تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

18
فرمت فایل

doc
حجم فایل

87 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

77

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون در 77 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                            شماره صفحهخلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7فصل اول – چكیـده نتایج………………………………………………………………………………………………………………………… 8بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون………………………………………………………………………………………. 8چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلون…………………………………………………………………. 9فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12كلیــــات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13(1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصول………………………………………………………………………………………………. 13(2-2)مقایسه كیفی كالای رقیب……………………………………………………………………………………………………………… 14نوار آب بندی تفلون در مقابل الیاف كنف برتریهایی دارد كه در ذیل اشاره ای به آنها می شود :…………………… 15(3-2)- بررسی بازار و قیمت فروش……………………………………………………………………………………………………… 15فصــل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17بررسیهای فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18(1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه……………………………………………………………………. 19(1-1-3)- نكات علمی پیرامون فرایند…………………………………………………………………………………………………… 19الف – مخلوط صحیح :………………………………………………………………………………………………………………………….. 19ب – شكل دهی مقدماتی………………………………………………………………………………………………………………………. 20ج – كشیدن و شكاف دادن دقیق :………………………………………………………………………………………………………….. 20د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………. 20(2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :…………………………………………………………………………………………….. 21الف – اكستروژن و انواع آن…………………………………………………………………………………………………………………… 21اكسترودر تك پیچه………………………………………………………………………………………………………………………………… 21اكستردر پیستونی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22ب- روشهای تولید ورقه های نازك…………………………………………………………………………………………………………. 22(3-1-3) – مبانی انتخاب مناسب ترین دستگاههای تولید……………………………………………………………………….. 22(2-3)- تشریح دقیق و جامع فرایند منتخب و رسم نمودار از گردش موارد :…………………………………………….. 23مراحل مختلف تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل خواهند بود :…………………………………………………….. 23هریك از این موارد به تفكیك در ذیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت :……………………………………………………. 24الف  – الك كردن  :………………………………………………………………………………………………………………………………. 24ب – مخلوط كردن :……………………………………………………………………………………………………………………………… 24ج – شكل دهی مقدماتی :……………………………………………………………………………………………………………………… 24د – اكستروژن :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25ه – تولید ورقه های نرم ، نازك و براق  :………………………………………………………………………………………………… 25و – خشك كردن :………………………………………………………………………………………………………………………………… 25ز – كشیدن و شكاف دادن :…………………………………………………………………………………………………………………… 25ح – پیچیدن نهایی :………………………………………………………………………………………………………………………………. 25(3-3) – كنترل كیفیت :………………………………………………………………………………………………………………………… 26( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولید……………………………………………………………………………………………….. 26( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :…………………………………………………………………………………………………….. 26( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :………………………………………………… 27(5-3)- مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………. 28(1-5-3)- پودر پلی تترافلورئاتیلن………………………………………………………………………………………………………… 28ماده پلیمری پلی تترافلورواتیلن………………………………………………………………………………………………………………. 