بررسی کارگاه جوشکاری

بررسی کارگاه جوشکاری

دریافت

بررسی کارگاه جوشکاری دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 23 در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل ماسك جوشكاری پیش بند چرمی دستكش چرمی انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر قیمت فایل فقط 16,500 تومان گزارش كار در ابتدا در شروع به كار در كارگاه جوشكاری یك جوشكار باید از ایمنی كامل برخوردار باشد. تا آسیبی شامل حال جوشكار نباشد. یك جوشكار باید به تمام وسایل ایمنی جوشكاری شامل: ماسك جوشكاری- پیش بند چرمی- دستكش چرمی- انبردست و عینك ها یكی برای جوشكار اكسی استیلن و دیگری عینكی كه بیشتر برای گل زدن و كارهای فرزكاری استفاده می شود. از گوشی نیز در مواقعی كه كارهای پر سر و صدا مانند سنگ زدن، چكش كاری و از این قبیل باید استفاده كرد. و از هر كدام از این وسایل متناسب با كاری كه می خواهی انجام بدهی باید استفاده كرد مثلاً از عینك كه برای جوشكار اكسی استیلن استفاده می شود نمی توان به جای ماسك جوشكاری استفاده كرد. یا برعكس و هر كدام از این وسایل اگر در جای مناسب و به موقع خود استفاده شوند مانع از بروز حوادث و آسیب به شخص جوشكار می شود. به عنوان مثال ماسك جوشكاری مانع از ورود اشعه های مضر به چشم جوشكار می‌شود. (اشعه ها فرابنفش مادون قرمز و …) و قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از جوشكار گازهای محافظ از ماسك های تنفسی مخصوص باید استفاده كرد. خود گازهای محافظ در حین جوشكاری پخش شده و از مسیر تنفسی انسان وارد ریه ها و شش ها می شود كه بسیار خطرناك می باشد و اثرات سوء دارد كه دیگر قابل جبران نمی باشد. اگر در مواقعی غیر جوشكاری گازهای محافظ از ماسك تنفسی استفاده شود، مانند جوشكاری برق یا اكسی استیلن بسیار بهتر می باشد. در كارگاهی كه كار می كنید باید مسائل ایمنی رعایت شده‌باشد. نظیر اینكه هواكش در كارگاه موجود باشد. پس از اینكه ایمنی كارگاه و خود مطمئن شدید، شروع به كار می‌كنید. در جوشكاری اكسی استیلن كه از دو گاز استفاده می شود، یكی گاز سوختنی و دیگری اكسیژن می باشد. گازهای سوختنی كه از منابع طبیعی- متان- اتان- بوتان- پروپان- آستیلن می باشد و در جوشكاری اكسی استیلن بیشتر از گاز سوختنی آستیلن استفاده می شود. زیرا بیشترین حرارت را در بین گازهای موجود ایجاد می كند. حرارتی معادل 3200. اكسیژن از تجزیه آب یا تقطیر هوا بدست می آید. و اكسیژنی كه از تقطیر هوا بدست می آید دارای كیفیت بهتری نسبت به اكسیژنی می باشد كه از تجزیه آب بدست می آید. زیرا این اكسیژن دیگر دارای رطوبت (آب) نمی باشد. و استیلن از تماس سنگ كاربیت به اضافه آب استیلن به دست می آید. و هر دو گاز هر یك به طور جداگانه درون كپسولی قرار گرفته كه كپسولها یا 40 لیتری می باشند یا 20 لیتری و بر سر هر كپسول رگلاتور قرار گرفته است. كه رگلاتور اكسیژن با آستیلن متفاوت می باشد رگلاتور اكسیژن 150bar (بار) را نشان می دهد و رگلاتور آستیلن 15بار را نشان می دهد و این بیانگر آن می باشد كه هر كپسول چه فشاری را تحمل می كنند و مقدار گاز درون كپسول می باشد. در مورد كپسول استیلن كه در كنار آن یك كپسول كوچك قرار گرفته كه آب درون آن می باشد و استیلن قبل از ورود به شلنگ از آن عبور می كند و این كپسول آب كوچك برای این می باشد وقتی كه شعله از درون شلنگ بخواهد به كپسول استیلن برسد آب جلوگیری می كند و مانع از بروز حادثه می‌شود. قبل از رسیدن شلنگ ها به بك دو شیر بر سر آنها قرار داده می شود و هنگام كار آنها را باز می كنیم و شروع به كار می كنیم و در مورد استفاده از استیلن ما دارای سه شعله می باشیم: 1- شعله خنثی 2- شعله احیا 3- شعله اكسید. 