تحقیق کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

تحقیق کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا تحقیق کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

11
فرمت فایل

doc
حجم فایل

190 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

85

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا در 85 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                شماره صفحهخلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7آنالیزگزینه های تحقیق و انتخاب اولیه تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 7گزینه های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:………………………… 81-1 صنایع روغن كشی:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 92-1 صنعت روغن کشی از دانه های گیاهی:…………………………………………………………………………………………………….. 93-1 صنعت تصفیه روغن نباتی:……………………………………………………………………………………………………………………. 104-1 تعداد وظرفیت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن فعال:………………………………………………………………….. 105-1 میزان کشت دانه های روغنی :………………………………………………………………………………………………………………. 116-1 میزان واردات دانه های روغنی ،روغن خام :………………………………………………………………………………………….. 117-1 مصرف روغن نباتی :……………………………………………………………………………………………………………………………. 128-1 مواد اولیه روغن نباتی :………………………………………………………………………………………………………………………… 129-1 ارزیابی و تحلیل اقتصادی:…………………………………………………………………………………………………………………….. 13فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14فر آیند تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14نمودار کلی فرآیند تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 151-2 ذخیره و نگهداری اولیه دانه های روغنی:……………………………………………………………………………………………….. 162-2 عوامل موثر در نگهداری دانه های روغنی:……………………………………………………………………………………………… 16الف – عوامل داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 161- رطوبت :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 162- میزان رسیدگی و آسیب دیدگی دانه ها…………………………………………………………………………………………………….. 17ب- عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 171- دما :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 171-1- حرارت حاصل از تنفس دانه ها………………………………………………………………………………………………………….. 17دمای محیط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17وجود مواد خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 182-2 حمل و نقل دانه ها:……………………………………………………………………………………………………………………………… 183-2 پاک کردن دانه ها (Cleaning ):………………………………………………………………………………………………………….. 184-2 خشک کردن دانه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………… 195-2 نگهداری دانه های روغنی در سیلو:……………………………………………………………………………………………………….. 206-2 پخت دانه ها:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 217-2 فشردن فلس ها با ماشین پرس مداوم حلزونی پله ای (Screw  Press)…………………………………………………. 218-2 فیلتراسیون روغن…………………………………………………………………………………………………………………………………. 219-2 نگهداری روغن……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21مشخصات واحد روغن کشی………………………………………………………………………………………………………………………… 22مواد اولیه اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22محصولات نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22ماشین آلات و تجهیزات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………… 23بخش های مختلف کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 24تعداد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25زمین و ساختمانها (متر مربع)……………………………………………………………………………………………………………………….. 25کل انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25بر آورد توان برق مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………… 25بر آورد انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26بر آورد انرژی مصرفی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 26فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27طرح استقرار……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 271-3 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 282-3 اهداف استقرار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28ما مساله استقرارداخلی در جهت اهداف زیر محقق می شود:…………………………………………………………………………… 281- تسهیل فرآیند تولید از طریق روشهای زیر:………………………………………………………………………………………………… 282- به حداقل رساندن زمان فرایند عملیات از طریق موارد زیر:……………………………………………………………………….. 283-3 طرح چیدمان واحدهای مختلف :………………………………………………………………………………………………………….. 29جدول1- مساحت بخش های تولیدی و کمک تولیدی…………………………………………………………………………………….. 30جدول2- جدول رابطه بین بخش های تولیدی……………………………………………………………………………………………….. 30فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32انتخاب مکان کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 321-4 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 332-4 عوامل مهم در انتخاب مکان…………………………………………………………………………………………………………………. 331- ورودی های تولید:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34مواد اولیه :………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34منابع انسانی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 342- تکنولوژی فرایند :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 343- عوامل محیطی :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 34قابلیت اعتماد ودسترسی به سیستم های پشتیبانی :…………………………………………………………………………………………. 