28(2-5-3)- روان كننده………………………………………………………………………………………………………………………….. 29(4-5-3)- پلاستیك برای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………….. 29(5-5-3)- كارتن برای بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………. 29(6-5-3)- جمع بندی مواد اولیه مصرفی……………………………………………………………………………………………….. 30جدول (1-3)مشخصات و میزان مواد اولیه مصرف جهت تولید نوار آب بندی تفلون…………………………………. 31(6-3)- ماشین آلات و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………. 31فهرست تجهیزات به كار رفته در خط تولید نوار آب بندی تفلونی به ترتیب ذیل می باشد:………………………….. 31جدول (2-3) دستگاهها و تجهیزات خط تولید نورآبندی تفلونی………………………………………………………………. 32(1-6-3) نقشه استقرار ماشین آلات………………………………………………………………………………………………………. 33(7-3) تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………………………………….. 33تاسیسات معمول مورد نیاز برای كلیه واحدهای صنعتی به قرار ذیل خواهد بود :……………………………………….. 34توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك از این موارد و سایر تاسیسات بكار رفته در ذیل ارائه شده است :………….. 34(1-7-3)- آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………………………………………. 34(2-7-3)- تعمیر گاه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35(3-7-3)- ترابری………………………………………………………………………………………………………………………………… 35(4-7-3)- گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………. 35(5-7-3)- سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………….. 36جدول (3-3) سوخت مصرفی واحد تولید نوار آب بندی تفلونی……………………………………………………………… 36(6-7-3)- سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………………… 36(7-7-3)آب رسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 37(8-7-3)- تهویه و هوای فشرده…………………………………………………………………………………………………………….. 37(9-7-3)- رفع آلودگی محیط زیست…………………………………………………………………………………………………….. 38(10-7-3)- اطفاء حریق………………………………………………………………………………………………………………………. 38(11-7-3)- باسكول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 38(12-7-3) برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………….. 38الف – برق مورد نیاز خط تولید……………………………………………………………………………………………………………… 39ب- برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی…………………………………………………………………………………………………. 39(جدول 4-3) جمع بندی برق مورد نیاز خط تولید به تفكیك مصرف كنندگان………………………………………….. 39جدول (5-3) برق مورد نیاز تاسیسات و روشنایی…………………………………………………………………………………… 40ج ) برق مورد نیاز كل واحد و برق مصرفی روزانه…………………………………………………………………………………… 40د- دیزل ژنراتور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 41(13-7-3)- اثاثیه و لوازم اداری……………………………………………………………………………………………………………. 41لوازم مورد نیاز جهت یك واحد كوچك تولیدی محدود بوده و تنها به موارد ذیل خلاصه می گردد :…………… 41(8-3)- نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………… 42(1-8-3)- مدیریت و مهندسی………………………………………………………………………………………………………………. 42(2-8-3)- كاركنان خط تولید و آزمایشگاه……………………………………………………………………………………………… 42(3-8-3)- كاركنان تاسیسات و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………… 43(4-8-3)- كاركنان اداری و خدمات………………………………………………………………………………………………………. 43(5-8-3)- جمع بندی پرسنل مورد نیاز جهت فعالیت كارخانه…………………………………………………………………. 43جدول (7-3) جمع بندی پرسنل مورد نیاز كارخانه تولید نوار آب بندی تفلونی…………………………………………. 44(9-3)- ساختمان ، زمین و محوطه سازی………………………………………………………………………………………………. 44الف – سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44محاسبه سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… 45ب – انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45ج- مساحت تاسیسات…………………………………………………………………………………………………………………………… 46د- مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی………………………………………………………………………………….. 