تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

12
فرمت فایل

doc
حجم فایل

1.273 مگا بایت

تعداد صفحات فایل

68

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو در 68 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                            شماره صفحهخلاصه طرح :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5فصل اول………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6مقدمه :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7نام کامل طرح و محل اجرای آن :……………………………………………………………………………………………………………… 7محل اجرا :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8مشخصات متقاضیان :………………………………………………………………………………………………………………………………. 8دلایل انتخاب طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………… 8وضعیت و میزان اشتغالزایی :……………………………………………………………………………………………………………………. 9تاریخچه و سابقه مختصر طرح :………………………………………………………………………………………………………………… 9نام و کد محصولات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9کد ISIC…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11شماره تعرفه گمرکی………………………………………………………………………………………………………………………………. 11شرایط واردات محصول…………………………………………………………………………………………………………………………. 12توضیح:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12بازار OEM…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13بازار  OES…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13بازار AM……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13بررسی استانداردهای موجود در مورد محصول……………………………………………………………………………………….. 14مروری بر قیمتهای جهانی قطعات………………………………………………………………………………………………………….. 16معرفی موارد مصرف و کاربرد محصولات……………………………………………………………………………………………….. 17بازار OEM :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18بازار OES :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18بازار AM :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18بررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصول…………………………………………………… 19کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصول……………………………………………………………………………….. 19در جدول زیر فهرست چند کشور عمده تولید کننده خودرو و میزان تولید آنها )به عنوان صنایع مصرف کننده قطعات مورد مطالعه ( آورده شده است…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20معرفی شرایط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………….. 20وضعیت عرضه و تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………….. 21بررسی ظرفیت بهره برداری و روند تولید از آغاز برنامه سوم تاکنون…………………………………………………………. 21بررسی ظرفیت های بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………. 21همچنین علاوه بر واحدهای فوق ، واحدهایی نیز درحال تولید میل موج گیر فرمان می باشند که فهرست آنها در جدول زیر آمده است .  22بررسی روند ظرفیت نصب شده تولید قطعات فرمان در کشور………………………………………………………………….. 23بررسی روند تولید واقعی قطعات فرمان در کشور…………………………………………………………………………………….. 23بررسی سطح تکنولوژی تولید در واحدهای فعال……………………………………………………………………………………… 25فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است :……………………………………………………………………………………… 25نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(  در واحدهای تولیدی فعال…………………………………. 26پیشبینی عرضه در بازار آینده کشور………………………………………………………………………………………………………… 27الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهای فعال………………………………………………………………………………………………. 27ب ( پیشبینی تولید داخل واحدهای در حال ایجاد……………………………………………………………………………………. 27بررسی روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم تا نیمه اول سال 1385………………………………………………….. 