34شرایط فرهنگی اجتماعی:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 35ملاحظات قانونی وسیاسی:…………………………………………………………………………………………………………………………… 354- بازار مصرف:…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 353-4 انتخاب مکان کارخانه…………………………………………………………………………………………………………………………… 354-4 تحلیل فاکتورهای دخیل در انتخاب مکان کارخانه:………………………………………………………………………………….. 36مزایای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی :………………………………………………………………………………………………….. 37تحلیل مالی طرح………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38الف- سرمایه گذاری ثابت…………………………………………………………………………………………………………………………….. 381- هزینه زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 382- هزینه های ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 393-1- آسفالت و پیاده رو سازی…………………………………………………………………………………………………………………….. 393-2- فضای سبز………………………………………………………………………………………………………………………………………… 393-3- حصار کشی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 393-4- روشنایی محوطه………………………………………………………………………………………………………………………………… 40تاسیسات عمومی:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 404-1- برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 404-2- تاسیسات آبرسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 404-3- سیستم ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41وسایل حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41ماشین آلات و تجهیزات اصلی……………………………………………………………………………………………………………………… 41وسایل اداری و رفاهی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 42هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………………. 42هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………………………. 439-1- هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 439-2- هزینه ثبت قراردادها و سایر هزینه های تسهیلات مالی………………………………………………………………………….. 439-3- هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی پرسنل……………………………………………………………………………………….. 439-4- سایر هزینه های قبل از بهره برداری…………………………………………………………………………………………………….. 43بنابراین خلاصه جداول فوق بصورت زیر است که مجموع آنها را نیز نشان می دهد…………………………………………. 44ب- هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………………. 451- حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45هزینه های حقوق و دستمزد سالیانه……………………………………………………………………………………………………………….. 45هزینه انواع انرژی ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 463- هزینه استهلاک سالیانه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 46استفاده از روش خط مستقیم بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :……………………………………………………………….. 464- هزینه تعمیر و نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………….. 46بر اساس جدول زیر برآورد می گردد :………………………………………………………………………………………………………….. 46سایر هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 47خلاصه هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 47پ- سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 481- مواد اولیه مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………… 482- حقوق و دستمزد کارکنان………………………………………………………………………………………………………………………… 483- انواع انرژی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………………… 484- هزینه های فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………… 485- سایر هزینه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49ت) میزان کل سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………………………………… 49ث) سود و زیان سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………… 49ج) تحلیل نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………………………………………………… 50چ) نرخ بازده مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50نتیجه گیری :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51پیوست(1)میزان کشت دانه های روغنی در کشور…………………………………………………………………………………………… 51مبانی فنی محاسبات طرحها………………………………………………………………………………………………………………………….. 52الف- شرایط عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 53ب- مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 531- مواد اولیه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 532- مواد اولیه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 533- محاسبه سایر مواد و مجموع هزینه سالیانه مواد…………………………………………………………………………………………. 54ج- برآورد نیروی انسانی……………………………………………………………………………………………………………………………… 541- مدیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 542- پرسنل تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 544- پرسنل فنی (تعمیرات و تاسیسات)………………………………………………………………………………………………………….. 555- کارمندان اداری و مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 556- کارکنان خدمات و کارگر ساده………………………………………………………………………………………………………………… 56د- برآورد توان برق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 561- برآورد توان برق مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 56الف- برق فرآیند تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………. 