46ه- مساحت زمین و عملیات محوطه سازی………………………………………………………………………………………………. 46جدول (8-3)- جمع بندی ساختمانها ، زمین و محوطه مورد نیاز واحد تولید نوار آب بندی تفلونی……………. 47(10-3)- برنامه زمانبندی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………… 47جدول زمانبندی اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………………………. 48فصل چهــارم……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49بررسیهای مالی و اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………………… 49مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50(1-4)- برآورد هزینه های جاری و سالانه واحد……………………………………………………………………………………… 50(1-1-4)- هزینه های تامین مواد اولیه مورد نیاز…………………………………………………………………………………….. 50جدول (1-4)- برآورد هزینه های مربوط به مواد اولیه……………………………………………………………………………… 51(2-1-4)- هزینه های تامین انرژی مورد نیاز………………………………………………………………………………………….. 51(31-4)- هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………… 51(2-4)- برآوردهزینه های ثابت طرح………………………………………………………………………………………………………. 52(1-2-4)- هزینه تجهیزات خط تولید…………………………………………………………………………………………………….. 52جدول (2-4) برآورد هزینه های تامین ماشین آلات خط تولید…………………………………………………………………. 53(2-2-4)- هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………. 53الف – آزمایشگاه و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………….. 53ب- گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54ج- سرمایش…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54د- آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54ه- نجهیزات دفع آلودگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 54ز- برق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54ح – سوخت رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………. 55ط- جمع بندی هزینه های مربوط به تاسیسات جانبی………………………………………………………………………………. 55جدول (3-4) فهرست مشخصات و هزینه های مربوط به تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………… 55(3-2-4)- برآورد هزینه وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………… 55(4-2-4) لوازم و اثاثیه اداری………………………………………………………………………………………………………………… 56(6-2-4)- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………. 56(3-4)- برآورد هزینه های مربوط به سرمایه ثابت و در گردش كارخانه…………………………………………………….. 56(1-3-4)- هزینه های مربوط به سرمایه در گردش به شرح ذیل منظور می گردد :…………………………………….. 56(2-3-4)- سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………………………………………… 57كلیه هزینه های مربوط به سرمایه گذاری ثابت كارخانه به ترتیب ذیل می باشد:………………………………………….. 57(3-3-4)- تسهیلات بانكی و كل سرمایه گذتری…………………………………………………………………………………….. 57(4-4)- هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………….. 57(5-4)- برآورد هزینه های سالانه…………………………………………………………………………………………………………… 58(6-4)- محاسبه قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………… 58(7-4)- شاخصهای اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………. 59(8-4)- ارزیابی مالی و اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………. 59قسمت دوم 6 اطلاعات مربوط به تولید كالا…………………………………………………………………………………………….. 601-2 برنامه تولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………. 