دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

دریافت

دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای مهندسی عمرانگرایش سازهعنوان بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ایتعداد صفحات 173چکیدهدر سال‌های اخیر مبحث جداساز لرزه‌ای به طور خاص در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلی از این کار جداسازی سازه از زمین بجای استفاده از روش‌های مرسوم مقاوم سازی می‌باشد تجهیزاتی که در ایزوله کردن پای
دسته بندی
عمران و نقشه کشی
بازدید ها

134
فرمت فایل

doc
حجم فایل

8.401 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

173

19,800 تومان
مهندسی عمران گرایش : سازه عنوان : بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای تعداد صفحات :173 چکیده: در سال‌های اخیر مبحث جداساز لرزه‌ای به طور خاص در طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها مورد توجه قرار گرفته است هدف اصلی از این کار جداسازی سازه از زمین بجای استفاده از روش‌های مرسوم مقاوم سازی می‌باشد. تجهیزاتی که در ایزوله کردن پایه ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرند دارای دو مشخصه مهم می‌باشند: انعطاف پذیری افقی و قابلیت جذب انرژی. انعطاف پذیری سیستم جداگر سبب افزایش زمان تناوب اصلی سازه و خارج شدن آن از محدوده انرژی مخرّب زلزله می‌شود، از سوی دیگر خاصیت جذب انرژی سبب افزایش میرائی و در پی آن سبب کاهش تغییر مکان زیاد ناشی از انعطاف پذیری جانبی سیستم جداگر می‌شود. در مطالعه اخیر جهت بررسی رفتار سازه‌ها با جداگر و با پایه ثابت پس از بر شمردن انواع جداسازهای لرزه‌ای و طراحی جداساز و تمهیدات آئین نامه در مورد سازه‌های جداسازی شده به تحلیل غیرخطی این نوع سازه‌ها پرداخته شده و رفتار هر کدام از سازه‌ها از لحاظ شتاب- پریود- برش و … مورد بررسی قرار گرفته شده است و در ادامه سازه جداسازی شده بر اساس نسبت میرایی مورد بررسی قرار گرفت و نسبت میرایی 4% و 9%و 10% و 11% و 20% باهم مقایسه گردیده و مورد ارزیابی قرار گرفت ونتایج نشان میدهد با افزایش زمان تناوب شتاب کاهش می یابد و افزایش میرایی باعث کاهش بیشتر شتاب در سازه می شود با افزایش زمان تناوب تغییر مکان کلی سازه افزایش می یابد ولی افزایش میرایی تا حدود زیادی آنرا کنترل میکند در حالت کلی در مقایسه سازه جداسازی شده با سازه بدون جدا ساز نتایج تحلیل حاکی از آن است که شتاب طبقات و برش طبقات، در سازه جداسازی شده کمتر است و تغییر مکان جانبی در سازه جداسازی شده نسبتاً زیاد است و برای حل این مشکل باید از مستهلک کننده انرژی یا میراگر استفاده شود در سیستم جداساز با افزایش میرایی قابلیت جذب انرژی در سازه افزایش می یابد و کاهش شتاب منجر به کاهش نیروی وارده به سازه می‌گردد. فهرست مطالب: فصل اول: مفاهیم 1- مقدمه 1-1- پیشینه تحقیق 1-2- کلیات 1-3- مقابله یا همراهی نیروهای زلزله 1-3-1- میرائی در طبقات 1-3-2- میرائی در پی‌ها 1-4- سیستم ثقلی 1-5- سیستم جک‌های هیدرولیکی 1-6- سیستم فنری 1-7- سیستم هسته مرکزی 1-7-1- معایب سیستم هسته مرکزی  1-7-2- طراحی جداسازها 1-7-3- اهداف جداسازی 1-8- پژوهش 1-8-1- طراحی جداگر لرزه‌ای و مقایسه مطالعه رفتارهای ساختمان جداسازی شده       1-8-2- آنالیز طیف پاسخ و آنالیز استاتیکی برای ساختمان جداسازی شده و پایه فیکس فصل دوم:  کنترل سازه ها 2-1- کنترل سازه‌ها 2-1-1- کنترل غیرفعال 2-1-2- محدودیت‌های جدایشگرها 2-1-3- مدل‌سازی جدایشگرها 2-1-4- روش تقریبی مدل سازی سازه با جدایشگر 2-2- میراگرها 2-2-1- انواع میراگرها 2-2-1-1- میراگرویسکوز 2-2-1-2- میراگر پسماند 2-3- مفهوم جداساز ارتعاشی 2-3-1- تغییر در انعطاف پذیری، میرایی و زمان تناوب 2-3-2- مقایسه بین روش های متداول و سیستم جداگر ارتعاشی 2-3-3- هدف اصلی از جداساز ارتعاشی 2-4- اجرا در یک سیستم جداگر 2-5- کاربرد عملی مفهوم جداسازی ارتعاشی 2-6- مزایای کنترل فعال و نیمه فعال 2-7- سیستم مدار باز 2-8- سیستم مدار بسته 2-9- سیستم مدار باز- بسته 2-10- میراگر های هیسترسیس فولادی 2-10-1- خصوصیات میراگر های هیسترسیس فولادی 2-10-2- انواع میراگر های فولادی 2-11- مفهوم کنترل ارتعاش در سازه ها 2-11-1- طبقه بندی روش های کنترل بر اساس دینامیک سازه ها 2-11-2- طبقه بندی تکنیک کنترل بر اساس نحوه عملکرد سیستم 2-11-2-1- روش کنترل غیر فعال 2-11-2-2- روش کنترل فعال 2-11-2-3- روش