دانلود مقاله ترجمه شده شبکه عصبی مصنوعی در تحویل دارو و تحقیقات دارویی همراه با فایل اصلی

دانلود مقاله ترجمه شده شبکه عصبی مصنوعی در تحویل دارو و تحقیقات دارویی همراه با فایل اصلی

دریافت

دانلود مقاله ترجمه شده شبکه عصبی مصنوعی در تحویل دارو و تحقیقات دارویی همراه با فایل اصلی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1296 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 شبکه های عصبی مصنوعی در تحقیقات مرتبط با تحویل دارو و موضوعات دارویی قیمت فایل فقط 9,900 تومان بخشی از ترجمه فارسی مقاله: چکیده تکنولوژی های شبکه های عصبی مصنوعی (ANNها) ظرفیت های شناسایی شبکه های عصبی مغز را مدل سازی میکند. مشابه با نورون ها داخل مغز، شبکه های عصبی ورودی ها را از بسیاری از منابع خارجی دریافت کرده، آن ها را پردازش کرده و بر اساس آن ها تصمیم گیری میکنند. بسیار جالب است که بدانیم که ANN ها سیستم نورون های عصبی را شبیه سازی کرده و مقایسه های نورون های تطبیقی عصبی را انجام میدهد. این شبکه های مصنوعی نیازمند ساختار های صلب و آزمایشی نیستند و میتوانند توابع را تنها با استفاده از داده های پیش زمینه ای و یا داده های ناقص نیز نگاشت کنند که این موضوع موجب میشود این شبکه ها ابزار بسیار قوی برای شبیه سازی سیستم های مختلف غیر خطی باشند. این شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه های مختلف کاربرد دارند، مانند زمینه های مهندسی، زمینه های تشخیص الگو، و مدل سازی. ANN ها در بسیاری از ابعاد داروسازی شامل مدل سازی شبکه های عصبی مغزی، تحلیل داده ها ، مدل سازی دارویی، ساختار پروتئین ها و عملکرد آن ها، بهینه سازی دوز دارو ها و تولید دارو، مدل سازی های شناسایی و تحویل دارو و تحقیقات دارویی نیز به صورت گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. 1. مقدمه در دهه ی گذشته، شبکه های عصبی مصنوعی توجه بسیار زیادی را از طرف دانشمندان و مهندسان دریافت کرده اند و به عنوان یکی از بزرگترین ابزار محاسباتی در این زمینه مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از این توجه به این دلیل است که این شبکه ها میتوانند توانایی مغز انسان را شبیه سازی کنند تا فرآیند یادگیری را انجام دهند. این شبکه میتواند تصمیم گیری کرده و زمانی که در معرض اطلاعات ناقص قرار میگیرد نتیجه گیری مناسب انجام دهند. علاوه بر این، در بعضی از سطوح اولیه، شبکه های عصبی میتوانند روند های خلاقیت مغز انسان را برای تطبیق با شرایط جدید، تقلید کنند. این ابزار، یکی از بهترین روش ها برای محاسبات عددی و همچنین محاسبات غیر عددی میباشد. به صورت خاص، ANN ها یکی از ابزار قوی برای شبیه سازی سیستم های غیر خطی مختلف هستند و در بسیاری از روش ها و مسائل عددی با پیچیدگی زیاد، از این شبکه ها استفاده میشود، در زمینه هایی شامل مهندسی، روان شناسی، شیمی دارویی، تشخیص بیماری، و تحقیقات دارویی. 2. مدل سازی شبکه های عصبی مصنوعی مدل های محاسبه ای که از فر آیند های زیستی الهام گرفته است ، موجب شده که این ANN ها بتوانند بسیاری از توانایی های پردازشی عصبی مغز انسان را شبیه سازی کنند. به صورت میانگین مغز انسان شامل 100 میلیارد نورون عصبی است که هر کدام از آن ها با هم 1000 تا 10000 اتصال دارند. یک نورون شامل سه بخش اصلی میباشد – دندریت ها ( که به شاخه های زیادی منشعب میشود) که سیگنال ها را به سلول منتقل میکند، بدنه ی سلولی که اطلاعات را دریافت و آن ها را پردازش میکند، وآکسون ( یک دنباله ی طولانی) میباشد. ( شکل 1) . این آکسون سیگنال ها را از سلول خارج کرده و آن را به دندریت های نورون بعدی و یا دریافت کننده ی یک سلول ، منتقل میکند. سیگنال ها در همه و یا هیچ کدام از نورون ها تفسیر میشوند . تمام اتصالات در مغز ، این قابلیت را به مغز داده است تا الگو ها را شناسایی کرده و خروجی ها را پیش بینی کند. به صورت مشابه با مغز، ANN ها شامل نورون هایی هستند که به عنوان واحد های پردازشی فعالیت میکنند که به آن ها نورون های مصنوعی گفته میشود. اتصالات میان تمام این نورون ها از نظر قوت تفاوت دارد که این تفاوت توسط وزن های لایه مشخص میشود. ANN ها عملکرد مغیز انسان را تقلید کرده و به صورت پتانسیل میتواند رویای دانشمندان برای ایجاد ماشین هایی که بتوانند مانند انسان فکر کنند را محقق سازد. ANN ها یادگیری و عمومی سازی رفتار مغز انسان را از طریق مدل سازی داده ها و شناسایی الگو های مغزی برای حل مسئله های پیچیده، شبیه سازی میکنند. یک تفاوت بسیار محسوس بین شبکه های عصبی و یک مدل آماری این است که ANN ها میتوانند روابط بین متغیر های مستقل و وابسته را بدون توابع خاص ریاضی ، عمومی سازی کنند. ازین رو، یک ANN برای حل مسئله های غیر خطی با متغیر ها و پاسخ های مختلف حل کنند، مانند تحلیل های فضایی در روابط فعالیت های ساختاری کمی در مطالعه های دارویی و پیش بینی ساختار در توسعه ی دارو ها. انواع بسیار متفاوتی از شبکه های عصبی وجود دارد و در عین حال بسیاری از شبکه های جدید نیز اختراع میشود : اما، تمام پویش ANN را میتوان با تابع تبدیل شان در واحد پردازش (PE) ، قوانین یادگیری و فرمول های اتصالات آن توصیف کرد. PE که بخش ساختاری ANN است، بسیاری از سیگنال ها را به عنوان متغیر های فرآیندی وزن دار از پاسخ دیر واحد ها دریافت میکند و پردازش را روی آن ها انجام میدهد. رایج ترین ANN هایی که مورد استفاده قرار میگیرد ، شبکه های پیش انتشار هستند که توسط روش پس انتشار خطا تمرین داده میشوند. بخشی از مقاله انگلیسی: Abstract Artificial neural networks (ANNs) technology models the pattern recognition capabilities of the neural networks of the brain. Similarly to a single neuron in the brain, artificial neuron unit receives inputs from