تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

17
فرمت فایل

doc
حجم فایل

209 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

132

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206 در 132 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                شماره صفحهخلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8بررسی بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9دلایل انتخاب محصول:………………………………………………………………………………………………………………………………… 10نقش محصول در زنجیره تولید:…………………………………………………………………………………………………………………….. 11زنجیره تولید چراغ خودرو……………………………………………………………………………………………………………………………. 12معرفی محصول و موارد كاربرد آن:……………………………………………………………………………………………………………….. 12مطالعه سیستماتیك بازار:………………………………………………………………………………………………………………………………. 131-تعریف محدوده محصول – بازار:……………………………………………………………………………………………………………… 132-شناخت عوامل موثر در تقاضا:………………………………………………………………………………………………………………….. 14از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:………………………………………………….. 143-بخش بندی بازار:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144-شناخت اطلاعات لازم:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 156-انتخاب روش پیش بینی:………………………………………………………………………………………………………………………….. 15?-پیش بینی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16برای محاسبه تقاضای دارندگان خودرو و با درنظ رگرفتن ضریب (5/2) خواهیم داشت:…………………………………… 16حال با داشتن این اطلاعات به انجام پیش بینی از طریق رگرسیون می پردازیم:…………………………………………………. 17حال می توان میزان تولید را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:……………………………………………………………………. 17به این ترتیب مقادیر تقاضا برای محصول براساس تقاضای تولیدكننده برابر است با:………………………………………….. 18به همین ترتیب برای دارندگان خودرو خواهیم داشت:……………………………………………………………………………………. 18حال می توان میزا ن تقاضا را برای سالهای 84 تا 86 بدست آورد:………………………………………………………………….. 19به این ترتیب پیش بینی تقاضا كل برای محصول مطابق جدول زیر است:………………………………………………………….. 19میزان تولید خودروی پژو 206 در سالهای بین 80-83………………………………………………………………………………….. 20میزان مصرف چراغ خودرو پژو 206 از سوی دارندگان خودرو………………………………………………………………………. 21فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22طرح فنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینه……………………………………………………………………………………….. 24تشریح فرآیند تولید………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24برش كاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 251-طرح و ساختمان قیچی های گیوتینی:………………………………………………………………………………………………………… 262-جنس و ساختمان یك قیچی…………………………………………………………………………………………………………………….. 27سازندگان بزرگ و اصلی قیچی ها سه مسئله را در طرح ساختمانی این وسائل در نظر گرفته اند:……………………….. 273) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:……………………………………………………………………………………………………….. 29دستگاهها و تجهیزات خط تولید……………………………………………………………………………………………………………………. 30برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ جلو)…………………………………………………………………………. 31برآورد مصرف سالیانه مواد اولیه مورد نیاز واحد (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………… 32قیچی برش ورق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33بدست می آید كه در این رابطه:…………………………………………………………………………………………………………………….. 33II. پرسكاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 33تقسیم بندی پرسها:………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34پرس ها را از نقطه نظر محرك به دسته های ذیل می توان تقسیم كرد:……………………………………………………………… 34الف- وسیله محرك ضربه زدن،…………………………………………………………………………………………………………………….. 341-مكانیكی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 342- هیدرولیكی:……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34ب- تعداد میل لنگ ها، میله های هم محور و غیره…………………………………………………………………………………………. 34پرسهای هیدرولیكی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 353-پرسهای میل لنگی:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 364)تناژ پرسها:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 365-طرز عمل پرسها:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 371-یك عمله:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 372-دوعمله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 383-سه عمله:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38پرس ضربه ای…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39تناژ پرس ضربه ای كه به منظور برش قطعات بكار می رود از رابطه ذیل بدست می آید……………………………………. 39پرس هیدرولیك:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40تناژ پرس های هیدرولیك كه به منظور فرم دهی قطعات بكار می رود از رابطه:………………………………………………… 40لبه كاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41لعاب زنی و پخت لعاب (لاك)……………………………………………………………………………………………………………………… 41رسوب دهی بخار آلومینیم (Aluminum Vapour Deposition)………………………………………………………………. 