گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش

گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش

دریافت

گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

18
فرمت فایل

doc
حجم فایل

20 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

21

9,900 تومان
گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراش در 21 صفحه ورد قابل ویرایش ساختمان ، انواع ، طریقه تنظیم و عملیات مختلفماشین صفحه تراش یكی از ماشینهایی است كه آنرا جزء ماشینهای ابزار می نامند . این نوع ماشین برخلاف ماشین تراش دارای حركت اصلی رفت و برگشت خطی است . با حركت رفت و برگشت متوالی كه رنده را حمل می كند قطعه كارتراشیده می شود . در ماشینهای ابزار مشابه مثل ماشین صفحه تراش دروازه ای اختلاف آنها در حركت ابزار می باشد . زیرا حركت ابزار در ماشین صفحه تراش معمولی فقط طولی ولی در ماشین صفحه تراش دروازه ای حركت ابزار عمودی یا عرضی است . در ماشین تراش معمولی قطعه كار را كه روی میز ماشین می بندند دارای حركت عرضی است كه در این صورت بار برداشته شده بارنده بوسیله حركت عرضی میز ماشین انجام میگیرد . بطور كلی عمل برش ماشینهای صفحه تراش معمولی و دروازه ای یكسان است . بنابراین اصول قوانینی كه در صفحات آینده خواهد آمد برای هر دو نوع ماشین فوق صادق می باشد . عمل براده برداری فقط در زمان رفت قلم صورت میگیرد برای محافظت قلم در زمان برگشت قلم قدری از روی كار بسمت بالا حركت كرده در این حالت با سطح كار فاصله خواهد داشت .انواع ماشین های صفحه تراشمعمولاً برای تراش كارها از نظر فرم و اندازه ماشینهای صفحه تراش را بانواع مختلف بشرح زیر می سازند .1ـ ماشین صفحه تراش معمولی (كورس كوتاه)2ـ ماشین صفحه تراش دروازه ای (كورس بلند)3ـ ماشین صفحه تراش عمودی (كله زنی) ماشین صفحه تراش معمولی (كورس كوتاه)امروزه در ساخت كارهای فلزی كه مورد نیاز صنایع است صفحه تراش یكی از ماشینهای مفیدی می باشد كه برای انواع مختلف كارها با سرعت های متفاوت و قابل تنظیم پیشنهاد و ساخته شده است .ماشینهای صفحه تراش را در كارگاههای ابزار سازی و قالبسازی و كارگاههای تعمیراتی كارخانجات مختلف و نیز در كارهای كوچك بكار می برند . كارهائیكه با این ماشین میتوان انجام داد با سایر ماشینها تقریباً غیر عملی و با مقرون بصرفه نیست .ماشین صفحه تراش ماشینی  است كه برای براده برداری از رویسطوح مسطح با حركت متوالی رفت و برگشت بكار میبرند . این نوع ماشین با حركت كشاب در صفحه افقی بطور معمولی بسیار زیاد مورد استفاده قرار میگیرد . اجزاء مختلف ماشین صفحه تراشقسمتهای عمده ماشین صفحه تراش معمولی قطعاتی هستند كه از سوار نمودن آنها روی یكدیگر تشكیل ماشین صفحه تراش را میدهند .وظایف اصلی و موارد استفاده ماشین صفحه تراش عمودی (كله زنی) كه یكی از انواع ماشین های صفحه تراش می باشد بعداً مورد بحث قرار میگیرد . پایه ماشین صفحه تراشپایه ماشین صفحه تراش كه جنس آن از چدن و بصورت مكعب مستطیل است بطور مستقیم روی كف كارگاه و یا روی فنداسیون سیمانی كه بستگی به نوع ماشین دارد قرار میگیرد و در بعضی از موارد كه ماشین كوچك است آنرا روی میز قرار میدهند كه معمولاً این نوع ماشین را ماشینصفحه تراش رومیزی نامگذاری نموده اند .