تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)

دریافت

تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

16
فرمت فایل

doc
حجم فایل

257 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

88

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور)در 88 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالبعنوان                                                                                شماره صفحهخلاصه طرح :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6شرح فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8بررسی  بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8بازاریابی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9برآورد تقاضا………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:………………………………………………………………………… 9_ سهم قابل وصول از بازار…………………………………………………………………………………………………………………………… 10محاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:……………………………………………………… 10وصول در هر سال………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10فرمول برای محاسبه سهم قابل وصول :………………………………………………………………………………………………………….. 11اتوبوس302………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12مقدار تولید سالانه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13کامیون خاور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13مقدارتولید سالانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14مطالعه فنی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15محصول: واترپمپ کامیون بنز 10 ton………………………………………………………………………………………………………….. 15لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16محصول : واتر پمپ بنز 302……………………………………………………………………………………………………………………….. 16لیست قطعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17محصول : واتر پمپ کامیون خاور………………………………………………………………………………………………………………….. 17لیست مواد و قطعات اولیه…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19شماره قطعه:61654……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20شماره قطعه:51594……………………………………………………………………………………………………………………………………. 20نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21شماره قطعه:31546……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21شماره قطعه:31570……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22شماره قطعه:51462……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22شماره قطعه:51618……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22نمودار مراحل ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23شماره قطعه:31450……………………………………………………………………………………………………………………………………. 23محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 23محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 24محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25محاسبه ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………. 25لیست ماشین الات مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………… 26لیست ابزار الات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26برآورد نیروی انسانی  بخش تولیدی………………………………………………………………………………………………………………. 27فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت های تولیدی………………………………………………………………………………………. 28محاسبه زمان سیکل :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 29ماتریس تقدم :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………………………….. 29سطر کد :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30بالانس خط  مونتاژ :……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30″واتر پمپ ” کامیون خاور & اتوبوس 302 :…………………………………………………………………………………………………. 30لیست تجهیزات مورد نیاز ایستگاهها……………………………………………………………………………………………………………… 31نیروی انسانی بخش مونتاژ……………………………………………………………………………………………………………………………. 32فرم برآورد مساحت و ملزومات قسمت مونتاژ……………………………………………………………………………………………….. 32نمودار تجزیه و تحلیل دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………………….. 33تجهیزات مورد نیاز بخش دریافت ارسال……………………………………………………………………………………………………….. 34نیروی انسانی مورد نیاز بخش دریافت و ارسال………………………………………………………………………………………………. 