1- شعله خنثی: در این شعله مصرف گازها یك به یك می باشد و برای جوشكاری مس- استیل- فولاد- آهن آلات صنعتی. 2- شعله احیا: در این شعله مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز استیلن 2 الی 3 بیشتر از گاز اكسیژن می باشد و برای جوشكاری چدن- آلومینیوم- لحیم كاری سخت (برنج و نقره…). 3- شعله اكسید: در این شعله هم مصرف گازها برابر نبوده و مصرف گاز اكسیژن 2-3 بیشتر از گاز استیلن می باشد و عكس شعله می باشد. جوشكاری برنج لحیم كاری خود به دو دسته سخت و نرم تقسیم بندی می شود. لحیم كاری زیر 450 درجه را لحیم كاری نرم و بالای 450 درجه را لحیم كاری سخت گویند. لحیم كاری نرم بیشتر برای قلع و سرب استفاده می شود. لحیم كاری سخت بیشتر برای مس- نقره- آلومینیوم و آلیاژهای آن. تفاوت لحیم كاری و جوشكاری در این می باشد. در لحیم كاری جنس قطعات مختلف و حرارت برابر میله ذوب شدنی در جوشكاری سیم جوش و قطعات متحدالجنس گرما و حرارت برابر ذوب هر دو جنس كار. قبل از هر چیز در جوشكاری استیلن طریقه مشعل روشن كردن را یاد گرفته اول استیلن را باز كرده و روشن می كنیم سپس اكسیژن را باز می كنیم و شعله را تنظیم می‌كنیم. در جوشكاری استیلن اول باید طریقه درست كردن حوضچه مذاب را به طریق صحیح انجام داده و جوشكاری در گاز به طریق پیش دستی می باشد. پس از یادگیری درست كردن حوضچه مذاب طریقه جوشكاری در حالت های مختلف را یاد می‌گیریم حالت هایی مانند لب له لب، لب روی هم لبه برگردان و…. و بعد به دنبال انجام دادن لحیم كاری می رویم. به این طریق عمل می كنیم كه اول حوضچه را درست كرده و مفتول چسبیده به حوضچه و قطعه كار شعله را به جلو پیش می بریم. و طریق پیش بردن دست به طریقه جوشكاری پیش دستی می باشد. هنگامی كه می خواهیم دو قطعه را به وسیله لبه برگردان به هم متصل كرد لبه هایی كه برگردانده شده اند نیاز به مفتول نمی باشد. با درست كردن حوضچه می‌توان دو لبه را به یكدیگر اتصال داد. اگر نیاز باشد می‌توان آن طرف قطعه را به وسیله مفتول جوشكاری كرد. در هنگام جوشكاری حركت دست به صورت هلالی به طرف جلو هدایت می شود. در جوشكاری سپری یك قطعه عمود بر قطعه دیگر قرار گرفته پشت آن را دو خال جوش در كناره ها زده و می توان یكی هم در وسط اضافه كرد. طرف دیگر قطعه جوشكاری شود. انرژی حرارتی شعله باید بین دو قطعه كار به طور مساوی تقسیم شود تا در هر دو قطعه كار حوضچه تشكیل گردد. كه بتوان مفتول را به طور مساوی در دو قطعه كار ذوب كرده و جوش مثلثی شكل مناسبی را تشكیل داد. در حالت سپری قطعه را می توان به صورت وی انگلیسی قرار داده و جوشكاری را انجام داد. در جوشكاری لب به لب فاصله دو قطعه به اندازه قطر مفتول می باشد و در جوشكاری لب به لب انرژی حرارتی باید متمركز بین دو قطعه باشد كه در غیر این صورت باعث ذوب شدن بیشتر یك قطعه كه منجر به سوراخی آن می گردد و یا اینكه قطعه دیگر خوب ذوب نشده و مفتول به درستی روی آن نشست نكرده و به صورت قطره قطره قرار می گیرد. در هنگام جوشكاری با گاز باید دقت كرد. كه در پایان كار سرعت دست تا حدودی باید بالا برود در غیر این صورت قطعه كار را سوراخ خواهد كرد. در جوشكاری لب روی هم زاویه دست باید طوری قرار بگیرد كه هم بر روی قطعه پایینی حوضچه درست كند و هم برای قطعه‌ای كه روی آن قرار گرفته است و زاویه‌ای در حدود 45 درجه بین قطعه كار به وجود بیاورد. قابل ذكر می باشد كه