بررسی تکنیکهای مدل سازی

بررسی تکنیکهای مدل سازی

دریافت

بررسی تکنیکهای مدل سازی دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 196 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 30 در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد)معیاری است كه با آن می توان نوع جریان را به دست آورد بعدها، آزمایش ها نشان دادند كه عدد رینولدز پارامتری كلیدی برای دیگر حالت های جریان نیز می‌باشد از این‌رو، به طور كلی، داریم قیمت فایل فقط 16,500 تومان = نیروی چسبندگی = نیروی فشاری = نیروی گرانش = نیروی كشش سطحی = نیروی تراكم پذیری نیروهای اینرسی در اكثر مسائل مكانیك سیالات مهم هستند. نسبت نیروی اینرسی به هر یك از نیروهای دیگر فهرست شده در بالا، پنج گروه بی‌بعد اصلی در مكانیك سیالات را تشكیل می دهد. در دهه 1880، اسبرن رینولدز، مهندس انگلیسی، گذار بین جریان لایه ای، و جریان متلاطم را در یك لوله مطالعه كرد. او كشف كرد كه پارامتر زیر (كه بعداً به نام او خوانده شد) معیاری است كه با آن می توان نوع جریان را به دست آورد. بعدها، آزمایش ها نشان دادند كه عدد رینولدز پارامتری كلیدی برای دیگر حالت های جریان نیز می‌باشد. از این‌رو، به طور كلی، داریم: كه در آن L طول مشخصه توصیفی هندسه میدان جریان است. عدد رینولدز عبارت است از نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای چسبندگی. جریان با عدد رینولدز “بزرگ” معمولاً متلاطم است. جریانی كه در آن نیروهای اینرسی در مقایسه با نیروهای چسبندگی “كوچك” هستند به طور مشخصه جریان لایه ای است. در آیرودینامیك و آزمون های مدل، بهتر است داده های فشار را به شكل بی‌بعد نشان داد. نسبت زیر: تشكیل داده می شود، كه در آن  فشار محلی منهای فشار جریان آزاد است،  و V خواص جریان آزاد هستند. این نسبت به نام لئونارد اویلر، ریاضیدان سوئیسی كه اكثر كارهای تحلیلی اولیه را در مكانیك سیالات انجام داد، خوانده می شود. اویلر اولین كسی است كه نقش فشار را در حالت سیال تشخیص داد؛ عدد اویلر عبارت است از نسبت نیروهای فشاری به نیروهای اینرسی. (ضریب  در مخرج وارد می‌شود تا فشار دینامیكی را بدهد). عدد اویلر را اغلب ضریب فشار، Cp، می نامند. در مطالعه پدیده حفره‌زایی، اختلاف فشار  به صورت  گرفته می‌شود، كه در آن  شرایط جریان مایع هستند. و  فشار بخار در دمای آزمایش است. پارامترهای بعد زیر را عدد حفره زایی می نامند، ویلیام فرود یك آرشیتكت دریایی انگلیسی بود. همراه با پسرش، رابرت ادموند فرود، كشف كرد كه پارامتر زیر برای جریان ها با تاثیرات سطح آزاد مهم است. با مجذور كردن عدد فرود داریم: كه می توان آن را به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای گرانشی تفسیر كرد. طول، L، طول مشخصه توصیفی میدان جریان است. در حالت جریان در كانال باز، طول مشخصه عمق آب است؛ اعداد فرود كم تر از واحد نشان می دهد كه جریان زیر بحرانی است و مقادیر بزرگ تر از واحد نشان می دهد كه جریان فوق بحرانی است. عدد و بر عبارت است از نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای كشش سطحی. آن را می توان چنین نوشت: در دهه 