many external sources, processes them, and makes decisions. Interestingly, ANN simulates the biological nervous system and draws on analogues of adaptive biological neurons. ANNs do not require rigidly structured experimental designs and can map functions using historical or incomplete data, which makes them a powerful tool for simulation of various non-linear systems.ANNs have many applications in various fields, including engineering, psychology, medicinal chemistry and pharmaceutical research. Because of their capacity for making predictions, pattern recognition, and modeling, ANNs have been very useful in many aspects of pharmaceutical research including modeling of the brain neural network, analytical data analysis, drug modeling, protein structure and function, dosage optimization and manufacturing, pharmacokinetics and pharmacodynamics modeling, and in vitro in vivo correlations. This review discusses the applications of ANNs in drug delivery and pharmacological research. 1. INTRODUCTION In the past decade, neural networks have received a great deal of attention among scientists and engineers and they are being touted as one of the greatest computational tools ever developed. Much of this excitement is due to the ability of neural networks to emulate the brain’s ability to learn by example. This network makes decision and draws conclusionseven when presented with incomplete information. Moreover, at some primitive level, neural network imitates brain’s creative process in adapting to a novel situation [1]. It is a very good statistical tool for many numeric as well as nonnumeric calculations. Specifically, ANNs are known to be a powerful tool to simulate various non-linear systems and have been applied to numerous problems of considerable complexity in many fields, including engineering [1], psychology, medicinal chemistry [2, 3], diagnostics [4, 5], and pharmaceutical research [6]. 2. ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS MODELING As biologically inspired computational model, ANN is capable of simulating neurological processing ability of the human brain. Average human brain contains about 100 billions of neurons with each neuron being connected with 1000-10,000 connections to others. A single neuron consists of three major parts—dendrites (fine branched out threads) carrying signals into the cell, the cell body receiving and processing the information, and the axon (a single longer extension) (Fig. 1). The axon carries the signal away and relays it to the dendrites of the next neuron or receptor of a target cell. The signals are conducted in all-or-none fashion through the cells. All the connections in the brain enable it to learn, recognize patterns, and predict outcomes.Similarly to the brain, ANN is composed of numerous processing units (PE), artificial neurons. The connections among all the units vary in strength, which is defined by coefficients or weights. The ANN mimics working of human brain and potentially fulfills the cherished dream of scientists to develop machines that can think like human beings.ANNs simulate learning and generalization behavior of the human brain through data modeling and pattern recognition for complex multidimensional problems. A significant difference between an ANN model and a statistical model is that the ANN can generalize the relationship between independent and dependent variables without a specific mathematical function. Thus, an ANN works well for solving nonlinear problems of multivariate and multiresponse systems such as space analysis in quantitative structure-activity relationships in pharmacokinetic studies [7] and structure prediction in drug development [8]. There are many types of neural networks with new ones being continually invented; however, all ANNscan be characterized by their transfer functions of their processing units (PE), the learning rules, and by the connections formulas. PE, building component of ANN, receives many signals as weighted process variables from the response of other units [9]. The most commonly applied ANN layout is forward propagating network trained by error backpropagation developed by Rumehart et al. [10]. The forward propagation network consists of input layer, one or more hidden layers and one output layer (Fig. 2) [11]. The input layer provides data from the external source. The mapping of the input data occurs by neural network hidden layers, then the final representative signal is generated by the output layer [10, 12]. The ability of neural networks to classify information depends on hidden layers, which are fully connected by the synapses to the neighboring layers. قیمت فایل فقط 9,900 تومان برچسب ها : دانلود شبکه های عصبی مصنوعی در تحقیقات مرتبط با تحویل دارو و موضوعات دارویی , مقاله شبکه های عصبی مصنوعی در تحقیقات مرتبط با تحویل دارو , تحقیق شبکه های عصبی مصنوعی در تحقیقات مرتبط با تحویل دارو