42دستگاه رسوب دهی بخار آلومینیوم:………………………………………………………………………………………………………………. 44ایجاد و اتصال با چسب………………………………………………………………………………………………………………………………… 45نقطه جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45عملیات مونتاژ نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 45بسته بندی:………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46فرآیند تولید قطعات چراغ پژو 206………………………………………………………………………………………………………………. 46شیشه چراغ جلوی خودرو……………………………………………………………………………………………………………………………. 46تشریح عملیات لازم ساخت قطعه:………………………………………………………………………………………………………………… 46كاسه چراغ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47قاب نگهدارنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47قطعات اتصال چراغ به بدنه………………………………………………………………………………………………………………………….. 483-3- بررسی ایستگاهها و شیوه های كنترل كیفیت………………………………………………………………………………………… 48به طور كلی اهداف كنترل كیفیت را میتوان به صورت زیر خلاصه كرد:……………………………………………………………. 48مراحل بازرسی كلی باتوجه به وضعیت هر صنعت به ترتیب ذیل می باشند:……………………………………………………… 501-3-3- كنترل مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 502-3-3- كنترل عملیات تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 51الف) بازرسی پس از پرسكاری……………………………………………………………………………………………………………………… 51ب) بازرسی صحت اتصال قاب نگهدارنده و قطعات اتصال:……………………………………………………………………………. 51ج) بازرسی پس از پوشش دهی كاسه چراغ:…………………………………………………………………………………………………… 52مشخصات فنی محصول همانطور كه در بخش (1-2) ذكر شد عبارتنداز:…………………………………………………………. 52روشهای آزمون این مشخصات ذیلاً تشریح می شود……………………………………………………………………………………….. 523-3-3- روش آزمایش مشخصات مكانیكی………………………………………………………………………………………………….. 524-3-3- روش آزمایش طول عمر…………………………………………………………………………………………………………………. 535-3-3- آزمایش تیغه های اتصال…………………………………………………………………………………………………………………. 536-3-3- آزمایش مقاومت در مقابل شرایط محیطی………………………………………………………………………………………… 538-3-3- آزمایش زنگ زدگی……………………………………………………………………………………………………………………….. 549-3-3-آزمایش مقاومت در درجه حرارتهای مختلف……………………………………………………………………………………. 549-3-3-آزمایش وضعیت تابش نور………………………………………………………………………………………………………………. 54مشخصات صحفه تابش نور به شرح زیر است:……………………………………………………………………………………………….. 5510-3-3- آزمون مقاومت در برابر لرزش (ارتعاش)………………………………………………………………………………………. 56مشخصات دستگاه آزمون:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 564-3- محاسبه ظرفیت، برنامه تولید، شرایط عملكرد………………………………………………………………………………………. 571-5-3-ورق فولاد كششی…………………………………………………………………………………………………………………………… 58باتوجه به ابعاد ورق مصرفی وكاسه چراغ ، تعدادورق برشی بدست آمده از هر ورق برابر است با:…………………….. 592-5-3- حباب شیشه ای چراغ جلو خودرو…………………………………………………………………………………………………. 603-5-3-مواد لازم برای چربی گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 601-3-5-3- شستشو با نفت:………………………………………………………………………………………………………………………… 612-3-5-3- چربی گیری با سود سوزآور:……………………………………………………………………………………………………… 613-3-5-3-چربی گیری با جریان برقك……………………………………………………………………………………………………….. 614-3-5-3-شستشو با اسید:…………………………………………………………………………………………………………………………. 624-5-3-چسب سیلیكونی……………………………………………………………………………………………………………………………. 625-5-3-مفتول آلومینیوم………………………………………………………………………………………………………………………………. 626-5-3-لاك………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 627-5-3-پیچ تنظیم و واشر…………………………………………………………………………………………………………………………… 638-5-3- مواد بسته بندی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 632-6-3-نقشه استقرار ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………………….. 64نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………. 65نقشه استقرار ماشین آلات طرح (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………… 653-6-3-نقشه جریان مواد……………………………………………………………………………………………………………………………. 665-1-6-3-دستگاه نقطه جوش……………………………………………………………………………………………………………………. 686-1-6-3-دستگاه فاس………………………………………………………………………………………………………………………………. 687-1-6-3-كمپرسور…………………………………………………………………………………………………………………………………… 688-1-6-3-كوره الكتریكی…………………………………………………………………………………………………………………………… 689-1-6-3-ركتیفایر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6910-1-6-3-وان های شستشو و چربی گیری……………………………………………………………………………………………….. 69جمع بندی ماشین آلات مورد نیاز این واحد در جدول (9-3) درج شده است…………………………………………………. 697-3-تعیین مشخصات ضروری تاسیسات عمومی………………………………………………………………………………………….. 