تحقیق کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

تحقیق کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم تحقیق کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

31
فرمت فایل

doc
حجم فایل

1.13 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

66

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی  کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم در 66  صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                            شماره صفحهخلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 8محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 9دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 9وضعیت و میزان اشتغالزایی :………………………………………………………………………………………………………………….. 10تاریخچه و سابقه مختصر طرح :……………………………………………………………………………………………………………… 10نام و کد محصولات………………………………………………………………………………………………………………………………. 10دسته بندی محصول………………………………………………………………………………………………………………………………. 11شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 12بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول……………………………………………………………………………………….. 12بررسی و ارائه اطلاعات لازم در زمینه قیمت تولید داخلی و جهانی محصول……………………………………………… 12بررسی قیمتهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 12قیمت های جهانی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 13معرفی موارد مصرف وکاربرد محصولات………………………………………………………………………………………………… 13کاربرد در صنعت خودرو……………………………………………………………………………………………………………………….. 14کاربرد در ساخت قطعات ماشین آلات صنعتی………………………………………………………………………………………… 14کاربرد در ماشینهای اداری……………………………………………………………………………………………………………………… 15کاربرد در لوازم خانگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 15کاربرد متفرقه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 15کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 16کشورهای تراز اول تولیدکننده انواع خودرو……………………………………………………………………………………………… 16کشورهای عمده تولیدکننده ماشین آلات صنعتی………………………………………………………………………………………. 17ذیلا” کشورهای عمده تولیدکننده ماشینآلات صنعتی معرفی شده است :……………………………………………………. 17معرفی شرایط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 17بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور……………………………………………………………………………. 19نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی( در واحدهای تولیدی فعال…………………………………… 19بررسی روند تولید واقعی قطعات صنعتی به روش دایکاست در کشور……………………………………………………….. 20بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 21فرایند تولید قطعات به روش دایکاست به صورت زیر است:…………………………………………………………………….. 21پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 22الف ( پیشبینی عرضه واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………………. 22ب ( پیشبینی عرضه واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………………. 22با توجه به جدول بالا ، ظرفیت طرح های در حال ایجاد که در آینده به ظرفیت نصب شده کشور اضافه خواهد شد، به صورت زیر قابل پیش بینی است:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال  1385…………………………………………………. 23بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون……………………………………………………………………………………….. 24برآورد میزان مصرف قطعات در صنایع خودروسازی……………………………………………………………………………….. 25الف(  برآورد میزان مصرف در هر خودرو )واحد خودرو(………………………………………………………………………… 25میزان مصرف قطعات آلومینیومی در هر خودرو 11,2 درصد وزن آن برآورد گردید . لذا بر حسب ماهیت این قطعات تقسیم بندی زیر در مورد آنها قابل انجام می باشد  :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26ب(  برآورد تعداد خودروی تولید شده در کشور……………………………………………………………………………………… 26برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو……………………………………………………………………… 28توضیح : در جدول بالا :………………………………………………………………………………………………………………………… 29برآورد میزان مصرف غیر خودروئی قطعات دایکاست……………………………………………………………………………… 30جمع بندی میزان مصرف کل قطعات دایکاست در کشور………………………………………………………………………….. 30جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات دایکاست در صنعت خودرو…………………………………………………………. 31بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 1385…………………………………………………………………. 31صادرات قطعات خودرو………………………………………………………………………………………………………………………… 31صادرات قطعات دایکاست غیر خودروئی……………………………………………………………………………………………….. 32بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 33برآورد میزان تقاضای بازار خودروئی در آینده…………………………………………………………………………………………. 33الف(  پیشبینی تقاضا در بازار خودروسازان……………………………………………………………………………………………… 33ب(  بازار خدمات پساز فروش خودرو……………………………………………………………………………………………………. 33برآورد میزان تقاضای بازار غیرخودروئی در آینده……………………………………………………………………………………. 34جمع بندی پیش بینی تقاضای بازار داخل در آینده…………………………………………………………………………………… 34برآورد قابلیت صادرات در آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 35برآورد تقاضای کل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 35جمع بندی و نتیجه گیری مطالعات بازار و پیشنهاد نهایی در مورد احداث واحدهای جدید از نگاه توجیه پذیری بازار 36بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………… 36بررسی روش تولید دایکاست………………………………………………………………………………………………………………….. 36روش تولید قطعات آلومینیومی از طریق ریختگری تحت فشار )دایکاست( را میتوان به صورت زیر نمایش داد: 36شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید…………………………………………………………………………………………………. 37ذوب شمش آلومینیوم در کوره……………………………………………………………………………………………………………….. 37انتقال مذاب آلومینیوم به ماشین دایکست………………………………………………………………………………………………… 37پرس)تزریق( آلومینیوم مذاب به داخل قالب…………………………………………………………………………………………….. 37خارج کردن قطعه از قالب و تریم آن……………………………………………………………………………………………………….. 37ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 38مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 38روش تولید با روش های تولید مورد استفاده در سایر کشورها مورد مقایسه قرار گیرد نتایج زیر حاصل خواهد شد :    38تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. 39با عنایت بر شرح ارائه شده تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است :……………. 39مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 39مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 39شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 401-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 402-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 40مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 41تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 42مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 42فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 43گزارش مختصر بازدید از واحد ها تولیدی با خدماتی مرتبط با موضوع تحقیق :………………………………………….. 44جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 44فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 44مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 45روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 46برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 46لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 46لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 46پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 47انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :………………………………. 47بازارهای فروش محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 47الف ( بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 48بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی…………………………………………………………………………… 48بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 48احتیاجات و نیازمندیهای دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………….. 49امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 49حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 49با جمعبندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………… 50وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 50حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 50حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 53خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 53هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 54هزینه ساختمان سازی:…………………………………………………………………………………………………………………………… 54هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 55تجهیزات مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………… 55تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی…………………………………………………………………………………………………………… 56وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 56وسایط نقلیه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 57هزینه های پیش بینی نشده…………………………………………………………………………………………………………………….. 