحی سیستم مكنده غلات می باشد كه این سیستم غلات را از یك مخزن كشتی یا سیلو جدا كرده و به فاصله ای دیگر انتقال می دهد…

 • تحقیق با موضوع روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی

  تحقیق با موضوع روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی دریافت تحقیق با موضوع روشهای تست و ارزیابی وب سایت و برنامه های سازمانی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 922 کیلوبایت…

 • مقاله درمورد تالاسمی

  مقاله درمورد تالاسمی دریافت مقاله درمورد تالاسمی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 مقاله درمورد تالاسمی قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله درمورد تالاسمی* تالاسمی چیست؟    تالاسمی یك واژه یونانی…

 • گزارش کاروزی در بانک کشاورزی

  گزارش کاروزی در بانک کشاورزی دریافت گزارش کاروزی در بانک کشاورزی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1078 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 بانك كشاورزی در بیست و یكم خرداد سال 1312 تاسیس شده…

 • فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان معماری طبقه دوم آپارتمان مسکونی 5 طبقه با اندازه گذاری و مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان…

 • دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع

  دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع دریافت دانلود نقشه اتوکد تاسیسات مکانیک کارخانه به مساحت یازده هزار متر مربع دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: dwg حجم فایل: 3590 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44…

 • پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

  پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع دریافت پاورپوینت انواع درب در 35 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع دسته:…

 • دانلود پاورپوینت انواع تحقیقات و روش های تحقیق

  دانلود پاورپوینت انواع تحقیقات و روش های تحقیق دریافت دانلود پاورپوینت انواع تحقیقات و روش های تحقیق دسته: علوم پایه بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 430 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 این فایل حاوی مطالعه انواع تحقیقات و…

 • پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما

  پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما دریافت پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl-2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما پاورپوینت تعیین مارکرهای bcl2 و p53 به روش ایمونوهیستوشیمی در آملوبلاستوما در 10 اسلاید قابل ویرایش همراه…

 • دانلود تحقیق در موردعضلات ناحیه شانه

  دانلود تحقیق در موردعضلات ناحیه شانه دریافت دانلود تحقیق در موردعضلات ناحیه شانه دانلود تحقیق در موردعضلات ناحیه شانه دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 19 فرمت فایل zip حجم فایل 6.058 مگا بایت تعداد صفحات فایل 25…

 • نمونه قرارداد اجاره خودرو 2

  نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 دریافت نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 دسته: فرم و مستندات بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 نمونه قرارداد اجاره خودرو 2 قیمت فایل فقط 7,700 تومان فایل نمونه…

 • بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صاد

  بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صاد دریافت بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی استان خراسان و ارائه راهکارههای مناسب جهت افزایش صاد بررسی وضعیت فعلی مدیریت بازار فیروزه صادراتی…

 • مبانی نظری سلامت اجتماعی

  مبانی نظری سلامت اجتماعی دریافت مبانی نظری سلامت اجتماعی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پیشینه ومبانی نظری پژوهش سلامت اجتماعی قیمت فایل فقط 29,700 تومان پیشینه ومبانی نظری پژوهش…

 • منطق آستانه مقاومتی

  منطق آستانه مقاومتی دریافت منطق آستانه مقاومتی مدارات منطقی CMOS، ممریستور، مدارات مقاومتی، منطق آستانه دسته بندی مقالات ترجمه شده isi بازدید ها 120 فرمت فایل doc حجم فایل 1.535 مگا بایت تعداد صفحات فایل 11 14,300 تومان Resistive Threshold…

 • روش های پیشرفته نمونه برداری

  روش های پیشرفته نمونه برداری دریافت روش های پیشرفته نمونه برداری دسته: منابع طبیعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1677 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 روش نمونه برداری در جنگل یکی از مسائل مهم در علوم جنگلداری و…

 • سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی

  سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دریافت سازماندهی منابع رشته علم اطلاعات و دانش شناسی آشنایی با سازماندهی منابع ، مطلب آموزشی و کتاب مناسبی برای رشته علم اطلاعات و دانش شناسی بوده که در 111 صفحه تهیه…

 • دانلود پاورپوینت فیبرهای نوری

  دانلود پاورپوینت فیبرهای نوری دریافت دانلود پاورپوینت فیبرهای نوری دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1736 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 فیبرهای نوری رشته های بلند و نازکی از شیشه بسیار خالصند که ضخامتی در…

 • دانلود جلوتر از زمان حركت كنید 21 ص

  دانلود جلوتر از زمان حركت كنید 21 ص دریافت دانلود جلوتر از زمان حركت كنید 21 ص دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 دانلود جلوتر از زمان حركت كنید 21…

 • بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال

  بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال دریافت بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1670 کیلوبایت تعداد…

 • تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG

  تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG دریافت تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار ایجاد جایگاه سوخت CNG در 14 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • اثبات رابطه سببیت

  اثبات رابطه سببیت دریافت اثبات رابطه سببیت همان‌طور كه می‌دانیم یكی از مسائل مهم در امور كیفری اثبات رابطه‌ی سببیّت است بدیهی است اگر عملی مستقیماً باعث حصول نتیجه مجرمانه شود احراز رابطه سببیّت با دشواری مواجه نخواهد شد، مثلاً…

 • حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6)

  حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6) دریافت حل مشکل ussd در مدل SCL-U31 ( حل مشکل ussd در مدل Huawei Y6) حل کامل مشکل کد های دستوری USSD CODE در هواوی مد…

 • امنیت درکتابخانه های دیجیتال

  امنیت درکتابخانه های دیجیتال دریافت امنیت درکتابخانه های دیجیتال بررسی امنیت درکتابخانه های دیجیتال دسته بندی امنیت بازدید ها 184 فرمت فایل rar حجم فایل 723 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 12 12,100 تومان   این فایل به بررسی امنیت…

 • پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos

  پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos دریافت پرسشنامه اعتیاد به تلفن همراه جنارو و همکاران cos پرسشنامه مقیاس استفاده افراطی از تلفن همراه دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 108 فرمت فایل docx حجم فایل 11 کیلو…

 • نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه

  نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه دریافت نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون فقه دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 449 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 نمونه سوال با عنوان ساده ساز متون…

 • پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن

  پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن دریافت پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم هندریکسن دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1759 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 دانلود پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری جلد دوم…

 • و آنالیز آنالیز مقاله اول یافتن مسیر بهینه بدون خطا در شبكه با خرابی گره زیاد

  و آنالیز آنالیز مقاله اول یافتن مسیر بهینه بدون خطا در شبكه با خرابی گره زیاد دریافت و آنالیز آنالیز مقاله اول یافتن مسیر بهینه بدون خطا در شبكه با خرابی گره زیاد آنالیز مقالات به همراه اسلاید پاورپوینت دسته…

 • مبانی نظری و پیشینه آمیخته بازاریابی

  مبانی نظری و پیشینه آمیخته بازاریابی دریافت مبانی نظری و پیشینه آمیخته بازاریابی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 مبانی نظری و پیشینه آمیخته بازاریابی قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت…

 • مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه

  مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه دریافت مبانی نظری نظام های مالی و انواع نهادهای بازار پول و سرمایه دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…