56ب- برق تاسیسات و تعمیرات……………………………………………………………………………………………………………………… 56ج- توان برق ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 58د- برق محوطه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59ه- سایر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 59الف- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت ذیل محاسبه میگردد………………………. 59د- برق ساختمان های اداری ،رفاهی و خدمات بصورت ذیل محاسبه می گردد………………………………………………… 60ه- بر آورد آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 601- آب صنعتی روزانه جزو اطلاعات ورودی است و شامل موارد ذیل می باشد:………………………………………………. 60الف- آب تصفیه فیزیکی شده……………………………………………………………………………………………………………………….. 60ب- آب بدون املاح……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60ج) آب بدون یون………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61و- بر آورد سوخت………………………………………………………………………………………………………………………………………. 611- بر اساس گازوییل و یا گاز طبیعی…………………………………………………………………………………………………………….. 61مصرف روزانه گازوئیل جهت گرمایش…………………………………………………………………………………………………………… 63ز- ماشین آلات و تجهیزات اصلی………………………………………………………………………………………………………………… 633- محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63الف- دیوار کشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 63ب- مساحت خاکبرداری و تسطیح……………………………………………………………………………………………………………….. 64ج- خیابان کشی و پارکینگ………………………………………………………………………………………………………………………….. 64د- فضای سبز……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64ه- چراغهای محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64ی – هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………. 65ح- تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 651- برق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 652- برق اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 653- آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 654- نوع سوخت…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 665- گرمایش ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 666- سرمایش ساختمانها ( کولر وتهویه )…………………………………………………………………………………………………………. 667- دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 678- هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 679- تصفیه پساب………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6710- اطقای حریق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6711- باسکول………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6812- وسائط نقلیه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68ط : بر آورد زمین ،ساختمان و محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………. 691- زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 692- ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69الف – برآورد سطح ساختمان اداری……………………………………………………………………………………………………………… 70ب- برآورد سطح نمازخانه و غذاخوری………………………………………………………………………………………………………… 70ه – برآورد سطح فضای باز…………………………………………………………………………………………………………………………… 71مبانی مالی محاسبات طرحها…………………………………………………………………………………………………………………………. 71الف – هزینه های تولید………………………………………………………………………………………………………………………………… 711- حقوق و دستمزد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 71مبنای حقوق ماهانه مشاغل مختلف به قرار زیر در نظر گرفته شده است …………………………………………………………. 712- هزینه انواع انرژی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 72هزینه انواع انرژی به ازای واحد مصرفی بصورت زیر برآورد می گردد :………………………………………………………….. 723- برآورد هزینه استهلاک……………………………………………………………………………………………………………………………. 73نرخ استهلاک انواع دارایی های ثابت به روش مستقیم و به صورت زیر منظور می گردد …………………………………… 73هزینه تعمیر و نگهداری………………………………………………………………………………………………………………………………… 73بر اساس جدول زیر برآورد می گردد:…………………………………………………………………………………………………………… 735-سایر ضرایب مربوط به هزینه های تولید…………………………………………………………………………………………………….. 74ب- سرمایه گذاری ثابت………………………………………………………………………………………………………………………………. 741- هزینه زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 742- هزینه های ساختمان به صورت جدول زیر برآورد می گردد ……………………………………………………………………… 743 محوطه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75به صورت زیر برآورد می گردد :…………………………………………………………………………………………………………………… 75تاسیسات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75الف ) برق رسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75ب )  ژنراتور برق اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………. 76ج )  تاسیسات آب رسانی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 76منبع ذخیره آب…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76مخازن هوایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76مخازن زمینی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76د- تأسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 771- گاز طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 772- گازوئیل و مازوت…………………………………………………………………………………………………………………………………… 77ه – گرمایش و سرمایش ساختمانها……………………………………………………………………………………………………………….. 