کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی

کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی

دریافت

کارآموزی در شرکت الکتروتکنیک رازی دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 30 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 موتورهای القایی بخصوص موتورهای قفس سنجابی مزایایی نسبت به موتورهای DC دارند از مواردی نظیر نیاز به نگهداری كمتری قابلیت اطمینان بالاتر هزینه وزن حجم و اینرسی كمتر راندمان بیشتر قابلیت عملركد در محیط های با گرد و غبار و در محیط های قابل انفجار را می توان نام برد مشكل اصلی موتورهای DC وجود كموتاتور و جــاروبك است كه نگهداری زیاد و پر هزینه و قیمت فایل فقط 17,600 تومان فهرست مطالب عنوان                                       صفحه موتورهای القائی                             1 راه اندازی                                  2 ترمز الكتریكی                                   3 كنترل سرعت                                  9 محركه های موتور القایی كنترل شده با فركانس              15 بادهی ترانسفورماتور                             21 تنظیم ولتاژ                                 26 مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت                       30 روشهای خشك كردن ترانسها                         35 دژنكتور                                 36 سكسیونرها                                   40 ترانسفورماتور های ولتاژ P.T                          45 ترانسفورماتورهای جریانCT                        47 موتورهای القائی : موتورهای القایی بخصوص موتورهای قفس سنجابی مزایایی نسبت به موتورهای DC دارند . از مواردی نظیر نیاز به نگهداری كمتری , قابلیت اطمینان بالاتر , هزینه, وزن , حجم و اینرسی كمتر , راندمان بیشتر , قابلیت عملركد در محیط های با گرد و غبار و در محیط های قابل انفجار را می توان نام برد. مشكل اصلی موتورهای DC وجود كموتاتور و جــاروبك است , كه نگهداری زیاد و پر هزینه و نامناسب بودن عملكرد موتور در محیط های بار گرد و غبار بالا و قابل انفجار را بدینال دارد. با توجه به مزایای فوق در تمامی كاربردهای , موتورهای القایی بطور وسیع بر سایر موتورهای الكتریكی ترجیح داده می شوند . با اینحال تا حدی پیش از موتورهای القایی فقط در كاربردهای سرعت ثابت استفاده شده است . و در كابردهای سرعت متغییر موتورهای DC ترجی داده شده اند. این امر ناشی از آن است كه روشهای مرسوم در كنترل سرعت و موتوهای القایی هم غیر اقتصادی و هم دارای راندمان كم بوده است . با بهبود در قابلیت ها و كاهش در هزینه تریستورها و اخیراً در ترازیستورهای قدرت و GTO ها امكان ساخت محركه های سرعت متغییر با استفاده از موتورهای القایی بوجود آمده است كه در برخی موارد حتی از نظر هزینه و عملكرد از محركه های با موتور DC نیز پیشی گرفته اند. در نتیجه این پیشرفت ها , محركه های موتورهای القایی در برخی كاربردهای سرعت متغییر بجای محركه های DC مورد استفاده قرار گرفته اند . پیش بینی می شود در آینده موتورهای القایی بطور گسترده در محركه های سرعت متغییر مورد استفاده قرار خواهند گرفت . راه اندازی : زمانیكه موتور القایی بطور مستقیم به ولتاژ خط متصل می شود . جریان راه اندازی بزرگی را می كشد. در شرایطی كه امپدانس داخلی منبع تغذیه بزرگ و یا ظرفیت جریان خروجی آن محدود باشد و راه اندازی موتور موجب افت ولتاژ خط می شود . در نتیجه سایر بارهای متصل به آن منبع تغذیه دچار اشكال می گردند . لذا لازم است . با استفاده از روشهایی جریان راه اندازی محدود شود . رفتار موتورهای فقس سنجابی در شـــــرایط راه اندازی با توجه به نوع آن (كلاس موتور ) متفاوت می باشد. راه اندازی موتورهای روتور ســـــیم پیــــچی شده با افزایش مقاومت خارجی روتور انجام می شود و جریان راه اندازی نیز محدود می شود . روش های دیگری هم وجود دارد كه هم در مورد موتورهای قفس سنجابی و هم در مورد روتور سیم بندی شده كاربرد دارند . بطور مثال می توان از كاهش ولتاژ تغذیه , تغییر فركانس استاتور و یا افزایش امپدانس استاتور نام برد. در