57جدول هزینه های ثابت طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 58مواد اولیه  :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………. 58معرفی نوع ماده اولیه عمده…………………………………………………………………………………………………………………….. 58معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 59برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………….. 59برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 59بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 60انرژی مصرفی سالیانه :………………………………………………………………………………………………………………………….. 61بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. 61برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 61برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 61برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 62برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 62برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 62نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد  :……………………………………………………….. 63عبور و مرور کامیونهای حامل مواد اولیه و محصول………………………………………………………………………………….. 63عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 63سایر امکانات مانند راهآهن، فرودگاه و بندر……………………………………………………………………………………………. 63فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 64نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 65الف – با عنایت بر مطالعات صورت گرفته، نتیجه گیری میشود که احداث واحدهای جدید تولید قطعات دایکاست در کشورتوجیه ناپذیر می باشد که دلایل آنرا می توان بصورت زیر بیان کر د:………………………………………………………………………………………………. 65ب – در صورتیکه مجری طرح از توانائی ها و مزیت های زیر برخوردار باشد ، می تواند طرح را در ظرفیت پیشنهادی و با اهدف صادرات انجام دهد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیوم پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه :مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرد.گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات صنعتی از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم می باشدکه در قالب متدولوژی علمی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن :تولید ریخته گری تحت فشار آلومینیوم   محل اجرا :  مشخصات متقاضیان :نام    نام خانوادگی    مدرک تحصیلی    تلفن                 دلایل انتخاب طرح : عمده ترین مصرف قطعات مورد مطالعه در صنعت خودرو است . در کشور ما توسعه صنعت خودرو از سال 1371 شروع شده و سیاست های دولت در گسترش این صنعت و کسب سهم از بازار جهانی می باشد. توسعه صنعت خودرو سبب توسعه صنعت قطع هسازی در کشور شده است بطوریکه هم اکنون حدود 1700 قطعه ساز در کشور فعالیت می نمایند. صنعت خودرو حدود چهار درصد و صنعت قطعه سازی 5/2  درصد از GNP کشور را تشکیل می دهند و در این میان قطعات کند مصرف خودرو که محصول مورد مطالعه نیز در آن خانواده قرار دارد ، به لحاظ تکنولوژیکی از اهمیت بالائی در قطعه سازی برخوردار می باشند .توسعه صادرات از دیگر سیاست های دولت است که قطعات خودرو نیز در این حرکت قرار دارند. نگاه ویژه مسئولین به صادرات قطعات خودرو ، ایجاد ستاد ویژه توسعه صادرات این قطعات در سازمان توسعه تجارت ایران و بسیاری از موارد دیگر ، نشان از وجود حرکت عظیم در توسعه تولید و صادرات قطعات خودرو می باشد . بنابراین می توان گفت که هر چند قطعات خودرو در ردیف کالاهای اساسی و استراتژیک قرار ندارند ولی این قطعات در ردیف کالاهای مهم و حساس کشور قرار دارند . وضعیت و میزان اشتغالزایی :تعداد اشتغالزایی این طرح 25 نفر میباشد . تاریخچه و سابقه مختصر طرح :نام و کد محصولاتمحصولات مورد مطالعه طرح حاضر، انواع قطعات صنعتی میباشد که از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم تولید میگردند. این روش در صنعت تحت عنوان دایکاست ( DIE CASTING) آلومینیوم معروف می باشد .آلومینیوم فلزی است سبک، با رنگ روشن، مقاوم در مقابل بسیاری از عوامل شیمیایی مانند زنگ زدگی ، خوردگی و غیره و این خواصبارز آن سبب شده است که در بسیاری از تجهیزات ، ماشین آلات و ابزارآلات کاربرد آن روز به روز عمومیت پیدا نماید. قطعات تولید شده از 3 برابر از فولاد سبکتر است و لذا بسیاری از لوازم خانگی، ماشین های اداری، ماشین آلات صنعتی، خودروها، هواپیما و حتی صنایع نظامی که در آنها وزن دارای اهمیت بالا می باشد دارای کاربرد است.قطعات صنعتی آلومینیومی به روش های مختلف تولید میگردند که ریختگری تحت فشار (Die Casting) یکی از روشهای تولید این قطعات است.در این روش فلز مذاب آلومینیوم تحت فشار پرس به داخل قالب تزریق شده و قطعه تولید میگردد. اصلی ترین علل استفاده از روش ریختهگری تحت فشار، عدم قابلیت تولید قطعه از طریق روش های دیگر تولید میباشد که این امر به واسطه پیچیدگی فنی قطعات به وجود می آید. دسته بندی محصولریختگری تحت فشار آلومینیوم عموماً برای تولید قطعات کوچک مورد استفاده قرار می گیرد.