گزارش کاراموزی بررسی انبارداری

گزارش کاراموزی بررسی انبارداری

دریافت

گزارش کاراموزی بررسی انبارداری گزارش کاراموزی بررسی انبارداری در 39 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
کارآموزی
بازدید ها

117
فرمت فایل

doc
حجم فایل

57 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

39

9,900 تومان
گزارش کاراموزی بررسی انبارداری در 39 صفحه ورد قابل ویرایش انبار داری:انبار داری عبارت است از فعالیت های مرتبط با تهیه، نگهداری، تحوسل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب می باشد. به عبارت دیگر انبار داری، عبارت است از دریافت جنس یا کالا از خارج انبار و نگهداری آنها طبق نظم و اصول که متضمن سهولت در تحویل و صدور و دریافت و ورود با صرف حداقل وقت و نیروی کار باشد و اجناس کالای مورد لزوم قسمت ها و خریداران در حداقل زمان و در اسرع وقت تحویل گردد.انبار محل و فضایی است که یک یا چند کالای بازرگانی، صنعتی و مواد اولیه و یا فرآورده های مختلف که براساس یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم گردیده در آن نگهداری می شود.به عبارت دیگر زمانی که انبار صحبت می شود در حقیقت از محلی سر پوشیده یا فضای صحبت می گردد که در آن مواد اولیه، مواد کمی، محصولات، اعم از ساخته و نیمه ساخته، اجناس خریداری شده، مواد و لوازم مصرفی، قطعات یدکی، ماشین آلات و ابزار آلات و اجناس اسقاط نگهداری می شود.    مدیریت انبار:مدیریت انبار، فرآیندی است که به وسیله آن فعالیت های فردی و گروهی به منظور تحویل گرفتن، نگهداری و تحویل دادن هر گونه کالا و اجناس و کنترل موجودی های انبار را در جهت اهداف مشترک سازمانی همسو هماهنگ و هدایت می نماید.لازم به ذکر است مدیریت انبار صرف نظر از انجام وظائف و تکالیف اداره انبارها که ناشی از انجام مراحل و اصول انبار داری می باشد، به عنوان یکی از مدیران در سطوح مدیریتی سازمان وظیفه یک مدیر را در اداره امور انبارها اعم از برنامه ریزی، سازماندهی، تصمیم گیری، هدایت و رهبری و بسیج امکانات و منابع و کنترل را هم به انجام می رساند.درخواست خرید:برای درخواست خرید مواد اولیه و سایر کالا ها باید به نوع و ارزش، تعداد مصرف در شرکت توجه کرد این شرکت خریدهای خود را در کمترین زمان ممکنه برای ارسال تولید، تا هم فضای انبار موادی که احتیاج مبرم به آن نیست اشغال نشود و هم ارزش زمانی پول حفظ گردد یعنی مدیریت زمان به درخواست های خرید اعمال می گردد.در ابتدای سال طبق یک برنامه کلی پس از مشخص شدن سفارشات از روی برنامه ریزی درخواست مواد اولیه داده می شود و برگ درخواست خرید پر می گردد.نحوه تکمیل کردن برگه درخواست خرید:برگه درخواست را واحد برنامه ریزی تکمیل کرده؛در قسمت شرح: مواد مورد نیاز شرکت:کد کالا: با توجه به جدول شماره 3 مثال میلگرد با کد 01 ؛در قسمت واحد: واحد اندازه گیری مواد مورد نیاز مثال میلگرد kg ؛در قسمت مقدار: که شامل دو قسمت، قسمت درخواستی و تصویبی،درخواستی: مقدار درخواستی را قسمت برنامه ریزی پیشنهاد می دهد و اگر این مقدار مورد تصویب کنترل کیفیت قرار گرفت در قسمت تصویبی نوشته شده در قسمت موجودی انبار هم آن مقدار موادی که در حال حاضر تا رسیدن مواد در خواستی وجود دارد نوشته می شود.