701-7-3-آزمایشگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 702-7-3-تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 703-7-3-تاسیسات برق………………………………………………………………………………………………………………………………… 71الف) برق مورد نیاز خط تولید………………………………………………………………………………………………………………………. 71ب) برق مورد نیاز كل واحد:………………………………………………………………………………………………………………………… 72برآورد عمومی برق مصرفی خط تولید (چراغ جلو)……………………………………………………………………………………….. 72برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………. 73برق مصرفی كل واحد تولید چراغ خودرو……………………………………………………………………………………………………… 73برآورد برق مصرفی تولید (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………. 74ج) برق مصرفی سالیانه:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74مجموع موارد ذیل برق مصرفی سالیانه را برحسب كیلووات ساعت بدست می دهد:…………………………………………. 741- مصرف برق دستگاهها و تجهیزات اصلی و تاسیسات عمومی بصورت:………………………………………………………. 74برآور برق مصرفی واحد تولیدی (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………….. 754-7-3- تاسیسات آب………………………………………………………………………………………………………………………………… 76برآورد آب روزانه واحد (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………………………. 775-7-3-تاسیسات سوخت رسانی…………………………………………………………………………………………………………………. 77انواع و میزان سوخت مصرفی واحد (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………… 786-7-3-تجهیزات حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………… 786-7-3-سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه…………………………………………………………………………………………………………. 79سوخت موردنیاز وسایل نقلیه (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………………. 797-7-3-تاسیسات گرمایش………………………………………………………………………………………………………………………….. 808-7-3-سرمایش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 80تاسیسات گرمایش و سرمایش……………………………………………………………………………………………………………………….. 819-7-3-سیستم اطفاء حریق…………………………………………………………………………………………………………………………. 8110-7-3-هوای فشرده………………………………………………………………………………………………………………………………… 8211-7-3-دیگ بخار……………………………………………………………………………………………………………………………………. 828-3-نیروی انسانی مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………………………….. 82بخش های مختلف سازمانی مورد بررسی عبارتنداز:……………………………………………………………………………………….. 821-8-3-برآورد پرسنل تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 83الف) تكنیسین خط تولید……………………………………………………………………………………………………………………………… 83ب) كاركنان تولیدی:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83نیروی انسانی تولید (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………………… 84نیروی انسانی تولید (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………………………….. 85ج) كاركنان آزمایشگاه:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 852-8-3-برآورد پرسنل غیرتولیدی………………………………………………………………………………………………………………… 86الف) مدیریت:……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 86ب) كاركنان امور اداری و خدمات:……………………………………………………………………………………………………………….. 86ج) كاركنان تعمیرگاه و تاسیسات:………………………………………………………………………………………………………………….. 86نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 87نیروی انسانی غیرتولیدی (چراغ راهنما و جلو)………………………………………………………………………………………………. 879-3-محاسبه سطح زیربنا و مساحت مورد نیاز……………………………………………………………………………………………… 881-9-3-مساحت سالن تولید………………………………………………………………………………………………………………………… 882-9-3-محاسبه انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 89الف) انبار مواد اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89ب) محاسبه سطج انبار محصول:…………………………………………………………………………………………………………………… 903-9-3-مساحت، تاسیسات و تعمیرگاه………………………………………………………………………………………………………… 91برآورد تاسیسات و تعمیرگاه…………………………………………………………………………………………………………………………. 914-9-3-مساحت آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………. 925-9-3-مساحت ساختمانهای اداری، رفاهی،‌خدماتی…………………………………………………………………………………….. 92برآورد مساحت ساختمانهای اداری ، رفاهی و خدماتی…………………………………………………………………………………… 936-9-3-مساحت زمین، ساختمان و محوطه سازی…………………………………………………………………………………………. 93مساحت ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94مساحت اجرای محوطه سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 957-9-3-نقشه جانمائی ساختمانها…………………………………………………………………………………………………………………. 95نقشه جانمایی ساختمانها………………………………………………………………………………………………………………………………. 9610-3-زمانبندی اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 97فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 991-4-اطلاعات مربوط به سرمایه در گردش و برآورد آن………………………………………………………………………………. 1001-1-4-برنامه تولید سالیانه……………………………………………………………………………………………………………………….. 100خلاصه این اطلاعات در جدول (1-4) مشاهده می گردد…………………………………………………………………………….. 100شرایط عملكرد واحد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 100شرایط عملكرد واحد…………………………………………………………………………………………………………………………………. 