هنگام استفاده از ورق های مختلف از سربك‌های مختلف باید استفاده كرد. لحیم كاری: لحیم كاری چسبندگی می باشد كه بین دو یا سه قطعه مختلف الجنس می باشد. لحیم كاری بیشتر در كارهایی كه زیبایی مد نظر باشد در كارهای تعمیراتی استفاده می‌شود. در لحیم كاری از یك روانساز (فلاكس) استفاده می شود این به خاطر پایین بودن سیالیت سیم لحیم می باشد. اتصال در لحیم كاری از خاصیت چسبندگی سیالیت خاصیت موئینگی استفاده می شود. در لحیم كاری از شعله احیا استفاده می شود. در لحیم كاری مفتول را گرم كرده در فلاكس زده و مفتولی را بر روی قطعه كار گرفته و با شعله كه روی مفتول است مفتول به وسیله فلاكس به قطعه چسبیده و با وسیله شعله رو به جلو مذاب را هدایت می كنیم. جوشكاری برق: در جوشكاری برق باید به این نكات توجه داشت آمپر مناسب، قطب مورد نظر مستقیم یا معكوس نوع الكترود. چه از نظر ساختار روپوشی و مفتولی چه از نظر قطر الكترود. از چه جریانی استفاده شود. مستقیم یا متناوب هر كدام كه جوش بهتری را به ما می دهد. در جوشكاری باید متناسب با ضخامت ورق از قطر مورد نظر الكترود و آمپر مناسب استفاده كرد تا جوشی بدون هیچ عیب و نقصی برای جوشكار به وجود بیاورد و باید توجه داشت كه الكترود موجود حالت های جوشكاری مورد نظر تو را برآورده می كند یا نه. به عنوان مثال می توان سربالا یا سقفی با آن جوش داد یا نه. و عامل دیگر طول قوس مناسب می باشد كه بیشتر طول قوس را برابر با قطر الكترود می گیرند و در پایان كار به این نكته نیز خوب است توجه داشت تا هنگامی كه جوش سرخ است و سرخی خود را از دست نداده است گل جوش را جدا نكید زیرا گل جوش در حال محافظت از جوش می باشد. نرخ سرد شدن را كاهش داده تا گازها از جوش جدا شوند. جوشكاری چدن: برای جوشكاری چدن باید از عوامل به وجود آورنده تنش در چدن باید جلوگیری كرد. برای همین خاطر می باشد كه قبل از جوشكاری چدن به آن پیش گرما داده و بعد از جوشكاری آن را تنش زدایی می كنند. قبل از جوشكاری قطعه، قطعه را از تمام ناپاكی های سطح تمیز كرده و اگر مقدور باشد می توان سطح را با سوهان زدن صاف كرده و اگر جوش شیاری می باشد وبدون پشت بند انجام خواهد شد به آن پاشنه می‌دهیم یعنی پاشنه می زنیم و طریقه جوشكاری چدن به این طریق می باشد. بعد از پیش گرما (پیش گرما طوری باشد كه از فاصله 5 سانتی متری به دست برسد) بر روی قطعه به طول 25 الی 35 میلی متر جوشكاری می شود. و باید توقف كرده و تنش زدایی صورت بگیرد. و تنش زدایی به این صورت كه اطراف جوش بالا و پایین را چكش كاری كرده و روی جوش به صورت 45 درجه چكش كاری شود و بعد از آن  از طرف دیگر قطعه شروع كرده و به این طریق جوش داده و تنش زدایی می كنیم بعد به وسط قطعه رفته به این روال انجام داده تا جوش ما به پایان برسد. برای جوشكاری چدن از دو الكترود استفاده می شود. یكی EFST (AWS) و دیگری ENi.C1. الكترود EFST: غیرقابل براده برداری می باشد و فقط با سنگ الماسه می توان و بیشتر برای از بین بردن خرابی در ریخته گری استفاده می شود. اتصال چدن به فولاد و حالت جوشكاری سرپایین و تخت می باشد. جریان مستقیم با قطب مستقیم. الكترود ENi.C1: الكترود نیكلی خالص كه بر روی چدن چكش خوار داكتیل و سایر انواع چدن واتصال چدن به فولاد و اتصال روكش مناسب بوده و برای برطرف كردن موك و اشتباهات ضمن كار بسیار عالی می باشد نوع جریان متناوب مستقیم با قطب مستقیم حالات جوشكاری تمام حالات به جزء سرازیر. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : شعله خنثی , لحیم كاری , جوشكاری چدن