درخواست خرید در 3 نسخه تنظیم می شود:برگه سفید: به پشتیبانی ارسال برگه زرد به واحد برنامه ریزی ؛برگه آبی: به واحد کنترل کیفیت برای بایگانی ارسال می گردد.واحد بازرگانی با توجه به سرمایه در دست داشته و با محاسبه بار مالی درخواست خرید: خرید کلی یا چند نوبت به صورت نقدی اعتباری موافقت می نماید، بعد از موفقیت واحد بازرگانی مواد از طریق:- واحد تدارکات خریداری می شود؛جنس خریداری شده ابتدا در انبار کالای موقت ذخیره می شود و طی برگ رسید موقت کالا به واحد کنترل کیفیت جهت بازرسی و تایید ارسال می گردد.و در صورت عدم تایید این واحد عودت داده خواهد شد و اگر مورد تایید قرار گرفت فرم رسید موقت کالا در دو نسخه سفید در انبار و نسخه سبز مربوطه به بازرگانی بایگانی می گردد.- پس تایید واحد کنترل مواد از انبار موقت به انبار مواد اولیه منتقل می شود.در این حالت برگ سفید و دریافت کالا توسط انبار دار شرکت تکمیل می گردد.در دو نسخه تهیه تولید به انبار داری به نسخه صورتی به حسابداری ارسال می گردد.هر یک از مواد موجود در انبار اتیکت شناسایی کالا دارند.شامل: نام کالا: اسم جنس نوشته می شود.کد کالا: که تشکیل شده از حروف لاتین و اعداد ریاضی می باشد که این دستور العمل در جدول 1 تا 4 راهنمای کد گذاری شرکت مشخص شده است:نام تامین قطعات: نام شرکت کننده قطعات؛کد تامین کننده: هم کارخانه تامین کننده مواد ایران پالارد و طرف قرار داد با این شرکت دارای کد است که در اتیکت نوشته می شود.در قسمت، تعداد / مقدار و مواد خریداری شده بر حسب واحد اندازه گیری نوشته می شود.برگ سفید اتیکت شناسایی بر روی محموله در انبار مربوطه نصب می شود و برگ آبی در انبار بایگانی می گردد.برای خروج کالا از انبار به تولید مراحل زیر باید صورت گیرد.مرحله اول: توسط واحد تولید برگها درخواست کالا تکمیل می شود در دو نسخه سفید و صورتی و به امضاء درخواست کننده بعد از این مرحله با تکمیل فرم سفارش قطعه مذکور حواله و به انبارصادر نموده  تا مواد اولیه از انبار خارج به واحد تولید ارائه می گردد.در برخی از شرکت ها، به علت محور قرار گرفتن تولید، انبارها زیر نظر واحد برنامه ریزی قرار دارد حال آنکه واحدهای تولید، تحت نظر مدیر فنی کارخانه قرار دارد.در سازمانهای بزرگ، مدیریت واحد برنامه انبار معمولاً مستقل و تحت نظر مدیر انبار است که او نیز مستقیماً زیر نظر مدیر عامل انجام وظیفه می کند.در سازمانهای دولتی و برخی موسسات غیر انتفاعی، واحد انبار معمولاً زیر نظر کار پردازی و یا تدراکات اداره می شود که این واحد، خود نیز یکی از واحدهای تابعه امور اداری محسوب می شود.از سوی دیگر ساختار سازمانی انبارها مشخص کننده تعداد انبار و مشاغل موجود در هر رده سازمانی می باشد و منظور از رده سازماندهی، تقسیم بندی  مسئولیت های مختلف در کلیه سطوح انبارها براساس سلسله مراتب و سطوح گزارش دهی می باشد.  