607-2 مشخصات و مقدار مصرف مواد اولیه……………………………………………………………………………………………… 61جدول پیش بینی عملكرد سود و زیان ویژه طرح……………………………………………………………………………………… 62هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62هزینه های عملیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………… 63هزینه های غیرعملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………… 63جدول پیش بینی گردش وجوه نقدی طرح  ( ارقام به هزار ریال)……………………………………………………………… 64مصارف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64سرمایه در گردش:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 64بازپرداخت:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65پرداخت:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65ترازنامه پیش بینی شده   (ارقام به هزار ریال)………………………………………………………………………………………….. 66دارائی ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66دارائی های جاری:………………………………………………………………………………………………………………………………… 66دارائی های ثابت:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66بدهی ها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67محاسبه خالص گردش وجوه نقدی   (ارقام به هزار ریال)………………………………………………………………………… 67تسهیلات مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68مصارف:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68جدول محاسبه ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………………….. 69جدول محاسبه سهم منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………. 70درصد ارزش افزوده………………………………………………………………………………………………………………………………. 70درصد سهم منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………….. 71صفحه 7 پرسشنامه سازمان صنایع كوچك ایران……………………………………………………………………………………….. 738-2 نیروی انسانی مورد نیاز و هزینه حقوق و مزایای سالیانه……………………………………………………………………. 739-2 مقدار و هزینه انواع انرژی مصرفی………………………………………………………………………………………………….. 74قسمت سوم: پیش بینی اجزاء و براورد سرمایه ثابت و در گردش……………………………………………………………… 741-3 سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 741-1-3 مقدار و بهای زمین مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………….. 74ریز ارقام مربوط به محوطه سازی و حصار كشی………………………………………………………………………………………. 752-1-3 برآورد مساحت و هزینه های ساختمانی و محوطه سازی………………………………………………………………. 765-1-3 وسائط نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 76   خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلون پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد .  چكیـده نتایج بررسیــهای طـــرح تولید نــوار آب بندی تفلوننوار آب بندی تفلونی در اصطلاح به موادی گفته می شود كه از جنس پلی تترافلورو اتیلن ساخته شده و برای آب بندی لوله ها بكار برده می شود .بدلیل خواص شیمیایی و فیزیكی عالی ، امروزه در كاربرد مورد نظر بدون رقیب می باشد .فرایند تولید آن شامل شكل دهی اولیه مواد ، اكسترود نمودن آنها ، تولید ورقه های نازك ، كشیدن ورقه ها و تولید نوار باریك و پهن و سرانجام برش و بسته بندی می باشد .اصول انتخاب ظرفیت برای واحدهای تولید نوار آب بندی تفلونی شرایط و ویژگیهای بازار ، سهم قابل كسب بازار ، ویژگیهای فنی و تكنولوژی ، محدوده متداول و مط.ئن ظرفیت با تمسك به روشهای آماری و حداقل ظرفیت اقتصادی است .مطالعات اقتصادی و مالی مربوط به اجرای طرح كه نتایج مختصری از آن در جدول صفحه بعد ارائه شده است با توجه به برآورد هزینه های مربوطه و براساس فرمهای متداول موجود و استعلامات بعمل آمده از صاحبان صنایع و فروشنذدگان ماشین آلات و تكنولوژی تولید اینگونه واحدها انجام گردید و با استفاده از نرم افزارهای كامپیوتری جمع بندی شده است . مقدمه :تفلون یك محصول صنعتی بوده كه بخاطر خواص فیزیكی و شیمیایی منحصر بفرد دارای كاربردهای گوناگونی می باشد . از جمله كاربرد های آنها می توان به ظروف نچسب و نوار آب بندی تفلونی اشاره كرد .تفلون (پلی تترافلورواتیلن ) از خانواده كلی فلورو كربنها می باشد . بطور كلی حدود 33 درصد از تولید 1130 هزار تنی (سال 1986 ) جهانی فلوركربنها مربوط به تركیبات مورد مصرف در یخچالها ، 27 درصد عوامل ایجاد كف ، 19 درصد حلالها ، 18 درصد اسپری ها و 7 درصد فوروپلیمرها می باشد . بدلیل اثر منفی گازهای (CFC) بر لایه ازن انتظار می ذود اكنون سهم این گازها از 33 درصد كاهش اساسی نشان دهد .