 • پاورپوینت انسان در اسلام

  پاورپوینت انسان در اسلام دریافت پاورپوینت انسان در اسلام دسته: معارف اسلامی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 119 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 28 انساناسلام بحران عقل گراییبحران انسان محوریبحران روانی قیمت فایل فقط 9,900 تومان مقدمه بحث براین…

 • مشکلات امنیتی نرم افزارها

  مشکلات امنیتی نرم افزارها دریافت مشکلات امنیتی نرم افزارها سرریز بافر زمانی رخ میدهد که حجم اطلاعات کپی شده به بافر ، بیشتر از میزان مشخص شده برای بافر باشد include stdioh Int main (int arge char **argv){ char target5“AAAA”…

 • جنگل های مانگرو

  جنگل های مانگرو دریافت جنگل های مانگرو دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 39 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 25 در این مقاله در قسمت اول به معرفی اکوسیستم جنگل های دریازی و ویژگی های جنگلهای مانگرو در…

 • تحقیق در مورد تلفن و GPS

  تحقیق در مورد تلفن و GPS دریافت تحقیق در مورد تلفن و GPS دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 48 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 اختراع تلفن نیز مانند هر اختراع مهم دیگر مبتنی بر…

 • پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی كوبی شالیدشت

  پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی كوبی شالیدشت دریافت پاورپوینت طرح توجیهی كارخانه شالی كوبی شالیدشت دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 996 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 36 برنج شالی کوبیراندمان تبدیل برنج مراحل تبدیل برنج دستگاه…

 • تحقیق کارشناسی قذف

  تحقیق کارشناسی قذف دریافت تحقیق کارشناسی قذف تحقیق کارشناسی قذف ، قاذف ، مقذوف ، حد ، احصان دسته بندی فقه و حقوق اسلامی بازدید ها 117 فرمت فایل docx حجم فایل 235 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 48 18,700…

 • آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی

  آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی دریافت آموزش نرم افزار استناد دهی منابع مندلی دسته: آموزش نرم افزار بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 54027 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 50 مندلی نرم افزاری است مثل endnot که با…

 • تحقیق تالاسمی

  تحقیق تالاسمی دریافت تحقیق تالاسمی دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 22 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 10 دانلود تحقیق در مورد بیماری تالاسمی در قالب ورد و قابل ویرایش قیمت فایل فقط 7,700 تومان تالاسمی ماژوریك نوع…