فشار تزریق، اندازه قالبها و توان ماشین آلات از جمله محدودیتهای فنی تولید قطعات به شمار می آیند. وزن قطعات تولیدی این روش از چند گرم تا حدود 3000 گرم میباشد. قطعات بزرگتر عموماً از طریق ریختگری عادی تولید می گردند. شماره تعرفه گمرکیقطعات آلومینیومی تولید شده از طریق ریختگری تحت فشار آلومینیوم دارای کاربرد بسیار متنوع مانند قطعات خودرو، قطعات ماشین های اداری، لوازم خانگی، ماشینآلات صنعتی، هواپیما، صنایع نظامی و غیره کاربرد دارد. این قطعه یک محصول واسطهای محسوب می گردد. از اینرو شماره تعرفه مستقلی برای آن تدوین نشده است و عموماً این قطعات را در قالب مجموعه های مورد استفاده آن دسته بندی مینمایند. علی ایحال یکی از موارد کاربرد قطعات مورد مطالعه، ساخت اتصالات لوله کشی میباشد که در این حالت شماره تعرفه 7609 برای آن وجود دارد.   شرایط واردات محصولبا مراجعه به کتاب مقررات صادرات و واردات بازرگانی ، نتیجه گیری شده است که محدودیت خاصی برای واردات قطعات تولید شده از طریق ریختگری آلومینیوم وجود ندارد و لذا کلیه واردکنندگان میتوانند به هر تعداد اقدام به واردسازی آن نمایند. حقوق ورودی این قطعات برحسب موارد استفاده از 15 تا 40 درصد متغیر است.روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریاندر زمینه جذب مشتریان می توان از روش های مختلف بازاریابی استفاده نمود ، تبلیغات تلویزیونی ، استفاده از بنر های و تیزر های تبلیغاتی ، استفاده از چاپ پوستر های تبلیغاتی، تبلیغات اینترنتی و ارائه روش های تبلیغاتی دیگر . برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرححداقل ظرفیت اقتصادی یک واحد تولیدی، ظرفیتی است که در آن درآمدهای حاصل علاوه بر پوشش دهی کلیه هزینه ها، حداقل سود قابل قبول را نیز برای سرمایه گذار ایجاد نماید. از اینرو با نگرش فوق، حداقل ظرفیت اقتصادی طرح برآورد میگردد که در اینجا ابتدا پیش فرض های تعیین ظرفیت اقتصادی شرح مختصری داده شده و سپس با استناد بر آنها، حداقل ظرفیت ارائه خواهد شد. لحاظ کردن نقطه سربسر تولیدنقطه سربسر تولید، میزان تولیدی است که تحت آن درآمد حاصل از فروش محصولات تولیدی تنها هزینه های طرح را پوشش میدهد و به عبارت دیگر در نقطه سربسر تولید هزینه ها مساوی درآمدها میباشد. بنابراین ظرفیت تولید اقتصادی لازم است بالاتر از نقطه سربسر باشد. لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظارحداقل سود مورد انتظار یک طرح اقتصادی تابع حجم سرمایه گذاری کل آن )سرمایه ثابت +سرمایه در گردش ( میباشد. نرخ سود مورد انتظار عموماً براساس نرخ بهره تسهیلات بانکی تعیین می شود. در کشور ما سود بانکی معادل 14 درصد است . بنابراین عموماً سود مورد انتظار طرح طوری تعیین میشود که نرخ بازگشتی حدود پنجاه درصد بیش از نرخ بهره بانکی برای سرمایه گذار ایجاد نماید.با عنایت بر مطالب ذکر شده و پساز تجزیه و تحلیل های لازم، حداقل ظرفیت اسمیاقتصادی طرح 313 تن پیشنهاد می گردد که با احتساب راندمان 80 درصد ، ظرفیت عملی 250 تن حاصل خواهد شد . پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرحانتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموماً براساس معیارهای زیر صورت می گیرد :    ·        بازارهای فروش محصولات    ·        بازارهای تأمین مواد اولیه    ·        احتیاجات و نیازمندی دیگر طرح    ·        امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح    ·        حمایت های خاص دولتیدر ادامه با تشریح هر کدام از معیارهای فوق، مکانیابی اجرای طرح انجام خواهد گردید. بازارهای فروش محصولیکی از معیارهای مکان یابی هر طرح تولیدی، انتخاب محلی است که دارای نزدیکترین فاصله با بازارهای محصولات طرح باشد. در بخش یک شرح داده شد که بازار محصولات طرح ، بازار خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آن ، بازار تولید کنندگان لوازم خانگی و ماشین آلات صنعتی می باشد. بنابراین محل اجرای طرح لازم است نزدیکترین فاصله را با این بازارها داشته باشد.الف ( بازار خودروسازاناصلیترین خریدار قطعات خودرو در این بازار، شرکتهای بزرگ ساپکو، سازهگستر سایپا و برخی شرکتهای تابعه این دو تأمین کننده بزرگ کشور می باشد که این شرکتها همه در شهر تهران مستقر هستند. بنابراین از لحاظ بازار خودروسازان، مناسبترین محل اجرای طرح، یکی از شهرك های صنعتی استان تهران میباشد. تحقیق کارافرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیومطرح توجیهی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیومکارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیومدانلود تحقیق کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیومدانلود کارآفرینی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیومطرح توجیه فنی کارگاه ریخته گری تحت فشار آلومینیومتوجیه اقتصادی کارگاه ریخته گری تحت فشار

 • پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت

  پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت دریافت پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت قیمت فایل فقط 9,900 تومان پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت روایی:دارد پایایی:دارد نمره…

 • مالیات بر درآمد و دارایی

  مالیات بر درآمد و دارایی دریافت مالیات بر درآمد و دارایی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 13 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 در صورتی که اشخاصی از نظر قانون مشمول مالیات شوند در بر گیرنده عموم…

 • پاورپوینت آموزشی راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ در دامپروری

  پاورپوینت آموزشی راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ در دامپروری دریافت پاورپوینت آموزشی راهنمایی و توصیه های کاربردی جهت آغاز فعالیت پرورش شترمرغ در دامپروری فرمت فایل PPT پاورپوینت ( قابل ویرایش )چکیدهبخش اول منابع تولیدبخش…

 • دانلود والت دیزنی کارآفرین سده بیستم 11 ص

  دانلود والت دیزنی کارآفرین سده بیستم 11 ص دریافت دانلود والت دیزنی کارآفرین سده بیستم 11 ص دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 239 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود والت دیزنی کارآفرین سده بیستم 11 ص…

 • جزوه دستگاه حضور و غیاب

  جزوه دستگاه حضور و غیاب دریافت جزوه دستگاه حضور و غیاب دسته: برق و الکترونیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 25382 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 جزوه دستنویس دستگاه حضور و غیاب قیمت فایل فقط 7,700 تومان جزوه…

 • پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی

  پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی دریافت پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی پاورپوینت مقدمات مدیریت آموزشی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 152 فرمت فایل doc حجم فایل 641 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 247 38,500 تومان فصل اول ارزشها جامعه سازمانی سازمان…

 • گزارش کاراموزی در اداره برق

  گزارش کاراموزی در اداره برق دریافت گزارش کاراموزی در اداره برق گزارش کاراموزی اداره برق در 25 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 101 فرمت فایل doc حجم فایل 49 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 25 9,900…

 • پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده: چارلز پی جونز)

  پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده: چارلز پی جونز) دریافت پاورپوینت فصل هفتم کتاب مدیریت سرمایه گذاری (نویسنده: چارلز پی جونز) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3284 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دانلود پاورپوینت…

 • مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ

  مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ دریافت مقاله اساطیر و روایات تاریخی و تجلی شاعرانه آن دردیوان حافظ دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7…

 • مقاله آموزشی تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی

  مقاله آموزشی تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی دریافت مقاله آموزشی تغذیه ورزشكاران و تأمین انرژی فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهیك ورزشكار حرفه ای تا زمانی كه نداند چه باید مصرف كند و چگونه و با…

 • دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری

  دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری دریافت دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 53 دانلود تولید ناب و افزایش بهره وری تحقیق تولید…

 • بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی)

  بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی) دریافت بررسی آمار (وضعیت تحصیلی بعضی از دانش آموزان رشته ادبیات و علوم انسانی) دسته: آمار بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 104 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز گرافیک)

  دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز گرافیک) دریافت دانلود نمونه سوالات آزمون آموزش و پرورش 89 (هنرآموز گرافیک) دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی رشته گرافیک، دانلود نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش رشته…

 • سنجش پرونده ای

  سنجش پرونده ای دریافت سنجش پرونده ای دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 معلمان عموماً بر این باورند که پرونده ای که آنان از دانش آموزان خود تهیه…

 • حسابداری مبین

  حسابداری مبین دریافت حسابداری مبین دسته: حسابداری و مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 2752 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 در تهیه نرم افزارحسابداری مبین سهولت استفاده سرعت فراگیری ،کارآیی هر چه بیشتر از اهداف اولیه بوده که…

 • دانلود پاورپوینت اختلالات رشدی

  دانلود پاورپوینت اختلالات رشدی دریافت دانلود پاورپوینت اختلالات رشدی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2057 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 اختلالات رشدینقض ذهنی و فیزیکی عوامل تاخیر رشدیانواع اختلالات رشدی قیمت فایل فقط…

 • دانلود پاورپوینت سبک معماری سبز

  دانلود پاورپوینت سبک معماری سبز دریافت دانلود پاورپوینت سبک معماری سبز دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1669 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 معماری سبز حفاظت از انرژیکار با اقلیم برترین های معماری سبز قیمت فایل فقط…

 • پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود

  پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود دریافت پیشینه و مبانی نظری بهره وری و سیاست تقسیم سود دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 217 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 پیشینه و مبانی نظری…

 • دانلود مقاله اشتغال زنان

  دانلود مقاله اشتغال زنان دریافت دانلود مقاله اشتغال زنان دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 مقاله ی حاضر بر اساس بخشی از منابع دست دوم درباره ی شناسایی موانع اجتماعی…

 • دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلاید

  دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5538 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 257 دانلود اقتصاد خرد رشته مدیریت 257 اسلاید تحقیق…