کنترل ترکیبی یا مختلط 2-11-2-4- روش کنترل نیمه فعال 2-12- سیستم نوین جرم میراگر متوازن 2-13- نتیجه گیری کلی 2-14- مزایای جرم میراگر متوازن   فصل سوم: طراحی سیستم‌های جداسازلرزه‌ای 3-1- کلیات 3-2- تحلیل سازه جداسازی شده 3-2-1- عوامل مهم در انتخاب روش تحلیل سازه 3-2-2- طراحی جداسازهای لاستیکی با هسته سربی 3-3- میراگرها و توصیه‌های طراحی فصل چهارم: ملاحظات اجرایی در طراحی سازه‌های جداسازی شده 4-1- کلیات 4-2- ملاحظات عمومی در زمان طراحی 4-3- مشخصات بستر 4-4- اثر نوع خاک 4-5- آثار حوزه نزدیک 4-6- اثر مؤلفه‌ قائم زمین لرزه 4-7- توجه به تأثیر مودهای بالاتر 4-8- ارتفاع ساختمان 4-9- رفتار روسازه 4-10- انتخاب موقعیت تجهیزات جداسازی در ارتفاع 4-11- طراحی بر اساس شرایط محیطی 4-12- مقاومت در برابر آتش 4-13- سختی جانبی جداسازها 4-14- قراردهی جداسازها در پلان 4-15- تعویض تجهیزات جداسازی 4-16- فاصله آزاد جانبی و قائم 4-17- طراحی اعضای سازه‌ای مجاور واحدهای جداساز 4-18- جزییات اجرایی معماری 4-19- جزییات اجرایی تجهیزات مکانیکی 4-20- آزمایش‌های مورد نیاز برای جداسازهای لرزه‌ای 4-21- مطالعه اقتصادی طرح‌های دارای جداساز لرزه‌ای 4-22- کنترل نتایج طراحی 4-23- مدارک فنی طرح فصل پنجم: تحلیل قاب بتنی 5طبقه بر روی جداساز لرزه‌ای وپایه ثابت 5-1- مبنای طراحی 5-2- پایداری سامانه جداساز 5-3- ضریب اهمیت 5-4- گروه‌بندی ساختمانها بر حسب شکل 5-5- انتخاب روش تحلیل پاسخ جانبی 5-5-1- کلیات 5-5-2- تحلیل استاتیکی 5-6- تحقیق مورد تحلیل 5-7- طراحی جداساز مورد نظر برای تحقیق 5-7-1- مشخصات مقدماتی مسأله 5-7-2- تحلیل 5-7-2-1- تغییر مکان طرح 5-7-2-2- نیروی تسلیم اولیه 5-7-2-3- سختی ثانویه 5-7-3- طراحی 5-7-3-1- طرح اولیه هسته سربی 5-7-3-2- ابعاد جداساز 5-7-3-3- خصوصیات لاستیک 5-7-4- نتایج طراحی جداساز 5-8- نتایج تحلیل 5-8-1- مقایسه شتاب، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت 5-8-2- مقایسه تغییر مکان جانبی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت 5-8-3- مقایسه برش طبقات، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت 5-8-4- مقایسه پریود، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت 5-8-5- مقایسه سختی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت 5-8-6- مقایسه جرم مشارکتی، دو ساختمان جداسازی شده و پایه ثابت 5-8-7- بررسی سازه برای طیف پاسخ شتاب از لحاظ نسبت میرایی 5-8-7-1- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی4% 5-8-7-2- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 9% 5-8-7-3- مقایسه سازه با میرایی 10%ومیرایی 11% 5-8-7-4- مقایسه سازه با میرایی 10%و میرایی 20% 5-9- بررسی برش براساس میرایی 5-9-1- مقایسه سازه برای برش براساس میرایی 10%ومیرایی 4% 5-9-2- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 9% 5-9-3- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی 10%و میرایی 11% 5-9-4- مقایسه سازه برای برش بر اساس میرایی10% و میرایی 20% 5-10- بررسی تغییر مکان 5-10-1- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 9% 5-10-2- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10% و میرایی 11% 5-10-3- مقایسه سازه برای تغییر مکان بر اساس میرایی 10%و میرایی 20% 5-11- بررسی شتاب طبقات 5-11-1- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و میرایی 20% 5-11-2- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% و میرایی 11% 5-11-3- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10% ومیرایی 4% 5-11-4- مقایسه سازه برای شتاب طبقات براساس میرایی 10%و ومیرایی 9% 5-12- حالت کلی بررسی براساس میرایی 5-13- شکل شماتیک بررسی رفتار سازه با نصب جداگر 5-14- حلقه های هیسترسیس برای تکیه گاه سربی – لاستیکی 5-15- حلقه های هیسترسیس نیرو –تغییر مکان برای تاکیه گاه سربی- لاستیکی 6-1- نتیجه گیری 6-2- پیشنهادها منابع   دانلود فایل ورد Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ایدانلود فایل Word بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ایدانلود فایل ورد بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ایبررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ایتحقیق بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با

 • تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل

  تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل دریافت تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 152 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 تحقیق با موضوع تعمیرات اتومبیل 58صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 33,000…

 • پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی

  پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی دریافت پاورپوینت بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4313 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 دانلود پاورپوینت با موضوع بازاریابی عصبی و بازاریابی ویروسی، در قالب ppt…

 • پاورپوینت فاكتورهایی كه در كمیت و كیفیت تشعشع و کیفیت تصویر رادیوگرافی موثر هستند

  پاورپوینت فاكتورهایی كه در كمیت و كیفیت تشعشع و کیفیت تصویر رادیوگرافی موثر هستند دریافت پاورپوینت فاكتورهایی كه در كمیت و كیفیت تشعشع و کیفیت تصویر رادیوگرافی موثر هستند دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 332…

 • نمونه سوال ریاضی 2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

  نمونه سوال ریاضی 2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دریافت نمونه سوال ریاضی 2 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 4451 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 7 نمونه سوال ریاضی 2 دانشگاه آزاد…

 • دانلود مدیریت سازمانی 30 ص

  دانلود مدیریت سازمانی 30 ص دریافت دانلود مدیریت سازمانی 30 ص دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 20 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود مدیریت سازمانی 30 ص تحقیق مدیریت سازمانی 30 ص مقاله مدیریت سازمانی 30…

 • تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF

  تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF دریافت تصفیه فاضلابهای صنعتی روغنی به روش DAF دسته: مهندسی شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 9246 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 130 از قدیم الایام آب را عامل حیات می‏دانستند زندگی…