1012-1-4-مقدار و ارزش مواد اولیه مصرفی…………………………………………………………………………………………………… 101برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ جلو)………………………………………………………………………………………. 102برآورد هزینه تامین مواد اولیه مصرفی (چراغ راهنما و جلو)…………………………………………………………………………. 1033-1-4هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز…………………………………………………………………………………………….. 104نتایج این اطلاعات در جدول (3-4) قابل مشاهده می باشد………………………………………………………………………….. 104هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………….. 104هزینه های تامین انواع انرژی مورد نیاز (چراغ راهنما و جلو)……………………………………………………………………….. 1054-1-4-هزینه خدمات نیروی انسانی…………………………………………………………………………………………………………. 105جدول (4-4) چكیده این محاسبات را نشان می دهد………………………………………………………………………………….. 106هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………….. 106هزینه های خدمات نیروی انسانی (چراغ راهنما و خطر)………………………………………………………………………………. 1075-1-4-جمع بندی اجزاء‌و برآورد سرمایه در گردش………………………………………………………………………………….. 107الف) مواد اولیه و قطعات مورد نیاز:……………………………………………………………………………………………………………. 108ب) حقوق و دستمزد كاركنان…………………………………………………………………………………………………………………….. 108ج) انرژی مورد نیاز :…………………………………………………………………………………………………………………………………. 108د) هزینه های فروش………………………………………………………………………………………………………………………………….. 108هـ) سایر هزینه ها………………………………………………………………………………………………………………………………………. 109جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………… 109جمع اقلام سرمایه در گردش (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………… 1102-4-اطلاعات مربوط به سرمایه ثابت و برآورد آن………………………………………………………………………………………. 1101-2-4-هزینه ماشین آلات و تجهیزات خط تولید………………………………………………………………………………………. 111هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ جلو)…………………………………………………………………. 112هزینه های تامین ماشین آلات و تجهیزات خط تولید (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………… 1132-2-4-هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی……………………………………………………………………………………………….. 113هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………. 114هزینه تجهیزات و تاسیسات عمومی (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………… 1143-2-4-هزینه زمین، ساختمان و محوطه سازی:………………………………………………………………………………………….. 116برآورد هزینه های زمین، محوطه سازی و ساختمان سازی (چراغ جلو)………………………………………………………….. 1164-2-4-هزینه وسائط نقلیه عمومی و وسایل حمل ونقل……………………………………………………………………………….. 117هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 117هزینه وسایل نقلیه عمومی و حمل و نقل (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 1175-2-4-هزینه لوازم و اثاثیه اداری……………………………………………………………………………………………………………… 1186-2-4-هزینه های قبل از بهره برداری………………………………………………………………………………………………………. 118الف) هزینه های مطالعات اولیه……………………………………………………………………………………………………………………. 118ب)هزینه ثبت قراردادها و تسهیلات مالی……………………………………………………………………………………………………. 118ج)هزینه های مربوط به آموزش مقدماتی، راه اندازی و بهره برداری آزمایشی………………………………………………… 118د) هزینه های جاری دوره اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………… 119ح) هزینه های پیش بینی نشده……………………………………………………………………………………………………………………. 119جمع بندی هزینه های قبل از بهره برداری در جدول (10-4) ارائه شده است……………………………………………….. 119هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………. 119هزینه های قبل از بهره برداری (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………… 1207-2-4-جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت………………………………………………………………………………………… 120جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………… 120جمع بندی اجزاء و برآورد سرمایه ثابت (چراغ راهنما وخطر)……………………………………………………………………… 1213-4-كل سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………………………………………………….. 121برآورد سرمایه گذاری (چراغ جلو)……………………………………………………………………………………………………………… 122برآورد سرمایه گذاری (چراغ راهنما و خطر)……………………………………………………………………………………………….. 1224-4-هزینه های تولید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1221-4-4-هزینه های ثابت……………………………………………………………………………………………………………………………. 123برآورد هزینه های ثابت (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 124برآورد هزینه های ثابت (چراغ راهنما وخطر)………………………………………………………………………………………………. 1244-4-هزینه های متغیر……………………………………………………………………………………………………………………………….. 125برآورد هزینه متغیر (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………………. 125برآورد هزینه متغیر (چراغ راهنما و خطر)…………………………………………………………………………………………………… 126فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 127ارزیابی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………… 1275-4-قیمت تمام شده محصول…………………………………………………………………………………………………………………… 128برآورد كل هزینه سالانه (چراغ جلو)…………………………………………………………………………………………………………… 128برآورد كل هزینه سالانه (چراغ راهنما وخطر)………………………………………………………………………………………………. 