28جمع بندی عرضه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29بررسی روند مصرف از آغاز برنامه سوم تاکنون……………………………………………………………………………………….. 29الف ( برآورد مصرف در خودرو سازان……………………………………………………………………………………………………. 30ب-  برآورد روند مصرف در بازار خدمات پس از فروش خودرو…………………………………………………………….. 32جمع بندی میزان مصرف داخل قطعات فرمان خودرو……………………………………………………………………………… 33بررسی روند صادرات از آغاز برنامه توسعه سوم تا سال 85……………………………………………………………………… 34بررسی نیاز به محصول با اولویت صادرات تا پایان برنامه توسعه چهارم……………………………………………………… 35برآورد میزان تقاضای داخل در آینده………………………………………………………………………………………………………. 35برآورد قابلیت صادرات در آینده…………………………………………………………………………………………………………….. 35برآورد تقاضای کل…………………………………………………………………………………………………………………………………. 36بررسی اجمالی تکنولوژی و روش تولید محصول در کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها……………………………… 37نگاهی به روش تولید قطعات فرمان فرایند تولید قطعات فرمان به صورت زیر است:………………………………….. 37شرحی بر فعالیتهای مختلف فرایند تولید…………………………………………………………………………………………………. 37ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 37عملیات حرارتی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 37عملیات تکمیلی ماشینکاری……………………………………………………………………………………………………………………. 38رنگ و عملیات فینیشینگ………………………………………………………………………………………………………………………. 38فورج سرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38مقایسه روش تولید معمول کشورمان با دیگر کشورهای جهان……………………………………………………………………. 39تعیین نقاط قوت و ضعف تکنولوژیهای مرسوم در تولید محصول………………………………………………………………. 39با توجه بر شرح تکنولوژی، نقاط قوت و ضعف آن در جدول زیر جمعبندی شده است:……………………………… 39مجوز های قانونی :………………………………………………………………………………………………………………………………… 40مراحل صدور جواز تاسیس :………………………………………………………………………………………………………………….. 40شرایط عمومی متقاضیان ( اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ) دریافت جواز تاسیس………………………………….. 401-   اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 402-   اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………. 41مدارك مورد نیاز:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41اصلاحیه جواز تاسیس :…………………………………………………………………………………………………………………………. 42تعریف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42صدور پروانه بهره برداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 42مراحل صدور توسعه طرح :……………………………………………………………………………………………………………………. 43برآورد حداقل ظرفیت اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………………………… 44لحاظ کردن نقطه سربسر تولید………………………………………………………………………………………………………………… 44لحاظ کردن حداقل سود مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………….. 44برآورد مواد اولیه عمده مورد نیاز سالیانه و محل تامین آن…………………………………………………………………………. 45معرفی نوع ماده اولیه عمده…………………………………………………………………………………………………………………….. 45معرفی منابع تأمین مواد اولیه………………………………………………………………………………………………………………….. 45برآورد میزان مصرف سالانه مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………….. 46برآورد قیمتهای مواد اولیه مصرفی………………………………………………………………………………………………………….. 46بررسی تحولات اساسی در روند تأمین اقلام عمده مورد نیاز در گذشته و آینده………………………………………….. 47پیشنهاد منطقه مناسب برای اجرای طرح…………………………………………………………………………………………………. 48انتخاب محل اجرای یک طرح تولیدی عموما بًراساس معیارهای زیر صورت میگیرد :………………………………… 48بازار خدمات پس از فروش خودرو………………………………………………………………………………………………………… 48بازارهای فروش محصول……………………………………………………………………………………………………………………….. 