77و- برجهای خنک………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78ز- تصفیه شیمیایی آب (بدون املاح )…………………………………………………………………………………………………………… 78ح – دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79ط- سیستم چرخش روغن داغ……………………………………………………………………………………………………………………… 79ی- فاضلاب ( پساب)………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79ک- اطفای حریق و وسایل ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………… 79ل- هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80م- باسکول………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80ن- سیستم ارتباطی ( تلفن )…………………………………………………………………………………………………………………………. 80س- سایر اقلام……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81وسائل حمل ونقل………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81قیمت خرید هر یک از دستگاه های حمل ونقل در جدول زیر برآورد شده است :…………………………………………….. 816- ماشین آلات و تجهیزات اصلی (فرآیند تولید ، آزمایشگاه و تعمیرگاه )……………………………………………………….. 827- وسائل اداری و رفاهی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 828- هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………… 829- هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………………… 83الف – هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 83 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزا پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . گزینه های فوق از لحاظ فاکتورهای زیر (با فرض تولید در کلاس جهانی) مورد تحلیل قرارگرفت:    ·      دسترسی به مواد اولیه ارزان    ·      کمبود تولید داخلی در مقابل تقاضا یا عدم تولید    ·      نرخ بازده در بخش مورد نظر    ·      میزان سرمایه گذاری مورد نیازآنالیزگزینه های سرمایه گذاری موجود بر اساس فاکتورهای فوق از طریق مقایسه جفتی توسط نرم افزارEXPert choice انجام گرفت و در نهایت گزینه روغن کشی از دانه های روغنی بعنوان بهترین گزینهانتخاب گردید.از آنجا که صنعت روغن نباتی یکی از صنایع مواد غذایی به کار می رود در ادامه لازم میدانم به امتیازات ویژه این گروه از صنایع اشاره نمایم:-       سرمایه گذاری نسبتا پایین در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر-       ارزبری کم-       ارزش افزوده بالا-       مصرف کم انرژی-       بازده سریع سرمایه گذاری-       نیاز مستمر و روزانه مصرف کنندگان-       دارا بودن بازارهای مصرف در داخل و خارجگذشته از اینها، باید توجه داشت که روغن نباتی یک کالای استراتژیک می باشد و بعد از غلات، بطور کلی چربیها،اصلی ترین ماده غذایی مورد نیاز انسان هستند.1-1 صنایع روغن كشی:روغن کشی از دانه های روغنی بوسیله چرخهای عصاری در ایران، از قرن ها پیش مرسوم بوده و بیشتر مصرف داروئی داشته است. مصرف روغن نباتی به عنوان یک ماده غذائی به همراه دیگر محصولاتی نظیر برنج وآرد، از سال 1325 معمول شده است.مردم ایران با اکراه و از روی ناچاری به استفاده از روغن نباتی مبادرت می نمودند و آن را فاقدمواردمورد نیاز بدن دانسته، حتی مصرف آنرا مضر می دانستند تا اینکه بتدریج با آگاهی از ترکیبات وخواص مواد تشکیل دهنده روغن نباتی، به مصرف آن روی آوردند و در بسیاری از موارد آنرا بر استفاده از روغن نباتی ترجیح دادند.روغن نباتی در حال حاضر به صورمختلفی چون: جامد،مایع ومارگارین مورد مصرف قرارمی گیرد  که  نوع  جامد  آن به علت قابلیت طولانی تر، بالاتر بودن  نقطه ذوب و همچنین بهبود در پلاستیسیته روغن های قنادی و مارگارین،که باعث بهتر شدن طعم وبوی روغن می گردد مورد استفاده بیشتری دارددر مقابل،نوع مایع آن دارای ارزش غذایی بالاتر و فاقد کلسترول می باشد.مصرف این فرآورده غذایی سالیانه رو به افزایش بود ه و می باید باتوجه به عوامل مختلفی چون رشد جمعیت، رشد مهاجرت ، تغییر سلیقه،رددرآمدو… با برنامه ریزی صحیح برای توسعه کشت دانه های وصنایع روغن کشی وتصفیه ،اقدامات مقتضی را جهت نیل به خودکفایی به عمل آورد. 2-1 صنعت روغن کشی از دانه های گیاهی:این صنعت به موازات کارخانجات تصفیه روغن از سال 1317 آغاز به کار و در دهه 1330 اکثر کارخانجات روغن کشی موجود تاسیس شد.لازم به ذکر است که اکثر این کارخانجات به واحدهای تصفیه روغن تعلق داشته ودر حقیقت تامین کننده قسمتی از مواد اولیه مورد نیاز این واحدها می باشند. 3-1 صنعت تصفیه روغن نباتی:اولین کارخانه تصفیه روغن به منظور مصارف غذایی در سال1317 توسط دولت در 3کیلومتری ورامین احداث ودرسال1325 به بهره برداری کامل رسید. دومین کارخانه توسط بخش خصوصی تحت عنوان  ” گل”  در سال 1322 به  بهره برداری کامل رسید .  در ابتدا استقبال چندانی از محصولات این کارخانجات به عمل نیامد چون عادات مصرف روغن نباتی هنوز به وجود نیامده بودبه تدریج به دلیل کمبود و گرانی روغن حیوانی و از طرفی آشنایی بیشتر مردم با مصرف روغن نباتی ، این فرآورده به عنوان کالایی ضروری به لیست مصارف غذایی خانوارها راه یافت . 4-1 تعداد وظرفیت کارخانجات روغن کشی و تصفیه روغن فعال:در حال حاضر،44واحدهای روغن کشی فعال در کشور به ظرفیت اسمی 100757 تن (فعال در روغن کشی از دانه های کلزا ،آفتابگردان و پنبه دانه و گلرنگ) و 23واحد روغن کشی در دست ساخت به ظرفیت اسمی322474 تن وجود دارد .و از طرف دیگر، مجموع ظرفیت اسمی واحدهای تصفیه روغن در 19استان 927950 تن است.لازم به ذکر است که در سال 81 ،یک میلیون و 160 هزار تن روغن نباتی در کشور تولید شده است.جزییات بیشتر در مورد این واحدها ار میتوانید در پیوست ببینید. 5-1 میزان کشت دانه های روغنی :در سال زراعی80-79، در مجموع 247634 تن دانه روغنی در کشور کشت شده که نسبت سال های گذشته رشد داشته و در سالهای آینده بر اسا س برنامه ریزی های انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی با جهشی در میزان کشت آنها (بخصوص کلزا ،چون سرآمد دانه های روغنی دیگر است.) روبرو خواهیم بود و امید است که درآینده ای نزدیک به خودکفایی برسیم .