دانلود مقاله ترجمه شده مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم جهانی کوچک غیرمداوم

دانلود مقاله ترجمه شده مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم جهانی کوچک غیرمداوم

دریافت

دانلود مقاله ترجمه شده مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم جهانی کوچک غیرمداوم دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1483 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک قیمت فایل فقط 9,900 تومان فایل دانلودی فقط شامل فایل ترجمه شده با پسوند pdf بوده و فایل انگلیسی در آن موجود نمی باشد. بخشی از ترجمه فارسی مقاله: مقدمه شبکه مش بی سیم (WMN) شامل سه نوع گره است: روتر مش دروازه، روتر مش و مش مشتری[1]. روتر دروازه مش به سایر شبکه های ارتباطی یا اینترنتی از طریق لینک های سیمی متصل می شوند. روترهای مش بی سیم در WMN ها به عنوان گره های جزئی و یا به طور کامل ایستا اعمال می شوند در حالیکه مشتری های مش گره های پویا در شبکه هستند. WMN دارای مزایای فراوانی مانند پیش هزینه اندک، پشتیبانی آسان شبکه و تقویت در عملکرد شبکه هستند. میانگین طول مسیر (APL) که توسط فاصله پیوسته هاپ (EHD) به طورمیانگین بر روی شبکه تعریف می شود، ارزش بیشتری در متن WMN به علت توپولوژی شبکه منظم آن دارد. برای کاهش ارزش APL WMN، EHD بین منبع گره (SN) و گره مقصد (DN) باید به حداقل برسد. بنابراین، پیوندهای طولانی (LL) را می توان در میان گره های روتر دور (به عنوان موقعیت آنها عمدتا در WMN استاتیک هستند) برای کاهش APL و ترکیب ویژگی های کوچک جهان (SW) در WMNs ایجاد شده است. ویژگی های دنیای کوچک را می توان با کاهش ارزش APL در یک شبکه منظم به دست آورد. میلگرام [2] ابتدا ویژگی های کوچک جهان را در آزمایش خود در سال 1967 مشاهده کرد، جایی که وی نتیجه گرفت که مردم با “شش درجه جدایی” به یکدیگر متصل می شوند، بنابراین جهان های کوچک را تشکیل می دهند. در [3]، نویسندگان ویژگی های SW را با ایجاد چند LL توسط بازنویسی لینک های عادی (NLs) در یک شبکه منظم، حاصل شد که منجر به کاهش APL، می شود و برای ضریب متوسط خوشه کارآمد (ACC)، کمتر است که اندازه گیری گره های همسایه متصل به طور متوسط در شبکه است. در [4] – [10] نویسندگان ویژگی های SW با افزودن چند LL در شبکه ایجاد کردند. به هرحال، ایجاد استراتژی های LL مذکور با LL های ثابت یا دائمی مقابله می کنند، همانطورکه LL برای همیشه برای تمام جلسه انتقال داده در شبکه ایجاد می شود. ما در این مقاله LLs غیر پایدار (NPLLs) را بررسی می کنیم که در آن LLs به طور موقت بین گره ها ایجاد و زمانی که ترافیک از آنها تقاضا می کند. بنابراین، پس از یک دوره زمانی خاص، LLs ممکن است LL را با ایجاد ارتباط بین جفت گره های مختلف در شبکه تغییر دهند. بنابراین، برای ایجاد NPLL ها، ما آنتن های هوشمند را برای ایجاد پرتوهای هدفمند جهت اتصال به جفت گره دور در شبکه بررسی می کنیم. آنتن های هوشمند [11] – [14] یا آنتن های آرایه انطباق را می توان برای ردیابی دینامیکی گره های دور از طریق پردازش سیگنال هوشمند در شبکه برای ایجاد NPLLs توسط پرتو سابق بسیار هدفمند استفاده کنیم. SW-WMN ها برنامه های کاربردی را در زمینه شبکه های روستایی یا شبکه های اجتماعی پیدا می کنند. در عملکرد مناطق روستایی یا اجتماع، دسترسی به شبکه های زیربنایی یا دسترسی به آنها بسیار محدود است، بنابراین گسترش SWWMN ها می تواند ارتباط هزینه موثر را در سراسر این مناطق فراهم کند. در این مقاله الگوریتم LNPR را در زمینه SW-WMN پیشنهاد می کنیم. الگوریتم بار ترافیکی را در بین LLs و NLs بهتر توزیع می کند، به این ترتیب توازن بار در شبکه را در بر می گیرد. بقیه این مقاله به شرح زیر سازماندهی می شود. بخش دوم، الگوریتم های مسیریابی موجود برای WMN را توضیح می دهد و مشکلات را برای اجرای آنها در زمینه SW-WMN توصیف می کند. بخش سوم الگوریتم LNPR را برای SWWMN غیر قابل تنظیم توصیف می کند. در بخش چهارم نتایج عملکرد الگوریتم از لحاظ معیارهای مختلف ارائه شده است که با نتیجه گیری در بخش V دنبال می شود. مسیر در SW-WMNS: ویژگی های دنیای کوچک می تواند در WMN با اجرای چند LL در شبکه حاصل شود همانطورکه در [5] – [10]، [15 [بررسی می شود. LLS در WMN می تواند به دو صورت اجرا شود. در ایجاد LL پایدار، مکان های LL در میان جفت SN و DN برای مدت زمان عمل در WMN تغییر نمی کنند. در حالی که، در ایجاد LL غیر پایدار، موقعیت خود را پس از مقدار مشخصی از زمان تغییرمی دهد. بنابراین، آنتن های هوشمند مجهز به چند روتر شبکه در WMN، پرتوهای