عمده وظائف انبار:قسمت اعظم سرمایه های بسیاری از سازمانهای دولتی، موسسات صنعتی و تولیدی؛ در موجودی انبار آنها انباشته شده است. بنابراین نگهداری و در دسترس سریع و به موقع اقلام مورد نیاز را می توان بخشی از وظائف مدیریت آن سازمان محسوب نمود. امروزه موسسات تولیدی و صنعتی به اهمیت کنترل مواد و قطعات و استفاده از سیستم های کنترل موجودی انبار به عنوان ابزار مدیریتی واقفند  و به همین منظور اقدامات جدی جهت برقراری آن مبذول  داشته اند و برقراری دوره های آموزشی برای آن دسته از پرسنلی که با امور انبارها سرو کار دارند شامل مدیر انبار، سرپرست انبار، رئیس انبار، مسئول انبار و انبار دار  ارشد و کمک انبار دار و مسئول کاردکس انبار، متصددی بررسی موجودی، مسئول کنترل کیفیت کالا در انبار و تحویل دار  در انبار کلیه سازمانها به انجام می رسد.حال عمده وظائفی که گروه انبار  داران بر عهده دارند به شرح ذیل بیان می شود.1 ) پیشنهاد روش های مناسب انبار داری و اجرای آن،2 ) همکاری با حسابداری صنعتی و واحد سفارشها در مورد تعیین حداقل و حداکثر و نقطه سفارش؛3 ) تحویل گرفتن اجناس و کالاهای خریداری شده طبق اسناد و مدارک خرید؛4 ) صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا؛5 ) صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا؛6 ) صدور فرمهای مرجوعی و برگشت از خرید و سایر فرم های مشابه؛7 ) طبقه بندی و تنظیم کد گذاری کالا و اجناس؛8 ) ثبت مشخصات و تعداد اجناس وارده و صادره در دفاتر و کارت های انبار و برنامه نرم افزاری مربوطه؛9 ) بایگانی اسناد و مدارک انبار؛10 ) حفظ و حراست اجناس و رعایت اصول ایمنی در انبار؛11 ) همکاری با گروهی که مسئولیت انبار گردانی را بر عهده دارند.12 ) ارائه گزارشهای لازم به مقامات مافوق؛گروه انبار داران و وظائف آنان:از آنجایی که سازمان انبار از قسمت های مختلف با سر پرستی و مدیریت اشخاص که دارای وظائف و مسئولیتی های معین می باشد تشکیل شده که بهاهم افراد و وظائف آنان می پردازیم. در عین حال افراد فوق صرف نظر از این که در کلیه مراحل انبار داری  دخالت دارند باید دارای مشخصات و خصوصیات و وظائف ویژه ای باشند که ضمن داشتن توانایی انجام عملیات انبار داری، قادر به ایفای وظائف و مسئولیت های خود باشند.مدیر انبارها:مدیر انبارها عموماً زیر نظر یکی از مدیران ارشد هر موسسه و یا سازمان انجام وظیفه می نماید و کلیه گزارشات و نظرات و پیشنهاد های خود را به بالاترین مقام سازمانی خرید در آن قسمت تسلیم می نماید و می بایست به امور انبار داری و روش های مختلف آن آگاهی کامل داشته باشد. عمده وظائفی که بر عهده مدیر انبار ها می باشد به شرح ذیل است.1 ) سرپرستی کارکنان انبار؛2 ) فراهم آوردن امکانات لازم برای آموزش صحیح سیستم انبار داری به منظور افزایش کارایی کارکنان  انبار و اثر بخشی انبارها در سازمان از طریق آموزش مداوم خود و کارکنان انبار .3 ) رفع مشکلات مربوط به امور انبار داری اعم از اداری، انسانی ومشاوره با ساریر مدیران در سازمان و یا هر واحد دیگری که به گونه ای با انبار سر و کار دارند.4 ) حفظ و حرایت انبار ها در برابر دزدی، آتش سوزی و عیوب و کم شدن کالا ها و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی5 ) اجرای بودجه مصوب انبارها6 ) اجرای سیستم و روش انبار داری مصوب توسط مقامات مجاز سازمان7 ) مراقبت در ارسال گزارشهای ماهیانه انبار ها و سایر مکاتبات و انجام امور اداری انبار داران :انبار داران زیر نظر مدیر انبار ها انجام وظیفه می نمایند