34انبار مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40انبار محصول……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40انبار قطعات ساخته شده………………………………………………………………………………………………………………………………. 41انبار روباز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 41تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز انبارها…………………………………………………………………………………………………….. 42تجهیزات :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 42نمای کلی انبارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43جدول اطلاعات تولید…………………………………………………………………………………………………………………………………… 43روش I……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44روش II……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواد……………………………………………………………………………………………… 46تعیین استقرار بخشهای تولیدی……………………………………………………………………………………………………………………… 46به منظور تعیین استقرار بخشهای تولیدی از دو روش مارپیچی و جدول بندی سفر استفاده شده است. کد بخشها و مساحت  دپارتمها  به شرح جدول ذیل می باشد:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46روش مارپیچی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47در این مرحله باید جریانها را به ترتیب نزولی مرتب نمود:………………………………………………………………………………. 47استقرار I   مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 47مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48استقرار II مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………… 48مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 48استقرار III مربوط به روش مارپیچی……………………………………………………………………………………………………………. 49مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49روش جدول بندی سفر………………………………………………………………………………………………………………………………… 49جدول از _ به اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50جدول از _ به ثانویه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51جدول از _ به سوم………………………………………………………………………………………………………………………………………. 52فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانها در طرح I جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 53جدول از _ به «جریان _ مسافت» برای استقرار I جدولبندی سفر……………………………………………………………………. 53مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54معایب :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54فاصله مختصاتی (پله ای ) دپارتمانهادر طرح II جدولبندی سفر………………………………………………………………………. 54جدول از _ به « جریان _ مسافت » برای استقرار II  جدولبندی سفر………………………………………………………………. 54مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55معایب:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55فاصله مختصاتی (پله ای )دپارتمانها در طرح III جدولبندی سفر…………………………………………………………………….. 56جدول از _ به «جریان _مسافت» برای استقرار جدولبندی سفر……………………………………………………………………….. 56مزایا:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57انتخاب طرح نهایی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 57دلایل این انتخاب به شرح زیر است :……………………………………………………………………………………………………………. 57تعیین وسایل حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………………………. 58طبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :………………………………………………………. 58محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیاز……………………………………………………………………………………………………. 59انبار ابزار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 59کارگاه نگهداری و تعمیر………………………………………………………………………………………………………………………………. 60بخش تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60تجهیزات گرمایشی………………………………………………………………………………………………………………………………………. 60تجهیزات  سرمایشی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60سیستم و آب و فاضلاب………………………………………………………………………………………………………………………………. 60تجهیزات روشنایی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61طرح قسمتهای سرویس دهنده به پرسنل :……………………………………………………………………………………………………… 61برآورد تعداد کارکنان قسمتهای سروس دهنده به پرسنل………………………………………………………………………………….. 63برآورد تعداد کارمندان بخش اداری……………………………………………………………………………………………………………….. 64دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 65دیاگرام ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 68لیست فضای مورد نیاز بخش ها……………………………………………………………………………………………………………………. 69تعیین محل کارخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71عوامل موثر بودن در تعیین محل…………………………………………………………………………………………………………………… 711- نزدیک بودن به مواد اولیه :……………………………………………………………………………………………………………………… 712- نزدیک بودن به تهیه کنندگان قطعات خریدنی :………………………………………………………………………………………… 713-دسترسی به جاده های اصلی :………………………………………………………………………………………………………………….. 711-قیمت زمین مورد نظر برای احداث کارخانه :……………………………………………………………………………………………. 711-ارزان بودن نیروی کار :……………………………………………………………………………………………………………………………. 722- دسترسی به بازار مصرف :………………………………………………………………………………………………………………………. 721-نزدیکی به کارخانجات تولید کننده مواد خریدنی :…………………………………………………………………………………….. 72بررسی سه محل مختلف برای احداث کارخانجات با توجه به عوامل معرفی شده محلی در جاده مخصوص کرج : 73مشهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73اصفهان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74پیشنها محل انتخابی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 74فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 75بررسی مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75تعیین سرمایه ثابت طرح……………………………………………………………………………………………………………………………….. 76سرمایه ثابت در واقع همان هزیته های قبل از بهره برداری طرح است که شامل   موارد زیر می شود:…………………. 76الف) زمین :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76ب) هزینه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76ب )احداث ساختمان :………………………………………………………………………………………………………………………………… 76ب-1) هزینه احداث فضاهای جانبی…………………………………………………………………………………………………………….. 77ج) هزینه خرید ماشین الات :……………………………………………………………………………………………………………………….. 77د) هزینه تجهیزات :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 77ه ) هزینه تاسیسات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78و) سایر هزینه :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78تعیین سرمایه در گردش طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. 79الف) مواد اولیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79ب) دستمزد………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79ج) تنخواه گردان…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 79مجموع سرمایه مورد نیاز :……………………………………………………………………………………………………………………………. 80سرمایه مورد نیاز طرح از مجموع سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به دست می اید:…………………………………………. 80براورد هزینه های سالیانه………………………………………………………………………………………………………………………………. 80الف) هزینه خرید مواد اولیه برای مدت یکسال برابر است با :…………………………………………………………………………. 80ب) هزینه نیروی انسانی :…………………………………………………………………………………………………………………………….. 80هینه دستمزد کارکنان در طول یکسال برابر است با :……………………………………………………………………………………….. 80ج) هزینه تعمیرات و نگهداری :……………………………………………………………………………………………………………………. 80د) هزینه استهلاک :……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81ه) هزینه های متفرقه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81شامل حق بیمه پرسنل ، هزینه بهره وام و هزینه های پیش بینی نشده است:………………………………………………………. 81محاسبه کل هزینه ها :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81محاسبه قیمت تمام شده محصول………………………………………………………………………………………………………………….. 82تعیین قیمت فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82صورتحساب سود و زیان………………………………………………………………………………………………………………………………. 82فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84تجزیه و تحلیل طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84توجیه پذیری طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85الف) نقطه سر به سر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 85ب) شاخص برگشت سرمایه :………………………………………………………………………………………………………………………. 85ج) شاخص عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85د) دوره برگشت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 86خلاصه طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86 خلاصه طرح :در این طرح به بررسی تولید واترپمپ خودرو سنگین (کامیون 1921، اتوبوس302 ، کامیونت خاور) پرداخته شرده است ، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است ، این طرح شامل چهار فصل میباشد ، فصل اول به بیان کلیاتی از قبیل مقدمه ، تاریخچه ، مجوز های قانونی مورد نیاز ، وضعیت بازار ، میزان واردات و صادرات و … پرداخته است ، فصل دوم به بیان روش انجام کار پرداخته است ، بازدید از واحد کاری مشابه ، نیروی انسانی ، نحوه تامین سرمایه و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، فصل سوم به بررسی طرح از دیدگاه اقتصادی پرداخته است ( طرح توجیهی یا BP ) ، عناوینی از قبیل نیروی انسانی مورد نیاز ، میزان سرمایه گذاری ، مواد اولیه مورد نیاز ، ماشین آلات مورد نیاز و … از جمله عناوین موجود در این فصل میباشد ، در نهایت فصل چهارم به بیان نتیجه اجرای طرح می پردازد . شرح فنی واتر پمپ اساسی ترین نقش را در سیستم خنک کننده موتور انواع وسیله نقلیه ایفا می کند. آب از رادیاتور توسط واتر پمپ به پوسته خارجی موتور منتقل شده و پس از خنک  کردن موتور به رادیاتور رفته حرارت آن گرفته می شودو مجددا توسط  واترپمپ به پوسته فرستاده می شود. این سیکل در حین کار کردن  موتور  دائما تکرار می شود . نیروی محرکه واتر پمپ توسط یک تسمه (دربعضی ازاتومبیلهااز تسمه استفاده نمی شود ) تامین می گردد. این تسمه فولی و نهایت میل شفت واترپمپ را می چرخاند و این حرکت دورانی به اب پخش کن منتقل می گردد. برخوردپره های فولی با اب داخل مخزن واتر پمپ سبب انتقال اب به موتور می گردد. قطعات اصلی تشکیل دهنده واتر پمپ عبارتند از : پوسته ، فنج ، میل شفت ، فولی اب پخش کن. عمر مفید واتر پمپ به طور متوسط 5  سال میبازاریابیبرآورد تقاضانخستین گام درراه رسیدن به یک برنامه تولید مناسب برآورد میزان تقاضا می باشد.با به دست آوردن یک تیراژ تولید متناسب  با حجم  تقاضا  و مصرف واقعی کالای مورد نظرمی توان آنرا به عنوان معیاری جهت محاسبه ماشین آلات، نیروی انسانی احت بخشها وکلااطلاعات تولیدی مورداستفاده قرار داد.اطلاعات استخراج  شده  در مورد مقدار تقاضای  سه نوع  واترپمپ مورد  مطالعهمربوط به سال 1371 بودکه با در نظرگرفتن که نرخ رشد معین ،مقدارتقاضابرای سال 1382 محاسبه گردید.  همین نرخ رشد جهت  محاسبه تقاضا در  5 سال اینده  مورد استفاده قرار گرفت. برخی از عوامل موثر در افزایش تقاضای «واترپمپ » عبارتند از:1-    افزایش تولیدات وسایل نقلیه در کارخانجات داخلی2-    افزایش واردات وسایل نقلیه3-    افزایش صادرات وسایل نقلیه4-    متوسط عمر مفید محصول5-    رونق اقتصادی  جامعهاین عوامل به همراه عوامل متعدد  دیگری که به صورت مستقیم یا غیر  مستقیم بر مقدار تقاضا اثر گذار هستند در محاسبه نرخ رشد مد نظر قرار گرفته شده اندلازم به ذکر است که نرخ رشد در هر سال از 5 سال آتی واقعا مساوی نیست، ولی  به واسطه اینکه محاسبه مقدار دقیق نرخ رشد در هر سال خارج از حوصله این تحقیق می باشد ، لذا این مقدار در سالهای مختلف یکسان فرض شده است ._ سهم قابل وصول از بازارمحاسبه سهم قابل وصول از بازار بر مبنای اطلاعات زیر صورت می پذیرد:1-    میزان تولید واتر پمپ توسط دیگر تولید کنندگان داخلی2-    موافقت اصولهای صادره جدید در زمینه واتر پمپ3-    صادرات واتر پمپ4-    واردات واتر پمپصادرات + واردات- ظرفیت موافقت اصولی- تولیدات داخلی – تقاضا – سهم قابل  استفاده از ابزار تحلیلی جهت آنالیز جریان مواداز آنجائی که سه مدل در نظر گرفته شده برای واترپمپ دارای مراحل ساخت  و مونتاژ نسبتا مشابه ای می باشد ، لذا نمودار فرآیند عملیات ابزار مناسبی جهت تحلیل جریان مواد موجود می باشد. با اندکی دقت بر روی نمودارفرایند  فرایند عملیات در می یابیم که اکثر قطعات ساختنی در یک مسیر مشخص  حرکت می کنند بنابراین می توان از این نمودار یک جریان مواد قالب استخر اج نمود. در کنار این جریان مواد اصلی یک جریان فرعی نیز مشاهده میشود با توجه به ماهیت فرآیندهای ساخت و مونتاژ و همچنین جایگاه بخشهای تولیدی و غیر تولیدی در این فرآیندها ،استقرار اولیه ای بدست امده است که در تصویر صفحه بعد نمایش داده است. براساس اطلاعات موجود در نمودار فرایند عملیات کلیه قطعات ساختنی به  به فرآیند تراشکاری محتاجند ، لذا در طرح استقرار اولیه سعی شده است که  بخش تراشکاری به گونه صحیحی جریان مواد را هدایت نماید به شکلی که برالگوی جریان مواد پیشبینی شده منطبق گردد. بواسطه اینکه بخشهای دریافت و ارسال در کنار هم می باشند الگوی کلی  جریان مواد به صورت U شکل می باشد.  انتخاب طرح نهاییازمیان طرحهای ایجاد شده به دو روش مارپیچی و جدولبندی سفر استقرار III  جدولبندی سفر بعنوان استقرار نهایی انتخاب می گردد. دلایل این انتخاب به شرح زیر است :1-    طرح نهایی منتج ازروش جدولبندی سفربرطرح نهایی به دست آمده ازروشمارپیچی ارجعیت دارد،چراکه درطرح نهایی مارپیچی شکل ظاهری بخش T نامناسب2-    در استقرارIIIجدولبندی سفر شکل هندسی کلیه بخشهایی که بین آنها جریان مواد وجود دارد در کناریکدیگرهستند.همچنین کنار هم قرارگرفتن بخشهای دریافت و ارسال منجربه استفاده مشترک از امکانات و تجهیزات موجود میگردد.3-    در این استقرارالگوی جریان مواد مشخص (Uشکل) می باشد.4-    در این روش انبارروباز در حاشیه طرح قرارگرفته است . لذا به سهولت با وسایل حمل و نقل خارجی (تریلی) در ارتباط می باشد. تعیین وسایل حمل و نقلطبق نمودار برنامه ریزی حمل و نقل دو سیستم حمل و نقل ارائه گردیده :روش (I این روش ترکیبی از حمنل دستی و ماشینی است و وسایل حمل و نقل عبارتند از لیفتراک برقی مخصوص راهروهای باریک و کاری دستی . بعضی از حملها نیز توسط دست صورت می پذیرد.روش (II در این روش حملها کلا ماشینی بوده و وسیله حمل و نقل لیفتراک برقی می باشد.جهت ارزیابی این دو روش و انتخاب یکی از آنها، نکاتی به صورت کلی مد نظر قرارگرفته شد. در روش II فرکانس و تعداد حملها کمتر است لذا نظم بیشتری برکار حاکم است و احتمال بروز وقفه درفرآیندتولی کاهش می یابد. همچنین نیروی انسانی کمتری مورد نیاز است. در مقابل، فضای مورد نیاز در این سیستم نسبتا زیاد است. چرا که به راهروهایویژه ای جهت تردد لیفتراک نیازمندیم، همچنین فضای لازم جهت استقرار واحد بارهای این روش (صندوق ) زیاد است. عامل مهم دیگری که توجه خاصی را میطلبد عامل هزینه است. هزینه این روش در غیاص با روش I  به مراتب بیشتر است. از طرفی روش II نسبت به روش I از انعطاف پذیری کمتری برخوردار است و با توجه به بارهای مختلفی که حمل میشود(کارتن ها و پالتها وابعاد گوناگون) در این ارزیابی انعطاف پذیری جایگاه ویژه ای خواهد داشت. از طرفی با توجه با فاصله کم بین بخشهای تولیدی ، استفاده از گاری دستی درحملهای بین بخش معقولانه تر به نظر می رسد. در روش  I  لیفتراک تنها درحملهای دوران انبار و از انبار به بخش تولید مورد استفاده قرار میگیردلذا با توجه به عوامل فوق الذکر روش I بعنوان سیستم حمل و نقل انتخاب می شود.محاسبه تعداد وسایل حمل و نقل مورد نیازبا توجه به فرکانس حمل که نمودار برنامه ریزی حمل ونقل (روش I) ذکر شده است ، تعدادوسایل حمل و نقل محاسبه می شود.   = فرکانس حمل برای لیفتراک در 1 روز  بخش تاسیساتتجهیزات گرمایشیتامین گرمای مورد نیاز بخش اداری و سانی تولید به وسیله یک سیستم گاز سوز (گاز شهری ) صورت می پذیرد. فضای مورد نیاز مشتمل بر موتورخانه و تجهیزات آن از جمله مشعلها ، منبع آب و سیستم الکترونیکی 15 مترمربع می باشد، محل استقرار موتورخانه در زیر زمین می باشد.  تجهیزات  سرمایشیاین تجهیزات عبارتند از چند دستگاه چیلر که در قسمت های مختلف و در ارتفاع مناسب قرار گرفته اند، لذا فضایی از سطح کارخانه اشغال نمی نمایند.  سیستم و آب و فاضلابفضای مورد نیاز این قسمت 10 متر مربع می باشد.   تجهیزات روشناییجهت تامین برق مورد نیاز در شرایط عادی و اضطراری یک ترانسفورماتور و یک موتور  برق در نظر گرفته شده است. برق مورد استفاده در کارخانه از نوع سه فاز می باشد. در طراحی  ساختمان قسمت های تولیدی و غیر تولیدی سعی شده از نور طبیعی حداکثر استفاده بعمل اید . مساحت مورد نیاز این بخش 10 متر مربع می باشد.اهمیت نزدیکی هر یک از قسمتهای سرویس دهنده به تولیدانبار ابزار و ملزومات به دلیل آنکه مرتبا با قسمتهای تولیدی در ارتباط هستند، بالاترین اولویت نزدیکی را به خود اختصاص می دهند. در سیستم گرمایشی ، موتورخانه به علت سروصدای زیاد بایستی از قسمتهای اداری دور باشد. سیستم اب و فاضلاب، بایستی تا حد امکان نزدیک باشد بطوریکه هزینه تاسیسات فاضلاب کاهش  یابد. سیستم های روشنایی ، بدلیل مسائل ایمنی بایستی در محلی دورتر از تاسیسات تولیدی و غیر تولیدی قرار گیرد: لذا از اهمیت نزدیکی پائینی برخوردار است. انبار وسایل حمل و نقل ، نیز از آن جهت که مرتبا با قسمتهای تولیدی در ارتباط هستند، بالاترین اولویت نزدیکی را به خود اختصاص می دهند. تحقیق کارافرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاور)طرح توجیهی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاور)کارآفرینی کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاور)دانلود تحقیق کارخانه تولید واترپمپ خودرو سنگین(کامیون 1921اتوبوس302کامیونت خاو

 • بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی

  بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی دریافت بررسی رابطة میان هوش هیجانی و سلامت روانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 576 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 150 بررسی رابطة میان هوش هیجانی…

 • نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت 93-92

  نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت 93-92 دریافت نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت 93-92 نمونه سوالات امتحانی کاربرد کامپوتر در مدیریت نیمسال تابستان 9392 16سوال تستی دسته بندی نمونه سوالات دانشگاهی بازدید ها 279 فرمت فایل doc…

 • دانلود فایل ورد تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها

  دانلود فایل ورد تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها دریافت دانلود فایل ورد تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه ها عنوان تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS مورد استفاده در نیروگاه…

 • دانلود مقاله MOEAQ : الگوریتم مسیریابی چند پخشی آگاه از QoS برای MANET

  دانلود مقاله MOEAQ : الگوریتم مسیریابی چند پخشی آگاه از QoS برای MANET دریافت دانلود مقاله MOEAQ : الگوریتم مسیریابی چند پخشی آگاه از QoS برای MANET Multiobjective Evolutionary algorithm MANET QoS routing دسته بندی مقالات ترجمه شده isi بازدید…

 • فلسفه مجازات در اسلام

  فلسفه مجازات در اسلام دریافت فلسفه مجازات در اسلام دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 76 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 درك درست از فلسفه مجازات ها در نظام جزایى، تاثیر مهمى درشكل گیرى ساختار آن نظام…

 • استاندارد اتاق خواب

  استاندارد اتاق خواب دریافت استاندارد اتاق خواب سلام پاور پوینتی آماده برای ارائه کنفرانسی راحت برای رشته معماریفایل پاور پوینت استاندارد های اتاق (اطاق) خواب ساختمان مسکونی دسته بندی معماری بازدید ها 151 فرمت فایل pptx حجم فایل 206 کیلو…

 • سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار

  سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار دریافت سیری در زندگی آغا محمد خان قاجار دسته: تاریخ و ادبیات بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 41 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 آغا محمد خان قاجار زاده ۲۷ محرم ۱۱۵۵…

 • پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک

  پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک دریافت پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل:…

 • فایل پاورپوینت انگیزه های شروع و سوء مصرف مواد مخدر

  فایل پاورپوینت انگیزه های شروع و سوء مصرف مواد مخدر دریافت فایل پاورپوینت انگیزه های شروع و سوء مصرف مواد مخدر دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 328 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 171 دردهای مزمن جسمی افزایش…

 • مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I

  مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I دریافت مقایسه اختلال ضعف روانی در بین زنان دارای اختلاف خانوادگی و زنان عادی از طریق آزمون m.m.p.I دسته: روانشناسی و علوم تربیتی…

 • جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی

  جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی دریافت جزوه گیاهان علوفه ای و صنعتی این محصول در 119 صفحه با فرمت پی دی اف تهیه شده استگیاهان علوفه ای و صنعتی کتاب های خلاصه منابع رشته زراعت به همراه مجموعه تست…

 • پاورپوینت بررسی آبنماها

  پاورپوینت بررسی آبنماها دریافت پاورپوینت بررسی آبنماها پاورپوینت آبنماها بررسی آبنماها دسته بندی معماری بازدید ها 165 فرمت فایل ppt حجم فایل 718 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 19 14,300 تومان تعدادی پاورپوینت کامل و جزیی در جهت بررسی آبنماها…

 • جزوه جوشكاری چدنها

  جزوه جوشكاری چدنها دریافت جزوه جوشكاری چدنها دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1328 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 جزوه جوشكاری چدنها شامل مباحث زیر می باشد قیمت فایل فقط 8,800 تومان مقدمه جوشكاری چدنها مشكلات اساسی…

 • مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود

  مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود دریافت مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سود مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت مالی – سود می باشند مجموعه سیزدهم مقالات مدیریت مالی ، سوداین…

 • تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی

  تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی دریافت تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی تحقیق کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی در 37 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی…

 • دانلود تحقیق طراحی آسانسور

  دانلود تحقیق طراحی آسانسور دریافت دانلود تحقیق طراحی آسانسور هدف از انجام این تحقیق طراحی آسانسوری برای حمل انسان در یک ساختمان مسکونی می باشد، دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 268 فرمت فایل pdf حجم فایل 3.878 مگا بایت…

 • تحقیق قاعده لاضرر

  تحقیق قاعده لاضرر دریافت تحقیق قاعده لاضرر دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در بین قوانین جدید برخی از كشورها و نظریات حقوقی مطرح شده ضرر غیر متعارف وارد به متعهد…

 • هشتصد پرسش و پاسخ اپراتورهای پست های فوق توزیع و انتقال

  هشتصد پرسش و پاسخ اپراتورهای پست های فوق توزیع و انتقال دریافت هشتصد پرسش و پاسخ اپراتورهای پست های فوق توزیع و انتقال مناسب برای ازمون های استخدامی و مصاحبه ها انچه ک یک مهندس برق باید بداند دسته بندی…

 • بررسی حقوق رودخانه ها

  بررسی حقوق رودخانه ها دریافت بررسی حقوق رودخانه ها رودخانه ها ازمهمترین موانع طبیعی است كه كشورها در تعیین خطوط مرزی با یكدیگر مورد استفاده قرار میدهند هنگامی كه به نقشه جغرافیایی جهان مینگریم چنین به نظر می رسد كه…

 • تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی

  تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی دریافت تعین سنگ میزبان،کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار سرب و روی استان مرکزی دسته: زمین شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 9337 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دیتابیس حقوق و دست مزد

  دیتابیس حقوق و دست مزد دریافت دیتابیس حقوق و دست مزد طراحی و برنامه نویسی دیتا بیس SQL Server2008 سیستم حقوق و دستمزد به همراه فایل ورد سورس SQL دیتا بیس SQL Server2008 پشتیبان پایگاه داده دسته بندی کامپیوتر بازدید…

 • مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی

  مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی دریافت مبانی نظری درگیری والدین در امور تحصیلی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 49 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 پیشینه ومبانی نظری تحقیق درگیری والدین در امور تحصیلی…

 • مقولات عشر

  مقولات عشر دریافت مقولات عشر دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 127 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 بر خلاف طب جدید، قدما و طبیبان گذشته برای درك بهتر ازمحیط اطراف خود و تقسیم بندی مفاهیم از علومی…

 • تحقیق رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس

  تحقیق رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس دریافت تحقیق رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس تحقیق جامع رشته کامپیوتر در مورد سیستم عامل لینوکس دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 162 فرمت فایل pdf حجم فایل 373 کیلو بایت…

 • تحقیق با موضوع مهندسی کامپیوتر

  تحقیق با موضوع مهندسی کامپیوتر دریافت تحقیق با موضوع مهندسی کامپیوتر دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 80 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 60 تحقیق با موضوع مهندسی کامپیوتر 60صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت فایل…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان بوانات

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان بوانات دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان بوانات شیپ فایل زمین شناسی شهرستان بوانات این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد دسته بندی جغرافیا بازدید ها 116 فرمت…

 • اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن

  اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن دریافت اصول طراحی و ساخت شهرک های مدرن دسته: شهرسازی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 553 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 نخستین اقدام در مورد نوگرایی نظام شهری و تدوین قوانین…

 • پاورپوینت مرغ بندواش

  پاورپوینت مرغ بندواش دریافت پاورپوینت مرغ بندواش پاورپوینت مرغ بندواش دسته بندی کشاورزی بازدید ها 171 فرمت فایل doc حجم فایل 900 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 54 15,400 تومان مرغ(بندواش) پنجه مرغی                        روشهای کنترل: هویج وحشی سوروف(دژگال) روشهای…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت119

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت119 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت119 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1514 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…

 • نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه اول

  نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه اول دریافت نقشه های اتوکدی آپارتمان4 طبقه، هرطبقه 4 واحده، نمونه اول نقشه های اتوکدی آپارتمان، تیپ 4 طبقه ای هرطبقه 4 واحده با فرمت dwg دسته بندی معماری بازدید ها…

 • مقاله یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به صنایع فلز

  مقاله یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به صنایع فلز دریافت مقاله یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به صنایع فلز یک بررسی در مورد فراهم ساختن سرباره و رسوب مربوط به…

 • بررسی عربی در مورد طلاق

  بررسی عربی در مورد طلاق دریافت بررسی عربی در مورد طلاق دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 29 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 اصل الطلاق التخلیه من الوثاق یقال اطلقت البعیر من عقاله و طلقته…

 • دانلود چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم

  دانلود چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری نمایم دریافت دانلود چگونه بوسیله راهکار های مدرسه محور از افت تحصیلی دانش آموزانم در درس زبان و ادبیات فارسی جلوگیری…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی»

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق مبانی و مستندات قرآنی و روایی نظام فلسفی شیخ اشراق «سهروردی» دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم…

 • طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت164

  طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت164 دریافت طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت164 دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 847 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت قیمت فایل فقط 11,000…