موتورهای رتور سیم بندی شده همچنین از تزریق ولتاژ در مدار رتور نیز به منظور كاهش جریان راه اندازی می توان استفاده نمود . از این روشها بجز روش افزایش امپدانس استاتور در كنترل سرعت موتورها نیز استفاده می شود كه در قسمت های بعدی مورد بحث قرار می گیرند . از روشهای متعارف كاهش جریان را اندازی , كاهش ولتاژ تغذیه است كه توسط كلیه ستاره ـ مثلث و یا اتوترانس انجام می شود . با تغییر سیم بندی از مثلث به ستاره وجریان و راه اندازی با ضریب 3/1 و گشتاور راه اندازی با ضریب3/1 تقلیل می یابند . موتورهای بزرگ معمولاً با دو سیم بندی در استاتور طراحی می شوند. بطوریكه در حالت عادی معمولاً هر دو سیم بندی بطور موازی در مدار قرار می گیرند و در طی مرحله راه اندازی فقط یكی از سیم بندی در مدار قرار می گیرند . این كار باعث افزایش امپدانس معادل موتور شده و در نتیجه جریان راه اندازی محدود می شود . این روش بنام روش راه اندازی با سیم بندی كسر (PORT WINDING STARTING) نامیده می شود . ترمز الكتریكی : در بخش های گذشته ضرورت استفاده از ترمز الكتریكی مورد بررسی قرار گرفت . همانند موتورهای DC روشهای متفاوتی در ترمز الكتریكی موتورهای القایی مورد استفاده قرار می گیرند . كه به سه دسته زیر تقسیم می شوند : 1-                       ترمز ژنراتوری 2-                        ترمز با معكوس كردن تغذیه 3-                        ترمز دینامیكی یا رئوستایی 1-    در حالت ترمز ژنراتوری ماشین القایی همانند ژنراتور آسنكرون رفتار مینماید و انرژی مكانیكی ناشی از بار و موتور به انرژی الكتریكی تبدیل می شود. انری فوق به منبع تغذیه باز گردانده می شود كه می توان از آن بطور مفید استفاده نمود. واضع است كه اگر منبع تغذیه امكان جذب انرژی بازگشتی ناشی از ترمز الكتریكی را نداشته باشد عملكرد محركه در حالت ترمز ژنراتوری عملی نخواهد بود . زمانیكه سرعت موتور در بالاتر از سرعت سنكرون قرار می گیرد . سرعت نسبی بین میدان گردان رتور و استاتور منفی است . لذا ولتاژ و جهت جریان رتور عكس حالت موتوری خواهد گردید. بنابراین جهت جریان استاتور نیز عكس می گردد تا تعادل آمپر دور فاصله هوایی حفظ گردد. در نتیجه جهت قدرت الكتریكی نیز تغییر كرده و قدرت از سوی ماشین به منبع تغذیه جاری می شود و موتور همانند یك ژنراتور القایی عمل نماید . جریان مغناطیس كنندگی مورد نیاز برای ایجاد میدان گردان از منبع تغذیه استاتور تامین می شود. لذا عملكرد ژنراتور القایی امكانپذیر نمی باشد . مگر آنكه استاتور به منبع تغذیه متصل باشد برای قرار گرفتن در شرایط ترمز ژنراتوری لازم است سرعت موتور از سرعت سنكرون بیشتر باشد . زمانی كه استاتور به منبع تغذیه با فركانس ثابت متصل باشد . حالت ژنراتوری تنها با افزایش سرعت موتور به بالاتر از سرعت سنكرون امكان پذیر می گردد . ولی درصورتی كه از منبع فركانس متغییر استفاده شود. می توان فركانس منبع را به گونه ای تنظیم نمود كه سرعت میدان گردان همواره از سرعت موتور كوچكتر باشد .بنابراین ترمز ژنراتوری تا سرعت های كم عملی خواهد بود . زمانیكه با استفاده از ترمز ژنراتوری سرعت بارهای فعال ثــابت نــگاه داشته می شود افت كوتاه مدت ولتاژ تغذیه و یا افزایش لحظه ای گشتاور بار ممكن است نقطه كار را به ناحیه ناپایدار ببرد. لذا برای حفظ ایمنی در چنین وضعیتی از ترمز مكانیكی در كنار ترمز ژنراتوری استفاده می شود تا از افزایش شدید سرعت جلوگیری بعمل آید. در روش دیگر از خازن كه با موتور سری می شود استفاده می شود . این عمل باعث می شود گشتاور ترمزی افزایش یابد . اگر از موتور با رتور سیم بندی شده استفاده شود. افزایش مقاومت روتور محدود ناحیه پایدار را افزایش می دهد. 2-    در این حالت S>1 می باشد . اگر موتور به تغذیه با توالی مثبت متصل شود . S>1 وقتی بدست می آید كه رتور در جهت عكس میدان استاتور دوران نماید. از آنجایی كه سرعت نسبی میدان گردان روتور و استاتور مثبت است, گشـــتاورمــــوتور مثــبت است و موتور قدرت الكتریكی را از منبع جذب می­نماید. چون موتور در جهت عكس دوران می كند یك گشتاور مثبت حالت ترمزی را ایجاد می كند , قدرت مكانیكی بار و اینرسی موتور