بررسی مصارف متنوع و گسترده فلوروكربنها مستلزم شناسایی كلی آنها نسبت به ویژگیها ، مشخصات فنی و مواد تشكیل دهنده خواهد بود . تعیین جایگاه نوار آب بندی تفلونی در میان كالاهای رقیب نیز می تواند در زمینه تحقق طرح اهمیت داشته باشد كه لازم است در بررسی های اولیه مربوط به آن مورد توجه قرار گیرد . (1-2)-ویژگیها و مشخصات فنی محصولنوار پلی تترافلوكربن كه بعنوان آب بند دارای مصارف خانگر و صنعتی بسیار می باشد . دارای رنگ سفید ، براق و جنس نرم می باشد . امروزه این پلاستیك ترموپلاستیك دارای كاربرد وسیعی در پوشش دادن ظروف خانگی و صنعتی شده است . همچنین در كاربردهای صنعتی به صورت یك نواردور شیرها ، ترمزها ، اتصالات ، قطعات الكتریكی ، به عنوان عایق و نیز عامل آب بندی قوی در مقابل نشت ها به كار می رود .پلی تترافلورواتیلن خام پودری سفید رنگ بوده كه دارای حالت و كلی می باشد و میتوان از آن حتی برای روغنكاری ماشینها به جای روغن – گریس استفاده كرد .تفلون در مقابل چسبندگی و حرارتمقاوم است . سرما بر آن بی اثراست اسیدها و بازها و سایر مواد خورنده هیچ تاثیری بر آن ندارند و در هیچ حلال شیمیایی حل نمی شود .فرمول آن بصورت (- CF2-CF2-) بوده و نوار مزبور فاقد استاندارد ملی می باشد اما یكی از استانداردهای جهانی آن BS 4375 می باشد . تعرفه گمركی آن 02/39 ظ 3بوده وحقوق گمركی برابر 15 درصد و سود بازرگانی حدود 10 درصد به آن تعلق می گیرد و ورود آن به كشور آزاد می باشد . (2-2)مقایسه كیفی كالای رقیبتفلون در دو فرم متداول مصرفش (نوار آب بندی و لایه نسوز قابلمه ها ) به عنوان یك محصول مصرفی در ایجاد یك شبكه آبرسانی و یا یك وسیله كمكی برای ممانعت از چسبیدن غذا به ظرف بكار می رود بدلیل اینكه هیچ چسبی قادر به چسبیدن به تفلون    نمی باشد و از سوی دیگر علیرغم مقاومت كشش كم مقاومت فشاری زیادی را تحمل می كند ، لذا این خصوصیات باعث شده تا تفلون علیرغم گرانی نسبی فاقد رقیب باشد به عبارت دیگر در هر دو مورد كاربرد تفلون این ماده بصورت بلامنازل می باشد . تاقبل از ابداع استفاده از نوار آب بندی تفلونی استفاده ازالیاف كنف برای آب بندی اتصالات متداول بود كه با ورود تفلون به بازار استفاده از این ماده تا حد نزدیك به صفر كاهش یافته است .د- پیوستگی و هماهنگی تجهیزاتموفقیت عملیات تولید محصول وابستگی شدیدی به عملكرد پیوسته تعدادی از تجهیزات مورد استفاده خواهد داشت . از نكات قابل توجه در این زمینه می توان به میزان محصول و سرعتهای تولید مختلف ، تاخیر عملكرد یك واحد ویژه بر كیفیت محصول و پرسنل لازم برای عملكرد این واحد ویژه اشاره كرد.یكی از مواردی كه در این زمینه حائز اهمیت می باشد تعداد شیفت فعالیت كارخانه خواهد بود كه تاثیر مستقیمی بر روی دستگاهها خواهد داشت . هنگامیكه محصول فقط برای یك شیفت و در حداقل مقدار ممكن تولید می گردد .یك خط كاملاَ اتوماتیك مورد نیاز نمی باشد . به عبارت دیگر تولیدات بالا و استفاده از چندین خط تولید ، كنترل گسترده عملیات و استفاده از سیستم اتوماتیك را به منظور كاهش نیروی كارگری خط تولید توجیه می كند .  (2-1-3)- ارزیابی روشهای مختلف تولید :فرایند تولید نوار آب بندی تفلونی بر خلاف بسیاری از فرایندهای دیگر منحصراً از طریق اكستروژن و تولید ورقه های نازك انجام می گیرد . در این روش ابتدا ماده خام پلی تترافلورو اتیلن به همراه مواد افزودنی دیگر پرس شده ، مواد پرس شده اكسترود می شوند و محصول خروجی از اكسترودر با عبور از میان غلطكهای مختلف به ضخامت كم و پهنای زیاد می رسد كه در مرحله بعد با كشیدن نوار تولیدی ضخامت آن را به حد مورد نیاز می رسانند . در ذیل مختصری در مورد هر یك از مراحل و انواع آن شرح داده خواهد شد . الف – اكستروژن و انواع آنیكی از اساسی ترین وكم هزینه ترین روشهای شكل دهی ، اكستروژن بوده كه مشتمل بر ذوب ، فشار ، انتقال و شكل دهی محصول می باشد . این فرایند در ساخت و تولید شكلهای پیوسته ای همچون میله ، تیوب ، فیلم ، ورقه ، فیلامنت ، لوله و … توسعه یافته است . اكسترود های متداول مورد استفاده در صنعت انواع متداولی دارند كه معمولی ترین آنها اكسترودر تك پیچه است كه در ذیل توضیح داده شده است : اكسترودر تك پیچهاین دستگاه كه از معمولی ترین انواع اكستودر می باشد ماده پلاستیكی را در شكل گرانولی یا پودری با حركت مارپیچ به جلو هدایت نموده و تحت فشار و درجه حرارتی كه اعمال می كند آنها را ذوب می نماید . افزایش فشار سبب هدایت محصول به سمت قسمت خروجی دای گردیده  با توجه به شكل دایره ای آن لوله مورد نظر شكل دهی خواهد شد .