49الف(  بازار خودروسازان………………………………………………………………………………………………………………………… 49بازار تأمین مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………… 51احتیاجات و نیازمندی های دیگر طرح……………………………………………………………………………………………………. 51امکانات زیر بنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………… 51حمایت های خاص دولتی………………………………………………………………………………………………………………………. 52با جمع بندی مطالعات مکانیابی، محل اجرای مناسب اجرای طرح در جدول زیر آمده است………………………. 52وضعیت حمایت های اقتصادی و بازرگانی………………………………………………………………………………………………. 53حمایت های تعرفه گمرکی و مقایسه آن با تعرفه های جهانی…………………………………………………………………….. 53حمایت های مالی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54روش انجام کار……………………………………………………………………………………………………………………………………… 54جنبه های ابتکاری بودن و خلاقیت به کار رفته شده :………………………………………………………………………………. 55فهرست تجهیزات مورد نیاز و برآورد قیمت آنها :……………………………………………………………………………………. 55مشخصات نیروی انسانی مورد نیاز از لحاظ مفید بودن و توانایی کار :……………………………………………………….. 56روشهای بازاریابی و تبلیغات جهت جذب مشتریان………………………………………………………………………………….. 56بررسی تأسیسات و امکانات زیربنایی مورد نیاز طرح……………………………………………………………………………….. 57برآورد برق مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………………………… 57برآورد آب مورد نیاز و چگونگی تأمین آن………………………………………………………………………………………………. 57برآورد سوخت مصرفی مورد نیاز و چگونگی تأمین آن……………………………………………………………………………. 57برآورد امکانات مخابراتی و ارتباطی لازم و چگونگی تأمین آن…………………………………………………………………. 58برآورد امکانات زیربنایی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………. 58نیازمندی طرح به راه را میتوان در حالت زیر مورد بررسی قرار داد:………………………………………………………….. 59عبور و مرور کامیو نهای حامل مواد اولیه و محصول…………………………………………………………………………………. 59عبور و مرور کارکنان……………………………………………………………………………………………………………………………… 59فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60امور مالی طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60سرمایه گذاری ثابت طرح :…………………………………………………………………………………………………………………….. 61خرید دفتر کار :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61هزینه زمین :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61هزینه محوطه سازی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 62هزینه ساختمان سازی :………………………………………………………………………………………………………………………….. 62هزینه ماشین آلات و تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………… 63هزینه تاسیسات و تجهیزات عمومی :………………………………………………………………………………………………………. 63هزینه تجهیزات آزمایشگاهی :………………………………………………………………………………………………………………… 64وسایل اداری و خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………. 64ماشین آلات حمل و نقل درون/ برون کارگاهی………………………………………………………………………………………… 64هزینه های قبل از بهره برداری……………………………………………………………………………………………………………….. 65هزینه های پیشبینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………….. 65هزینه سرمایه گذاری ثابت :……………………………………………………………………………………………………………………. 65فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66جمع بندی – نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………… 66نتایج حاصله از اجرای طرح :…………………………………………………………………………………………………………………. 67 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرو پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه :مطالعات امکان سنجی، مطالعات کارشناسی است که قبل از اجرای طرح های سرمایه گذاری اقتصادی انجام میگیرد. در این مطالعات از نگاه بازار، فنی و مالی و اقتصادی طرح مورد بررسی و آنالیز قرار گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان مبنایی برای تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار میگیرد.