 • پاورپوینت آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام

  پاورپوینت آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام دریافت پاورپوینت آشنایی با صحیفه سجادیه زبور آل محمد علیهم السلام دسته: پاورپوینت بازدید: 2 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 2071 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 225 دانلود پاورپوینت آشنایی با…

 • كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت

  كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت دریافت كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 449 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 كارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت 65صفحه قالب ورد…

 • بررسی ژئوشیمی و مینرالوژی سرب

  بررسی ژئوشیمی و مینرالوژی سرب دریافت بررسی ژئوشیمی و مینرالوژی سرب دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 سرب در حدود 6 تا 7 هزار سال پیش در مصر و بین…

 • خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز

  خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز دریافت خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته رابینز دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 11576 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 69 کاملترین خلاصه کتاب رفتار سازمانی پیشرفته استیفن پی رابینز (( مترجمان دکتر…

 • پاور پوینت برنامه‌نویسی با سی پلاس پلاس

  پاور پوینت برنامه‌نویسی با سی پلاس پلاس دریافت پاور پوینت برنامه‌نویسی با سی پلاس پلاس زبان C یک زبان همه منظوره است دستورالعمل‌های این زبان بسیار شبیه عبارات جبری و نحو آن شبیه جملات انگلیسی می باشد این امر سبب…

 • تحقیق معماری و امنیت شبکه های بی سیم

  تحقیق معماری و امنیت شبکه های بی سیم دریافت تحقیق معماری و امنیت شبکه های بی سیم تحقیق شبکه های بی سیم ، معماری و امنیت آنها دسته بندی مخابرات بازدید ها 247 فرمت فایل doc حجم فایل 312 کیلو…

 • پاورپوینت حاکمیت دولت ها در فضای ماورای جو

  پاورپوینت حاکمیت دولت ها در فضای ماورای جو دریافت پاورپوینت حاکمیت دولت ها در فضای ماورای جو دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 8682 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پاور پوینت حاکمیت دولت ها در فضای ماورای…

 • حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی)

  حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی) دریافت حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی (سید محمدرضا نوحی) حل المسائل جزوه طراحی خطوط انتقال انرژی همراه با پاسخ سوالات تشریحی (سید محمدرضا نوحی)توضیحات حل المسائل جزوه طراحی…

 • مقاله درباره انواع صفحه كلیدهای كامپیوتری

  مقاله درباره انواع صفحه كلیدهای كامپیوتری دریافت مقاله درباره انواع صفحه كلیدهای كامپیوتری دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود مقاله درباره انواع صفحه کلیدهای کامپیوتری قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی

  پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت مدیریت علف های هرز بقولات (حبوبات) همراه با تصاویر آموزشی Fabalesراسته؛ دارای 4 خانواده بوده که دو خانواده مهم در این راسته خانواده های هستندfabaceae و poligonaceae…

 • تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP

  تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP دریافت تحقیق درباره رفتار فوم شدن انواع PP دسته: فیزیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 دانلود تحقیق درباره فوم شدن انواع pp قیمت فایل فقط…

 • دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک

  دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک دریافت دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک عنوان دانلود پاورپوینت مرحله شروع در مدیریت استراتژیک دسته مدیریت (مدیریت استراتژیک) فرمت پاورپوینت تعداد اسلاید 30 اسلاید این فایل با فرمت پاورپوینت در 30…

 • پاورپوینت نقش نور در معماری دوره صفویه نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان

  پاورپوینت نقش نور در معماری دوره صفویه نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان دریافت پاورپوینت نقش نور در معماری دوره صفویه نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله اصفهان دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3786 کیلوبایت…

 • نخستین تحقیق و پژوهش ناب بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن

  نخستین تحقیق و پژوهش ناب بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن دریافت نخستین تحقیق و پژوهش ناب بررسی تعیین تغییرات حساسیت کانتراست با افزایش سن دوستان عزیز بار دیگر یکی از نادرترین تحقیق ها با عنوان بررسی تعیین…

 • پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام

  پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام دریافت پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام دسته: علوم سیاسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 206 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پاورپوینت بررسی حقوق سیاسی و اجتماعی در…