(خروجی مربع شكل دای منجر به تولید پروفیل با مقطع مربع می گردد .) ( 1-3-3) – كنترل كیفیت در حین تولیدكنترل های انجام شده در این بخش عمدتاً محدود به عملكرد های دستگاه در حین ساخت خواهد بود كه در ذیل به آنها اشاره شده است :الف : یكنواختی كامل مواد اوایه در مخلوط كن و دادن زمان كافی آنها در جهت اختلاط كامل ب – كنترل كامل اكستروژنج – كنترل پهنا و ضخامت ورقه كشیده شدهه – كنترل محصول بریده شده قبل از پیچیده شدن ( 2-3-3 ) – كنترل كیفیت محصول :در حال حاضر استاندارد ملی برای محصول وجود ندارد اما استاندارد 4375 انگلستان تحت عنوان : Polytera Fluorcethylene tape  for thread   sealing بر كنترل پار امترهایی نظیر مقومت گششی ، مقاومت در فشار زیاد ، مقومت گرمایی ، مقاوت سرمایی ، مقاومت در مقابل اسید ، مقاومت در برابر حلالها تاكید كرده است . ( 4-3) – تعیین و محاسبه ظرفیت ، برنامه تولید و شرایط عملكرد واحد :انتخاب مناسبتر ین برنامه و مطلوب ترین ظرفیت تولید یك واحد علاوه به بهره برداری بهینه از سرمایه گذاری انجام شده عاملی در جهت كسب بالاترین سود ممكن خواهد بود .بالا بودن هزینه های متغیر تولید نوار آبی بندی تفلونی ، مشكلات ناشی از مدیریت واحدهای سه شیفت و هم چنین سهولت كار در كارخانجات با یك شیفت كاری از مواردی هستند كه در جهد فعالیت واحد در یك شیفت كاری دخالت دارند لیكن از سوی دیگر نوع فرآیند ، وقتا تلف شده و استهلاك بیش از حد دستگاههای فرآیند در    عملكرد ما پیوسته از عوامل سوق دهنده واحد به سوی فعالیت حداقل دو یا سه شیفت كاری در روز می باشند .به منظور بهینه كردن عوامل فوق الذكر و همچنین كاهش هزینه های ثابت اولیه جهت خرید ماشین آلاتی با ظرفیت پائین تر ، مشخصه عملكرد واحد برای دو شیفت در روز تعیین می گردد .  بدین ترتیب ساعات كاری واحد 16 ساعت در دو شیفت كاری خواهد بود كه از این میزان 15 ساعات وقت مفید كاری خواهد بود كه طی این مدت دستگاههای خط تولید بات راندمان تقریبی 90 درصد مشغول كار می باشند .با توجه به 8 ساعت كاری برای هر شیفت و مكنظور نمودن قانون كاری مبنی بر 44 ساعت كاری در هفته علاوه بر تعطیلات آخر هفته ( جمعه ) ، هر دو هفته یك بار نیز پنج شنبه ها تعطیل خواهد بود در نتیجه با احتساب 52 روز تعطیل جمعه و در 26 روز تعطیل پنج شنبه و حدوداً 17 روز تعطیل رسمی در سال تعداد روز های كاری چنین واحدی برابر 270 روز كاری برآورد می گردد.ظرفیت متوسط تولید دستگاهها با توجه به اندازه انتخابی نوار آب بندی تفلونی ، 2500 عدد نوار در ساعت می باشد و به این ترتیب ظرفیت سالیانه واحد حدود 11/9 میلیون عدد نوار آب بندی 10 متری تفلونی خواهد بود .9112500=270× 15×9/0×2500 (5-3)- مواد اولیه :تركیبات شركت كننده در ساخت نوار آب بندی تفلونی از تنوع زیادی برخوردار نبوده كه دلیل آن را می توان در خصوصیات مطلوب پلی تترافلوواتیلن به عنوان ماده اصلی دانست همچنین بسته بندی محصول در قرقره های پلی اتیلنی صورت می گیرد كه توضیحات تفصیلی پیرامون هر یك تز مواد مورد نیاز و مقادیر آنها در ذیل ارائه شده است :  تحقیق کارافرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلونطرح توجیهی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلونکارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلوندانلود تحقیق کارگاه تولید نوار آب بندی تفلوندانلود کارآفرینی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلونطرح توجیه فنی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلونتوجیه اقتصادی کارگاه تولید نوار آب بندی تفلونکارگاه تولید نوار آب بن