 • بررسی روانشناسی ورزش

  بررسی روانشناسی ورزش دریافت بررسی روانشناسی ورزش بررسی روانشناسی ورزش دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 120 فرمت فایل docx حجم فایل 84 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 255 15,400 تومان بررسی روانشناسی ورزش مقدمه: روان‎شناسی ورزشی[1] شاخه‎ای از علم…

 • تحقیق در مورد سنگها و کانیها

  تحقیق در مورد سنگها و کانیها دریافت تحقیق در مورد سنگها و کانیها سنگها و کانیها دسته بندی زمین شناسی و نفت بازدید ها 366 فرمت فایل doc حجم فایل 83 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 15,400 تومان سنگ…

 • تحقیق ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل

  تحقیق ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل دریافت تحقیق ریشه‌ها و علل پیدایش تفکر صهیونیسم و دولت وکشور اسرائیل مقدمه واژه « یهودی» مشترک لفظی میان دو معناست الف) پیرو «دین یهود» ب) وابسته به «نژاد…

 • کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی جداره های گود

  کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی جداره های گود دریافت کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی جداره های گود دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 14176 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 کارگاه آموزشی روش های پایداری سازی…

 • پاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع

  پاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر به طور کامل و جامع دریافت پاورپوینت زمین شناسی مهندسی چین ها در 73 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر…