سطح روی پایه بطور دقیق و صحیحی تراشیده شده كه بتوان سایر اجزاء ماشین را روی آن سوار كرد .دور پایه دارای لبه برآمده ای می باشد كه برای نگهداری روغنهای اضافی كه ممكن است از سایر قسمتها ریزش كند در نظر گرفته شده است . روغنهای اضافی در ضمن عملیات براده برداری می چكند . بدنه (ستون)بدنه یا قاب صفحه تراش روی پایه قرار میگیرد كه جنس آن از چدن و بصورت توخالی مانند یك جعبه ریخته شده است كه از طرف بالا به پائین باز می باشد . دستگاه مكانیزم انتقال حركت كه كشاب را بحركت درمیآورد در داخل آن قرار دارد و نیز دستگاه خودكار با در یك طرف آن سوار شده است.روی بدنه در دو طرف آن شیارهای دم چلچله ای برای هدایت و راهنمائی فرم های دم چلچله ای كه روی كشا قرار گرفته ایجاد شده است .در قسمت جلو ستون دو سطح عمودی با فرمهای دم چلچله ای و دربعضی از ماشینها فرم مكعب مستطیل شكل بطور دقیق تراشیده  و سنگ زده شده است كه برای هدایت میز ماشین در جهت بالا و پائین می باشد . ریل عرضیریل عرضی میز ماشین كه در جلو ستون سرتاسر آن قرار گرفته از جنس چدن ریخته و بصورتفرم دم چلچله ای یا فرم راست گوشه تراشیده و بطور دقیق سنگ زده شده اند . از این قسمت برای حركت دادن میز ماشین بصورت افقی بسمت چپ و راست استفاده می شود . این قسمت كه میز با آن درگیر است كلاً بوسیله پیچ و مهره كه بصورت عمودی قرار گرفته اند میز را بسمت بالا یا پائین حركت میدهند . ضمناً پیچ بار عرضی را پیچ هدایت می نامند كه بطور افقی در وسط ریل عرضی قرار گرفته است . پیچ حركت عرضی حركت زین را كه میز روی آن سوار است كنترل می نماید. زینزین ماشین كه بصورت سطح صافی ونسبتاً نازك ازجنس چدن ریخته و تراشكاری و سنگ زده شده است . یك طرف آن روی ریل قرار گرفته و طرف دیگر آن میز سوار شده است . این قسمت بوسیله مهره ایكه روی پیچ ریل می باشد در عرض ماشین حركت می نماید . دو طرف زین كه روی ریل قرار گرفته برای جلوگیری از ورود كثافات داخل زین و ریل 4 عدد كاسه نمد قرار داده اند كه با حرف B نشان داده شده است . میز ماشین و پایه محكم كننده آنمیز این نوع ماشین ها از چدن بصورت تو خالی ریخته و بصورت مكعب مستطیل شكل بالا و پائین آن آزاد است . پیشانی میز به سطح پایه بوسیله پیچ و مهره محكم می شود . یك طرف میز در بیشتر از ماشینهای صفحه تراش بصورت قائم نسبت بسطح میز كاملاً تراشیده شده و در بعضی دیگر از ماشینها دو طرف میز نسبت بسطح آن بصورت زاویه قائمه ساخته شده اند . دو طرف میز دارای شیارهای T شكل برای بستن بعضی از كارها كه امكان بستن آن روی میز نیست می باشد . البته باید تذكر داد كه علاوه بر بستن مستقیم كار روی میز در دو طرف آن میتوان گیره رومیزی و یا قالبهای راهنما و یا صفحه گونیا را قرار داد و سپس كار را در آن وسائل جا داده و محكم نمود. برای بستن كارها و یا وسائل نگهدارنده كار از پیچ و مهره و نیز روبنده استفاده میگردد . پایه میز دارای شیارهای عمودی در طول آن بوده كه محل قرار گرفتن پیچ جهت محكم نمودن آن می باشد . كف پایه نیز كاملاً دقیق تراشیده شده كه می تواند بطور صحیحی روی سطح پایه قرار گیرد .