از این رو لزوم ایجاد کارخانجات روغن کشی در کشور بهتر روشن می شود.جزییات بیشتر در مورد این واحدها ار می توانید در پیوست ببینید. 1-2 ذخیره و نگهداری اولیه دانه های روغنی:اصولا دانه های  نباتی همانند موجودات زنده در طی دوران انبارداری تنفس می کند که آنرا توسط عاملی بنام ضریب تنفسی می سنجند.اکسیژن جذب شده/ دی اکسید کربن دفع شده = ضریب تنفسی این ضریب در دانه ها و شرایط مختلف متفاوت است. معمولا دانه های سالم روزانه  به ازای هریک کیلوگرم وزن خود،یک میلی گازکربنیک متصاعد می کنند که این مقدار در دانه های نا سالم به 5  میلی لیتر می رسد  و این مقدار گاز باید در طراحی انبارو تهویه آن مدنظر قرار گیرد. با کنترل اتمسفر می توان تنفس دانه را کاهش داد.مثلا از طریق افزایش فشار دی اکسید کربن در فضای انبار .هر چه زمان نگهداری در انبار بیشتر باشد رنگ بیشتری در روغن های حاصل از دانه های مزبور تولید خواهد شد که این امر به علت اکسیداسیون اسید های چرب و غیره اتفاق می افتد. ین تدید رنگ با نامساعد بودن شرایط انبار زیادتر خواهد شد. 2-2 عوامل موثر در نگهداری دانه های روغنی:الف – عوامل داخلی1- رطوبت :مقدار رطوبت مناسب برای دانه های روغنی مختلف متفاوت است.برای کلزا این مقداربین7 تا5/10 درصد می باشد. اگر رطوبت از حد بحرانی بالاتر باشد شاهد فساد دانه هاخواهیم بود. تعیین میزان رطوبت بحرانی به رطوبت نسبی هوا نیز بستگی دارد.مثلا در شمال کشور که رطوبت هوا بیشتر است رطوبت بحرانی را کمتر در نظر می گیریم.رطوبت  مهمترین  عامل  در تخریب  دانه ها  و کنجاله ها است چرا  که میکرو ارگانیسم هاو حشرات به یک حداقل رطوبت برای رشد خود نیاز دارند. آنزیمها نیز در صورت پایین تربودن میزان رطوبت از یک حد مشخص قادر به فعالیت نخواهند بود. 2- میزان رسیدگی و آسیب دیدگی دانه هاب- عوامل خارجی1- دما :1-1- حرارت حاصل از تنفس دانه هاتمیز نبودن دانه ها باعث افزایش دما در انبار ها می شود که این خود باعث خرد شدندانه ها  و حتی پودر شدن آنها می شود.  به هم زدان دانه ها به همراه هوا دادن ملایم باعث کاهش دما در عین افزایش نیافتن رطوبت دانه ها می شود.افزایش درجه حرارت باعث افزایش اسیدهای چرب شده که خودمستلزم مصرف زیادترمحلولهای قلیایی در زمان تصفیه است. حرارت بالا گاهی باعث آتش سوزی می شود. دمای محیطحرارت محیط نیز درجه حرارت انبار را تحت تاثیر قرار می دهد لذا باید انبار را ایزولهکرد.همچنین با توجه به رطوبت محیط در شب هایی که هوا سردتر است باید هوادهی نمود.   وجود مواد خارجیموادی از قبیل خاک، برگ و ساقه ها می توانند آلودگی میکروبی را افزایش دهنهمینطور حشرات و جوندگان ،لذا تمییز نمودن دانه خیلی مهم است.عمل ذخیره سازی در سیلوهای خاص تحت شرایط دما و رطوبت کنترل شده که در بالا ذکر گردید انجام می شود.6-2 پخت دانه ها: پخت (StacK COO Ker) مورد استفاده برای این منظورازروی دستگاه پرس مستقر و دارای چند طبقه است. دیگ دو جداره است. حرارت توسط بخار موجود درجداره وکف طبقات به فلسها منتقل می شود. بالا بودن درجه حرارت در دیگ پخت باعث افت رطوبتی فلسها می شود. 7-2 فشردن فلس ها با ماشین پرس مداوم حلزونی پله ای (Screw  Press)در این ماشین حلزون در داخل استوانه مشبک مخروطی قرار دارد. بار ازسمت قطورتر وارد دستگاه شده و با چرخش حلزون به جلو رانده می شود . با جلو رفتن بار از فضای مابین حلزون و بدنه کاسته شده و بر فشار وارد بر دانه ها افزوده می گردد و بدین ترتیب روغن از استوانه مشبک خارج می شود.مزایای این روش روغن کشی نسبت به استخراج با حلال را می توان سادگی و عدم آتش سوزی سرمایه گذاری اندک و قیمت تمام شده پایین بیان نمود.-4 تحلیل فاکتورهای دخیل در انتخاب مکان کارخانه:برای انتخاب مکان کارخانه مورد نظر ماچند فاکتور مهم را بصورت ذیل مورد بررسی قرار داده ایم برای تصمیم گیری از نرم افزار Expert Choice   که امکان مقایسه جفتی گزینه ها بر مبنای چند معیار با استفاده از متد لوژی AHP  فراهم می آورد استفاده کرده ایم که نتیجه ان برای انتخاب استان مورد نظر در پایان خواهد آمد.1- نزدیکی به منبع تهیه دانه های روغنی کلزا (مواد اولیه)از آنجا که حدود  63درصد از دانه های روغنی کشت شده در داخل کشور به ترتیب حجم کشت در چهار استان گلستان، مازندران، آذربایجان غربی و قزوین و 37درصد باقی مانده در سایر استانهای کشور کشت می شود. از طرف  دیگر برنامه هایی  که وزارت جهاد کشاورزی برای افزایش کشت دانه های روغنی دردست داردمربوط به این استانها است ،  لذا ما فقط همین چند استان محدود را برای جستجو در آنها  انتخاب کرده ایم. و با توجه به حجم کشت در این استانها و نیز فاکتور های بعدی، آنها با هم مورد مقایسه قرار گرفتند.2- نزدیکی به کارخانه های تصفیه روغن(بازار مصرف)با توجه به اینکه در حال حاضر، بیشتر واحدهای تصفیه روغن (76درصد ظرفیت بالقوه کشو) بترتیب ظرفیت دراستانهای اردبیل،قزوین، خراسان، آذربایجان غربی ، گلستان و کردستان قرار دارد لذا مناسب است که در استان همجوار یا حتی در خوداین استانها باشد.3- نزدیک به مناطق مرزی برای صادرات و احیانا واردات مواد اولیه4- دسترسی به راه های مواصلاتی و راه آهن تحقیق کارافرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزاطرح توجیهی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزاکارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزادانلود تحقیق کارخانه روغن کشی از دانه های کلزادانلود کارآفرینی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزاطرح توجیه فنی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزاتوجیه اقتصادی کارخانه روغن کشی از دانه های کلزاکا

 • دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز هامون جازموریان

  دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز هامون جازموریان دریافت دانلود شیپ فایل خطوط همدمای حوضه آبریز هامون جازموریان حوضه آبریز هامون جازموریان، یکی از زیرحوضه های حوضه آبریز فلات مرکزی می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 124 فرمت…

 • پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل ( Ripe )

  پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل ( Ripe ) دریافت پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل ( Ripe ) این مجموع یکی از برترین مقالات پاورپوینتی در زمینه مطالعات بین الملل با عنوان پاورپوینت گروه مطالعاتی مجامع بین الملل (…

 • پاورپوینت ماهواره ها

  پاورپوینت ماهواره ها دریافت پاورپوینت ماهواره ها پاورپوینت معرفی و شرح انواع ماهواره ها همراه با تصویر دسته بندی مخابرات بازدید ها 257 فرمت فایل pptx حجم فایل 708 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 51 9,900 تومان بررسی انواع ماهواره…

 • جزوه درسی تحلیل سازه (1)

  جزوه درسی تحلیل سازه (1) دریافت جزوه درسی تحلیل سازه (1) جزوه درسی تحلیل سازه (1) دسته بندی عمران و نقشه کشی بازدید ها 147 فرمت فایل zip حجم فایل 467 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 96 16,500 تومان جزوه…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان دره شهر