 • منع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر

  منع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر دریافت منع تشدید مجازات در مرحله تجدید نظر منع تشدید مجازات دسته بندی کتاب بازدید ها 285 فرمت فایل rar حجم فایل 107 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 15,400 تومان آیین دادرسی…

 • پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک

  پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک دریافت پاورپوینت استراتژی در عمل و روشهای تدوین برنامه ریزی استراتژیک دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 515 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 107 این پاورپوینت در مورد…

 • مقاله اثرات در: سیستم ارتباطی تصویر اوراق بهادار Manding و گفتار برای مدرسه سالمندان کودکان مبتلا به اوتیسم

  مقاله اثرات در: سیستم ارتباطی تصویر اوراق بهادار Manding و گفتار برای مدرسه سالمندان کودکان مبتلا به اوتیسم دریافت مقاله اثرات در: سیستم ارتباطی تصویر اوراق بهادار Manding و گفتار برای مدرسه سالمندان کودکان مبتلا به اوتیسم اثرات در سیستم…

 • پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه

  پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه دریافت پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1344 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 پاورپوینت بررسی دوره های تاریخی تا قاجاریه در…

 • ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه

  ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه دریافت ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه ریاضی نهم 300 تمرین از فصل 4 توان و ریشه دسته بندی ریاضی بازدید ها…

 • پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر

  پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر دریافت پاورپوینت رویكردی به مفاهیم پایه ای و روند تكاملی امور نگهداری و تعمیر دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12107 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی 1988

  پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی 1988 دریافت پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی علی و الکاظمی 1988 برای سنجش اخلاق كاری اسلامی، از پرسش نامة هفده سؤالی علی (1988) كه توسط علی و الكاظمی ارائه شده است دسته بندی پرسشنامه…

 • مبانی PHP

  مبانی PHP دریافت مبانی PHP دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1018 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 Php یک زبان قدرتمند برای ساخت وب سایتهای پویا و محاوره ای است این زبان اسکریپتی می تواند…

 • پروژه تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال

  پروژه تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال دریافت پروژه تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 228 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 دانلود پروژه تشریح مدار قفل رمزی دیجیتال و انواع مدارات…

 • دانلود کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه ای فارس

  دانلود کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه ای فارس دریافت دانلود کاراموزی حسابداری شركت برق منطقه ای فارس دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 53 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 64 شركت برق منطقه ای فارس…

 • تحقیق آموزش بهداشت جامعه

  تحقیق آموزش بهداشت جامعه دریافت تحقیق آموزش بهداشت جامعه در هر موردی که از لزوم دگرگون سازی انسانها در زمینه مسایل تندرستی سخن می رود، فوراً موضوع آموزش بهداشت مطرح می شود همه می گویند باید مردم را در باره…

 • پاورپوینت اخلاق etics

  پاورپوینت اخلاق etics دریافت پاورپوینت اخلاق etics دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3037 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 141 دانلود پاورپوینت اخلاق etics بررسی اخلاق etics پاورپوینت جامع و کامل اخلاق etics کاملترین پاورپوینت اخلاق etics پکیج…

 • طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی

  طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی دریافت طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی طرح توجیهی تولید سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی فیروزه تراشی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی طرح…

 • پرسشنامه جرات ورزی

  پرسشنامه جرات ورزی دریافت پرسشنامه جرات ورزی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 پرسشنامه جرات ورزی قیمت فایل فقط 5,500 تومان پرسشنامه جرات ورزی قیمت فایل فقط 5,500…

 • جزوه ترمودینامیک( سیامك كاظم زاده حنایی- مهدی كارزار جدی)

  جزوه ترمودینامیک( سیامك كاظم زاده حنایی- مهدی كارزار جدی) دریافت جزوه ترمودینامیک( سیامك كاظم زاده حنایی- مهدی كارزار جدی) ترمودینامیک 1 دسته بندی مکانیک بازدید ها 118 فرمت فایل zip حجم فایل 1.587 مگا بایت تعداد صفحات فایل 78 16,500…