همانطور كه قبلاً بیان شد دو نوع میز برای ماشینهای صفحه تراش ساخته شده است كه عبارتند از میز ساده و میز استاندارد شده كه قادر است حركت عمودی و افقی را كه قبلاً توضیح داده شد انجام دهد . علاوه بر آنها نوع دیگری میز برای ماشین صفحه تراش ساخته اند كه آنرا بنام میز گردان (یونیورسال) می نامند كه مشاهده خواهید كرد . كه این میز می تواند بر روی میز معمولی و یا مستقیم بجای میز معمولی بسته شود . این میز علاوه بر حركت عرضی و عمودی نیز دارای حركت دورانی خواهد بود كه حركت چرخشی آن بموازات حركت كشاب (رنده) صورت میگیرد . از این میزمی توان برای تراشیدن صفحاتیكه دارای زاویه میباشند استفاده كرد.حركت بار یا دستگاه تنظیم باردر ماشین صفحه تراش جهت ایجاد براده بایستی قطعه كار نسبت به لبه برش رنده بطرف چپ یا راست حركت كند تا سبب برداشت براده توسط رنده شود . كه در تراش صفحات بطور افقی قطعه كار كه روی میز ماشین بسته شده با میز ماشین آهسته بسمت رنده حركت كرده و در تراش قطعات بصورت عمودی بایستی رنده كه روی دستگاه رند گیر بسته شده توسط دسته تنظیم بار عمودیبطرف قطعه كار حركت داد كه این عمل قبل از هر كورس بكار یعنی در زمان برگشت قلم انجام میگیرد ولی چنانچه عمل بار دادن چه در حالت عمودی و چه در حالت افقی با دست صورت گیرد در نتیجه حركت نامرتب ونامنظم اهرم بار سطح قطعه كار نامرتب خواهد شد و اگر بار اجباری یا باصطلاح خودكار صورت گیرد دیگر این عمل صورت نخواهد گرفت و درنتیجه سطح كار صاف و پرداخت میگردد كه البته این عمل بستگی بنوك رنده خواه داشت . بطور كلی در ساختمان تنظیم بار در ماشینهای مختلف متغیر بوده و در اكثر ماشینها دستگاه تنظیم بار فقط جهت خود كار نمودن بار عرضی (حركت جنبی میز) ساخته شده و در برخی دیگر از ماشینها از این دستگاه برای بحركت درآوردن میز در هر دو جهت افقی و عمودی استفاده می شود . دستگاه تنظیم باردستگاه تنظیم بار تشكیل شده است از چرخ لنگی با شكاف T شكل كه بوسیله محور چرخ دنده بزرگ بگردش در میآید . درداخل شكاف ایم چرخ دنده میله ای قابل حركت است و در هر نقطه ای قابل تنظیم می باشد از طرفی دیگر پیچ میز حركت عرضی بار در قسمت دو سر در داخل ریل عرض یا طاقان بندی شده است و امكان حكت آن بطرفین ممكن نمی باشد در روی این پیچ مهره ای قرار گرفته كه بمیز ماشین محكم شده و هنگامیكه پیچ میز ماشین بوسیله دستگاه خودكار حركت كند مهره میز ماشین را همراه خود بطرفین خواهد كشاند در یك طرف این پیچ استوانه ای كه دارای شیارها و دندانه هائی می باشد كه در آن شیار ها دندانه موشكی (خار) قرار میگیرد . میله ایكه در شیار چرخ لنگ دار حركت میكند توسط میل رابطی بموشك (خار متحرك) وصل شده و این میل ربط زمانیكه بطرف جلو حركت میكند بوسیله موشك چرخ دنده روی پیچ را یك یا چند دندانه بحركت در میآورد كه نتیجتاً این حركت به پیچ میز ماشین منتقل میگردد ، زمانیكه چرخ لنگ حركت خود را ادامه دهد میل رابط دوباره بعقب برمیگردد و موشك چنانچه گام پیچ برحسب اینچ یعنی 2/0 اینچ باشد رابطه فوق بصورت زیر نوشتهمی شود.