با قدرت الكــتریكتــی تبــدیل شده و همچنین قدرت تغذیه شده توسط منبع در مقاومت های موتور بصورت حرارت تلف می شود . بنابراین در این روش تمامی انرژی ترمزی بصورت حرارتی تلف می شود . لذا این روش یك روش بی بازده است . با ولتاژ توالی منفی وقتی موتور در جهت مثبت دوران كند. تغییر توالی ولتاژ استاتور باعث ایجاد حالت ترمزی می شود. تغییر توالی ولتاژ استاتور با جابجایی دو فاز تغذیه به سادگی انجام می شود. گشتاور موتور در سرعت صفر مخالف صفر است لذا برای توقف كامل موتور. در نزدیكی یا روی سرعت صفر بایستی موتور از تغدیه جدا شود . بنابراین لازم است از عناصر و یا وسایلی برای تشخیص صفر شدن سرعت و قطع موتور از منبع استفاده شود . چرا كه در غیر این صورت موتور در جهت عكس شروع به شتاب گیری می كند . لذا بطور كلی این روش برای حالت توقف كامل مناسب نیست بلكه در جهت عكس شروع به شتاب گیری می كند . لذا بطور كلی این روش برای حالت توقف كامل مناسب نیست بلكه برای تغییر جهت گردش موتور مناسب است . 3-    در این روش موتور از منبع تغذیه AC قطع و به منیع تغذیه DC متصل می شود . جریان DC كه در سیم بندی استاتور جاری می شود . میدان مغناطیسی ساكن را در فاصله هوایی ایجاد می كند . اختلاف سرعت میان میدان ساكن استاتور و میدان گردانی ایجاد می كند كه در جهت عكس حركت روتور دوران می نماید تا میدان نتیجه آن نسبت به استاتور ساكن گردد . لذا بواسطه آنكه دو میدان گردان رتور و استاتور ساكن می گردند و جریان رتور معكوس حالت موتوری می باشد لذا در كلیه سرعتهای گشتاور ترمزی ایجاد میگردد در سرعت صفر ( در حالت سكون ) گشتاور ترمزی صفر می گردد . مقدار جریان DC كه در استاتور جاری است به مقاومت استاتور , كه دارای مقدار كوچكی , بستگی دارد لذا برای محدود ساختن جریان در حد مجاز یك ولتاژ DC كوچك كافی است . برای این منظور از ترانس كاهنده و پل دیودی استفاده می شود . در شرایطی كه گشتاور ترمزی كنترل شده ای مورد نیاز باشد ( گشتاور ترمز متغییر با سرعت ) از پل تریستوری بجای پل دیودی استفاده می شود . در شرایطی كه به ترمز سریع نیاز باشد گشتاور ترمزی بزرگی تولید شود. لذا در این حالت جریان استاتور می تواند تا ده برای جریان نامی نیز برای مدت كوتاه افزایش یابد. اما به محض توقف موتور بایستی منبع قطع شود یا جریان به زیر جریان نامی تقلیل یابد . در غیر اینصورت موتور دچار اضافه حرارت خواهد شد . كنترل سرعت : در این بخش اصول كنترل سرعت محركه های الكتریكی كه در آنها از مبدل های نیمه هادی كنترل شده استفاده می شود. مورد بررسی قرار می گیرد. روشهای مرسوم عبارتنداز: 1-                       كنترل با منبع ولتاژ متغیر فركانس ثابت 2-                        كنترل با منبع  ولتاژ فركانس متغیر 3-                        كنترل مقاومت رتور 4-                        كنترل از روش تزریق ولتاژ در مدار رتور روشهای 3 و 4 فقط در موتورهای رتور سیم بندی شده قابل استفاده هستند . 1-                       گشتاور فاصه هوایی در موتورهای القایی منتاسب با مجذور ولتاژ تغذیه است . شكل كلی منحنی های سرعت گشتاور مشابه است ولی با مجذور ولتاژ تغییر می نماید . كنترل سرعت با تغییر ولتاژ تغذیه به گونه ای انجام می شود كه در سرعت مورد نظر گشتاور بار بوسیله موتور تامین می شود . از آنجایی كه افزایش ولتاژ به بالاتر از ولتاژ نامی مجاز نمی باشد بنابراین در این روش افزایش سرعت تا سرعت نامی امكان پذیر است. چون گشتاور در لغزش مشخص با مجذور ولتاژ متناسب است لذا جریان رتور مستقیماً متناسب با ولتاژ تفذیه است. در نتیجه نسبت گشتاور به جرسان با كاهش ولتاژ تغذیه كاهش می یابد . همچینین گشتاور موجود برای یكی بارگذاری حرارتی مشخص برای موتور كاهش می یابد . گشتاور شكست نیز با مجذور ولتاژ كم می شود . بنابراین بهره برداری در سرعت های پایین و با شرایط حرارتی طبیعی موتور در صورتی امكان پذیر است كه گشتاور بار بار كاهش شرعت تقلیل باید بطور مثال می توان به بارهای پنكه ای بعنوان این دسته از بارهای متغییر اشاره نمود . برای داشتن محدوده وسیعی از تغییرات سرعت لازم است از موتورهای با لغزش نامی بالا استفاده شود . بنابراین موتورهای كلاس D افقی سنجابی با لغزش بین 10 تا 20 درصد یا بار نامی و یا موتورهای رتور سیم بندی شده با مقاومت خارجی بالا بكار گرفته می شوند . در موتورهای روتور سیم بندی شده بواسطه آنكه تلفات مسی رتور در مقاومت خارجی ایجاد ایجاد می شود نسبت به موتورهای كلاس D مناسب تر می باشند . لذا می توان از موتورهای كوچكتری نیز استفاده نمود . 