تحقیق کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری

تحقیق کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری

دریافت

تحقیق کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری تحقیق کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری در 20 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی
طرح های توجیهی و کارآفرینی
بازدید ها

14
فرمت فایل

doc
حجم فایل

13 کیلو بایت

تعداد صفحات فایل

20

8,800 تومان
تحقیق کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتری در 20 صفحه ورد قابل ویرایش كسب وكار چیست ؟به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود كه برای ارائه محصولات یا خدمات با رویكردی مالی، تجاری و صنعتی انجام می‌پذیرد.انواع كسب و كار :-       كسب و كارهای بزرگ-       كسب و كارهای كوچك و متوسط-       كسب و كار اینترنتی یا مجازیاصول چهارگانه‌ی كسب و كار-       دانستن نام محصول-       نام شركت-       نام بنیان گذار-       دانستن مهارتهای لازم«بسم الله الرحمن الرحیم»مقدمه :فعالیتهای مؤسسات بازرگانی در بخش خصوصی و لزوم توسعه‌ی آنها به منظور فراهم ساختن وسایل رفاه عمومی در جامعه‌ی بشری با توجه به رشد افزون جمعیت، نیاز مؤسسات را به سرمایه‌های كلان بیش از پیش آشكار می‌سازد.تهیه و تأمین این سرمایه‌ها از عهده‌ی افراد معدود خارج است. بدین منظور، موسسات باید با انباشتن منابع افراد، سرمایه‌های كلانی را برای اجرای امور تجاری و تولیدی به وجود آورند. این عمل باعث پیدایش شركتهای مختلفی شده است.اولین قانون تجاری كه در آن از شركت‌های تجاری صحبت شده است قانون سال 1303 می‌باشد. سپس در سال 1304 قوانین تجاری خاصی به تصویب رسید كه در آن وضعیت شركتهای تجاری كه به چند دسته تقسیم شدند به اختصار بیان شده است. در سال 1310 قانون ثبت شركتها به تصویب رسید كه هدف آن وضع مقررات خاص برای ثبت شركتهای موجود و تطبیق آن با مقررات قانون تجارت بود. طبقه بندی كلی واحدهای اقتصادی :واحدهای اقتصادی به طور كلی از نظر هدف به دو دسته‌ی كلی تقسیم می‌شوند:‌1) واحدهای انتفاعی :كه به قصد انتفاع (سود بردن) از سوی شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی تشكیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند. واحدهای انتفاعی از لحاظ نوع فعالیت و بر اساس قوانین ایران به دو دسته‌ی كلی تقسیم می‌شوند :الف) واحدهای تجاری انتفاعی :كه اشخاص و مؤسساتی هستند كه به قصد تحصیل سود به عملیات تجاری اشتغال دارند مثل : تجار و انواع شركتها.ب ) واحدهای غیر تجاری انتفاعی :اشخاص یا موسساتی هستند كه به قصد تحصیل سود به عملیات غیر تجاری اشتغال دارند مثل : دفاتر حقوقی و مؤسسات حسابرسی.2- واحدهای غیر انتفاعی :كه بدون قصد انتفاع از سوی شخص یا گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی در جهت پیشبرد هدفهایی كه در مجموعه راستای منافع جامعه است تشكیل می‌شود و به فعالیت می‌پردازند. مثل مدارس غیر انتفاعی كه پولی را كه دریافت می‌كنند تحویل آموزش و پرورش می‌دهند و آموزش و پرورش آن هزینه را صرف تعلیم و تربیت و آموزش فرزندان می‌كند.اشخاص :از منظر حقوقی، اشخاص یا حقیقی هستند یا حقوقی :در واقع، هر فرد یا هر كس كه دارای ذات طبیعی است «شخص حقیقی» نامیده می‌شود. اما شخص حقوقی متشكل از اعضای مختلف است. به عبارت دیگر شخص حقوقی یعنی عنصری كه بتواند از كیفیت و امتیاز «فردیت و ابدیت» برخوردار شود. به همین جهت قانون آن را به عنوان شخص شناسایی می‌كند. انواع شركتها (به استثنای شركتهای نسبی و نظایر آن كه مشاركت محسوب می‌شوند) شخص حقوقی تلقی می‌شوند. بنابراین اشخاص حقوقی دارای ذات قانونی هستند. شخصیت حقوقی در واقع وجودی فرضی ایست كه این وجود فرضی دارای شخصیتی خاص و مستقل می‌باشد كه هیچ گونه ارتباطی با شخصیت تشكیل دهندگان آن ندارد.شخص حقوقی دارای كلیه‌ی حقوق و تكالیفی است كه قانون برای شخصیت حقیقی (افراد) تعیین كرده است. به استثنای حقوق و وظایفی كه فقط انسان‌ها دارای آن هستند.شركت چیست ؟شركت عبارت است از اجتماع دو یا چند نفر كه هر یك امكاناتی را (اهم از وجه نقدی، وسایل و ماشین آلات و غیره) با خود به درون اجتماع مذكور آورده و به منظور كسب سود، فعالیت مشتركی را انجام داده و منافع را به نسبت‌های معین تقسیم می‌كنند. در قانون تجارت تعریف صریح و روشنی از شركت موجود نیست ولی به موجب قانون مدنی شركت عبارت است از :  «اجتماع حقوق مالكان متعدد در شی‌ای واحد به نحو اشاعه»عناصر تشكیل دهنده‌ی شركت :1)  همكاری دویا چند نفر (تعدد شركا)2) آوردن حصه یا سهم الشركه (مقدار سرمایه‌ی هر یك از شركا) یا سرمایه‌ی مناسب (آورده‌های نقدی و غیر نقدی)3)  ماهیت حقوق شركت4)  طرز تقسیم سود و زیان- مراحل ثبت شركت در ایران :كلیه‌ی شركتها باید در «اداره‌ی ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری» به ثبت برسند. برای این كار با توجه به نوع شركت‌ها، مدیران آنها باید مدارك زیر را تسلیم مرجع تثبیت شركتها نمایند. به عنوان نمونه مدارك مورد نیاز برای یك شركت سهامی را بررسی می‌كنیم :انواع شركتها :قانون مدنی شركتها را به دو نوع اختیاری و قهری به رسمیت می‌شناسد.شركت اختیاری یا در نتیجه‌ی عقدی از عقود حاصل می‌شود و یا در نتیجه‌ی عمل شركا از قبیل مزج اختیاری یا قبول مالی مشاعاً (به طور تمام) در ازای عمل چند نفر و نحو آن. به عبارت دیگر برای تشكیل دهنده‌ی آن منعقد شود. در این قرار داد، روابط همكاری بین افراد آن، قصد انتفاع، موضوع مشاركت و اختصاص مبلغی به عنوان سرمایه درج می‌شود كه به این قرار داد «اساس نامه» یا «شركت نامه» گویند.7) شركت تضامنی :شركتی است كه تحت نام مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشكیل می‌شود. اگر دارایی شركت برای تأدیه‌ی همه قروض كافی نباشد، هر یك از شركا مسئول پرداخت تمامی قروض شركت است. كه در مورد این نوع شركت بیشتر توضیح خواهیم داد.طبقه‌ بندی شركتهای تجارتی با توجه به اهمیت سرمایه و شخصیت شركا نیز انجام می‌گیرد و شركتهای مذكور از این نظر به دو دسته طبقه بندی می‌شود:الف) شركتهایی كه فقط در آنها سرمایه مهم است نه شخص سرمایه گذار، زیرا در این نوع شركتها مسئولیت هریك از سهامداران در مقابل اشخاص ثالث به حصه خود كه سهم نامیده می‌شود، محدود می‌گردد و به همین سبب اشخاص بیشتری از طبقات جامعه درشركتهای مزبور سرمایه گذاری می‌كنند و بدین ترتیب، از مجموع سرمایه‌های كوچك، منابع بزرگی برای واحدهای تولیدی و تجارتی فراهم می‌شود. شركتهای سهامی خاص و عام و شركتهای مختلط سهامی، از این دسته از شركتها هستند. شركتهای تعاونی نیز تحت ضوابط خاص جزء شركتهای سرمایه محسوب می‌شوند.ب ) شركتهایی كه در آن شخصیت شركا و روابط نزدیك آنان با یكدیگر اهمیت ویژه‌ای دارد و مسئولیت هر یك از شركا ضامن در مقابل اشخاص ثالثف نامحدود و تضامنی است. یعنی هر طلبكاری می‌تواند به فرد فرد شركای ضامن مراجعه و كلیه‌ی مطالبات خود را وصول كند و شركت ضامن به پرداخت دیون اشخاص ثالث ملزم است، البته شریك مزبور می‌تواند پس ازپرداخت دیون مورد بحث به سایر شركای خود مراجعه و از این بابت ضررهای وارده را به نسبت سهم الشركه وصول كند. شركتهای تضامنی، شركتهای نسبی، شركتهای مختلط غیر سهامی و شركتهای با مسئولیت محدود را با توجه به شرایط و این كه در این شركتها به عنصر شخص بیش از سرمایه توجه می‌شود و می‌توان در ردیف این نوع شركتها منظور كرد.از مشخصات دیگر این شركتها و اهمیت بارز شركا این است كه اصولاً سهم الشركه در حال حیات یا پس از فوت، قابل انتقال نیست؛ در حالی كه در شركتهای دسته‌ی اول، هر سهامداری می‌تواند سهم یا سهام خود را تحت شرایطی انتقال دهد و به عبارتی قابل انتقال بودن سهام از ویژگی‌های مهم شركتهای دسته‌ی اول است.* شركت تضامنی :طبق قانون تجارت شركت تضامنی شركتی است كه تحت نام مخصوص، برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشكیل می‌شود. اگر دارایی شركت برای تأدیه‌ی تمام قروض كافی نباشد هر یك از شركا، مسئول پرداخت تمام قروض شركت است. هر قراری كه بر خلاف این، بین شركا بسته شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم یكن (بی اعتبار) خواهد بود.در اسم شركت تضامنی باید عبارت «شركت تضامنی و لااقل اسم یك نفر از شركا» ذكر شود. در صورتی كه اسم شركت مشتمل بر اساس تمامی شركا نباشد باید بعد از اسم شریك یا شركایی كه ذكر شده است عبارتی از قبیل «و شركا» یا «و برادران» قید گردد.- تشكیل شركت تضامنی :  شركت تضامنی، وقتی تشكیل می‌شود كه اولاً شركت نامه مطابق قانون تنظیم شده باشد و در ثانی، تمام سرمایه نقدی، تحویل و سرمایه‌ی غیر نقدی نیز، تقدیم (به روز تحویل داده شود) و تسلیم شده باشد. در شركت تضامنی شركا باید لااقل یك نفر از میان خود یا خارج به سمت مدیریت تعیین كنند. هر قسمت از سرمایه را در شركت تضامنی «سهم الشركه» می‌نامند.بنابراین، شركت تضامنی قانوناً احتیاج به اساسنامه ندارد، لیكن می‌توان اساسنامه داشته باشد و هر گونه توافقی كه بین شركا به عمل آمده باشد در آن قید شود. شركت نامه می‌بایست در اداره‌ی ثبت شركتها به ثبت برسد و حاوی اطلاعات زیر باشد:1)  نام و مركز اصلی شركت2)  موضوع فعالیت شركت3)  مدت شركت، تاریخ تشكیل شركت، نام شركا تحقیق کارافرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتریطرح توجیهی كسب و كار شركت كامپیوتریکارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتریدانلود تحقیق طرح كسب و كار شركت كامپیوتریدانلود کارآفرینی طرح كسب و كار شركت كامپیوتریطرح توجیه فنی كسب و كار شركت كامپیوتریتوجیه اقتصادی طرح كسب و كار شركت كامپیوتریطرح كسب و كار شركت كامپیوتریطرح كسب و كارشركت

 • سنسورهای فشار

  سنسورهای فشار دریافت سنسورهای فشار مقدمه حسگر یك وسیله الكتریكی است كه تغییرات فیزیكی یا شیمیایی را اندازه گیری می كند و آن را به سیگنال الكتریكی تبدیل می نمایدحسگرها در واقع ابزار ارتباط ربات با دنیای خارج و كسب…

 • کاراموزی مناطق نفت خیز جنوب

  کاراموزی مناطق نفت خیز جنوب دریافت کاراموزی مناطق نفت خیز جنوب کاراموزی مناطق نفت خیز جنوب دسته بندی کارآموزی بازدید ها 137 فرمت فایل doc حجم فایل 1.13 مگا بایت تعداد صفحات فایل 22 8,800 تومان فهرست مطالب   مقدمه.…

 • مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی

  مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی دریافت مقاله آموزشی گلستان آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی فرمت فایل DOC مایکروسافت ورد داکیومنت ( قابل ویرایش )چکیدهگلستان ، آیینه ی زندگی پر ماجرای سعدی در خانواده ی عالمان…

 • اینفوگرافیک 10 فعالیت متوسط پیشنهادی

  اینفوگرافیک 10 فعالیت متوسط پیشنهادی دریافت اینفوگرافیک 10 فعالیت متوسط پیشنهادی دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 61 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک 10 فعالیت متوسط پیشنهادی قیمت فایل فقط 14,300 تومان اینفوگرافیک 10 فعالیت متوسط…

 • اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان

  اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان دریافت اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان اقدامات تامینی و تربیتی در لبنان دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 118 فرمت فایل doc حجم فایل 19 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 26 8,800 تومان…

 • مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده

  مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده دریافت مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده مبانی نظری وپیشینه تحقیق نهاد خانواده دسته بندی مدیریت بازدید ها 134 فرمت فایل doc حجم فایل 108 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 69 29,700 تومان توضیحات:…

 • دانلود پاورپوینت شهر شاد

  دانلود پاورپوینت شهر شاد دریافت دانلود پاورپوینت شهر شاد این پاورپوینت در 39 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی شهرسازی بازدید ها 251 فرمت فایل pptx حجم فایل 6.299…

 • پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان

  پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان دریافت پرسش نامه باورها و گرایش به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 45 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها

  پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها دریافت پاورپوینت طبقه بندی هزینه ها دانلود پاورپوینت با عنوان طبقه بندی هزینه ها در قالب pptx، قابل ویرایش و درحجم 45 اسلاید شامل بها یابی و موضوع تعیین بها، مراحل سیستم تعیین، محرک بها،…

 • پاورپوینت (اسلاید) IPSEC پروتکل امنیتی

  پاورپوینت (اسلاید) IPSEC پروتکل امنیتی دریافت پاورپوینت (اسلاید) IPSEC پروتکل امنیتی دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 144 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 پاورپوینت (اسلاید ) IPSEC پروتکل امنیتی 31صفحه قالب ورد قابل ویرایش قیمت…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول

  دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول دریافت دانلود پاورپوینت تحلیل الكتریكی فیزیولوژی سلول دسته: علوم پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 10039 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 65 تفاوت فضای بیوالكتریك و الكتریك سلول عصبی كانالهای یونی پمپهای یونی…

 • دستگاه اسپکتروفتومتری

  دستگاه اسپکتروفتومتری دریافت دستگاه اسپکتروفتومتری اسپكتروفتومتر یا طیف سنج یك دستگاه آزمایشگاهی اولیه است كه جهت خواندن نتایج آزمایش‌هایی كه واكنش آن‌ها از نوع End point هستند به كار می‌رود دسته بندی علوم پزشکی بازدید ها 183 فرمت فایل rar…

 • نمونه قرارداد نمایندگی های فروش

  نمونه قرارداد نمایندگی های فروش دریافت نمونه قرارداد نمایندگی های فروش دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 17 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 نمونه قرارداد نمایندگی های فروش قیمت فایل فقط 9,900 تومان نمونه قرارداد نمایندگی های…

 • دانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور

  دانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور دریافت دانلود روش اندازه‏گیری فسفر در خوراك دام و طیور دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 روش اندازه‏گیری فسفر در…

 • پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور

  پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور دریافت پنهان سازی داده در سیگنال صحبت فشرده شده با آشكار سازی كور دسته: الکترونیک و مخابرات بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • مهندسی نرم افزار

  مهندسی نرم افزار دریافت مهندسی نرم افزار مهندسی نرم آفزار قابل استفاده برای رشته ای مهندسی کامپیوتر و آی تی د رمقطع کنکور ارشد دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 119 فرمت فایل pdf حجم فایل 10.61 مگا بایت تعداد…

 • چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی

  چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی دریافت چارچوب مبانی نظری و فصل دوم تحقیق صمیمیت زناشویی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 12 چارچوب مبانی نظری وفصل دوم…

 • پرسشنامه مقیاس خودتاب آوری کلاهنن ) ERS

  پرسشنامه مقیاس خودتاب آوری کلاهنن ) ERS دریافت پرسشنامه مقیاس خودتاب آوری کلاهنن ) ERS پرسشنامه مقیاس خودتاب آوری کلاهنن ) ERS دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 138 فرمت فایل pdf حجم فایل 333 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • پاورپوینت روش تحقیق

  پاورپوینت روش تحقیق دریافت پاورپوینت روش تحقیق دسته: صنایع بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4145 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 423 پاورپوینت روش تحقیق قیمت فایل فقط 9,900 تومان فصل اول نگاهی به مبانی معرفت شناسی تحقیق در علوم…

 • دانلود تحقیق مالی و حسابداری شرکت

  دانلود تحقیق مالی و حسابداری شرکت دریافت دانلود تحقیق مالی و حسابداری شرکت تحقیق مالی و حسابداری شرکت دسته بندی حسابداری بازدید ها 98 فرمت فایل zip حجم فایل 180 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 50 16,500 تومان تحقیق مالی…

 • اینفوگرافیک 10 ویژگی برتر رسانه های اجتماعی برای بازاریابی 2015

  اینفوگرافیک 10 ویژگی برتر رسانه های اجتماعی برای بازاریابی 2015 دریافت اینفوگرافیک 10 ویژگی برتر رسانه های اجتماعی برای بازاریابی 2015 دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 1058 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 اینفوگرافیک 10 ویژگی برتررسانه…

 • مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی

  مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی دریافت مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی دسته: زبان های خارجی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 91 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 مقاله بررسی فنون تدریس لغات انگلیسی در 42 صفحه ورد…

 • دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی

  دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی دریافت دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی دانلودکارآموزی احداث ساختمان مسکونی دسته بندی کارآموزی بازدید ها 16 فرمت فایل zip حجم فایل 51 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 71 8,800 تومان نام فایل : کارآموزی احداث ساختمان مسکونی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه دکتر پارساییان و دکتر اعرابی

  پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه دکتر پارساییان و دکتر اعرابی دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب تئوری و طراحی سازمان (جلد دوم) تالیف ریچارد ال دفت ترجمه دکتر پارساییان و دکتر اعرابی دسته:…

 • تحقیق مواد كاربرد انرژی اتمی و انرژی اتمی در كشاورزی

  تحقیق مواد كاربرد انرژی اتمی و انرژی اتمی در كشاورزی دریافت تحقیق مواد كاربرد انرژی اتمی و انرژی اتمی در كشاورزی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 23 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 تحقیق مواد كاربرد…

 • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 80

  آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 80 دریافت آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای حسابداری شرکت داروسازی رازک در سال 80 این فایل شامل آمار معاملات روزانه شرکت داروسازی رازک در سال 80 بوده…

 • پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( عوامل موثّر در کشاورزی )

  پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( عوامل موثّر در کشاورزی ) دریافت پاورپوینت آموزش درس پنجم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی ( عوامل موثّر در کشاورزی ) پاورپوینت آموزش درس پنجم ، کتاب مطالعات…

 • مقاله آموزشی آشنایی با کشور افغانستان

  مقاله آموزشی آشنایی با کشور افغانستان دریافت مقاله آموزشی آشنایی با کشور افغانستان افغانستان ، رسماً بخش سنتی افغانستان ، جمهوری در جنوب غربی آسیا ، از شمال با تركمنستان ، از بكستان ، تاجیكستان ، از شرق با چین…

 • دانلود پاورپوینت روان شناسی وجودی

  دانلود پاورپوینت روان شناسی وجودی دریافت دانلود پاورپوینت روان شناسی وجودی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 711 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 روان شناسی روان شناسی وجودی سورنکی یرکگارد مارتین هایدگر قیمت فایل…

 • پاور پوینت زنبور عسل

  پاور پوینت زنبور عسل دریافت پاور پوینت زنبور عسل پاور پوینت زنبور عسل دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 122 فرمت فایل doc حجم فایل 4.312 مگا بایت تعداد صفحات فایل 41 14,300 تومان  زنبور عسل طرح…

 • تحقیق ی راهنمای استفاده از Web mail HBINET

  تحقیق ی راهنمای استفاده از Web mail HBINET دریافت تحقیق ی راهنمای استفاده از Web mail HBINET دوستان عزیز این محصول یکی از نادرترین و کمیاب ترین محصولات در بین مجموعه محصول های کل سایت فایل سل میباشد پس خرید…

 • مقاله درمورد صنعت گردشگری 85 ص

  مقاله درمورد صنعت گردشگری 85 ص دریافت مقاله درمورد صنعت گردشگری 85 ص دسته: صنایع دستی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 85 مقاله درمورد صنعت گردشگری 85 صفحه در قالب Word قابل ویرایش…

 • پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته)

  پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته) دریافت پاورپوینت استاندارد حسابداری شماره 20 (حسابداری سرمایه گذاری در واحدهای تجاری وابسته) دسته: حسابداری بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 746 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42…

 • مدیریت استراتژیک- مک دونالد

  مدیریت استراتژیک- مک دونالد دریافت مدیریت استراتژیک- مک دونالد در این مجموعه به ارزیابی داخلی ،ارزیابی داخلی ،تجزیه و تحلیل صنعت ،تدوین استراتژی ، چگونگی مدیریت شرکت مک دونالد و بررسی چشم اندازهای این شرکت می پردازیم دسته بندی مدیریت…

 • دانلود تحقیق دعاوی قولنامه ای

  دانلود تحقیق دعاوی قولنامه ای دریافت دانلود تحقیق دعاوی قولنامه ای دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 33 دعاوی قولنامه نیزدراین راستا در یك راه و طریق قرار ندارد ، جمعی آنرا…