گام پیچ بر حسب اینچمقدار پیشروی میزاز طرفی دیگر ماشن های صفحه تراش ضامن تنظیم بار (موشك) بصورتهای مختلف ساخته شده كه ر زیر مشاهده خواهید كرد . دردو نوع نشان دده شده نوع اول بصورت موشكی و نوع دوم بطریق ضامن دارمی باشد .(خار لنگ) كه یك طرف آن قدری مایل و طرف دیگر آن كاملاً مستقیم می باشد میله رابط موشك از داخل شیار بالا آمده و در اثر برگشت میله موشك با فشار فنر كه در پشت آن است مجدداً در داخل شیار دیگری وارد می شود در اینحالت استوانه شیار دار یك دندانه حركت دورانی كرده كه با حركت آن پیچ میز عرضی دارای گردش بوده كه این گردش سبب حركت عرض میز خواهد شد . چنانچه بخواهیم حركت بار را عكس نمائیم لازم است كه موشك را باندازه 180 درجه بگردانیم تا جهت گردش پیچ میز ماشین برعكس شود . و از طرفی برای تعیین مقدار ار (پیشروی میز ماشین) بایستی میله داخل چرخ لنگ دور نمائیم مقدار بار (پیشروی) بیشتر و هر چقد بمركز چرخ لنگ نزدیك باشد مقدار بار لازم كمتر شده در نتیجه سطح تراشیده پرداخت خواهد شد برای این منظور معمولاً برای خشن تراشی باید خار هر دفعه از روی چند دندانه بگذرد در صورتیكه در هنگام پرداخت فقط باید یك دندانه تغییر مكان داده شود . از طرفی برای تعیین مقدار پیشروی میز در هر دور گردش پیچ در قسمت سرپیچ حلقه مدرجی قرار گرفته كه هنگامگردش پیچ مقداری نیز خواهد گشت كه این مقدار معمولاً بر حسب یكهزارم اینچ و یا دو صدم میلیمتر نشان داده شده است برای محاسبه مقدار پیشرفت میز (حركت بار) از رابطه زیر میتوان استفاده كرد .اگر مقدار پیشروی را با a و تعداد شیارها را با Z و گام پیچ ماشین را P نشان دهیم مقدار پیشروی برابر است با .مقدار پیشروی میز بازاء یك دور گردش پیچ        مثال ـ گام پیچ ریل عرضی ماشین صفحه تراش 4 میلیمتر و استوانه روی پیچ دارای 40 شیار می باشد مقدار پیشروی را محاسبه نمائید .علاوه بر دستگاههای تنظیم بار خودد كار گفته شده نوع دیگری از دستگاه تنظیم بار خودكار بصورت زیر توضیح داده می شود . این نوع دستگاه از نظر موشك یا خار و استوانه دندانه دار با نوع دیگر یكی است و تفاوت كلی آن دراینست كه در این نوع دستگاه بجای چرخ دنده لنگ دار از وسیله ای از یك میله كه یك سر آن به موشك (خار) و سر دیگر آن دارای مهره ای است كه روی پیچی كه یك سر آن در قسمت پائین دوشاخه ای یا طاقان بندی و سردیگر آن در قسمت بالای دو شاخه طاقان بندی شده وجود دارد كه با گردش این قسمت مهره میله رابط را بسمت موشك یا خار حركتدستگاه زیر رندهبطور كلی دستگاه زیر رنده از دو قسمت كلی تشكیل شده است. این قسمت مهمترین قسمت دستگاه حامل قلم گیر (سوپرت دستی) است . هنگامیكه كشاب بسمت جلو حركت میكند یعنی برش صورت میگرد از طرف رنده كه در روی زیررنده قرار گرفته است به پیشانی آن فشار وارد می نماید بنابراین لازم است كه دستگاه زیر رنده بطور مناسبی روی دستگاه سوپرت دستی