2-    سرعت سنگرون مستقیماً با فركانس تغذیه متناسب است لذا با تغییر فركانس تغذیه سرعت موتور به كمتر و بیشتر از سرعت نامی تغییر می نماید . ولتاژ القایی E متناسب با حاصل ضرب فركانس و شار فاصله هوایی است . اگر از لغت ولتاژ استاتور طرف نظر شود می توان ولتاژ ورودی موتور را متناسب با حاصل ضرب شار و فركاس در نظر گرفت اگر فركانس بدون هیچ تغییر در ولتاژ تغذیه كاهش یابد شار فاصله فاصله هوایی افزایش می یابد . موتورهای القایی به گونه ای طراحی شوند كه در نزدیكی ناحیه زانویی منحنی اشباع مغناطیسی قرار گریند . بناباین افزایش شار باعث می گردد كه موتور با اشباع مواجه شود كه در نتیجه , منجر به افزایش جریان مغناطیسی , افزایش تلفات هسته , ایجاد هارمونیك در شكل موج جریان و ولتاژ و افزایش نویز صورتی می گردد همانطور كه افزایش شار باعث بروز شكلات ناشی از اشباع میگردد. كاهش شار نیز مناسب نمی باشد زیرا ظرفیت گشتاور موتور تقلیل می یابد . لذا تغییر فركانس با تغییر ولتاژ تغذیه همراه است به گونه ای كه شار در موتور ثابت باقی بماند. افزایش فركانس به بیش از فركانس اصلی در ولتاژ ثابت انجام می شود . 3-    در گشتاور بار مشخص , سرعت موتور با افزایش مقاومت رتور كاهش مییابد . ولی سرعت بی باری موتور از تغییرات مقاومت رتور تاثیر نمی پذیرد . با كاهش سرعت روتور راندمان موتور و لتفاتت مسی رتور به ترتیب كاهش و افزایش می یابند . لذا روش كنترل مقاومت روتور همانند روش تغییر ولتاژ تغذیه موتور از نقطه نظر تلفات روش غیر مفیدی می باشد  با اینحال سبت به روش كنترل تغذیه مزایای دارد . از جمه ایجاد گشتاور ثابت و نسبت گشتاور به جریان بالا را می توان نام برد . كنترل مقاومت رتور با استفاده از یك پل دیودی و یك برشگر پیاده سازی می شود . 4-                        فرض می كنیم ولتاژ تزریق  شده در فاز رتور باشد . حالت بی باری ایده آل را در نظر می گیریم كه در آن جریان I بایستی صفر باشد . اگر V  جود نداشته باشد جریان I در صورتی صفر است كه موتور در سرعت سنكرون قرار داشته باشد . سرعت موتور در بی باری تا تغییر ولتاژ V از صفر تا E/AT1 به ترتیب از سرعت سنكرون تا سكون تغییر می نماید . همچنین اگر V معكوس شود S منفی بوده و در نتیجه سرعت بی باری می تواند از سرعت سنكرون نیز بالاتر رود . در این شرایط سرعت نسبی بین میدان گردان استاتور و میدان گردان روتور نسبت به حالت موتوری در زیر سرعت سنكرون معكوس می باشند . نتیجتاً جهت و توالی ولتاژ القایی رتور معكوس می شود . بنابراین برای كار در بالاتر از سرعت سنكرون هم پلاریته و هم توالی فاز ولتاژ تزریق شده به رتور بایستی عوض شوند . همچنین با تغییر شرعت , فركانس ولتاژ اتلقایی رتور نیز عوض می شود . لذا ولتاژ تزریق شده به روتور بایستی فركانس ولتاژ القایی استاتور را دنبال نماید. كنترل با كنترل كننده های ولتاژ AC تغییرات ولتاژ تغذیه توسط كنترل كننده ولتاژ AC بدست می آید . لازم به یادآوری است كه این كنترل كننده از یكی منبع AC ثابت یك ولتاژ AC متغییر فركانس ثابت ایجاد می كند . با اینجال در این تبدیل ضریب قدرت كوچك است و مقدار قابل ملاحظه ای از هارمونیك ها نیز در ولتاژ خروجی كنترل كننده ایجاد می شود . با كاهش ولتاژ خروجی , ضریب قدرت كاهش و محتویات هارمونیكی افزایش می یابند . افزایش هارمونیك هات باعث افزایش تلفات و افت ظرفیت موتور میشوند . گشتاور موتور كه در ولتاژهای پایین كوچك است كاهش بیشتری می یابد . موتورهایی القایی كه با كنترل كننده های ولتاژ AC كنترل می شوند در بارهای پنكه ای پمپ ا و جرثقیل ها بكار گرفته می شوند . از كنترل كننده های ولتاژ AC در راه اندازی موتورهای القایی نیز استفاده می شود . بدلیل كنترل غیر پله ای ولتاژ موتور و انعطاف پذیری