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان دره شهر دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان دره شهر شیپ فایل زمین شناسی شهرستان دره شهر این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید…

 • دانلود پاورپوینت توسعه مسیر شغلی و استرس کاری

  دانلود پاورپوینت توسعه مسیر شغلی و استرس کاری دریافت دانلود پاورپوینت توسعه مسیر شغلی و استرس کاری دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان توسعه مسیر شغلی و استرس کاری در حجم 27 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل با…

 • تصویر (پرچم ایران)

  تصویر (پرچم ایران) دریافت تصویر (پرچم ایران) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 7329 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تصویر پرچم ایران با 300DPT 4234 RGB قیمت فایل فقط 7,700 تومان تصویر…

 • فایل اتوکد پلان تیپ طبقات ساختمان آپارتمان 4 طبقه روی پیلوت با مبلمان کامل قابل ویرایش

  فایل اتوکد پلان تیپ طبقات ساختمان آپارتمان 4 طبقه روی پیلوت با مبلمان کامل قابل ویرایش دریافت فایل اتوکد پلان تیپ طبقات ساختمان آپارتمان 4 طبقه روی پیلوت با مبلمان کامل قابل ویرایش نام فایل پلان معماری فرمت dwg (اتوکد…

 • نقشه های اتوکد روستا نودوزق

  نقشه های اتوکد روستا نودوزق دریافت نقشه های اتوکد روستا نودوزق نقشه های اتوکد روستا نودوزق که شاملنقشه های اتوکد کاربری اراضی،آب سطحی،معابرجدول خلاصه گزارش،مالکیت،دسترسی و دسته بندی معماری بازدید ها 126 فرمت فایل dwg حجم فایل 4.626 مگا بایت…

 • بررسی اثرات جریانات نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر و اقتصادی شركت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  بررسی اثرات جریانات نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر و اقتصادی شركت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دریافت بررسی اثرات جریانات نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر و اقتصادی شركت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این…

 • آموزش مهارت های زندگی در سلامت

  آموزش مهارت های زندگی در سلامت دریافت آموزش مهارت های زندگی در سلامت مجموعه فوق یکی از برترین مقالات و تحقیق ها در زمینه آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان افراد میباشد دسته بندی روانشناسی بازدید ها 139 فرمت…

 • طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار

  طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار دریافت طرح معرق و مشبک پازل اسب شاخدار انواع طرح های معرق و مشبک پارل های حیوانات و اشیاء با متنوع ترین اشکال هندسی و تندیس های زیبا با مقیاس های مختلف برای…

 • دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها

  دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها دریافت دانلود پاورپوینت روشهای مقابله با زلزله در ساختمانها دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 158 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 ساختمان مسكونی از نظر اسكلت باید نه تنها…

 • تحقیق با موضوع طراحی و پیاده سازی یک سایت اینترنتی دینامیک

  تحقیق با موضوع طراحی و پیاده سازی یک سایت اینترنتی دینامیک دریافت تحقیق با موضوع طراحی و پیاده سازی یک سایت اینترنتی دینامیک دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 3436 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 163…

 • بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی

  بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دریافت بررسی میزان و نحوه استفاده از برنامه های آموزشی تلویزیون و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1…

 • دانلود بافندگی حلقوی پودی و تاری 38 ص

  دانلود بافندگی حلقوی پودی و تاری 38 ص دریافت دانلود بافندگی حلقوی پودی و تاری 38 ص دسته: نساجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 951 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود بافندگی حلقوی پودی و تاری 38 ص…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان کاشت، داشت و برداشت پنبه

  پاورپوینت کشاورزی با عنوان کاشت، داشت و برداشت پنبه دریافت پاورپوینت کشاورزی با عنوان کاشت، داشت و برداشت پنبه دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 351 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 پاورپوینت با عنوان پنبه…

 • اتصالات دائمی

  اتصالات دائمی دریافت اتصالات دائمی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 1627 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 95 این محصول تحقیق بسیار کاملی در مورد اتصالات دائمی می باشد قیمت فایل فقط 7,700 تومان این محصول تحقیق بسیار…