 • تحلیل استاتیكی و دینامیكی پایه های مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهینه‌سازی آنها برای شرایط طوفان و زلزله

  تحلیل استاتیكی و دینامیكی پایه های مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهینه‌سازی آنها برای شرایط طوفان و زلزله دریافت تحلیل استاتیكی و دینامیكی پایه های مخازن در ارتفاع گاز فشرده و بهینه‌سازی آنها برای شرایط طوفان و زلزله دسته:…

 • دانلود مقاله بیماری های فیزیولوژیک یا غیر عفونی

  دانلود مقاله بیماری های فیزیولوژیک یا غیر عفونی دریافت دانلود مقاله بیماری های فیزیولوژیک یا غیر عفونی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 8 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 بیماری های فیزیولوژیك به بیماری هایی…

 • پژوهش حجاب

  پژوهش حجاب دریافت پژوهش حجاب دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 123 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 90 یكی از عمده ترین مسایل كشورهای در حال گذار، دگرگونی معانی، ارزش ها و عقاید مشترك حاكم بر این…

 • تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

  تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو دریافت تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید…

 • برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری

  برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری دریافت برآورد هزینه های یك طرح حسابداری پیمانكاری حسابداری پیمانكاری دسته بندی حسابداری بازدید ها 227 فرمت فایل docx حجم فایل 438 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 135 16,500 تومان  برآورد هزینه های…

 • گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی

  گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی دریافت گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی گزارش کاراموزی نقش روابط عمومی در دانشگاه ازاد اسلامی در 43 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 129…

 • مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند

  مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند دریافت مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 321 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 58 مبانی نظری و پیشینه مدرسه هوشمند قیمت فایل فقط…

 • برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوق

  برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوق دریافت برنامه محاسبه حقوق و دستمزد ماهانه و صدور فیش حقوق برنامه محاسبه حقوق ودستمزد ماهیانه پرسنل و صدور فیش حقوقی دسته بندی اداری و مالی بازدید ها 178 فرمت…

 • ایجاد سازمان یادگیرنده به همراه 5 پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده

  ایجاد سازمان یادگیرنده به همراه 5 پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده دریافت ایجاد سازمان یادگیرنده به همراه 5 پرسشنامه ارزیابی سازمان یادگیرنده این فایل حاوی 28 صفحه مطالب عالی و کامل در زمینه سازمان یادگیرنده است که بسیار آموزنده و کاربردی…

 • بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب

  بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب دریافت بررسی برنامه پنج ساله اول مالیات در ایران (1372-1368) و مقایسه آن با مالیات در قبل و بعد انقلاب دسته:…

 • مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت

  مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت دریافت مدل برنامه نویسی ریاضی فازی مبتنی بر اعتبار برای طراحی لجستیک سبز تحت عدم قطعیت تعداد صفحات انگلیسی 19 صفحه (4930 کلمه)تعداد صفحات فارسی…

 • اموزش 504 در 4 ساعت

  اموزش 504 در 4 ساعت دریافت اموزش 504 در 4 ساعت با زبانی ساده و طنز ! برای همیشه 504 لغت کاربردی زبان انگلیسی را به حافظه بلند مدت خود بسپارید طوریکه هیچوقت از خاطرتون بیرون نره!! دسته بندی زبان…

 • مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار

  مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار دریافت مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 مقاله درباره ی جهانی شدن و توسعه پایدار…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 89

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 89 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت داروسازی لقمان در سال 89 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی لقمان در سال 89 بوده…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان آبدانان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان آبدانان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان آبدانان شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام ) مشخصات سیستم تصویر Geographic Coordinate System GCS_WGS_1984 Datum D_WGS_1984 Prime Meridian Greenwich Angular Unit Degree دسته بندی جغرافیا…

 • کتاب اموزشی حسابداری میانه 2

  کتاب اموزشی حسابداری میانه 2 دریافت کتاب اموزشی حسابداری میانه 2 کتاب اموزشی حسابداری میانه 2 دسته بندی حسابداری بازدید ها 103 فرمت فایل zip حجم فایل 172 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 392 18,700 تومان کتاب اموزشی حسابداری میانه2…

 • دانلود تحقیق خطاهای ادراکی

  دانلود تحقیق خطاهای ادراکی دریافت دانلود تحقیق خطاهای ادراکی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 992 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 خطای ادراک در همه افراد یکسان است و همه مردم آن را تجربه…

 • مقاله بررسی تجربی لایه بندی حرارتی در مخزن ذخیره عمودی یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تخت

  مقاله بررسی تجربی لایه بندی حرارتی در مخزن ذخیره عمودی یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تخت دریافت مقاله بررسی تجربی لایه بندی حرارتی در مخزن ذخیره عمودی یک سیستم آبگرمکن خورشیدی با کلکتورهای تخت لایـه بـندی حرارتـی در مخزن…

 • سورس چند برنامه کار با تصویر در سی شارپ

  سورس چند برنامه کار با تصویر در سی شارپ دریافت سورس چند برنامه کار با تصویر در سی شارپ سورس چند برنامه سی شارپ که بر روی تصاویر کار می کنند دسته بندی سی شارپ | # C بازدید ها…