و علاوه بر داشتن سواد خواندن و نوشتن کافی، آگاهی لازم از امور انبار داری و روحیه صداقت و امانتداری را باید دارا باشند. عمده وظایفی را که انبار داران بر عهده دارند عبارت است از :1 ) تحویل اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی و بررسی طبق اسناد و مدارک.2 ) صدور برگه در خواست خرید کالا به واحد تدارکات داخلی و یا سفارشات خارجی در صورت عدم وجود موجودی.3 ) مراقبت و نگهداری کالاها از سرقت، صدمه، ضایعه، حوادث ناشی از طبقه بندی یا قفسه بندی و چیدن اقلام در انبار.4 ) پیش بینی، برنامه ریزی و کنترل مواد و انجام بایگانی کلیه اسناد و مدارک مربوط به انبار.5 ) صدور قبض انبار پس از دریافت کالا و حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا به متقاضی و فرم های مرجوعی در صورت برگشت کالا و سایر فرم های مربوط به انبار و ثبت صادره و وارده در دفاتر و کارت های مربوط و برنامه نرم افزاری.6 ) تهیه گزارشات لازم در خصوص ضایعات، موجودی ها و نظرت اصلاحی و سایر گزارشهای مورد نیاز مدیریت.7 ) همکاری با کلیه واحد ها و افرادی که به نحوی با انبار مناسباتی دارند مثل حسابداری انبار.8 ) همکاری با حسابرس داخلی (در صورت وجود) ، حسابرسان مستقل و بازرسان موسسه و یا سازمان، کارکنان امور مالی و مدیریت برنامه ریزی تولید و نظایر آن و انبار گردانی دوره ای و یا سالیانه که برای موجودی برداری یا کنترل به انبار مراجعه می نمایند.کارمندان انبار :عملیات ثبت و نگهداری اسناد و مدارک انبار می بایست به صورت سیستماتیک ثبت و نگهداری شود ، (امروز از طریق سیستم رایانه سرعت عمل و دقت بسیار بالا برده است) در این صورت وجود کاردکس نویسان در انبار و حسابداری انبار ضرورت پیدا می کند که عموماً دقت و امانت در کار از سواد کافی برخوردار و به امور حسابداری و انبار نیز آشنایی دارند. الف ) انبار های گمرکی و ترانزیت :حجم فعالیت در این انبارها فوق العاده زیاد است و از راه ارتباطات هوایی، دریایی، راه آهن و جاده ای، وظیفه تحویل اقلام و محصولات وارداتی و یا ارسال اقلام صادراتی انجام می شود.ب ) انبارهای توزیع محلی :این انبار ها جهت توزیع اقلام و محصولات مختلف برای یک ناحیه یا شهر، یا برای انبار نمودن نیاز های سالیانه موسسات و سازمانهای خدماتی مورد استفاده قرار می گیرند.ج ) انبار های کارخانه های صنعتی :کارخانجات دارای انبار های متعددی هستند، از جمله انبارهای مواد اولیه، محصول، قطعات نیم ساخته، ابزار قالب ، قطعات یدکی دستگاههای و ماشین آلات ، ضایعات و قزاضه ها و ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل ، آهن آلات و پرو فیل ها و ….تعیین محل و بر آورد فضای انبار کارخانه ها در ارتباط تنگاتنگ با طراحی کلی کارخانه صورت می گیرد.عوامل موثر در تعیین محل انبار :از آنجایی که انبار به منظور فعالیت سازمان ها و شرکت ها و استفاده از موجودی کالا در انبار ساخته می شود، لذا عوامل متعددی در تعیین مکان ، اندازه و مساحت و متراژ آن نقش دارد. عمده این عوامل که تاثیر گذار بر نوع و محل و … انبار می باشد عبارت هستند از :الف ) ظرفیت :بر مبنای مقدار موجودی کالا، ظرفیت انبار مشخص می شود، در عین حال بواسط گسترش عملیات سازمان ظرفیت موجودی کالایی که انبار نگهداری می شود قابل افزایش می باشد.