 • نقشه کامل آپارتمان 72 متری 4 طبقه

  نقشه کامل آپارتمان 72 متری 4 طبقه دریافت نقشه کامل آپارتمان 72 متری 4 طبقه دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: rar حجم فایل: 213 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 پروژه نقشه پلان آپارتمان 4 طبقه نقلی قیمت فایل فقط…

 • طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ

  طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ دریافت طرح لایه باز برچسب گلاب طراحی شده با نرم افزار فتوشاپ دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3049 کیلوبایت تعداد…

 • پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون - مادسیج

  پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون - مادسیج دریافت پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون - مادسیج پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون مادسیج پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی (بارتون جی ای) دسته بندی جزوات درسی بازدید ها 129 فرمت فایل pdf حجم فایل…

 • پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری

  پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری دریافت پاورپوینت تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1969 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 40 این پاورپوینت در مورد تعریف علم بیونیک در انسان،طبیعت،معماری در 40 اسلاید…

 • بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد

  بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد دریافت بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 801 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 هدف این پژوهش بررسی نقش عوامل موثر در ترك اعتیاد…

 • مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم

  مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم دریافت مقالات مدیریت دانش- مجموعه دوم مجموعه مناسب دانشجویانی است که در حال تحقیق و پژوهش پیرامون موضوع مدیریت دانش می باشند مقالات مدیریت دانش مجموعه دوم این مجموعه شامل 10مقاله در ارتباط با مدیریت…

 • پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS)

  پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS) دریافت پرسشنامه نشانه های مرضی نشانگان پیش از قاعدگی (PMS) دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 14 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 5 پرسشنامه نشانه‌های مرضی نشانگان پیش از…

 • تحقیق درباره گردشگری به صورت ورد

  تحقیق درباره گردشگری به صورت ورد دریافت تحقیق درباره گردشگری به صورت ورد دسته: باستان شناسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 40 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 14 تحقیق درباره گردشگری به صورت ورد قیمت فایل فقط 4,400 تومان…

 • پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت

  پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت دریافت پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت دسته: پزشکی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 52 دانلود پاورپوینت اختلال آب و الکترولیت بررسی اختلال آب و الکترولیت پاورپوینت جامع و…

 • تحقیق بررسی ساختمان های اسکلت فلزی

  تحقیق بررسی ساختمان های اسکلت فلزی دریافت تحقیق بررسی ساختمان های اسکلت فلزی مقاله بررسی ساختمانهای با اسکلت فلزی دسته بندی آزمون ارشد بازدید ها 217 فرمت فایل doc حجم فایل 8.345 مگا بایت تعداد صفحات فایل 58 14,300 تومان…

 • پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک

  پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک دریافت پاورپوینت بررسی سقف کرومیت تیرچه بلوک دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 1153 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 57 پاورپوینت سقف کرومیت تیرچه بلوک در 57 اسلاید زیبا و قابل ویرایش…

 • تحقیق بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی

  تحقیق بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی دریافت تحقیق بررسی ارتباط استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرسنل پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی تحقیق حاضر در 102 صفحه برای دانشجویان کارشناسی مدیریت و علوم…

 • مجموعه کامل هندبوک های مکانیک به زبان انگلیسی

  مجموعه کامل هندبوک های مکانیک به زبان انگلیسی دریافت مجموعه کامل هندبوک های مکانیک به زبان انگلیسی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 77404 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 936 مجموعه کامل هندبوک های مکانیک به زبان انگلیسی…

 • جزوه کامل فیزیک یازدهم + نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی (رشته ریاضی فیزیک 237 صفحه)

  جزوه کامل فیزیک یازدهم + نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی (رشته ریاضی فیزیک 237 صفحه) دریافت جزوه کامل فیزیک یازدهم + نمونه سوالات طبقه بندی شده امتحانات نهایی (رشته ریاضی فیزیک 237 صفحه) دسته: فیزیک بازدید: 2 بارفرمت…

 • پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ

  پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ دریافت پرسشنامه هیجان تحصیل AEQ دسته: پرسشنامه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 6 پرسشنامه هیجان تحصیل((AEQ قیمت فایل فقط 7,700 تومان پرسشنامه هیجان تحصیل((AEQ روایی:دارد پایایی:دارد نمره گذاری وتفسیر…

 • پاورپوینت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در ایران

  پاورپوینت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در ایران دریافت پاورپوینت تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی در ایران دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 729 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت با موضوع تأمین…

 • مدیریت رستوران در C#

  مدیریت رستوران در C# دریافت مدیریت رستوران در C# دسته: سی شارپ #C بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2976 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 8 پروژه مدیریت رستوران به زبان سی شارپ و پایگاه داده sql server پیاده سازی…

 • طرح کارت ویزیت دنداپزشک

  طرح کارت ویزیت دنداپزشک دریافت طرح کارت ویزیت دنداپزشک دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 781 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 کارت ویزیت لایه باز دندانپزشک ویزیت کارت جراح دندان کارت ویزیت…

 • مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی

  مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی دریافت مسئولیت سازمان‌های بین‌المللی در محاکم بین‌المللی بموجب شخصیت بین المللی و سند تاسیس، سازمانهای بین المللی تکالیفی را بر عهده دارند دیوان بین المللی دادگستری در سال 1949 بطور ضمنی مسئولیت سازمانهای بین…

 • پاورپوینت دولت الکترونیک

  پاورپوینت دولت الکترونیک دریافت پاورپوینت دولت الکترونیک دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2251 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 دانلود پاورپوینت دولت الکترونیک در حجم 39 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل شامل تعریف دولت الکترونیک،…

 • تحقیق و تحقیق کامل در مورد حس پرستش و فطرت انسان

  تحقیق و تحقیق کامل در مورد حس پرستش و فطرت انسان دریافت تحقیق و تحقیق کامل در مورد حس پرستش و فطرت انسان حس پرستش و فطرت انسانمحتویات بصورت ووورد و قابل ویرایشحس پرستش و فطرت انسانخداوند در كلام مجیدش…

 • دانلود مقاله راه آهن

  دانلود مقاله راه آهن دریافت دانلود مقاله راه آهن دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 28 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 42 1) پروژه در خطه كردن راه آهن تهران تبریز توسط مشاورین انگلیسی 2) پروژه…

 • بررسی تحقیق چه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر و درنتیجه، ارائ

  بررسی تحقیق چه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر و درنتیجه، ارائ دریافت بررسی تحقیق چه ابزارها و عواملی باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر و درنتیجه، ارائ بررسی تحقیق چه ابزارها و…

 • مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع

  مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع دریافت مبانی نظری تبلیغات و کانال توزیع دسته: بازاریابی و امور مالی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 55 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مبانی نظری وپیشینه تبلیغات و کانال توزیع قیمت فایل…

 • پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان تقی زاده 1391

  پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان تقی زاده 1391 دریافت پرسشنامه (همدلی – بهر و تحلیل ) کودکان تقی زاده 1391 این پرسشنامه دارای ۱۱ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان همدلی در کودکان می باشد دسته…

 • پاورپوینت فوق العاده ی بررسی برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها ( 70 اسلاید )

  پاورپوینت فوق العاده ی بررسی برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها ( 70 اسلاید ) دریافت پاورپوینت فوق العاده ی بررسی برنامه ریزی استراتژیک مراحل و متدها ( 70 اسلاید ) دوستان عزیز این مجموعه در زمینه ی بررسی برنامه…

 • تحقیق کارآفرینی تولید کاغذ

  تحقیق کارآفرینی تولید کاغذ دریافت تحقیق کارآفرینی تولید کاغذ تحقیق کارآفرینی تولید کاغذ در 36 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf) دسته بندی طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید ها 22 فرمت فایل doc حجم فایل 578 کیلو بایت تعداد صفحات…