128باتوجه به ظرفیت اسمی واحد، قیمت تمام شده محصول برابر است با:………………………………………………………….. 1286-4-صورتهای مالی و شاخص های اقتصادی طرح……………………………………………………………………………………… 1297-4-ارزیابی مالی و اقتصادی طرح…………………………………………………………………………………………………………….. 129شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ جلو)………………………………………………………………………………………….. 129شاخص های مالی و اقتصادی طرح (چراغ راهنما و خطر )…………………………………………………………………………… 130 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206پرداخته شده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . مقدمه:طرحی كه در پیش رو داریم، طرح ارزیابی ایجاد كارخانه تولید چراغ خودرو است و از زیر مجموعه های صنعت خودروسازی محسوب می شود و در مونتاژ خودرو بكار می رود .چراغ خودرو واژه عامی است، می توان آنرا شامل قطعاتی مانند: چراغ جلو، چراغ های راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك و چراغهای داخل اتومبیل دانست.بی شك صنعت خودروسازی از بزرگترین صنایع تولید جهان است كه دوره ها و تحولات بسیار مهم صنعتی از دل این صنعت برخاسته است بطور مثال عصر تولید انبوه از تغییر و تحولات در صنعت تولید و مونتاژ و در ابتدا در كارخانجات تولید خودروی Ford، توسط هنری فورد به جهان صنعت معرفی شد كه زندگی بشر را بدون تردید دگرگون كرده است.در كشور ما نیز كارخانجات متعددی در زمینه تولید خودرو فعالیت می كنند كه سابقه آن به دهه چهل شمسی بر می گردد و بعد از انقلاب نیز سرمایه گذاری های بسیاری در این زمینه، صورت گرفته است و هم اكنون كارخانجات متعددی در این زمینه مشغول فعالیت هستند.از اجزاء تشكیل دهنده یك خودرو می توان از انواع چراغهایی نامبرد كه برای عملكرد خودرو در شرایط مختلف بسیار ضروری هستند. چراغها در خودرو انواع مختلفی دارندو  می توان انواعی از آن را نامبرد، مانند: چراغ جلو، چراغهای راهنما، چراغهای خطر عقب، چراغهای پلاك، چراغهای مه شكن، چراغهای داخل اتومبیل و از این قبیل.   دلایل انتخاب محصول:در سالهای اخیر توجه خاصی به صنعت خودروسازی در كشور مبذول شده و سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی نیز در این بخش جلب شده است و طرحهای نوینی در مورد تولید اتومبیل های خارجی و داخلی بررسی شده است. باتوجه به اینكه این محصول انواع مختلفی دارد و در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد و با درنظر گرفتن اینكه صنایع خودروسازی در كشور رو به پیشرفت است و راه توسعه را در پی شگرفته است، سرمایه گذاری در این بخش می تواند همسو با صنعت خودرو بازده خوبی داشته و از حمایت های خاصی برخوردار گردد.در شرایطی كه در بازار موجود پارامترهای رقابت مفهوم بیشتری پیدا می كنند و مشتریان امكان انتخابهای بیشتری دارند، وجود تامین كنندگانی كه محصولاتی با كیفیت بالا تولید كنند بسیار مورد نیاز خواهد بود.دیگر انگیزه های تولیدچراغ خودرو ضریب مصرف بالای این محصول و انواع مخلتف آن در خودرو است. همچنین بازار لوازم یدكی نیز برای این محصول شرایط مناسبی دارد به این ترتیب كه مصرف چراغدر تعمیرات اتومبیل بالاست و در هنگام اكثر تصادفات شهری و جاده ای اولین صدمات وارده به چراغ خواهد بود. در سالهای اخیر تقاضا برای انواع چراغهای تزئینی و لوكس نیز افزایش یافته و امكان تولید برای سلایق مختلف مهیا است.مسائل دیگری كه بطور معمول برای هر سرمایه گذاری در یك طرح مدنظر قرار می گیرند نیز مانند سهم بازار، قیمت فروش و تمام شده مناسب ودیگر پارامترها نیز در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفت. 2-شناخت عوامل موثر در تقاضا:از جمله عوامل موثردر تقاضای این محصول می توان به موارد زیر اشاره كرد:الف) تقاضای مستقیم كارخانه سازنده، كه به نرخ تولید خودرو توسط آن كارخانه بستگی دارد. از آنجایی كه چراغ محصولی بدون جانشین است كارخانه ملزم به تهیه آن خواهد بود و باتوجه به آمار تولید خودرو و كیفیت محصول، تقاضا انجام خواهد شد.ب) تقاضای محصول به عنوان قطعه یدكی – باتوجه به آمار تصادفات و فرسودگی ها و از كارافتادگی چراغ‌های اتومبیل تقاضا برای محصول انجام خواهد شد. از آنجا كه داشتن چراغ از لحاظ قوانین راهنمایی و رانندگی الزامی است، تقاضا برای محصول به محض از كارافتادگی یا حادثه بایستی برآورده شود.ج) واردات و صادرات از عوامل دیگر موثر در تقاضای محصول است كه در این مورد تقریباً به تمامی از خارج وارد می گردد.د) كالای جانشین، كه برای این محصول نمی توان كالای جانشینی قائل شد. 3-بخش بندی بازار:بخش بندی بازار براساس مناطق جغرافیایی، گروه های مصرف كننده و موارد مصرف انجام می گیرد. این بخش بندی در قسمت اول و در تعریف محدوده محصول – بازار انجام گرفته است كه نتیجه آن به این ترتیب است كه محصول برای بازار ایران و برای دو گروه مصرف كننده (تولید كننده و دارندگان خودرو) و برای تامین روشنایی و استفاده در خودرو تولید خواهد شد. 4-شناخت اطلاعات لازم:جهت مطالعه بازار در این قسمت می بایست اطلاعات لازم را مشخص نماییم. برای این منظور به اطلاعات زیر نیازمندیم:-          شناخت تولید كننده خودرو و آمار تولید خودرو توسط تولیدكننده-          میزان خودروهای مموجود نزد دارندگان خودرو-          میزان تولیدات فعلی این محصول-          میزان واردات و صادرات محصول و شرایط ان-          آمار در مورد طرح های در دست اجرا در زمینه تولید این محصول ارزیابی روشهای مختلف تولید و گزینش روش بهینهچراغ جلوی خودرو (پژو 206) متشكل از شیشه چراغ، كاسه چراغ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه می باشد كه این اجزاء با پیچ تنظیم و واشر به یكدیگر مونتاژ می گردد.