ب ) سیستم های ارتباطی حمل و نقل :راههای ارتباطی مثل بزرگراهها، راههای فرعی ، ریل، راههای آبی و دریایی و هوایی در انتخاب محل انبار موثر است.ج ) محدودیت تهیه زمین :برخی اوقات زمین برای محل انبار در خارج از شهر تهیه می شود که عمده دلایل آن ارزانی آن و فراوانی زمین خواهد بود در حالی که بواسطه بعد مساحت هزینه های جانبی را بدنبال دارد.د ) هزینه های آماده سازی زمین :در انتخاب انبار باید مکانهایی را انتخاب کرد که هزینه آماده سازی و تسطیح آن مقرون به صرفه باشد.هـ ) محدودیت های قانونی :در برخی از موارد پیش می آید که بعضی محل ها و مکانها بواسطه وجود محدودیت های قانونی امکان احداث انبار در آنها فراهم نمی باشد لذا قبل از انتخاب مکان محدودیت های مذکور باید بررسی گردد.و ) مسایل ایمنی :مسایلی همچون سرقت و مسایل جوی می تواند از عوامل تعیین کننده در انتخاب مکان انبار باشد و امکان استفاده از خدمات شهری از اهمیت بر خوردار است.ز ) در نظر آوردن حداقل هزینه برای ورود و خروج کالا هابرخی اوقات مکان انبار باید در مکانی تعیین شود که پرداخت هزینه های ورود و خروج کالا به حداقل ممکن برسد تا در تعیین قیمت تمام شده با در نظر آوردن حداقل ها امکان فروش کالا در سطح وسیع مقدور باشد.ح ) استفاده از خدمات شهری :محل انبار باید جایی انتخاب شود که بتوان از خدمات شهری نظیر آب ، برق، تلفن ، خدمات آتش نشانی و غیره استفاده نمود.ط ) همسایگی :در این مورد باید توجه داشت که آیا خصوصیات مجموعه مجاور با انبار های ما سازگار هستند؟اگر انبار با خصوصیات قسمت های مجاور خود هماهنگ نباشد، مثلاً داخل یک ناحیه مسکونی و یادر نزدیکی آن واقع شده باشد، به خاطر عبور و مرور وسایط نقلیه سنگین با سایر مسایل و مشکلات ناشی از آن باعث می شود که خشم و اعتراض همسایگان علیه صاحب انبار بر انگیخته شده و این امر مشکلاتی را موجب گردد.علاوه بر موارد مذکور، موقعیت مکانی انبار و فضای کافی برای انجام سریع فعالیت های تخلیه و بارگیری و عبور وسایل حمل و نقل و تبلیغات که نقش تعیین کننده خواهد داشت را نیز باید مد نظر قرار داد.عوامل موثر در مدیریت انبار و اداره انبارعوامل متعددی وجود دارد که اداره انبارها را تحت تاثیر خود قرار می دهد و هر یک از آنها می تواند تاثیرات متفاوت و موثری را در مدیریت وارده انبارها موثر هستند عبارتند از:1 ) تعداد و نوع و اندازه انبارها2 ) محل، وسعت و پراکندگی انبارها3 ) جایگاه سازمانی انبار در نمودار سازمانی4 ) امکانات و تجهیزات انبار5 ) نوع و مقادیر و حجم موجودی انبار6 ) دستور العمل ها و فرم ها و سیستم عملیاتی انبار7 ) مهارت، دانش و مدیریت و تجزیه کارکنان انبار در خصوص موجودی ها و انبار داریدر عین حال علاوه بر عوامل فوق روش های برقراری ارتباط و وظایف متقابل انبار با سایر واحدهای سازمان و برنامه ریزی و نحوه کنترل و نظارت بر موجودی ها و روشهای بارگیری و تخلیه و نحوه حمل کالاها در انبار در این زمینه از اهمیت برخوردار هستند. گزارش کاراموزی بررسی انبارداریکاراموزی بررسی انبارداریکارورزی بررسی انبارداریدانلود گزارش کارآموزی بررسی انبارداریبررسی انبارداریانبارداری

 • تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء

  تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء دریافت تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء تجزیه و تحلیل مسائل طراحی اجزاء دسته بندی مکانیک بازدید ها 122 فرمت فایل pdf حجم فایل 7.912 مگا بایت تعداد صفحات فایل 225 27,500 تومان تجزیه…

 • هدف ما از رعایت قانون چیست؟

  هدف ما از رعایت قانون چیست؟ دریافت هدف ما از رعایت قانون چیست؟ دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 هدف ما از رعایت قانون چیست؟ مهمترین هدف قوانین بشری ایجاد…

 • زمستان و تابستان ازمارگون تا دنا

  زمستان و تابستان ازمارگون تا دنا دریافت زمستان و تابستان ازمارگون تا دنا دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 وضعیت جغرافیایی و اقلیمی استان كهكیلویه و بویراحمد؛ زیبایی های خاصی به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی مبانی نظری و پیشینه تحقیق صنعت خودروسازی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 105 فرمت فایل docx حجم فایل 489 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز

  پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز دریافت پاورپوینت بررسی روش های استخراج و برداشت نفت و گاز مشخصات نفتاستخراج نفت حفر چاه مراحل استخراج نفتهوشمندی در منابع انرژی گاز طبیعینانو ذرات دسته بندی شیمی بازدید ها…

 • مقاله اهمیت امار در پزشکی

  مقاله اهمیت امار در پزشکی دریافت مقاله اهمیت امار در پزشکی دسته: ریاضی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مقاله اهمیت امار در پزشکی قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله اهمیت امار در…

 • بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران

  بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران دریافت بررسی حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران تحقیق کامل و با رعایت فرمت با عنوان حضانت اطفال در حقوق مدنی ایران دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 114 فرمت فایل…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان لالی

  شیپ فایل بخشهای شهرستان لالی دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان لالی دانلود نقشه بخشهای شهرستان لالی (واقع در استان خوزستان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات

  تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات دریافت تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 162 فرمت فایل pdf حجم فایل 366 کیلو بایت تعداد…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان سنقر

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان سنقر دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان سنقر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سنقر این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 205 فرمت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق رفتار مصرف کننده دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مبانی نظری و پیشینه تحقیق…

 • مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم

  مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم دریافت مبانی نظری و پیشینه تاثیر جهانی شدن اقتصادی بر تورم دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مبانی نظری و پیشینه…

 • بررسی جامعه شناسی از دیدگاه قرآن

  بررسی جامعه شناسی از دیدگاه قرآن دریافت بررسی جامعه شناسی از دیدگاه قرآن بررسی جامعه شناسی از دیدگاه قرآن دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 135 فرمت فایل docx حجم فایل 285 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 121 12,100 تومان…

 • پاورپوینت بسیج اساتید

  پاورپوینت بسیج اساتید دریافت پاورپوینت بسیج اساتید دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 232 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود پاورپوینت بسیج اساتید بررسی بسیج اساتید پاورپوینت جامع و کامل بسیج اساتید کاملترین پاورپوینت بسیج اساتید پکیج…

 • طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن

  طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن دریافت طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری مدرن دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 141 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 چکیده هدف هدف این مقاله، کشف و طراحی ساختار هوشمندانه مطالعات رهبری…

 • بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه

  بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه دریافت بررسی میزان اثر بخشی طرح ارزشیابی عملکرد کارکنان با پرسشنامه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 441 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 135 بررسی میزان اثر بخشی…

 • دانلود مقاله استانداردهای حسابداری

  دانلود مقاله استانداردهای حسابداری دریافت دانلود مقاله استانداردهای حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم‌بر چگونگی انجام کار حسابداری هستنداستانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار…

 • چگونگی ترغیب کردن خوردن قرص آهن برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی

  چگونگی ترغیب کردن خوردن قرص آهن برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی دریافت چگونگی ترغیب کردن خوردن قرص آهن برای دانش آموزان مدرسه راهنمایی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 چگونگی…

 • پاورپوینت برنامه سازی برنامه نویسی با ++C

  پاورپوینت برنامه سازی برنامه نویسی با ++C دریافت پاورپوینت برنامه سازی برنامه نویسی با ++C پاورپوینت برنامه سازی برنامه نویسی با C دسته بندی فناوری اطلاعات بازدید ها 151 فرمت فایل doc حجم فایل 1.557 مگا بایت تعداد صفحات فایل…