بوسیله پیچ و مهره مخصوص بخود محكم شود تا از تغییر مكان جلوگیری گردد . از طرفی دیگر در روی دستگاه زیر رنده كه با حرف D نشان داده شده است قطعه مكعب مستطیل شكلی كه با E مشخص شده با استفاده از محوری در طرفین دستگاه زیر رنده قرار گرفته محكم می شود . این قطعه روی محور بطور آزاد می تواند حركت چرخشی داشته باشد . حال با استفاده از حركت هنگام برگشت كشاب یعنی برگشت رنده از روی قطعه كار قطعه مورد نظر با رنده بسمت بالا حركت كرده و در نتیجه از شكستن و صدمه دیدن رنده جلوگیری بعمل می آید .قسمت زیر رنده روی دستگاه حامل قلم گیر با استفاده از پیچ و مهره محكم شده و نیز می توان آنرا نسبت بسطح قائم تحت هر زاویه كه برای تراش قطعات لازم است قرار داد . كه البته جهت گردش می تواند موافق و یا مخالف حركت عقربه ساعت باشد . كه با استفاده انحراف دستگاه زر رنده در نگام برگشت كشاب رنده بطور آزاد و راخت تری بسمت بالا رنده می شود . این عمل بیشتر در مواقعی صورت میگیرد كه می بایستی بغل تراشی و یا زاویه تراشی نمود . معمولاً دستگاه زیر رنده عمودی بر روی دستگاه حامل قلم گیر قرار میگیرد .رنده صفحه تراش مانند رنده تراش دارای فرم مخصوص بكار می باشد این رنده ها در داخل دستگاه قلم گیر بسته می شود . همانطور كه قبلاً نیزگفته شد در هنگام حركت رنده بسمت جلو یعنی در عمل برش از طرف رنده به پیشانی دستگاه قلم یا پایه سطح رنده فشار وارد میآورد . كهمی بایستی در این باره بسیار دقت نمود .ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراشاندازه صفحه تراش را بر مبنای حداكثر طول كشاب (رنده) مشخص می نماید كه این اندازه ممكن است بر حسب اینچ و یا بر حسب میلیمتر در نظر گرفته شود . حداكثر طول حركت كشاب در ماشینهای صفحه تراش رومیزی 6 اینچ و در ماشینهای صفحه تراش بزرگ 36 اینچ می باشد . ولی در ماشینهای صفحه تراش كه بر مبنای سیستم متریك ساخته می شود طول حركت كشاب از 200 تا 900 میلیمتر یا یكمتر در نظر گرفته شود . مثلاً ماشین صفحه تراش 16 اینچی ماشینی است كه میتواند قطعاتی كه درای طول و عرض بین صفر تا 16 اینچ است بتراشد .ابعاد لازم برای طول حركت برش بدین منظور در نظر گرفته می شود كه با ماشین صفحه تراش مناسب قطعه را تراشید و یا طول حركت برش رنده را بر حسب طول و یا عرض قطعه تنظیم كرد . از طرفی دیگر ماشین صفحه تراش را بر مبنای سه بعد قطعه یعنی یك مكعبی كه دارای طول و عرض و ارتفاع مساوی است در نظر میگیرند. كه در این حالت مقدار حركت برش (رفت) و برگشت با حركت عرضی میز و حركت عمودی میز یا رنده برابرمی باشد . در ماشین فوق كه در طول حركت كشاب برابر 16 اینچ بود . یعنی این ماشین می تواند قطعه ایكه بصورت مكعب به ابعاد 16×16×16 است بتراشد . جدول شماره (1) ظرفیت و اندازه ماشینهای صفحه تراش ضمیمه كتاب می باشد . گزارش کاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراشکاراموزی بررسی ماشین های صفحه تراشکارورزی بررسی ماشین های صفحه تراشدانلود گزارش کارآموزی بررسی ماشین های صفحه تراشبررسی ماشین های صفحه تراشماشینصفحه تراش

 • مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها

  مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها دریافت مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین كشورها دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 مقاله اصول اساسی حاكم بر روابط بین…

 • دانلود تحقیق آب

  دانلود تحقیق آب دریافت دانلود تحقیق آب دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 آب یكی از فراوانترین تركیبات زمین بوده و از آن به عنوان بزرگترین حلال شیمیایی یاد شده است…

 • تحقیق کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف

  تحقیق کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف دریافت تحقیق کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف تحقیق کارآفرینی خرید دستگاه ها و تجهیزات مورد نیاز جهت حفاری و اکتشاف…

 • پاورپوینت سهام عادی: تجزیه و تحلیل و استراتژیها

  پاورپوینت سهام عادی: تجزیه و تحلیل و استراتژیها دریافت پاورپوینت سهام عادی: تجزیه و تحلیل و استراتژیها دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1078 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود پاورپوینت با موضوع سهام عادی تجزیه و…

 • پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل

  پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل دریافت پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 پرسشنامه 16 عاملی شخصیت کتل قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه آزمون16PF روایی:دارد پایایی:دارد…

 • دانلود طرح آماده اعلامیه فوت (آگهی نامه ترحیم)

  دانلود طرح آماده اعلامیه فوت (آگهی نامه ترحیم) دریافت دانلود طرح آماده اعلامیه فوت (آگهی نامه ترحیم) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 28885 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 آگهی نامه ترحیم…

 • پاورپوینت بررسی مدیریت زمان

  پاورپوینت بررسی مدیریت زمان دریافت پاورپوینت بررسی مدیریت زمان دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1846 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 47 پاورپوینت بررسی مدیریت زمان در 47 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت فایل…

 • زمین در آغاز شكل گیری

  زمین در آغاز شكل گیری دریافت زمین در آغاز شكل گیری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 136 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 در اوایل پیدایش منظومه شمسی ، ذرات ریز غبار موجود در قرص خورشید که…

 • تحقیق سیستم ترمز سالنهای مسافری - از نظر سوپاپهای سه قلو، سوپاپهای اضافی، EB3، تبدیل فشار، MTZ-SH2 (ضد لغزش)

  تحقیق سیستم ترمز سالنهای مسافری - از نظر سوپاپهای سه قلو، سوپاپهای اضافی، EB3، تبدیل فشار، MTZ-SH2 (ضد لغزش) دریافت تحقیق سیستم ترمز سالنهای مسافری - از نظر سوپاپهای سه قلو، سوپاپهای اضافی، EB3، تبدیل فشار، MTZ-SH2 (ضد لغزش) دسته:…

 • تحقیق ایجاد وب سایت پویا

  تحقیق ایجاد وب سایت پویا دریافت تحقیق ایجاد وب سایت پویا مقدمه در این تحقیق سعی كرده ام تا تمام مطالب بطور دقیق و شرح جزئیات هر بخش ارائه دهم، عناوینی كه در این تحقیق قید شده به بطور مختصر…

 • اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم

  اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم دریافت اقدام پژوهی چگونه دانش آموزان را به شرکت در گروه سرود ترغیب نمایم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 54…

 • آموزش مقدماتی نرم افزار متلب

  آموزش مقدماتی نرم افزار متلب دریافت آموزش مقدماتی نرم افزار متلب دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2460 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 101 آموزش مقدماتی متلب به شیوه ساده قیمت فایل فقط 44,000 تومان آموزش مقدماتی متلب…

 • راهنمای آزمونS.C.L-90

  راهنمای آزمونS.C.L-90 دریافت راهنمای آزمونS.C.L-90 راهنمای آزمونSCL90 دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 116 فرمت فایل docx حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 9 8,800 تومان راهنمای  آزمونS.C.L-90 اولین مرحله در نمره گذاری این آزمون انتقال 90 سؤال…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت110

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت110 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت110 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1833 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • طرح توجیهی کار آفرینی در تولید شکلات و کافی

  طرح توجیهی کار آفرینی در تولید شکلات و کافی دریافت طرح توجیهی کار آفرینی در تولید شکلات و کافی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 موضوع طرح تولید شكلات و تافیظرفیت…

 • مقاله مالیات بردرآمد املاک

  مقاله مالیات بردرآمد املاک دریافت مقاله مالیات بردرآمد املاک دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مقاله مالیات بردرآمد املاک قیمت فایل فقط 8,800 تومان مقاله مالیات بردرآمد املاک ماده 52- درآمد…

 • دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص

  دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص دریافت دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 99 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود آمار استفاده از تلویزیون 11 ص تحقیق آمار استفاده…

 • دانلود تحقیق تعاریف و چگونگی انجام کار اعتبارات اسنادی

  دانلود تحقیق تعاریف و چگونگی انجام کار اعتبارات اسنادی دریافت دانلود تحقیق تعاریف و چگونگی انجام کار اعتبارات اسنادی دسته: حسابداری بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 ساده ترین تعریفی که می توان…