 • سنگتراشی

  سنگتراشی دریافت سنگتراشی دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 85 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 44 سنگتراشی‌ در ایران قرنها قبل از میلاد مسیح، با تهیه لوازمی‌ جهت شکار حیوانات و وسایل‌‌اولیه زندگی‌ آغاز شده و بتدریج‌…

 • روش های برداشت از مخازن

  روش های برداشت از مخازن دریافت روش های برداشت از مخازن دسته: مهندسی شیمی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1970 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 مهندسی نفتبرداشت از مخازنرانشهای طبیعیرانشهای مصنوعیرانشهای ثانوی قیمت فایل فقط 12,100 تومان انرژی…

 • کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)

  کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) دریافت کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) اهم اهداف و وظایف سازمان آنسیترال را می توان در تلاش در جهت یکسان سازی مقررات تجارت بین الملل و ارائه…

 • مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدل های خودارزیابی (جوایز كیفیتی)، دمینگ، ملکوم بالدرچ،کیفیت اروپا

  مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد، مدل های خودارزیابی (جوایز كیفیتی)، دمینگ، ملکوم بالدرچ،کیفیت اروپا دریافت مبانی نظری مدل های تعالی سازمانی یا سرآمدی كسب و كار، کنترل کیفیت، ارزیابی عملکرد،…

 • دانلود پاورپوینت تاریخ پلورالیسم

  دانلود پاورپوینت تاریخ پلورالیسم دریافت دانلود پاورپوینت تاریخ پلورالیسم دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 379 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 تاریخ پلورالیسم با عقل سلیم آغاز میشود پس از هزاران سال تسلط افکار مذهبی و…

 • تحقیق بررسی امنیت انرژی

  تحقیق بررسی امنیت انرژی دریافت تحقیق بررسی امنیت انرژی دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 تحقیق بررسی امنیت انرژی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700…

 • گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان

  گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان دریافت گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان گزارش کارآموزی مراحل مختلف ساخت یک ساختمان در 70 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 22 فرمت فایل doc حجم فایل 2.029…

 • تحقیق تاریخ ایران

  تحقیق تاریخ ایران دریافت تحقیق تاریخ ایران پیش سخن تاریخ در واقع ، علم كشف رویدادهای به وقوع پیوسته در جامعه های گوناگون وشناخت نهادهای متفاوت وساخت یا ساختواره های اجتماعی است رویدادهای گذشته حیات انسانی به لحاظ موضوعی ،…

 • و آنالیز مقاله ارشد مروری بر الگوریتم‌های خطایابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم

  و آنالیز مقاله ارشد مروری بر الگوریتم‌های خطایابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم دریافت و آنالیز مقاله ارشد مروری بر الگوریتم‌های خطایابی شبکه‌های حسگر بی‌سیم پیشرفت‌های اخیر در زمینه الکترونیک و مخابرات بی‌سیم توانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را با توان مصرفی…

 • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات

  دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات دریافت دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اهمیت مالیات دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 دانلود مبانی نظری و پیشینه…

 • پاورپوینت مدلهای رشد اقتصادی

  پاورپوینت مدلهای رشد اقتصادی دریافت پاورپوینت مدلهای رشد اقتصادی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 792 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 دانلود پاورپوینت با موضوع مدلهای رشد اقتصادی، در قالب ppt و در 32 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان چناران

  شیپ فایل بخشهای شهرستان چناران دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان چناران دانلود نقشه بخشهای شهرستان چناران(واقع در استان خراسان رضوی) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید)

  دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) دریافت دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب تئوری سازمان، ساختار و طرح سازمانی نوشته رابینز الوانی و دانایی فرد- ویرایش جدید) دانلود…

 • تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات

  تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات دریافت تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات تحقیق طراحی سیستم شبكة خدمات پایگاه های اطلاعات دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 162 فرمت فایل pdf حجم فایل 366 کیلو بایت تعداد…

 • دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی

  دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی دریافت دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی این پاورپوینت در 28 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری بازدید ها 119 فرمت فایل pptx حجم…

 • خلفای راشدین اهل سنت

  خلفای راشدین اهل سنت دریافت خلفای راشدین اهل سنت دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 3 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 4 خلفای راشدین، عنوانی است که اهل سنت به نخستین حاکمان پس از پیامبر اکرم(ص)…