كنترل ناشی از پایین بودنقدرت مدار كنترلی كنترل كننده های ولتاژ AC در راه اندازی مزایای بیشتری نسبت به روشهای راه اندازی مرسوم همچون راه اندازی با اتوترانسفورمر , راه اندازی با كلیه ستاره ـ مثلث و غیره دارند . بری از مزایا عبارتند از : شتاب گیری و كاهش سرعت یكنواخت سادگی در پیاده سازی كنترل جریان , حفاظت آسان در مقابل تك فاز كار كردن یا كار بصورت نامتقارن , نیاز به نگهداری كمتر در كاربردهایی كه راه اندازی و توقف مكرر خودكار دارند عدم حضور جریان های هجومی كه در زمان قطع و وصل ولتاژ خط در اتوترانسفورماتور و راه اندازی ستاره ـ مثلث وجود دارند . هنگامیكه شرایط كاری مناسب هستند. در راه اندازی با كنترلب كننده های ولتاژی AC صرفه جویی انرژی هم وجود دارد چونكه موتور را می توان با ولتاژ بهینه تغذیه نمود. در چنـــین كاربــردهایی كنترل ولتاژ برای كاهش تلفات است نه برای كنترل سرعت. صرفه جویی در انرژی به سه عامل بستگی دارد : بارگذاری موتور , دامنه ولتاژ اعمال شده و كیفیت ساختمانی موتور صرفه جویی در انرژی در حالت موتورهای تك فاز بیش از موتورهای سه فاز محركه های موتور القایی كنترل شده با فركانس : در بــــخش هــای قبل دریافتیم كه با كنترل فركانس موتورای القایی قفس سنجابی مشخصه های ناسبی در شرایط دائم و گذرا بدست می آید . یك موتور القایی قفس سنجابی زیر نسبت به یك موتور DC دارد . از جمله قیمت ارزان , طول عمر زیاد ,. استحكام و قابلیت اطمینان بالا را می توان نام برد . ساختمان رتور موتور فوق سنجابی بگونه ای است كه می توان آن را در سرعت , قدرت و ولتاژ بالاتر طراحی نود . با اینحال هزینه سیستم كنترل فركانس متغییر به مراتب بیش از هزینه یكسو كننده قابل كنترل میباشد. در كاربردهای خاص كه نیاز به تعمیر و نگهداری نبایستی وجود داشته باشد همچون كاربرد در تاسیسات زیر دریایی و زیر زمینی و همچنین كاربرد در محیط های قابل انفجار و آلوده نظیر معادن و صانیع شیمیایی استفاده از محركه های القایی با فركانس متغییر عمومیت پیدا كردن است . در این بخش محركه های فركانی متغییر مورد بررسی قرار می گیرند كه در آنها از مبدلهای نیمه هادی قدرت استفاده می شود . این مبدلها به 3 دسته زیر تقیبم بندی می شوند . 1-                       اینورتر منبع ولتاژ (VSI) 2-                        اینوتر منبع جریان (CSI) 3-                        سیكلوكنوتر اینورترها DC را به AC با فركانس متغییر تبدیل می كند . اگر خروجی AC اینورتر بصورت یك منبع ولتاژ AC عمل كند به گروه اینورتر منبع ولتاژ تعلق دارد . به همین صورت اگر خروجی AC اینورتر بصورت یك مبع جریان AC عمل كند . ‌آن را اینورتر منبع جریان می نمایند . سیلكوكنورترها از منبع ولتاژ AC ثابت می تواند مشخه ای منبع AC فركانس متغییر ولتاژ یا جریان را ایجاد نمایند . 1-    به دلیل كوچك بودن امپدانس داخلی , ولتار خروجی یك اینورتر منبع ولتاژ با تغییرات بار ثابت باقی می ماند بنابراین برای محركه های تك موتوره و چند موتوره مناسب هستند . با اتصال كوتاه شدن پایانه های خروجی جریان به سرعت افزایش می باید . زیرا امپدانس داخلی و ثابت زمانی ‌آن كوچك هستند. بنابراین حفاظت در برابر اتصال كوتاه توسط سیستم كنترل جریان میسر سیم و بایستی با فیوزهای سریع حفاظت انجام شود . برای كنترل سرعت موتور القایی تغییرات همزمان ولتاژ و فركانس لازم است فركانی ولتاژ خروجی اینورتر با تغییر پریود زمانی یكی سیكل كنترل می شود . اینكار بسادگی و با تغییر دادن هادی زمانی سیگنالهای كنترلی انجام می شود و مولفه ای اصلی ولتاژ خروجی این اینورتر ثابت است . مولفه های اصلی ولتاژ خروجی یك اینورتر را می توان با تغییر ولتاژ ورودی كنترل نمود . هنگامیكه اینورتر با یكی منبع ولتاژ DC تغذیه می شوند . وغیره ولتاژ DC ورودی به اینورتر با قرار دادن یكی برشگر بین منبع DC و اینورتر تغییر داده می شود . بسته به نوع كاربرد از برش افزاینده و یا كاهنده استفاده می شد . برای حذف اعواجاج ولتاژ DC خرویج برشگر از یكی فیلتر LC بین برگشر و اینورتر استفاده میشود . فیلتر مزبور از تداخل آثار ولتاژ خروجی برشگر به وردی اینورتر و جریان وردی اینورتر به خروجی برگشت جلوگیری بعمل آید. 2-    به دلیل بزرگ بودن امپدانس داخلی یكی اینورر منبع جریان , تغــییر ولتاژ پایانه های اینورتر جریان در اثر تغییر بار بسیار بزرگ اس و بنابراین اگر در حالت چند ماشینه از اینورتر جریان استفاده شود . تغییر بار هر یكی از موتورها بر كار سایر موتورها اثر دارد . پی در كاربرد چند ماشینه از اینورتر منبع جریان استفاده نمی شود . خروجی اینورتر منبع جریان مستقل از امپدانس بار است . حفاظت ذاتی در مقابل اتصال كوتاه پایانه هایش دارد. بعلت وجود اندوكتانس پراكندگی ولتاژ لحظه ای بر روی ولتاژ فاز ایجاد می شود . اضافه ولتاژ فوق در هر لحظه كه جریان فاز تغییر می نماید . ایجاد می شود. این امر باعث می شود كه ولتاژ نامی قطعه افزایش یاید . مجموعه های خازنی مسیری برای عبور در جریان در لحظه اول تغییرات ایجاد می نمایند . این امر سبب می شود كه اضافه ولتاژ تقلیل یابد . اضافه ولتاژ فوق با افزایش اندوكتانس پراكندگی موتور افزایش می یابد . لذا جهت محدود نمودن . اضافه ولتاژ لحظه ای لازم است از خازن با ظـــــرفیت بــزرگتری استفاده شود . در نتیجه زمان لازم جهت یابی جریان از یك فاز به فاز دیگر افزایش می یابد . همچنین محدود عملكرد فركانس اینورتر تقلیل می باید. لذا لازم است از موتور با اندوكتانس پراكندگی كوچك استفاده شود . باید توجه داشت كه نیاز فوق بر خلاف نیاز مورد نظر در اینورتر ولتاژ می باشد . در آنجا برای كاهش آثار هارمونیك ها و فیلتر نمودن آنها , موتورهای بار راكتانس پراكندگی بالاتر ترجیح داده میشوند. اصلی ترین مشكل یكسوكننده ها منبع جریان ضریب قدرت كم آن در ولتاژ های كم اتصال DC می باشد . مشكل فوق با استفاده از روشهایی نظیر یكسو كننده با هرزه گرد كنترل شده یا مدولاسیون پهنای پالس برطرف می شود . 3-    مبدل هایی دوبل به صورت همزمان و یا غیر مزمان قابل كنترل می باشند . یكسوكننده های 1 و 2 بصورت یكسوكننده های تمام كنترل شده و نیمه كنترل شده متصل می شوند . مبدل 2 امكان عملكرد در چهار ربع را دارد . این عمل با ولتاژ و فركانس مختلف انجام می شود. جریان مثبت با توسط یكسو كننده 1 تغذیه می گردد . جریان منفی باز نیر توسط یكسو كننده 2 تغذیه میشود . در شرایطی كه یكسو كننده ها بصورت غیر همزمان كنترل شوند . فقط یكی از یكسو كننده ها در هر لحظه هدایت جریان را به عهده دارد . یكسو كننده 1 برای جریان مثبت كنو یكسو كننده 2 برای جریان منفی هدایتی جریان بار را به عهده می گیرند . یكسوكننده 1 در شرایطی كه ولتاژ مثبت با شد به صورت یكسو كننده و در شرایطی كه ولتاژ منفی است به صورت اینورتری عمل می نماید. عكس شرایط فوق برای یكسو كننده 2 صادق است. در شرایطی كه از كنتترل همزمان استفاده می شود . هر دو مبدل بطور همزمان در مدار قرار دارند. زمانی كه جریان AC گردشی در نتیجه اختلاف لحظه ای ولتاژ پایان های یكسو كننده های ایجاد می گردد . از اندوكتانسهای L2 , L1 برای محدود نمودن . جریان گردشی AC استفاده می شود . مبدل دوبل فوق همانند یك سیلكوكنورتر تك فاز عمل می كند . سیستم فوق این امكان را فراهم می سازد كه از منبع ولتاژ فركانی ثابت منبع ولتاژ فركانس متغیر بدست می آید . سیلكوكنورتر سه فاز از سه سیلكوكنورتر تك فاز كه سیگنالهای مرجع آن 120 درجه اختلاف فاز دارند بدست می آید . برای جلوگیری از واكنش بین دو مبدیل هر مبدل با سیم بندی مشتق از یكی ترانسفورماتور سه فار تغذیه می شود . فركانس ولتاژ خروجی سیلكو كنوتر از فركانس تغذیه كمتر است با هر افزایش در فركانس بار , هارمونیك های جریان و ولتاژ افزایش می یابند . متناسب با اینكه بار تا چه حد می توان هارمونیك های جریان را تحمل كند . حداكثر فركانس خروجی محدود می گردد . یك سیلكو كنورتر سه فاز 36 عدد تریستور نیاز دارد. كه تعداد تریستورها را میتوان به عدد 1 نیز تقلیل محركه های موتور القایی كنترل شده با سیلكوكنورتر در محركه های قدرت بالا با محدوده سرعت پایین , همچون صنایع نورد فلزات و در ماشینهای حفاری در معادن استفاده می شود .  قیمت فایل فقط 17,600 تومان برچسب ها : كارآموزی در شركت الكتروتكنیك رازی , موتورهای القائی , مراقبت و نگهداری از ترانسهای قدرت

 • اینفوگرافیک تفاوت بین نیمکره ها

  اینفوگرافیک تفاوت بین نیمکره ها دریافت اینفوگرافیک تفاوت بین نیمکره ها دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک تفاوت بین نیمکره ها قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک تفاوت بین نیمکره…

 • تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور خودرو عیب یابی

  تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور خودرو عیب یابی دریافت تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور خودرو عیب یابی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 240 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 تحقیق با موضوع رفع عیوب موتور…

 • پاورپوینت آموزش درس نهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه (ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان)

  پاورپوینت آموزش درس نهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه (ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان) دریافت پاورپوینت آموزش درس نهم ، کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم دوره اول متوسطه (ظهور اسلام در شبه جزیرۀ عربستان) پاورپوینت…

 • تحقیق کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل

  تحقیق کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل دریافت تحقیق کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل تحقیق کارآفرینی طرح پرورش گوساله«ظرفیت 200 رأس» در استان اردبیل در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • تحقیق ترکیبات یونی و تاریخچه کشف این ترکیبات

  تحقیق ترکیبات یونی و تاریخچه کشف این ترکیبات دریافت تحقیق ترکیبات یونی و تاریخچه کشف این ترکیبات در مورد تاریخچه باید گفت که همواره انسان از نمک که متداولترین ترکیب یونی است استفاده می کرده و تاریخی نمی توان برای…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرمدره

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرمدره دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان خرمدره شیپ فایل زمین شناسی شهرستان خرمدره این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 113 فرمت…

 • ماشینکاری به روش الکترو شیمیایی

  ماشینکاری به روش الکترو شیمیایی دریافت ماشینکاری به روش الکترو شیمیایی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1501 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 این محصول مناسب جهت دروسی همچون روش تولید و دروس مرتبط می باشد قیمت…

 • مقاله ای در مورد Networking Basics (لاتین كامل)

  مقاله ای در مورد Networking Basics (لاتین كامل) دریافت مقاله ای در مورد Networking Basics (لاتین كامل) دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 10 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله ای در مورد Networking Basics (لاتین…

 • تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی

  تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی دریافت تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی تحقیق کارآفرینی طرح کسب و کار تولید رب گوجه فرنگی در 35 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان اقلید

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان اقلید دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان اقلید شیپ فایل زمین شناسی شهرستان اقلید این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 387 فرمت…

 • آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب

  آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب دریافت آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 8586 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 آزمون تفکر خلاق تورنس فرم ب قیمت فایل فقط…

 • دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص

  دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص دریافت دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود كسب و كار های روستایی 13 ص…

 • گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق

  گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق دریافت گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق گزارش کاراموزی جریان الکتریکی در صنعت برق در 60 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 109 فرمت فایل doc حجم فایل 274…

 • تحقیق ازدواج

  تحقیق ازدواج دریافت تحقیق ازدواج دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 59 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 سپاس خداى را كه تیرهاى اندیشه درباره شگفتیهاى آفرینش او به جایى نرسد، و عقل و خرد به هنگام…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه

  دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت پروژه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1540 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 78 پروژه مدیریت پروژه مدیریت سنتیسیر تحولات در مدیریت پروژه قیمت فایل فقط 14,300 تومان تعریف پروژه…

 • تحقیق کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی )

  تحقیق کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی ) دریافت تحقیق کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی ) تحقیق کارآفرینی اتوماسیون حمل و نقل درون شهری (تاکسی تلفنی )در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته…

 • پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرجیل و لو

  پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرجیل و لو دریافت پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرجیل و لو دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه شادکامی آکسفورد آرجیل و لو قیمت فایل فقط…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری مبانی نظری و پیشینه تحقیق بانکداری دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 94 فرمت فایل docx حجم فایل 40 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 30 23,100 تومان…

 • راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS

  راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS دریافت راهنمای عملیاتی نرم‌افزار GAMS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 GAMS چیست؟ سیستم GAMS یک زبان برنامه‌نویسی مدل‌سازی با قابلیت بالاست قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت امنیت در شبکه های بی سیم

  پاورپوینت امنیت در شبکه های بی سیم دریافت پاورپوینت امنیت در شبکه های بی سیم دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 473 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مقدمه از آن‌جا که شبکه‌های بی سیم، در…

 • مقاله بررسی ایدز

  مقاله بررسی ایدز دریافت مقاله بررسی ایدز دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله بررسی ایدز در 14 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان مقاله بررسی ایدز…

 • کارآموزی در شركت صنایع غذایی پیچك

  کارآموزی در شركت صنایع غذایی پیچك دریافت کارآموزی در شركت صنایع غذایی پیچك دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 33 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 45 در سال مالی 1381 هیئت مدیره شركت با مطالعه وضعیت…

 • پاورپوینت زیر ساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران

  پاورپوینت زیر ساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران دریافت پاورپوینت زیر ساخت های کسب و کار الکترونیک در ایران دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2525 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 فهرست عناوین کسب و…

 • دانلودفایل Word تحقیق مراحل تحلیل دینامیکی شاتون

  دانلودفایل Word تحقیق مراحل تحلیل دینامیکی شاتون دریافت دانلودفایل Word تحقیق مراحل تحلیل دینامیکی شاتون دانلودفایل Word تحقیق مراحل تحلیل دینامیکی شاتون دسته بندی مکانیک بازدید ها 178 فرمت فایل doc حجم فایل 1.759 مگا بایت تعداد صفحات فایل 79…

 • پاورپوینت آسیب های آرنج

  پاورپوینت آسیب های آرنج دریافت پاورپوینت آسیب های آرنج دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2182 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود پاورپوینت با موضوع آسیب های آرنج، در قالب pptx و در 26 اسلاید، قابل…

 • تحقیق در باره آهن

  تحقیق در باره آهن دریافت تحقیق در باره آهن دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 تحقیق در باره آهن قیمت فایل فقط 7,700 تومان تحقیق در باره آهن آهن ، عنصر…

 • مبانی نظری اختلال وسواس فکری – عملی, رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی, وسواس مذهبی – اخلاقی

  مبانی نظری اختلال وسواس فکری – عملی, رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی, وسواس مذهبی – اخلاقی دریافت مبانی نظری اختلال وسواس فکری – عملی, رابطه میان مذهب و اختلال وسواس فکری – عملی, وسواس مذهبی –…

 • کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا کاتر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندی مکانیک بازدید ها 175 فرمت فایل zip حجم فایل 312 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1…

 • تحقیق برق قدرت : احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق

  تحقیق برق قدرت : احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق دریافت تحقیق برق قدرت : احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به شهرك باغچق تحقیق برق قدرت احداث شبكه فشار متوسط و برق رسانی به…

 • دانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی

  دانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی دریافت دانلود پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 395 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت اسناد خزانه اسلامی قیمت فایل فقط 14,300 تومان اسناد خزانه، در زمره اوراق…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندرعباس

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندرعباس دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندرعباس شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بندرعباس این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 172 فرمت…

 • مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها

  مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها دریافت مبانی نظری تحلیل پوششی داده‌ها دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پیشینه ومبانی نظری پژوهش تحلیل پوششی داده‌ها قیمت فایل فقط 28,600 تومان پیشینه…

 • حق شفعه در حقوق مدنی ایران

  حق شفعه در حقوق مدنی ایران دریافت حق شفعه در حقوق مدنی ایران دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 72 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 67 هدف از انتخاب این موضوع، آشنائی با مقررات قانون مدنی دربارة این…

 • دانلود برنامه کلاسی شیک و زیبا لایه باز

  دانلود برنامه کلاسی شیک و زیبا لایه باز دریافت دانلود برنامه کلاسی شیک و زیبا لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 39244 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود برنامه کلاسی…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان چالوس

  شیپ فایل بخشهای شهرستان چالوس دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان چالوس دانلود نقشه بخشهای شهرستان چالوس (واقع در استان مازندران) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…