هدفمند جهت ایجاد LL های غیر ثابت در جهت مشخص با توجه به الزامات ترافیکی ایجاد می کنند. مسیریابی برای WMN ها [1] را می توان به دو دسته تقسیم کرد: (i) مسیریابی واکنشی [17] مبتنی بر استراتژی مسیر داده بر اساس تقاضا از SN تا DN است (به عنوان مثال، Ad-hoc بر اساس بردار مسیریابی تقاضا از راه دور (AODV) [18] یا مسیریابی منبع پویا (DSR) [19] )، در حالی که (ii) در مسیریابی پیشگیرانه [20]، مسیر داده ها به طور مستقل از تقاضا محاسبه می شود و اطلاعات مسیریابی در هر گره در شبکه (به عنوان مثال مسیریابی بردار فاصله توالی- مقصد (DSDV) [21] یا لینک بهینه شده مسیریابی دولتی به روز می شود. (OLSR) [22]) با این حال، این راهبردهای مسیریابی راه حل های کارآمد را برای SW-WMN ها ارائه نمی دهند شکل 1 مثالی از وضعیت را توضیح می دهد که در آن الگوریتم های مسیریابی معمولی، LLs غیر پایدار را بارگیری می کند تا کوتاه ترین مسیر ها را در میان جفت های SN و DN در SW-WMN مبتنی بر شبکۀ نوع شناسی پیدا کنند. در شکل 1 روترهای هوشمند (SRs) روتر های مشبک بی سیم مجهز به آنتن های هوشمند هستند که قادر به ایجاد پرتو بسیار جهت مند هستند و تغییر جهت تابش را به صورت سازگار برای ایجاد LL های غیر قابل مداوم در SW-WMN می کنند. بنابراین، برای مدت زمانی خاص، LL های غیر پایدار را می توان در میان SR ها برای انتقال بسته های داده در میان مجموعه SNs و DN در WMN ایجاد کرد. مسیریابی معمولی مانند مسیریابی حالت لینک (LSR) [23] بر اساس استراتژی حریصانه برای یافتن کوتاه ترین مسیر بین جفت SN-DN است. از این رو، برای یافتن کوتاه ترین مسیر، راهبردهای مسیریابی می توانند همان LL را بدون توجه به بار ترافیک بارگیری مجدد کنند. شکل 1 همچنین انتقال داده ها در سه جفت SN-DN را با استفاده از استراتژی های مسیریابی معمولی در زمینه SW-WMN نشان می دهد. در شکل 1، جلسه انتقال داده بین منطقه 1 و منطقه 2 ایجاد می شود که در آن بسته های داده SN1 به DN1 از طریق LL1 انتقال داده می شود که بین SR1 و SR2 ایجاد می شود. به طور مشابه، بسته های داده از SN2 به DN2 از طریق LL1 منتقل می شود. به هر حال، زمانیکه SN3 باید داده ها را به DN3 ارسال کند، LL1 دوباره برای ارسال بسته های داده به DN3 با حداقل آپ ها استفاده می شود، همانطور که در شکل 1 نشان داده شده است. بنابراین، مسیر برای دوره انتقال داده ها در بین SN و DN مختلف ممکن است شامل LL مشابه باشد. در نتیجه ، LL ممکن است به شدت بارگیری شود، بنابراین LL ها باید به گونه ای استفاده شوند تا از بارگیری اضافی اجتناب شود. از این رو، الگوریتم های مسیریابی معمول WMN در زمینه SW-WMN کارایی ندارند. تعداد محدودی از راه حل های مسیریابی موجود در زمینه SW-WMN برای استفاده از LL ها در شبکه وجود دارد. در [10]، نویسندگان الگوریتم مسیریابی تعاونی (SCR) مبتنی بر جهان – کوچک را در زمینه شبکه های بی سیم چند هاب نشان دادند، که چند گره بی سیم به نام گره های تعاونی وجود دارد، دارای قابلیت رله برای برخی از گره های تعاونی دور در شبکه هستند. گره های تعاونی به ایجاد ارتباطات طولانی مدت دور در میان جفت SN-DN با انتقال بسته های داده به DN های دور با قابلیت تعاونی یا به نزدیکترین گره های تعاونی DNs کمک می کند کند. به هر حال، اطلاعات جهانی برای اجرای مسیر یابی تعاونی در زمینه SW-WMN مورد نیاز است. علاوه بر این، گره تعاونی باید داده های خود و همسایه خود را انتقال دهند، بنابراین، پهنای باند نیاز به اجرای مسیرهای تعاونی بیشتری دارد. جیانگ و همکاران [16] داده های مول یا داده های آزاد را مبتنی بر ایجاد NPLL در شبکه های بی سیم چند هاپ بررسی می کنند. داده مول که در شبکه تلفن همراه است، دارای اطلاعات مکان یابی برای مسیر سفر آن است. بسته به اطلاعات مکان DN ( یعنی اینکه آیا DN در مسیر راه عبور داده شده توسط داده مول می باشد)، بار داده مول و ارسال داده به DN یا نزدیکترین گره DN در شبکه می باشد. به هر حال، گره های روتر در WMN ها عمدتا ایستا و یا با تحرک کمتر هستند، بنابراین گره های روتر نمی توانند به عنوان LLs غیر پایدار یا دینامیکی در شبکه استفاده شوند. در این مقاله ما الگوریتم مسیریابی LL جهان کوچک غیر قابل انطباق بارآگاه (LNPR) برای SW-WMNs را ارائه می دهیم. ما تعدادی LL غیر پایدار را در میان جفت گره SR و احتمال بلوک تماس NPLL ها را در زمینه SW-WMN بررسی می کنیم. قیمت فایل فقط 9,900 تومان برچسب ها : مقاله مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک , دانلود مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم غیرمداوم کوچک