گزارش حاضر مطالعات امکان سنجی مقدماتی تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو می باشد. این مطالعات در قالب متدولوژی مطالعات امکان سنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژی فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق معرفی شده و سپس بررسی های لازم روی بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص چگونگی تولید و امکانات سخت و نرم افزاری مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیت های اقتصادی و حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاری اقتصادی با دید باز و مسیر شفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستای توسعه صنعتی کشورمان بعمل بیاورد . نام کامل طرح و محل اجرای آن :تولید  اجزای سیستم فرمان خودرو  محل اجرا :  مشخصات متقاضیان :نام    نام خانوادگی    مدرک تحصیلی    تلفن                 دلایل انتخاب طرح :قطعه سازی یکی از صنایع مادر و اساسی در هر کشور به شمار می آید. این قطعات خود به عنوان کالای واسطهای در تولید انواع خودرو یا بازار خدمات پس از فروش آن مورد استفاده دارند. از اینرو توسعه صنعت قطعه سازی به مفهوم توسعه صنعت خودروسازی کشور است و لذا مجموعه قطعه سازی را میتوان به عنوان یکی از محورهای توسعه کشورها تلقی کرد. در حال حاضر صد ها واحد صنعتی مشابه طرح حاضر در کشورمان مشغول قطعه سازی برای خودرو میباشند. خودرو های صنعتی و کشاورزی از دیگر موارد کاربرد قطعات طرح است و اهمیت این صنعت نیز برای همگان روشن و شفاف می باشد. بنابراین در مجموع ملاحظه می گردد که قطعات تولیدی طرح به عنوان زیرساختهای صنعت کشور به شمار میآیند و از درجه اهمیت بالایی برخوردار می باشند.  وضعیت و میزان اشتغالزایی :تعداد اشتغالزایی این طرح 26 نفر میباشد . تاریخچه و سابقه مختصر طرح :نام و کد محصولاتمحصولات مورد نظر طرح حاضر، تولید قطعات و اجزاء فرمان خودرو میباشد. فرمان مجموعه ای از یک خودرو است که نقشتغییر جهت چرخ ها را بر عهده دارد که این امر خود سبب تغییر مسیر حرکت خودرو می گردد . فرمان ها در خودرو دارای انواع مختلف می باشند که ذیلا به آنها اشاره شده است :    ·        فرمان با جعبه فرمان ساچمه ای    ·        فرمان با جعبه فرمان حلزونی تاج خروسی    ·        فرمان با جعبه فرمان حلزونی غلطکی    ·        فرمان با جعبه فرمان انگشتی )بادامکی (    ·        فرمان با جعبه فرمان کشوییمجموعه فرمان از قطعات متعددی تشکیل یافته است که این قطعات ذیلا فهرست شده است .فلکه فرمان ، جعبه فرمان ، هزار خار فرمان ، اهرم هزار خار ، سگ دست ، بلبرینگ، کاسه نمد ، تاج خروسی ، پیچ تنظیم خلاصی ، میل فرمان ، شغال دست ، سیبکها نمدی فرمان میل تعادل که حرکت از فلکه فرمان به جعبه فرمان منتقل و در آنجا حرکت دورانی به کمک هزار خار فرمان به حرکت رفت وبرگشتی تبدیل می شود . هزار خار فرمان به کمک اهرم هزار خار به میله های رابط فرمان متصل است و حرکت را به اهرمی که به سگ دست متصل است منتقل می نماید . حرکت اهرم سگدست باعث حرکت چرخها حول محور سگدست می شود. قطعات فوق الذکر به لحاظ روش تولید ، ماهیت فنی قطعه ، تکنولوژی ساخت و غیره با همدیگر متفاوت است بطوریکه می توان دسته بندی های متعددی را برای آنها انجام داد . لذا با توجه بر دسته بندی فوق ، در طرح حاضر قطعات زیر برای تولید در نظر گرفته شده است .    ·        اهرم هزار خار    ·        هزار خار فرمان    ·        فلکه فرمان    ·        تاج خروسی    ·        میل فرمان    ·        میل تعادلبررسی کالاهای جایگزین و تجزیه و تحلیل اثرات آن بر مصرف محصولماهیت طرح حاضر، قطعه سازی است و در صنعت قطعه سازی نیز تولید براساس مستندات فنی، نقشه، روش تولید و دستورالعملهای آن صورت میگیرد و لذا خارج از فرایند فوق، نمی توان قطعهای را تولید و عرضه کرد. از طرف دیگر هر قطعه در جایگاه خود دارای کاربرد است. به طوری که در عوض یک قطعه، هیچ نوع قطعه دیگری را نمی توان استفاده کرد. از اینرو در مجموع میتوان گفت که برای محصولات تولیدی طرح، هیچگونه کالای جایگزین وجود ندارد.