 • مقاله بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایكروویو

  مقاله بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایكروویو دریافت مقاله بررسی اثر قلیا برروی پنبه در محیط مایكروویو دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 126 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 مقاله بررسی اثر قلیا…

 • ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم

  ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم دریافت ادبیات نظری تحقیق نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتكاب جرم دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم…

 • دانلود مستند سازی 31 اسلاید

  دانلود مستند سازی 31 اسلاید دریافت دانلود مستند سازی 31 اسلاید دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1369 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 دانلود مستند سازی 31 اسلاید تحقیق مستند سازی 31 اسلاید مقاله مستند سازی…

 • پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (تحقیق درس ساختمان داده)

  پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (تحقیق درس ساختمان داده) دریافت پیاده سازی عملیات روی چندجمله ای ها (تحقیق درس ساختمان داده) پیاده سازی کامل عملیات ریاضی روی چندجمله ای در زبان سی پلاس پلاس دسته بندی برنامه نویسی…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رضوانشهر شیپ فایل مرز شهرستان رضوانشهر (واقع در استان گیلان ) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام شهرستانمرکز شهرستانمساحت شهرستان به کیلومترمحیط شهرستان به…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق فمنیسم

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق فمنیسم دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق فمنیسم دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 209 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 مبانی نظری و پیشینه تحقیق فمنیسم قیمت فایل فقط 29,700 تومان…

 • پاورپوینت با عنوان اهمیت میکروارگانیسم ها در اگریگاسیون خاک

  پاورپوینت با عنوان اهمیت میکروارگانیسم ها در اگریگاسیون خاک دریافت پاورپوینت با عنوان اهمیت میکروارگانیسم ها در اگریگاسیون خاک دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 550 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 پاورپوینت با عنوان اهمیت…

 • پروژه کامل تاسیسات ساختمان دو طبقه

  پروژه کامل تاسیسات ساختمان دو طبقه دریافت پروژه کامل تاسیسات ساختمان دو طبقه دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 3382 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 پروژه تاسیسات کامل با اتوکد حتما توضیحات را مطالع نمایید قیمت فایل…

 • دانلود تحقیق بررسی بازار فولاد در جهان و ایران

  دانلود تحقیق بررسی بازار فولاد در جهان و ایران دریافت دانلود تحقیق بررسی بازار فولاد در جهان و ایران دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 2255 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 فولاد تركیب بسیار متنوعی از آهن،…

 • گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه

  گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه دریافت گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 82 گزارش كارآموزی صنایع چوب شركت نقشینه قیمت فایل فقط…

 • دانلود فرم خام قرارداد شراکت نامه

  دانلود فرم خام قرارداد شراکت نامه دریافت دانلود فرم خام قرارداد شراکت نامه دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 62 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 دانلود فرم خام قرارداد شراکت نامه قیمت فایل فقط 24,200 تومان دانلود…

 • پاورپوینت فصل هفتم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس

  پاورپوینت فصل هفتم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس دریافت پاورپوینت فصل هفتم نقش اقتصادی حسابرسی در بازارهای آزاد و بازارهای تحت نظارت تالیف واندا والاس دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx…

 • پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس انتشار خطا bpn

  پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس انتشار خطا bpn دریافت پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیک برای بهبود شبکه پس انتشار خطا bpn مدل های شبكه عصبی مصنوعی (ANN ) به طور گسترده در كاربردهای متفاوتی استفاده شده…

 • تحقیق کنترل افسردگی

  تحقیق کنترل افسردگی دریافت تحقیق کنترل افسردگی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 367 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 11 دانلود تحقیق در مورد افسردگی و کنترل افسردگی در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل

  گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل دریافت گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل گزارش کارآموزی کارخانه الکترو استیل در 40 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 117 فرمت فایل doc حجم فایل 9.333 مگا بایت تعداد صفحات فایل 40…