از میان اجزاء متشكله چراغ خودرو. شیشه چراغ جلو به صورت آماده، از واحدهای تولیدكننده موجود در سطح كشور خریداری می‌شود پیچ تنظیم و واشر نیز به عنوان قطعات خریدنی محسوب می شوند لذا در واحد صرفاً كاسه، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه ساختهو ضمن مونتاژ و بسته بندی به مراكز توزیع عرضه خواهند شد.با بررسی فرآیند ساخت اجزاء می توان پی برد كه عملاً روش تولید از تنوع برخوردار نبوده و صرفاً به روش معمولی تولید ومونتاژ بر می گردند.لازم به یادآوری است كه چراغ جلو پژو 206 مبنای محاسبات فنی – مالی و اقتصادی طرح بوده است. تشریح فرآیند تولیدجهت تشریح فرآیند تولید. جداول روند تولید قطعه همراه با زمانهایی درجه گردیده اند كه این زمنها تماماً بر مبنای اصول تجربی كار با دستگاهها و مهارت كارگر معمولی محاسبه و ذكر شده اند.زمانبندی صرفاً به معنای پی بردن به حدود زمان ساخت قطعه می باشد و این زمان در محاسبه تعداد ماشین آلات بر مبنای ظرفیت اسمی كارخانه تولیدی بسیار مهم است.در دنباله مطالب، شناسنامه عملیات به همراه تشریح روند ساخت هر قطعه و ماشین آلات درج می گردد در هر مورد وزن، ابعاد، جنس و مرحله ساخت به تفكیك درج شده است.تشریح فرآیند به منزله تشریح یكایك عملیات انجام گرفته بر روی مواد اولیه تا حصول محصول نهایی شامل عملیات ذیل می باشد:1-                برش كاری (برای تولید كاسه چراغ، نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)2-                پرس كاری (برای تولید كاسه چراغ ، قاب نگهدارنده و قطعات اتصال چراغ به بدنه)3-                لبه كاری (در تولید كاسه چراغ)4-                لعاب (لاك) زنی ( در تولید كاسه چراغ) و پخت لعاب5-                رسوب دهی با آلومینیوم (  در تولید كاسه چراغ)6-                چربی زدائی (در تولید كاسه چراغ1-7- چسب زنی (جهت اتصال شیشه و كاسه چراغ به قاب نگهدارنده)2-7- نقطه جوش (جهت اتصال قطعات چراغ به بدنه با قاب نگهدارنده)3-7-مونتاژ نهایی‌(با استفاده از پیچ تنظیم و واشر) 3) مقایسه قیچی هیدرولیكی و مكانیكی:با یكسان بودن عوامل دیگر، می توان گفت قیچی مكانیكی از قیچی هیدرولیكی سریعتر است. قیچی‌های هیدرولیكی معمولاً برای كارهای سنگین یعنی برش ورقهای ضخیم بكار می روند، هرچند امروزه قیچی‌های هیدرولیكی برای كارهای سبك تر را نیز می توان یافت. امتیاز مهم قیچی های هیدرولیكی امكان تنظیم زاویه برش آنها است. با افزایش زاویه تیغه می توان ورقهای ضخیم تر را بریده و ظرفیت قیچی را گسترش داد.اكثر قیچی های هیدرولیك، این امتیاز را دارند كه اضافه بار شدن قیچی معمولاُ موجب آسیب به اسكلت آنها نمی شود. انتخاب بین قیچی های هیدرولیكی و مكانیكی به ماهیت كار بستگی شدیدی دارد و در اكثر موارد این انتخاب را می توان به وضوح انجام داد.اكثر قیچی ها از ساختمان محرك فوقانی استفاده می كنند، بدین معنی كه محور محرك، دنده ها، چرخ طیار و موتور در بالای یك گلوئی قرار دارند كه در پهلوی تنه قیچی هاست. امتیاز مهم این ساختمان در آن است كه می توان ورقهای طولانی تری نسبت به عرض قیچی را برید. البته ورق از فاطه بین دو قسمت پرس عبور می كند. قیچی ها با محرك زیرین جمع و جورتر بوده و دید بهتری را درهنگام كار فراهم می سازند. برای كارهای مستقیم و یا قرار دادن قیچی در شرایط تولید این مزیت بسیار مهم است. دستگاهها و تجهیزات خط تولیدبه كارگیری ماشین آلات و دستگاههای مناسب از اساسی ترین اركان طراحی واحدهای صنعتی می‌باشد، چرا كه انتخاب ماشین آلات مناسب می تواند در بهبود كیفیت محصول و بهینه سازی سرمایه گذاری نقش موثری داشته باشد. در این بخش به نیازهای فنی طرح كه تشریح گردید، ماشین آلات مناسب انتخاب خواهد شد. همچنین باتوجه به توانائیهای صنعتی كارخانجات ماشین سازی كشور، در مورد تامین ماشین آلات از داخل یا خارج كشور تصمیم گیری می شود. پس از معرفی و انتخاب ماشین آلات باتوجه به ظرفیت تولید طرح و همچنین ظرفیت هر دستگاه تعداد ماشین آلات مورد نیاز محاسبه خواهد شد.در خاتمه نیز براساس تعداد ماشین آلات و چگونگی جریان تولید، طرح استقرار ماشین آلات ارائه می گردد و نقشه جریان مواد روی آن نمایش داده می شود.لازم به ذكر است كه در این برآورد ابزار آلات و قید و بستها یمورد نیاز كه دارای قیمت پایینی هستند، مورد بررسی قرار نمی گیرند و در بخش محاسبات مالی 5% ارزش ماشین آلات اصلی به این موارد اختصاص می یابد.  تحقیق کارافرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206طرح توجیهی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206دانلود تحقیق کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206دانلود کارآفرینی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206طرح توجیه فنی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206توجیه اقتصادی کارخانه تولید چراغ جلو پژو 206کارخانه تولید چراغ جلو

 • گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش

  گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش دریافت گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش گزارش كارآموزی واحد رایانه سیستم آموزش و پرورش در 67 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 78 فرمت فایل doc…

 • تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص

  تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دریافت تحقیق مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی 15 ص دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 دانلود مروری بر تحولات نظام بودجه…

 • طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا

  طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا دریافت طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز…

 • شیپ فایل بخشهای شهرستان آبدانان

  شیپ فایل بخشهای شهرستان آبدانان دریافت شیپ فایل بخشهای شهرستان آبدانان دانلود نقشه بخشهای شهرستان آبدانان (واقع در استان ایلام) در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود استنام هر بخشنام قسمت مرکزی هر بخشمساحت و محیط هر بخش…

 • پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعالیتهای بازاریابی بین المللی (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن حسینی)

  پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعالیتهای بازاریابی بین المللی (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن حسینی) دریافت پاورپوینت ارتباطات و مذاكرات در فعالیتهای بازاریابی بین المللی (فصل سوم کتاب بازاریابی بین المللی تالیف دکتر میرزا حسن…

 • گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری)

  گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) دریافت گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری) دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 گزارش كارآموزی در تعمیرگاه خودرو (خودروهای انژكتوری)…

 • دانلود پاورپوینت استراتژی فناوری

  دانلود پاورپوینت استراتژی فناوری دریافت دانلود پاورپوینت استراتژی فناوری دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1728 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 استراتژی فناوریرسالت سازماناستراتژی فناوری مبانی استراتژی فناوری مدل های تدوین استراتژی فناوری قیمت فایل فقط 6,050…

 • تحقیق کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال)

  تحقیق کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال) دریافت تحقیق کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال) تحقیق کارآفرینی احداث باشگاه ورزشی(با ظرفیت پذیرش 2600 هنرجو در سال)در 38 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)…

 • پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان (منزل جوان صبور)

  پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان (منزل جوان صبور) دریافت پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان (منزل جوان صبور) دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 3716 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 102 پاورپوینت تعمیر و نگهداری ساختمان (منزل جوان صبور)…

 • پروژه کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار

  پروژه کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار دریافت پروژه کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار دسته: کارآفرینی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 57 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 پروژه کارآفرینی بررسی تعریف کسب و کار در 36 صفحه…

 • گزارش کاراموزی شركت ایران سازه

  گزارش کاراموزی شركت ایران سازه دریافت گزارش کاراموزی شركت ایران سازه گزارش کاراموزی شركت ایران سازه در 28 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 114 فرمت فایل doc حجم فایل 23 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 28…

 • تحقیق در مورد زیبایی شناسی در آثار سلطان محمد، هنرمند نقاش مکتب تبریز

  تحقیق در مورد زیبایی شناسی در آثار سلطان محمد، هنرمند نقاش مکتب تبریز دریافت تحقیق در مورد زیبایی شناسی در آثار سلطان محمد، هنرمند نقاش مکتب تبریز دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت…

 • تحقیق آموزش بهداشت جامعه

  تحقیق آموزش بهداشت جامعه دریافت تحقیق آموزش بهداشت جامعه در هر موردی که از لزوم دگرگون سازی انسانها در زمینه مسایل تندرستی سخن می رود، فوراً موضوع آموزش بهداشت مطرح می شود همه می گویند باید مردم را در باره…

 • رنگرزی پشم با قرمزدانه

  رنگرزی پشم با قرمزدانه دریافت رنگرزی پشم با قرمزدانه دسته: هنر و گرافیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 رنگرزی پشم با قرمزدانه قرمز دانه حشره ای است شبیه به کفشدوزک اسم علمی…

 • رشد و تکامل طبیعی كودك

  رشد و تکامل طبیعی كودك دریافت رشد و تکامل طبیعی كودك دسته: تغذیه بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 34 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 مهم ترین نکته ای که باید در مورد رشد و تکامل کودک خود به…

 • دوره آموزشی تست، تنظیم، نگهداری و تعمیر کلیدهای برق اتوماتیک

  دوره آموزشی تست، تنظیم، نگهداری و تعمیر کلیدهای برق اتوماتیک دریافت دوره آموزشی تست، تنظیم، نگهداری و تعمیر کلیدهای برق اتوماتیک دسته: برق و الکترونیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 5208 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 41 دوره آموزشی…

 • بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش

  بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش دریافت بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش بررسی میزان رضایت شغلی كاركنان شاغل در بخش «مدیریت پردازش» كتابخانة ملی جمهوری اسلامی ایران دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 117 فرمت…

 • تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات

  تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات دریافت تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 تحقیق جامع حقوقی معاذیر معاف کننده از مجازات…