 • اینفوگرافیک نشانه هایی که به ما می گوید کمبود ویتامین داریم

  اینفوگرافیک نشانه هایی که به ما می گوید کمبود ویتامین داریم دریافت اینفوگرافیک نشانه هایی که به ما می گوید کمبود ویتامین داریم دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 167 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک نشانه…

 • دانلود تحقیق درموردعزاداری وعاشورا در سیر تاریخ واسناد ممنوعیت ومحدودیت عزاداری در زمان رژ یم منحوس پهلوی

  دانلود تحقیق درموردعزاداری وعاشورا در سیر تاریخ واسناد ممنوعیت ومحدودیت عزاداری در زمان رژ یم منحوس پهلوی دریافت دانلود تحقیق درموردعزاداری وعاشورا در سیر تاریخ واسناد ممنوعیت ومحدودیت عزاداری در زمان رژ یم منحوس پهلوی عزاداری وعاشورا در سیر تاریخ…

 • آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن

  آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن دریافت آشنایی با هنر نقاشی و ابزار آن دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 بعضی ها تصور می کنند که نقاشی یعنی…

 • دانلود تحقیق پمپ ها ی هیدرولیکی 15 ص

  دانلود تحقیق پمپ ها ی هیدرولیکی 15 ص دریافت دانلود تحقیق پمپ ها ی هیدرولیکی 15 ص دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 دانلود پمپ ها ی هیدرولیکی 15 ص تحقیق…

 • بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا

  بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور کانادا دریافت بررسی تحلیلی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی در ایران و مطالعه تطبیقی مقررات مشابه در کشور…

 • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع

  گزارش کاراموزی مهندسی صنایع دریافت گزارش کاراموزی مهندسی صنایع گزارش کاراموزی مهندسی صنایع در 18 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 105 فرمت فایل doc حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 18 8,800 تومان گزارش…

 • نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری

  نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری دریافت نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3401 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 نگاهی به شاخص های توسعه پایدار شهری قیمت…

 • نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان

  نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان دریافت نگاهی به زندگی و آثار ناصیف یازجی و بررسی مقامات و دیوان دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 163 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • آئودی آر 8 در سالیدورک قسمت اول

  آئودی آر 8 در سالیدورک قسمت اول دریافت آئودی آر 8 در سالیدورک قسمت اول دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 40960 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز آئودی آر8 در نرم افزار سالیدورک قیمت…

 • پاورپوینت آلودگی به واروا در زنبوران عسل

  پاورپوینت آلودگی به واروا در زنبوران عسل دریافت پاورپوینت آلودگی به واروا در زنبوران عسل دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2433 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 55 دانلود پاورپوینت با عنوان آلودگی به واروا در…

 • بررسی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

  بررسی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی دریافت بررسی کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم دسته بندی…

 • تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه

  تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه دریافت تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 427 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76 تحقیق با موضوع امنیت تجهیزات شبکه 76صفحه قالب ورد قابل…

 • دستورالعمل پروسه گودبرداری و خاکبرداری واحد HSE شرکت نفت

  دستورالعمل پروسه گودبرداری و خاکبرداری واحد HSE شرکت نفت دریافت دستورالعمل پروسه گودبرداری و خاکبرداری واحد HSE شرکت نفت دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1588 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دستورالعمل پروسه گودبرداری…

 • دانلود تحقیق منابع انرژی

  دانلود تحقیق منابع انرژی دریافت دانلود تحقیق منابع انرژی دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 298 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 مصرف انرژی مخصوصا در کشور های توسعه یافته رو به افزایش است قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت کارآفرینی در ایران

  پاورپوینت کارآفرینی در ایران دریافت پاورپوینت کارآفرینی در ایران دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 875 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در ایران، در قالب ppt و در 38 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT

  تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT دریافت تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 79 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 تحقیق با موضوع خصوصیات windows NT 107صفحه قالب ورد قابل…

 • پاورپوینت ارتباط شبکه های عصبی با DSS

  پاورپوینت ارتباط شبکه های عصبی با DSS دریافت پاورپوینت ارتباط شبکه های عصبی با DSS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 269 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 فایل پاورپوینت با موضوع ارتباط شبکه های عصبی…