 • جزوه درسی تحلیل سازه (2)

  جزوه درسی تحلیل سازه (2) دریافت جزوه درسی تحلیل سازه (2) جزوه درسی تحلیل سازه (2) دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 143 فرمت فایل zip حجم فایل 537 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 80 14,300 تومان جزوه…

 • نقشه هواپیمای فومی f 22

  نقشه هواپیمای فومی f 22 دریافت نقشه هواپیمای فومی f 22 دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 11906 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 نقشه ساخت هواپیمای جنگی f 22 قیمت فایل فقط 13,200 تومان نقشه…

 • مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

  مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دریافت مقاله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل:…

 • مقاله آموزشی سم شناسی باسیل ترینجنسیس

  مقاله آموزشی سم شناسی باسیل ترینجنسیس دریافت مقاله آموزشی سم شناسی باسیل ترینجنسیس باسیل ترینجنسیس (Bt) باكتری ایجاد شده بطور طبیعی خاك است كه سمی تولید می كند كه باعث بیماری در حشرات می شود تعداد حشره كش ها براساس…

 • پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی

  پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی دریافت پاورپوینت آب انبار در معماری اسلامی دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 955 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 توضیحاتی جامع به همراه مقطع و پلان آب انبارها قیمت فایل فقط…