 • دانلود تحقیق اصول علم مواد در فولاد ابزار

  دانلود تحقیق اصول علم مواد در فولاد ابزار دریافت دانلود تحقیق اصول علم مواد در فولاد ابزار دسته: مواد و متالوژی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 انتخاب فولاد ابزار به کاربرد ابزار…

 • طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا

  طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا دریافت طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌است…

 • مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم استهلاک

  مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم استهلاک دریافت مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم استهلاک استهلاك را به كاهش فایده یك قلم یا یك نوع دارایی ثابت بر اثر عواملی چون مرور زمان، فرسای ناشی از كار و نابابی تعریف كرده اند…

 • حسابداری مبین

  حسابداری مبین دریافت حسابداری مبین دسته: حسابداری و مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 2752 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 در تهیه نرم افزارحسابداری مبین سهولت استفاده سرعت فراگیری ،کارآیی هر چه بیشتر از اهداف اولیه بوده که…

 • پاورپوینت pdf شده طراحی سیستمهای لوله کشی تحت فشار فرایندی Process Pressure Piping

  پاورپوینت pdf شده طراحی سیستمهای لوله کشی تحت فشار فرایندی Process Pressure Piping دریافت پاورپوینت pdf شده طراحی سیستمهای لوله کشی تحت فشار فرایندی Process Pressure Piping دسته: صنایع نفت و گاز بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 2789…

 • دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش قارچ خوراکی صدفی

  دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش قارچ خوراکی صدفی دریافت دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش قارچ خوراکی صدفی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 27001 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 77 دانلود آموزش و پرورش قارچ خوراکی…

 • دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملی به همراه پاسخنامه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملی به همراه پاسخنامه دریافت دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک ملی به همراه پاسخنامه دسته: آزمون استخدامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 188 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 دانلود نمونه سوالات…

 • مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad)

  مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad) دریافت مبلمان نرم افزار اتوکد (Autocad) این فایل شامل 4 فایل اتوکد میباشد دسته بندی معماری بازدید ها 40 فرمت فایل zip حجم فایل 29.577 مگا بایت تعداد صفحات فایل 4 22,000 تومان این فایل…

 • هم بندی اصلی و اضافی در سیستم ارتینگ

  هم بندی اصلی و اضافی در سیستم ارتینگ دریافت هم بندی اصلی و اضافی در سیستم ارتینگ دسته: برق بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 5562 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 80 هم بندی اصلی و اضافی در سیستم ارتینگ…

 • دانلود پاورپوینت نحوه ساخت صفحات PHP و گزارش كار 10 اسلاید

  دانلود پاورپوینت نحوه ساخت صفحات PHP و گزارش كار 10 اسلاید دریافت دانلود پاورپوینت نحوه ساخت صفحات PHP و گزارش كار 10 اسلاید دسته: عمومی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 69 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود نحوه…

 • تحقیق تعریف و كاركرد سوبسید

  تحقیق تعریف و كاركرد سوبسید دریافت تحقیق تعریف و كاركرد سوبسید دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 تحقیق تعریف و كاركرد سوبسید در 34 صفحه word قابل ویرایش با فرمت doc…

 • پاورپوینت بررسی آثار سید هادی میرمیران

  پاورپوینت بررسی آثار سید هادی میرمیران دریافت پاورپوینت بررسی آثار سید هادی میرمیران دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 5704 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 پاورپوینت بررسی آثار سید هادی میرمیران قیمت فایل فقط 9,900 تومان پاورپوینت…

 • پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام

  پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام دریافت پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 1772 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 دانلود پاورپوینت پردازش تصویر به روش هیستوگرام بررسی پردازش تصویر به روش…

 • دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل پرتاب دیسک

  دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل پرتاب دیسک دریافت دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل پرتاب دیسک دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 10529 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 تجزیه و تحلیل پرتاب دیسک قیمت فایل فقط 38,500…

 • پاورپوینت اصول شیوه های تغییر رفتار

  پاورپوینت اصول شیوه های تغییر رفتار دریافت پاورپوینت اصول شیوه های تغییر رفتار پاورپوینت اصول شیوه های تغییر رفتار دارای 46 اسلاید (ویژه رشته های روانشناسی) با ظاهری زیبا ، متفاوت ، مفید، مختصر و قابل ویرایش می باشد دسته…

 • پاورپوینت بررسی سنجش عملکرد آزمون های واقعی و اصیل

  پاورپوینت بررسی سنجش عملکرد آزمون های واقعی و اصیل دریافت پاورپوینت بررسی سنجش عملکرد آزمون های واقعی و اصیل پاورپوینت بررسی سنجش عملکرد آزمون های واقعی و اصیل(سنجش عملکرد Performance assessment آزمون های واقعی و اصیل) در 83 اسلاید قابل…

 • ویندوز اکسپلورر (Windows Explorer)

  ویندوز اکسپلورر (Windows Explorer) دریافت ویندوز اکسپلورر (Windows Explorer) دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 برنامه ای است كه توانایی نمایش پوشه های موجود در درایوهای مختلف را بطور…