 • پاورپوینت تقلب رایانه ای (فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

  پاورپوینت تقلب رایانه ای (فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) دریافت پاورپوینت تقلب رایانه ای (فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) دسته: حسابداری بازدید:…

 • مقاله جایگزینی فیلتر کمپرسور توربین های گازی با جداکننده های سیکلونی

  مقاله جایگزینی فیلتر کمپرسور توربین های گازی با جداکننده های سیکلونی دریافت مقاله جایگزینی فیلتر کمپرسور توربین های گازی با جداکننده های سیکلونی قاله بررسی عددی اثر سرعت تزریق و زاویه تزریق سوخت بر نرخ تبخیر سوخت در موتور پراید…

 • دانلود پاورپوینت سنگزنی و ماشین های سنگزنی

  دانلود پاورپوینت سنگزنی و ماشین های سنگزنی دریافت دانلود پاورپوینت سنگزنی و ماشین های سنگزنی دسته: ساخت و تولید بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 887 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 63 اكنون لازم است فرد متخصص در ماشینهای ابزار…

 • آزمون هوشی کتل بزرگسالان (فرم سه)

  آزمون هوشی کتل بزرگسالان (فرم سه) دریافت آزمون هوشی کتل بزرگسالان (فرم سه) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3856 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 آزمون هوشی کتل بزرگسالان (فرم سه ) قیمت فایل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش معنوی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش معنوی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق با موضوع هوش معنوی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 97 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 مبانی نظری و…

 • مبانی نظری و پیشینه الگوهای ارتباطی

  مبانی نظری و پیشینه الگوهای ارتباطی دریافت مبانی نظری و پیشینه الگوهای ارتباطی مبانی نظری و پیشینه الگوهای ارتباطی دسته بندی روانشناسی بازدید ها 111 فرمت فایل docx حجم فایل 73 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 29 22,000 تومان مبانی…

 • گزارش کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر

  گزارش کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر دریافت گزارش کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر گزارش کارآموزی ریخته گری گروه صنعنتی نورد نوشهر در 35 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 86 فرمت فایل doc…

 • بسته بندی فعال در صنعت مواد غذایی

  بسته بندی فعال در صنعت مواد غذایی دریافت بسته بندی فعال در صنعت مواد غذایی این تحقیق در 34 صفحه و در قالب word و طبق فرمت دانشگاهی تهیه و تنظیم شده است که از مطالب مفید و خوبی در…

 • دانلود آلارم های فشار، مسیر هوا ‏ 30 ص

  دانلود آلارم های فشار، مسیر هوا ‏ 30 ص دریافت دانلود آلارم های فشار، مسیر هوا ‏ 30 ص دسته: هواشناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 دانلود آلارم های فشار، مسیر هوا…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 چارچوب مبانی نظری وفصل دوم…

 • پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش

  پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش دریافت پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پروژه کارآفرینی قارچ مزرعه سروش در 20 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت…

 • بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان

  بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان دریافت بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان بررسی رابطه بین تیپ‌های شخصیتی مدیران و اثربخشی آنان از دیدگاه ذی نفعان…

 • گزارش كارآموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو

  گزارش كارآموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو دریافت گزارش كارآموزی فروش و تعمیر در نمایندگی مجاز ایران خودرو دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 3 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 گزارش…

 • آینده خانواده در غرب

  آینده خانواده در غرب دریافت آینده خانواده در غرب دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 182 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 مک دانولد در مقاله خود به نقد تئوری همگرایی ساختار خانواده می پردازد ویلیام گود،…

 • کنترل لوازم خانگی با تلفن

  کنترل لوازم خانگی با تلفن دریافت کنترل لوازم خانگی با تلفن دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1139 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 این پروژه یک مدار است که به عنوان اتوماسیون منزل مورد استفاده…

 • بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته

  بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته دریافت بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 967 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 بررسی ارتباط سود تقسیمی با بازده تحقق یافته…