 • کار در منزل ( صفر تا صد) بسته بندی مواد غذایی

  کار در منزل ( صفر تا صد) بسته بندی مواد غذایی دریافت کار در منزل ( صفر تا صد) بسته بندی مواد غذایی دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5042 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 110 کار…

 • دانلود پاورپوینت معرفی و طراحی موتورخانه و شوفاژ

  دانلود پاورپوینت معرفی و طراحی موتورخانه و شوفاژ دریافت دانلود پاورپوینت معرفی و طراحی موتورخانه و شوفاژ دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1827 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 شوفاژخانه محلی است که در آن آب گرم…

 • گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر

  گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر دریافت گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر گزارش کاراموزی شبكه بهداشت و درمان ابهر در 102 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 97 فرمت فایل doc حجم فایل 1.173…

 • طرح لایه باز مربای هویج (طرح دوم)

  طرح لایه باز مربای هویج (طرح دوم) دریافت طرح لایه باز مربای هویج (طرح دوم) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5774 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 لایه باز مربای هویج psd…

 • مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری

  مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری دریافت مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 106 مقاله اهمیت سیستم حقوق و دستمزد در حسابداری…

 • پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی

  پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی دریافت پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی دانلود پاورپوینت ترازپرداخت‌های خارجی در حجم 20 اسلاید ویژه ارائه کلاسی درس امور مالی بین الملل رشته های مدیریت حسابداری و اقتصاد دسته بندی اقتصاد بازدید ها 261 فرمت فایل pptx حجم فایل…

 • فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی

  فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی دریافت فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 سیستم هر انسان در زندگی روزمره خود خواسته یا نا…

 • دانلود گزارش كارآموزی کاربرد ترانسفورماتورها در صنعت

  دانلود گزارش كارآموزی کاربرد ترانسفورماتورها در صنعت دریافت دانلود گزارش كارآموزی کاربرد ترانسفورماتورها در صنعت دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 140 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 انواع دیگر ترانسفورماتورها از جمله ترانسفورماتورهای گازی…

 • در باب حقوق شهروندی

  در باب حقوق شهروندی دریافت در باب حقوق شهروندی دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 27 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 انسان موضوع حقوق شهروندی همان انسان متعارف از دید بنتم است بین تعالیم اسلام و…

 • پاورپوینت معرفی کشورها (کشور مجارستان)

  پاورپوینت معرفی کشورها (کشور مجارستان) دریافت پاورپوینت معرفی کشورها (کشور مجارستان) دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2044 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 49 پاورپوینت کشورمجارستان مجارستان اسلایدمعرفی مجارستان تحقیق کلاسی درباره یک کشور پاورپوینت کلاسی درباره یک…

 • پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب

  پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب دریافت پاورپوینت كارآفرینی در قالب یک مكتب دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 98 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 180 پاورپوینت كارآفرینی در قالب یك مكتب قیمت فایل فقط 28,600 تومان پاورپوینت…

 • مقاله درمورد خون

  مقاله درمورد خون دریافت مقاله درمورد خون دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 21 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 مقاله درمورد خون قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله درمورد خون* تعداد زیاد در نمونه خونی را اندازه…

 • مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی

  مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی دریافت مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 مقاله بررسی ماتریس حسابداری اجتماعی در 20 صفحه ورد قابل ویرایش قیمت فایل فقط…

 • دانلود فایل آماده کارت ویزیت زیبا دو طرفه psd

  دانلود فایل آماده کارت ویزیت زیبا دو طرفه psd دریافت دانلود فایل آماده کارت ویزیت زیبا دو طرفه psd دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 2 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2524 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 2 کارت…

 • مدل 3 بعدی حمام

  مدل 3 بعدی حمام دریافت مدل 3 بعدی حمام دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 8070 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 دانلود مدل آماده حمام در فرمت های stp stl sat قیمت فایل فقط 7,700 تومان این…

 • آموزش تصویری بستن کروات

  آموزش تصویری بستن کروات دریافت آموزش تصویری بستن کروات دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 106 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 این فایل آموزش تصویری مرحله به مرحله بستن کروات است قیمت فایل فقط 16,500 تومان آموزش…

 • پاورپوینت بیمه درمان

  پاورپوینت بیمه درمان دریافت پاورپوینت بیمه درمان دسته: بیمه بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 761 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان بیمه درمان در حجم 40 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل…