دانلود مقاله ترجمه شده نوارگردان مغناطیسی

دانلود مقاله ترجمه شده نوارگردان مغناطیسی

دریافت

دانلود مقاله ترجمه شده نوارگردان مغناطیسی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 نوارگردان مغناطیسی قیمت فایل فقط 9,900 تومان بخشی از ترجمه فارسی مقاله: نوارگردان های مغناطیسی برای كامپیوترها شبیه به نوار گردان ها در یك سیستم استریو است.روی كامپیوترهاانها می توانندبا نوعی چرخ باز شوند. روث كامپیوترهای بزرگ یا نوعی كاست به طور نمونه استفاده می شود وروی ریز كامپیوترهاوكامپیوترههای متوسط. در یك استریوموزیك روی نوار ذخیره شده است وامادر یك كامپیوتراطلاعات به صورت بیت ذخیره شده است.سود بزرگ نوارهادر مقایسه با دیسك هاقیمت انها است.نوارها در بابت نسبت به دیسك ها خیلی كم خرج تر هستندعیب نوارهانسبت به دیسك ها دستیابی ترتیبی انهااست وبنابراین انها كندتر از دیسك ها هستند.اگر شما نیاز داریداطلاعات زیادی نزدیك ابتدای یك نوار باشندهد خواندن ونوشتن در اخر نوارواقع می شودوشما باید نوار را برگردانیدبه ترتیب گذرنده روی هم رفته اطلاعات در مابین است. روش دستیابی برای نوار مغناطیسی در مقابل دیسك انالوگ به كاست استریو در مقابل با صدای دیسك فشرده است شما می توانید تغییر دهیدانتخاب روی یك دیسك فشرده را خیلی سریعتر از روی یك كاست چون روش دستیابی این چنین است چون روش دستیابی كند است.نوارها معمولا برای پشتیبانی یا نگهداری یا ضبط استفاده می شود به طور نمونه نوارهاظرفیت بین 10تا100 گیگایابت را پشتیبانی می كنند ماوس كه روی یك میز تحریرحركت داده می شودیك دستگاه ضروری است كه یك دسته نگهدارنده ی ساده ی دسته ورودی است.به عنوان مثال ماوس روی میز تحریر متحرك است ان یك پیكان كوچك روی صحنه نمایش كامپیوترداردكه همانند اشاره گر است شما می توانید ماوس رابا اشاره كردن پیكان در انتخاب دستورات یا اشیا روی صحنه نمایش حركت دهید. سپس وادار به انتخاب با فشار دادن یك دكمه روی ماوس كنید یك ماوس برای ورود گرافیك مخصوصا با ارزش است.چون اشاره گر می تواند برای كشیدن شكل روی صفحه استفاده میشود.بیشتر شكلها در این كتاب با استفاده از ماوس تولید شده بودند كدبار خوانند كارایی دیگر دستگاه ورودی است. شاید بیشترین خط كد عمومی كد حاصل كلی – upc – هست كه در روی موضوعات مخزن انبار میشوند – شكل1.13- هر رقم در نشانه – upc – هفت عنصر داده ی عمودی است هر عنصر داده می تواند روشن یا تیره شود سلول های فوتو در داخل خوانند خط كد شده ودر حوزه های روشن یا اشكار میشوند وبه انها تبدیل به بیت هایی می شوند.عناصر روشن به عنوان صفر خوانده می شوند وعناصر تیره به عنوان یك خوانده میشود. در شكل 1.14 نشان می دهد مطابقت بین حوزه روشن وخاموش وبیت هایی از دو رقم سمت راست سمبل – upc در شكل 1.13-استجدول 1.3نشان دهنده مطابقت upc بین ارزش های سیمال وپاییزی است كد های مختلفی برای كاراكتر روی نیمه چپ ورودی نیمه راست انها است Decimal value Left chars. Right chars. 0 0001101 1110010 1 0011001 1100110 2 0010011 1101100 3 0111101 1000010 4 0100011 1011100 5 0110001 1001110 6 0101111 1010000 7 0111011 1000100 8 0110111 1001000 9 0001011 1110100 یك خط تیره از یك تا چهار حوزه تیره نزدیك ساخته شده است هر رقم وسیمال دارای دو خط تیره و دو فاصله روشن است. كاراكترها روی نیمه راست با یك خط تیره و در اخر با یك فاصله روشن شروع می شود.هر كاراكتر غلط دارای یك عدد فرد از یكهاست.هر كد كاراكتر درست دارای یك عدد زوج از یكها است دستگاهای خروجی اطلاعات را از حافظه كامپیوتر به دنیای بیرون انتقال میدهد . شكل 1.15 مسیری كه دادهها از حافظه اصلی به یك دستگاه خروجی برده میشوند نشان میدهد در خروجی جریان داده ها روی خط یكسانی استفاده شده با دستگاه های ورودی است. بخشی از مقاله انگلیسی: magnetic tape drives for computers are similar to the tape drives in a stereo system. On computers they can be the open reel type typically used on mainframes or the cassette type typically used on microcomputers and workstations. In the stereo the tape stores music but in a computer the tape stores information as bits the major advantage of tapes compared to disks is cost. Tapes are much less expensive per byte than disks. The disadvantage of tapes is that they are accessed sequentially and therefore they are slower than disks. If you need some information near the beginning of a tape and the read/write head happens to be near the end. You must rewind the tape sequentially passing over all the information in between the access method for magnetic tape versus disks is analogous to stereo cassettes versus audio compact discs. You can change selection on a compact disc much faster than on a cassette because of the access method. Because of their slow access . tapes are usually used for backup or archival storage . typical tape backup capacities are 10 to 100 G byte. The mouse which is moved on a desk is a popular hand-held input device. As the mouse is moved on the desk it gives a small arrow on the computer screen showing the identical motion. You can move the mouse to point the arrow at command selections or objects on the screen .then make the selection by pressing a button on a mouse . a mouse is specially valuable for graphic input because the arrow can be used to draw figures on the screen. Most of the figures in this book were produced using a mouse. The bar code reader is another efficient input device . perhaps the most common bar code is the universal product code(UPC) on grocery store items (figure 1.13) each digit in the UPC symbol has seven vertical data elements. Each data element can be light or dark photocells inside the bar code reader detect the light and dark region and convert them to bits. Light elements are read as zeros and dark elements as ones. Figure 1.14 shows the correspondence between light and dark regions and bits for two digits from the night half of the UPC symbol in figure 1.13. Figure 1.13 The UPC symbol from a package of cereal. The left digits identify the manufacturer. The right five digits its identify the product .The Quaker company code is 30000 , and the 1007 Natural cereal code is 06700 Figure 1.14 Part of the UPC symbol from the Quaker cereal box. Visually, groups of adjacent dark regions look like thick bars Table 1.3 shows the UPC correspondence between decimal and binary values. The code is different for the characters on the left half and those on the right half. A dark bar is composed of from one to four adjacent dark region. E ach decimal digit has two dark bars and two light spaces . the characters on the left half begin with a light space and end with a dark bar. And the characters on the right half begin with a light space. Each left characters has an odd number of ones .and each right characters has an even number of ones. Decimal value Left chars. Right chars. 0 0001101 1110010 1 0011001 1100110 2 0010011 1101100 3 0111101 1000010 4 0100011 1011100 5 0110001 1001110 6 0101111 1010000 7 0111011 1000100 8 0110111 1001000 9 0001011 1110100 Table 1.3 Bit patterns for the decimal digits in the UPC symbol. Output Devices Output devices transmit information from the memory of the computer to the outside world. Figure 1.15 shows the path that the data takes from main memory to an output device. On output data flows on the same bus used by the input devices. • Disk drives • Magnetic tape drives • Screens • Printers Figure1.15 The data path for output. Information flows from main memory on the bus to the output device. Notice that disk and tape drives can serve as both input and output devices. That is similar to a stereo cassette. Which can both record and play back music. When disks and tapes are used for input the process is called reading .when they are used for output the process is called writing. قیمت فایل فقط 9,900 تومان برچسب ها : دانلود نوارگردان مغناطیسی , مقاله نوارگردان مغناطیسی , جزوه

 • طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا

  طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا دریافت طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های صوتی و تصویری به صورت پویا طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاه رسانه های…

 • پاورپوسنتهای زیبا و علمی برای ارائه مطالب فنی2

  پاورپوسنتهای زیبا و علمی برای ارائه مطالب فنی2 دریافت پاورپوسنتهای زیبا و علمی برای ارائه مطالب فنی2 این فایل شامل 2 موضوع رائه برای مطالب علمی می باشد که از نظر زیبایی طراحی خیلی جالب است امیدوارم لذت ببرید دسته…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال افسردگی

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال افسردگی دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال افسردگی مبانی نظری وپیشینه تحقیق اختلال افسردگی دسته بندی مدیریت بازدید ها 130 فرمت فایل doc حجم فایل 88 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 62 29,700 تومان توضیحات:…

 • طراحی ساختمان با Autodesk Revit

  طراحی ساختمان با Autodesk Revit دریافت طراحی ساختمان با Autodesk Revit دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 7156 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طراحی ساختمان با نرم افزار رویت از سری نرم افزارهای اتودسک قیمت فایل فقط…

 • دانلود مقاله درباره مارها

  دانلود مقاله درباره مارها دریافت دانلود مقاله درباره مارها دسته: دام و طیور بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 مارها موجوداتی مرموز هستند و با وجود آنکه اغلب مردم از آنها وحشت دارند…

 • مبانی نظری و پیشینه قیمت گذاری

  مبانی نظری و پیشینه قیمت گذاری دریافت مبانی نظری و پیشینه قیمت گذاری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 مبانی نظری و پیشینه قیمت گذاری قیمت فایل فقط 22,000 تومان بصورت…

 • مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف

  مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف دریافت مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 227 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 72 این فایل مبانی فلسفی مدیریت در مکاتب مختلف را در سه فصل…

 • مجتمع مسکونی

  مجتمع مسکونی دریافت مجتمع مسکونی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 9292 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه طراحی مجتمع مسکونی با رویت و اتوکد قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول طراحی یک مجتمع مسکونی با…

 • طرح لایه باز عرق گیاهی آویشن

  طرح لایه باز عرق گیاهی آویشن دریافت طرح لایه باز عرق گیاهی آویشن دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5478 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لایه باز عرق آویشن قیمت فایل فقط…

 • طرح لایه باز آگهی ترحیم و ختم مادر به صورت لایه باز

  طرح لایه باز آگهی ترحیم و ختم مادر به صورت لایه باز دریافت طرح لایه باز آگهی ترحیم و ختم مادر به صورت لایه باز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 25140…

 • آموزش زبان انگلیسی

  آموزش زبان انگلیسی دریافت آموزش زبان انگلیسی دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 35910 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 254 خودآموز آموزش زبان قیمت فایل فقط 16,500 تومان خودآموز آموزش زبان در 80 درس با موضوعات…

 • دانلود ترانسفورماتور های جریان 50 ص

  دانلود ترانسفورماتور های جریان 50 ص دریافت دانلود ترانسفورماتور های جریان 50 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود ترانسفورماتور های جریان 50 ص تحقیق ترانسفورماتور های جریان…

 • گزارش کارآموزی سیستم تلویزون

  گزارش کارآموزی سیستم تلویزون دریافت گزارش کارآموزی سیستم تلویزون گزارش کارآموزی سیستم تلویزون در 35 صفحه ورد 38 اسلاید قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 90 فرمت فایل doc حجم فایل 5.774 مگا بایت تعداد صفحات فایل 35 9,900…

 • مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004

  مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 دریافت مقیاس خودکنترلی یا خودنظارتی (فرم کوتاه) تانگی و همکاران 2004 دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 مقیاس خودکنترلی یا…

 • پول وبانكداری

  پول وبانكداری دریافت پول وبانكداری دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 773 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 140 امروزه پول و بانكداری از جمله مهم ترین موضوعان اقتصادی در دنیا می باشند اهمیت مطالعه پول و بانك در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 308 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت مشارکتی قیمت فایل فقط…

 • نحوه ی ترغیب کردن دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی به رعایت انظباط در کلاس

  نحوه ی ترغیب کردن دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی به رعایت انظباط در کلاس دریافت نحوه ی ترغیب کردن دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی به رعایت انظباط در کلاس دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 46…

 • طرح لایه باز برچسب و لیبل عرق کاسنی

  طرح لایه باز برچسب و لیبل عرق کاسنی دریافت طرح لایه باز برچسب و لیبل عرق کاسنی دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لیبل کاسنی برچسب…

 • طراحی شبکه ATM در شبیه ساز opnet

  طراحی شبکه ATM در شبیه ساز opnet دریافت طراحی شبکه ATM در شبیه ساز opnet آموزش طراحی شبکه ATM در شبیه ساز opnet در 14 صفحه بصورت تصویری و مرحله به مرحله شامل ایجاد تحقیق جدید، پیکربندی، اجرا و مشاهده…

 • پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای

  پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای دریافت پاورپوینت ریسک و بازده بر اساس مدلهای توسعه یافته قیمت گذاری دارایی سرمایه ای دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2263 کیلوبایت…

 • کارآموزی مخابرات دكتر حسابی

  کارآموزی مخابرات دكتر حسابی دریافت کارآموزی مخابرات دكتر حسابی دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 65 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 81 اداره مالی اداری ضمن ارائه خدمات به متقاضیان و مشتركین تلفنی بصورت قبول تقاضا…

 • دانلود کاشی کاری 55 ص

  دانلود کاشی کاری 55 ص دریافت دانلود کاشی کاری 55 ص دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 295 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 دانلود کاشی کاری 55 ص تحقیق کاشی کاری 55 ص مقاله کاشی کاری 55…

 • پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996

  پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996 دریافت پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز 1996 مقیاس دلزدگی زناشویی یک ابزار خود سنجی است که برای اندازه گیری درجه دلزدگی زناشویی در بین زوج ها طراحی گردیده است دسته بندی پرسشنامه بازدید ها…

 • پاورپوینت بررسی علف هرز

  پاورپوینت بررسی علف هرز دریافت پاورپوینت بررسی علف هرز دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1205 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 62 پاورپوینت بررسی علف هرز در 62اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت…

 • دانلود طرح لایه باز قبض باسکول

  دانلود طرح لایه باز قبض باسکول دریافت دانلود طرح لایه باز قبض باسکول دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 219 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه باز قبض باسکول (باسکولت) طراحی…

 • پاورپوینت آموزشی سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی

  پاورپوینت آموزشی سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی دریافت پاورپوینت آموزشی سمینار مسائل مالی ، صندوق های بازنشستگی فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهتعریف بازنشستگی عدم اشتغال به کار بیمه شده با سبب رسید ن به سن…

 • گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد

  گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد دریافت گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد گزارش کارآموزی در دانشکده پزشکی مشهد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 94 فرمت فایل doc حجم فایل 108 کیلو بایت تعداد…

 • مروروی جامع بر نکات کنکوری طراحان کنکور درس انگلیسی 3

  مروروی جامع بر نکات کنکوری طراحان کنکور درس انگلیسی 3 دریافت مروروی جامع بر نکات کنکوری طراحان کنکور درس انگلیسی 3 مروروی جامع بر نکات کنکوری طراحان کنکور درس انگلیسی 3 دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 198 فرمت فایل…

 • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 88

  آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 88 دریافت آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت فارسیت درود در سال 88 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت فارسیت درود در سال 88 بوده و شامل بخشهای نوسان،…

 • دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب مریم را در کلاس از بین ببرم

  دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب مریم را در کلاس از بین ببرم دریافت دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم اضطراب مریم را در کلاس از بین ببرم دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم…

 • بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

  بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دریافت بررسی عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام در عرضه های عمومی اولیه شرکتهای جدیدالورود در بورس…

 • پاورپوینت تولید مثل و تشکلات کندوی زنبور عسل 50 اسلاید

  پاورپوینت تولید مثل و تشکلات کندوی زنبور عسل 50 اسلاید دریافت پاورپوینت تولید مثل و تشکلات کندوی زنبور عسل 50 اسلاید دسته: شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 553 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 پاورپوینت تولید مثل و…

 • پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری

  پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری دریافت پیشینه و مبانی نظری تحقیق تحولات کالبدی و کارکردی مبادی ورودی شهری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 940 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت بررسی معماری سبک ارگانیک

  پاورپوینت بررسی معماری سبک ارگانیک دریافت پاورپوینت بررسی معماری سبک ارگانیک دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2397 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 پاورپوینت بررسی معماری سبک ارگانیک در 34 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx قیمت…

 • داستان صوتی خرگوشه و دسته بیل

  داستان صوتی خرگوشه و دسته بیل دریافت داستان صوتی خرگوشه و دسته بیل دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 485 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 اسم داستان خرگوشه و دسته بیل فایل صوتی داستان برای…