 • آماده كردن كارگاه ساختمانی، پیاده كردن نقشه و خاكبرداری

  آماده كردن كارگاه ساختمانی، پیاده كردن نقشه و خاكبرداری دریافت آماده كردن كارگاه ساختمانی، پیاده كردن نقشه و خاكبرداری دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 در هر كارگاه ساختمانی پس از…

 • پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک

  پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک دریافت پاورپوینت هدفگذاری در مدیریت استراتژیک دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان هدفگذاری در مدیریت استراتژیک در حجم 29 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درسهای مدیریت استراتژیک و مدیریت استراتژیک پیشرفته رشته های مجموعه مدیریت دسته…

 • پاورپوینت تجهیزات حفاری

  پاورپوینت تجهیزات حفاری دریافت پاورپوینت تجهیزات حفاری تجهیزات حفاری انواع دکل‌های حفاری دکل‌های خشکی دکل ثابت یا استاندارد مته حفاریمته های سایشی دسته بندی شیمی بازدید ها 176 فرمت فایل pptx حجم فایل 4.886 مگا بایت تعداد صفحات فایل 21…

 • دانلود تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون

  دانلود تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون دریافت دانلود تعریف معماری سازمان و پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی و اتوماسیون دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود تحقیق آموزش و پرورش در عصر ساسانیان 17 ص

  دانلود تحقیق آموزش و پرورش در عصر ساسانیان 17 ص دریافت دانلود تحقیق آموزش و پرورش در عصر ساسانیان 17 ص دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود آموزش و پرورش…

 • نکات مهم نقشه برداری کارگاهی

  نکات مهم نقشه برداری کارگاهی دریافت نکات مهم نقشه برداری کارگاهی نقشه برداری از جمله کارهای است که تجربه نقش مهمی در موفقیت نقشه برداران دارد و در این میان استفاده از تجربه دیگران بسیار کارگشا خواهد بود دسته بندی…

 • پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

  پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی دریافت پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی پاورپوینت كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی دسته بندی کشاورزی بازدید ها 128 فرمت فایل doc حجم فایل 1.602 مگا بایت تعداد صفحات فایل 30…

 • مقاله آموزشی حیات وحش ایران

  مقاله آموزشی حیات وحش ایران دریافت مقاله آموزشی حیات وحش ایران سرزمین عزیز ما ایران از معدود كشورهایی است كه به لحاظ موقعیت جغرافیایی خاص خود دارای زیستگاههای متنوع و به واسته آن گونه های مختلف گیاهی و جانوری می…

 • گزارش کاراموزی در كارگاه ساختمانی و راهسازی شرکت طوس عامر

  گزارش کاراموزی در كارگاه ساختمانی و راهسازی شرکت طوس عامر دریافت گزارش کاراموزی در كارگاه ساختمانی و راهسازی شرکت طوس عامر گزارش کاراموزی در كارگاه ساختمانی و راهسازی شرکت طوس عامر در 21 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی…

 • نمونه سوال درس وصیت نامه امام خمینی (ره)

  نمونه سوال درس وصیت نامه امام خمینی (ره) دریافت نمونه سوال درس وصیت نامه امام خمینی (ره) دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 333 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 نمونه سوال درس وصیت نامه امام خمینی…

 • دانلود آشنایی با ساختمان و عملكرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور 35 ص

  دانلود آشنایی با ساختمان و عملكرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور 35 ص دریافت دانلود آشنایی با ساختمان و عملكرد نیمه هادی دیود و ترانزیستور 35 ص دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 119 کیلوبایت…

 • مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی - رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی

  مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی - رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی دریافت مبانی نظری و پیشینه بازی درمانی شناختی - رفتاری و اضطراب کودکان سرطانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 94…

 • دانلود تحقیق درموردعوامل کاهش دهنده پایداری تولید

  دانلود تحقیق درموردعوامل کاهش دهنده پایداری تولید دریافت دانلود تحقیق درموردعوامل کاهش دهنده پایداری تولید عوامل کاهش دهنده پایداری تولید مقدمه مدیریت های سنتی اراضی و عواقب آن ها در ناپایداری تولیدراه حل های علمی تحقیقاتی در تولید پایدار در…