 • پرسشنامه سنجش رضایت شغلی هی گروپ همراه با تفسیر

  پرسشنامه سنجش رضایت شغلی هی گروپ همراه با تفسیر دریافت پرسشنامه سنجش رضایت شغلی هی گروپ همراه با تفسیر دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 51 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 هی گروپ پرسشنامه سنجش رضایت قیمت…

 • پوستر لایه باز تبریز

  پوستر لایه باز تبریز دریافت پوستر لایه باز تبریز دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 9333 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پوستر لایه باز تبریز(psd) پوستر قابل چاب تبریزطراحی PSD FLYER TEHRAN…

 • پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه

  پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه دریافت پاورپوینت شیوه های تدفین درچاتال هیوک ترکیه دسته: باستان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 30569 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 61 این پروژه یک مجموعه جامع و کامل و بی…

 • مباحث و دیدگاه های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه

  مباحث و دیدگاه های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه دریافت مباحث و دیدگاه های موجود در زمینه تعامل انتقال فناوری و توسعه در كشورهای در حال توسعه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت…

 • مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری

  مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری دریافت مبانی نظری و پیشینه ابعاد فرهنگی و توسعه صنعت گردشگری دسته: گردشگری و توریسم بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 78 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 مبانی نظری…

 • سوالات آزمون استخدامی بانک ملی

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملی دریافت سوالات آزمون استخدامی بانک ملی دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1426 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود سوالات آزمون استخدامی بانک ملی ادوار گذشته قیمت فایل فقط 7,700 تومان…

 • پاورپوینت جایگزینهای چربی

  پاورپوینت جایگزینهای چربی دریافت پاورپوینت جایگزینهای چربی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 جایگزینهای چربی اولسترا سیمپلس پرولسترا اسیدهای چرب الگوگسیله کاربرد عوامل قوام دهنده قیمت فایل فقط 9,900 تومان…

 • آنالیز رفتار سیستم فتوولتائیک سه­ فاز متصل به شبکه برای کنترل توان­های اکتیو و راکتیو

  آنالیز رفتار سیستم فتوولتائیک سه­ فاز متصل به شبکه برای کنترل توان­های اکتیو و راکتیو دریافت آنالیز رفتار سیستم فتوولتائیک سه­ فاز متصل به شبکه برای کنترل توان­های اکتیو و راکتیو سیستم PV متصل به شبکه، تعقیب نقطه حداکثر توان،…

 • جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7

  جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 دریافت جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 2.7 جزوه آموزشی نرم افزار حقوق و دستمزد همکاران سیستم راهنمای کاربری نسخه 27تعداد…

 • آموزش تصویری مراحل نصب و بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور

  آموزش تصویری مراحل نصب و بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور دریافت آموزش تصویری مراحل نصب و بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 2 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5410 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 98 آموزش…

 • تحقیق کامل اتوکد ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه روی پیلوت دارای نما و برش قابل ویرایش

  تحقیق کامل اتوکد ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه روی پیلوت دارای نما و برش قابل ویرایش دریافت تحقیق کامل اتوکد ساختمان آپارتمان مسکونی 4 طبقه روی پیلوت دارای نما و برش قابل ویرایش نام فایل تحقیق کامل مقیاس ۱ به…

 • دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس )

  دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس ) دریافت دانلود پاورپوینت بازار مبتنی برچانه زنی ( بازار خارج از بورس و فرابورس ) دانلود پاورپوینت ارئه کلاسی با عنوان بازار مبتنی برچانه زنی (…

 • مقالات مدیریت مالی ، سود - مجموعه هفتم

  مقالات مدیریت مالی ، سود - مجموعه هفتم دریافت مقالات مدیریت مالی ، سود - مجموعه هفتم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند مقالات مدیریت مالی ، سود…

 • جزوه آموزشی مبانی پمپ ها

  جزوه آموزشی مبانی پمپ ها دریافت جزوه آموزشی مبانی پمپ ها دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3764 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 یک جزوه کاربردی که علاوه بر پایه علمی به نکات کاربردی…