البته واردات همین قطعات یا قطعات تولید شده توسط دیگر واحدهای صنعتی وجود دارند که از موارد فوق نیز به عنوان محصولات رقیب می توان یاد کرد نه محصولات جایگزین. کشورهای عمده تولید کننده و مصرف کننده محصولمورد مصرف قطعات تولیدی طرح در صنعت خودرو می باشد . لذا کشورهای تراز اول در تولید خودرو را میتوانیم به عنوان بزرگترین تولیدکننده و همچنین بزرگترین مصرف کننده قطعات مورد مطالعه معرفی نماییم.  نگاهی به راندمان تولید )درصد استفاده از ظرفیت اسمی(  در واحدهای تولیدی فعالقطعات مورد مطالعه، محصولات واسطه ای هستند که در صنایع خودروسازی کاربرد دارند. بنابراین برنامه ریزی تولید واحدهای صنعتی قطعه ساز به طور کامل تابع سیاست های خودروسازان و بازار خدمات پس از فروش آنان می باشد . در جدول شماره 7 ظرفیت نصب شده تولید قطعات در کشور آورده شده است . همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی کشور بر آورد گردید . از اینرو با تقسیم تولید واقعی بر ظرفیت اسمی ، می توان گفت که واحدهای فعال در تولید این قطعات بطور متوسط با راندمان 33 درصد فعالیت داشته اند .  پیشبینی عرضه در بازار آینده کشورعرضه قطعات فرمان خودرو ، در آینده از طریق تولید واحدهای فعال و طرحهای در حال ایجاد و همچنین واردات صورت خواهد گرفت که در ادامه هر کدام از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. الف)  پیشبینی تولید داخل واحدهای فعالدر جدول شماره 5 ظرفیت نصب شده کشور برای تولید قطعات فرمان در سالهای گذشته آورده شد. همچنین در جدول شماره 8 تولید واقعی این قطعات برآورد گردید و لذا با مقایسه ظرفیت نصب شده و تولید واقعی در سالهای گذشته ، مشاهده می گردد که واحدهای فوق تنها با 33 درصد ظرفیت خود در حال فعالیت بوده اند . از اینرو می توان گفت که در سالهای آینده در صورت وجود تغاضا ، واحدهای فعال کشورمان قابلیت افزایش تولید را خواهند داشت و در نهایت در صورتیکه راندمان تولیدی این واحدها پس از افزایش ظرفیت 75 درصد فرضگردد در اینصورت واحدهای فوق پتانسیل تولید سالانه 2032126 دست در سال را خواهند داشت . الف ( برآورد مصرف در خودرو سازانمجموعه خودروهای تولید داخل کشورمان را میتوان از نگاه مصرف قطعات تولید داخل در ساخت آنها، به دو گروه عمده تقسیم بندی کرد :گروه اول:  این گروه از خودروها بخش عمده قطعات مصرفی در تولید خودرو را از سازندگان داخلی تأمین می نمایند و درصد کمی قطعات وارداتی در ساخت این گروه از خودروها کاربرد دارد. بخش عمده خودروهای تولیدی گروه ایران خودرو و سایپا در این گروه قرار دارند .گروه دوم:  در این گروه از خودروها ، آن دسته از خودروها قرار دارند که تولید آنها در کشور با تعداد پایین صورت می گیرد و لذا داخلی کردن تولید قطعات آنها از توجیه اقتصادی لازم برخوردار نمی باشد. از طرف دیگر برخی خودروها علاوه بر تیراژ پایین تولید در گروه خودروهای لوکس نیز طبقه بندی میشوند و لذا تولید داخل قطعات آنها صرف اقتصادی ندارد. باتوجه به مطالب ذکر شده می توان گفت که برای برآورد نیاز صنایع خودروسازی کشورمان به قطعات ساخت داخل، تنها میتوان به حجم تولید دو شرکت اصلی ایران خودرو و سایپا به عنوان بازار مصرف کننده قطعات خودرو استناد کرد. در جدول زیرآمار تولید انواع خودرو در کشورمان آورده شده است. تحقیق کارافرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودروطرح توجیهی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودروکارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرودانلود تحقیق کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودرودانلود کارآفرینی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودروطرح توجیه فنی کارگاه تولید اجزای سیستم فرمان خودروتوجیه اقتصادی کارگاه تولید اجزای سیستم ف

 • پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد

  پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد دریافت پاورپوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3087 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 پاور پوینت معماری اسلامی مقایسه حیاط در مساجد قیمت فایل…

 • عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات

  عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات دریافت عربی (فقه و مبانی حقوق) رشته فقه ، الهیات جزوات و کتاب های رشته فقه ، الهیات ویژه کنکور به همراه تست ها و پاسخ تشریحی که با فرمت پی…

 • گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشتستان بوشهر

  گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشتستان بوشهر دریافت گزارش گمانه زنی، کاوش، تعیین عرصه و حریم تل سوزو دشتستان بوشهر دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 48127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 243…

 • دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن

  دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن دریافت دانلود فایل ورد Word تحقیق بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و دیگر کاربردهای آن عنوان تحقیق بررسی تولید برق از انرژی خورشیدی و…

 • تحقیق در مورد خورشید گرفتگی

  تحقیق در مورد خورشید گرفتگی دریافت تحقیق در مورد خورشید گرفتگی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 492 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 اندازه ظاهری خورشید و ماه از زمین باهم برابر است علت این امر آن…

 • ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی با عنوان On the design of stiffeners in steel plate shear walls

  ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی با عنوان On the design of stiffeners in steel plate shear walls دریافت ترجمه مقاله دیوار برشی فولادی با عنوان On the design of stiffeners in steel plate shear walls دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت…

 • آموزش زبان فنی کامپیوتر

  آموزش زبان فنی کامپیوتر دریافت آموزش زبان فنی کامپیوتر آموزش زبان فنی کامپیوتر دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 155 فرمت فایل rar حجم فایل 197 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 29 14,300 تومان   این فایل شامل آموزشی از…

 • دانلود پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند

  دانلود پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند دریافت دانلود پاورپوینت معرفی موزه یهود برلین اثر دانیل لیبسکیند این پاورپوینت در 41 اسلاید می باشد ، خلاصه فایل بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی معماری…

 • پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق

  پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق دریافت پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق پاورپوینت كارگاه آموزشی سازگاری با طلاق دارای 40 اسلاید (ویژه رشته های روانشناسی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته…

 • اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران

  اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران دریافت اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 185 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 126 چکیده اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی،…

 • تحقیق مالی رشته حسابداری با موضوع اداره مالی اداری

  تحقیق مالی رشته حسابداری با موضوع اداره مالی اداری دریافت تحقیق مالی رشته حسابداری با موضوع اداره مالی اداری تحقیق مالی رشته حسابداری با موضوع اداره مالی اداری دسته بندی حسابداری بازدید ها 242 فرمت فایل zip حجم فایل 51…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 1

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 1 دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 1 دسته: صنعتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1873 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید یونو پانل 1 در 52 صفحه…

 • گیف تصویری Photo, عادت هایی که پیرتان می کند

  گیف تصویری Photo, عادت هایی که پیرتان می کند دریافت گیف تصویری Photo, عادت هایی که پیرتان می کند دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 155 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 گیف تصویری Photo عادت هایی که…

 • تحقیق آناتومی حنجره

  تحقیق آناتومی حنجره دریافت تحقیق آناتومی حنجره دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 مقاله آناتومی حنجره قیمت فایل فقط 13,200 تومان مقاله آناتومی حنجره قیمت فایل فقط 13,200 تومان برچسب ها…

 • تحقیق آموزش گام به گام ساخت تابلو روان

  تحقیق آموزش گام به گام ساخت تابلو روان دریافت تحقیق آموزش گام به گام ساخت تابلو روان در این مجموعه مقالات تصمیم به آموزش اصول و ساخت تابلوهای روان (دیجیتال) را دارم شما گام به گام با اصول کار تابلو‌های…

 • مثال های رسم نقاط در اپور

  مثال های رسم نقاط در اپور دریافت مثال های رسم نقاط در اپور واضح ترین مثال ها در مورد رسم نقاط در اپور دسته بندی فیزیک بازدید ها 223 فرمت فایل pdf حجم فایل 358 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند

  برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند دریافت برنامه ریزی عملیاتی چندهدفه ی تصادفی سیستم های توزیع هوشمند با در نظر گرفتن برنامه های پاسخ دیماند DMS، شبکه ­ی…

 • دانلود پاورپوینت داعش، دولت اسلامی عراق و شام

  دانلود پاورپوینت داعش، دولت اسلامی عراق و شام دریافت دانلود پاورپوینت داعش، دولت اسلامی عراق و شام دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1517 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 ابراهیم بن عواد بن ابراهیم بن…

 • پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی 76 اسلاید pptx

  پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی 76 اسلاید pptx دریافت پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی در مدیریت بازاریابی 76 اسلاید pptx دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 759 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76…

 • پاورپوینت تبخیر و تعرق

  پاورپوینت تبخیر و تعرق دریافت پاورپوینت تبخیر و تعرق دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1574 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 دانلود پاورپوینت تبخیر و تعرق بررسی تبخیر و تعرق پاورپوینت جامع و کامل تبخیر و تعرق…

 • مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی

  مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی دریافت مقاله در مورد الگوریتم های مسیریابی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3034 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 94 مقدمه الگوریتمهای مسیریابی در هریك از سه قرم گذشته فناوری…

 • نخستین مجموعه بینظیر مقالات آموزشی و تحقیقی آشنایی با برنامه نویس و انواع آن بصورت جداگانه در صدها مقاله PDF

  نخستین مجموعه بینظیر مقالات آموزشی و تحقیقی آشنایی با برنامه نویس و انواع آن بصورت جداگانه در صدها مقاله PDF دریافت نخستین مجموعه بینظیر مقالات آموزشی و تحقیقی آشنایی با برنامه نویس و انواع آن بصورت جداگانه در صدها مقاله…

 • دانلود کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص

  دانلود کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص دریافت دانلود کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156 ص دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 255 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 153 دانلود کارآفرینی صنایع فرآورده های لبنی 156…

 • سازه های آجری - ضعف ها و اشكالات اجرایی ساختمانهای در حال ساخت - دكتر حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف

  سازه های آجری - ضعف ها و اشكالات اجرایی ساختمانهای در حال ساخت - دكتر حسن مقدم استاد دانشگاه صنعتی شریف دریافت سازه های آجری - ضعف ها و اشكالات اجرایی ساختمانهای در حال ساخت - دكتر حسن مقدم استاد…

 • داستان صوتی خرگوشه و قدم های شبانه

  داستان صوتی خرگوشه و قدم های شبانه دریافت داستان صوتی خرگوشه و قدم های شبانه دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 455 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 اسم داستان خرگوشه و قدم های شبانه فایل…

 • دانلودگزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری 153 ص

  دانلودگزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری 153 ص دریافت دانلودگزارش کارآموزی دوره کاردانی - اسانسگیری 153 ص دانلودگزارش کارآموزی دوره کاردانی اسانسگیری 153 ص دسته بندی کارآموزی بازدید ها 28 فرمت فایل zip حجم فایل 576 کیلو بایت تعداد صفحات…

 • تحقیق کاشت، داشت و برداشت پیاز

  تحقیق کاشت، داشت و برداشت پیاز دریافت تحقیق کاشت، داشت و برداشت پیاز دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 86 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 تحقیق کاشت کاشت ، داشت و برداشت پیاز تحقیق درمورد کاشت داشت برداشت…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگی

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگی دریافت پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1141 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی)

  گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) دریافت گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا و پاداش كارمندان ایرانی و خارجی) گزارش کارآموزی حسابداری(شناخت كلیه پرداختها اعم از حقوق پایه،مزایا…

 • پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995

  پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 دریافت پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی (GDMS) اسکات و بروس 1995 برای بررسی سبك های تصمیم گیری از پرسشنامه سبك های تصمیم گیری عمومی، تهیه شده توسط اسكات…

 • پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟

  پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟ دریافت پاورپوینت بهبود و بازسازی سازمان چیست و فرآیند آن كدام است؟ دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 68 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 32 عنوان دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق)

  مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) دریافت مبانی نظری و پیشینه با موضوع حافظه (فصل دوم تحقیق) دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 مبانی…

 • طرح تعمیرات سخت افزار

  طرح تعمیرات سخت افزار دریافت طرح تعمیرات سخت افزار طرح تعمیرات سخت افزار دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 108 فرمت فایل doc حجم فایل 354 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 49 14,300 تومان   فهرست مطالب…

 • دانلود پاورپوینت معرفی روش كارت امتیازی متوازن

  دانلود پاورپوینت معرفی روش كارت امتیازی متوازن دریافت دانلود پاورپوینت معرفی روش كارت امتیازی متوازن دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 335 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 فایل پاورپوینت با موضوع معرفی روش كارت امتیازی متوازن در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای منجر به بارش دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 89 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مبانی نظری و پیشینه تحقیق الگوهای…