 • گودبرداری و پی كنی

  گودبرداری و پی كنی دریافت گودبرداری و پی كنی دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 68 طبقه بندی زمینها زمینها رابر حسب مورد می توان بر حسب نوع (اندازه) مصالح متشكله، برحسب…

 • پاورپوینت بحران در مدارس

  پاورپوینت بحران در مدارس دریافت پاورپوینت بحران در مدارس دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 545 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 37 دانلود پاورپوینت بحران در مدارس بررسی بحران در مدارس پاورپوینت جامع و کامل بحران در مدارس…

 • تحقیق روش های کوددهی

  تحقیق روش های کوددهی دریافت تحقیق روش های کوددهی دسته: محیط زیست بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 54 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 تحقیق روش های کوددهی قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقدمه یکی از اصول اساسی تغذیۀ…

 • تحقیق تنظیم بودجه

  تحقیق تنظیم بودجه دریافت تحقیق تنظیم بودجه دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 در بودجه متداول برآورد هزینه معمولاً بر مبنای هزینه های قطعی سال ما قبل آخر و نیمه اول…

 • شبکه های بی سیم LAN

  شبکه های بی سیم LAN دریافت شبکه های بی سیم LAN دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 شبكه های LAN بی سیم تحرك و پویایی اهمیت زیادی دارد كاربران…

 • پاورپوینت بررسی عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر

  پاورپوینت بررسی عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر دریافت پاورپوینت بررسی عوامل ضد میکروبی طبیعی و بازدارند در شیر دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 245 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 پاورپوینت بررسی عوامل…

 • نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک

  نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک دریافت نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک نقش عدم پیش بینی کلاهک در سنجش لیزرهای صفحه نازک دسته بندی فنی و مهندسی بازدید ها 190 فرمت…

 • استخراج طلا و نقره از قطعات الکترونیکی

  استخراج طلا و نقره از قطعات الکترونیکی دریافت استخراج طلا و نقره از قطعات الکترونیکی آیا میدانید از هر 1520 سی پی یو کامپیوتر نزدیک به 5 گرم طلا قابل بازیافت است؟ آیا میدانید کسانی به درامد های میلیونی رسیدند…

 • پاورپوینت E-commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism

  پاورپوینت E-commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism دریافت پاورپوینت E-commerce and Information Technology in Hospitality and Tourism دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 Ecommerce and Information Technology…

 • تاثیر ورزش بر روح و روان

  تاثیر ورزش بر روح و روان دریافت تاثیر ورزش بر روح و روان دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 43 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 دانلود تحقیق در مورد تاثیر ورزش بر روح و روان در…

 • گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2

  گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 دریافت گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 گزارش کاراموزی کارگاه غیر آهنی 2 در 50 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 91 فرمت فایل doc حجم فایل 4.136 مگا بایت تعداد…

 • پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - کامیون ها

  پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - کامیون ها دریافت پاورپوینت ماشین آلات راهسازی و ساختمانی - کامیون ها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 5162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 در این پروژه پاورپوینت ماشین آلات…

 • تحقیق گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح

  تحقیق گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح دریافت تحقیق گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح دسته: ساخت و تولید بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 دانلود تحقیق گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح قیمت فایل فقط…

 • نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی

  نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی دریافت نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی دسته: نمونه سوالات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 دانلود نمونه آزمون مداد کاغذی فارسی سوم ابتدایی قیمت…

 • مقاله FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه

  مقاله FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه دریافت مقاله FRT یک توربین بادی DFIG با استفاده از DVR در طی خطای متقارن و نامتقارن شبکه FRT یک توربین بادی DFIG…

 • تحقیق قایقرانی

  تحقیق قایقرانی دریافت تحقیق قایقرانی دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 دانلود تحقیق در مورد ورزش قایقرانی در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط 12,100 تومان قایق‌رانی نوعی ورزش و سرگرمی است که…