 • مقاله بهبود دقت موقعیت دهی قطعه کار از طریق بهینه سازی چیدمان فیکسچر ماشینکاری

  مقاله بهبود دقت موقعیت دهی قطعه کار از طریق بهینه سازی چیدمان فیکسچر ماشینکاری دریافت مقاله بهبود دقت موقعیت دهی قطعه کار از طریق بهینه سازی چیدمان فیکسچر ماشینکاری عدم دقت در موقعیت دهی قطعه کار منجر به خطاهایی در…

 • پاورپوینت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار

  پاورپوینت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار دریافت پاورپوینت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان پاورپوینت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار در حجم 67 اسلاید همراه با تصاویر، نمودار و توضیحات کامل و…

 • تحقیق درباره آسیب شناسی اجتماعی

  تحقیق درباره آسیب شناسی اجتماعی دریافت تحقیق درباره آسیب شناسی اجتماعی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود تحقیق درباره اسیب شناسی اجتماعی و دلیل افت تحصیلی قیمت…

 • پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها

  پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها دریافت پاورپوینت استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان استراتژیهای ادغام و تصاحب شرکتها در حجم 46 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه…

 • ساعت دیواری

  ساعت دیواری دریافت ساعت دیواری برنامه ساعت دیواری به زبان ویژوال بیسیک دسته بندی ویژوال بیسیك بازدید ها 232 فرمت فایل rar حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 8,800 تومان   فایل مربوط حاوی برنامه ای به…

 • آزمایش شمارش گلبولهای قرمز خون

  آزمایش شمارش گلبولهای قرمز خون دریافت آزمایش شمارش گلبولهای قرمز خون 1لام هموسیتومتر(بهتر است نئوبار باشد)2 لامل سنگین3 پیپت ملانژور که درحباب آن یک مهره قرمز وجود دارد این پیپت برای رقیق کردن خون بکار میرود4 لوله لاستیکی (مکنده) لوله…

 • دانلود پیشینه پژوهش تعریف خودپنداره

  دانلود پیشینه پژوهش تعریف خودپنداره دریافت دانلود پیشینه پژوهش تعریف خودپنداره دسته: علوم انسانی بازدید: 2 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 دانلودپیشینه پژوهش تعریف خودپنداره قیمت فایل فقط 13,200 تومان توضیحات : دانلودپیشینه پژوهش…

 • دانلود نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص

  دانلود نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص دریافت دانلود نگاهی به تکنولوژی ساخت برج‌های پتروناس 6 ص دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 دانلود نگاهی به تکنولوژی…

 • پیشینه تحقیق و مبانی نظری دختران فراری

  پیشینه تحقیق و مبانی نظری دختران فراری دریافت پیشینه تحقیق و مبانی نظری دختران فراری دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 66 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 پیشینه تحقیق و مبانی نظری دختران فراری…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی توانمندسازی کارکنان دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 مبانی نظری و پیشینه پژوهش…

 • مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

  مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دریافت مهاجرت ،‌ حاشیه نشینی و امنیت اجتماعی شهرها دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9993 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 مهاجرت و حاشیه‌نشینی دو پدیده…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خدابنده

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خدابنده دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان خدابنده شیپ فایل مرز شهرستان خدابنده (واقع در استان زنجان) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به کیلومترمساحت…

 • تست نامیدن اسامی و افعال

  تست نامیدن اسامی و افعال دریافت تست نامیدن اسامی و افعال دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 از آن جائیكه عمومی‌ترین و رایج‌ترین عارضه و علامت آفازی، آنومی1…

 • مکان­یابی استراتژیک خازن در سیستم­های توزیع برای مینیمم­سازی افزایش هارمونیک­های ناشی از تشدید

  مکان­یابی استراتژیک خازن در سیستم­های توزیع برای مینیمم­سازی افزایش هارمونیک­های ناشی از تشدید دریافت مکان­یابی استراتژیک خازن در سیستم­های توزیع برای مینیمم­سازی افزایش هارمونیک­های ناشی از تشدید Strategic capacitor placement distribution systems minimisation of harmonics amplification because of resonance دسته…

 • مبانی نظری نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم

  مبانی نظری نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم دریافت مبانی نظری نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم مبانی نظری نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری…

 • طرح لایه باز آگهی سوم و ترحیم پدر

  طرح لایه باز آگهی سوم و ترحیم پدر دریافت طرح لایه باز آگهی سوم و ترحیم پدر دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 21129 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 آگهی ترحیم لایه…