1870، فیزیكدان استرالیایی ارنست ماخ پارامتر زیر را دكرد: كه در آن V سرعت جریان و c سرعت صوت محلی است. تحلیل و آزمایش نشان می‌دهد كه عدد ماخ پارامتری كلیدی است، تاثیرات تراكم ناپذیری را در یك جریان مشخص می كند. عدد ماخ را می توان چنین نوشت:      یا    آن را به عنوان نسبت نیروهای اینرسی به نیروهای ناشی از تراكم پذیری می توان تفسیر كرد. برای جریان كاملاً تراكم ناپذیر (در عرضی شرایط حتی مایعات كاملاً تراكم ناپذیر هستند)، . بنابراین M=0. 5- تشابه جریان و مطالعه های مدل برای اینكه آزمون مدل مفید باشد باید داده هایی را بدهد كه بتوان آنها را مقیاس بندی كرد و نیروها، و گشتاورها و بارهای دینامیكی موثر بر نمونه اصلی با اندازه كامل را به دست آورد. چه شرایطی باید برقرار باشد تا بین جریان مدل و جریان نمونه اصلی تشابه وجود داشته باشد؟ شاید بدیهی ترین شرط این است كه مدل و نمونه اصلی باید به دور هندسی متشابه باشند. تشابه هندسی ایجاب می كند كه مدل و نمونه اصلی دارای شكل یكسان باشند، و تمام ابعاد خطی مدل با تقریب مقیاس ثابتی به ابعاد متناظر نمونه اصلی ارتباط داده شوند. شرط دوم این است كه جریان مدل و جریان نمونه اصلی باید به طور سینماتیكی متشابه باشند. دو جریان وقتی به طور سینماتیكی متشابه هستند كه سرعت ها در نقاط متناظر هم جهت باشند و مقدار آنها با یك ضریب مقیاس ثابت به هم ارتباط داده شوند. از این رو دو جریان كه به طور سینماتیكی متشابه هستند دارای نقش های خط جریانی نیز هستند كه با ضریب مقیاس ثابت به هم مربوط می شوند. از آنجا كه مرزها خطوط جریان احاطه كننده تشكیل می دهند، جریان هایی كه به طور سینماتیكی متشابه هستند باید به طور هندسی متشابه باشند. اصولاً، تشابه سینماتیكی ایجاب می كند كه برای به دست آوردن داده های بازدارندگی موثر بر یك جسم، از تونل باد با مقطع عرضی نامحدود استفاده شود تا عملكرد در یك میدان جریان محدود به درستی مدل بندی شود. در عمل، این محدودیت را به طور قابل توجه می توان تعدیل كرد، و از وسیله ای با اندازه منطقی استفاده كرد. تشابه سینماتیكی ایجاب می كند كه نوع جریان مدل و نوع جریان نمونه اصلی با هم یكسان باشند. اگر آثار تراكم ناپذیری یا حفره زایی، كه نقش های جریان را به طور كیفی می توانند تغییر دهند، در جریان نمونه اصلی وجود نداشته باشند، در جریان مدل از وجود آنها باید جلوگیری كرد. وقتی توزیع نیروها در دو جریان به صورتی باشد كه در تمام نقاط متناظر، انواع نیروهای همسان با هم موازی باشند و مقدار آنها با ضریب مقیاس ثابت به هم مربوط شود، جریان ها به طور دینامیكی متشابه هستند. شرایط تشابه دینامیكی بسیار محدود است: دو جریان باید هر دو تشابه هندسی و سینماتیكی را داشته باشند تا به طور دینامیكی متشابه باشند. برای در نظر گرفتن شرایط لازم برای تشابه دینامیكی كامل، تمام نیروهایی كه در جریان مهم هستند باید در نظر گرفته شوند. از این رو، تاثیرات نیروهای چسبندگی، نیروهای فشاری، نیروهای كشش سطحی و غیره، باید در نظر گرفته شود. شرایط آزمون باید طوری در نظر گرفته شود كه تمام نیروهای مهم میان جریان های مدل و نمونه اصلی با ضریب مقیاس یكسان به هم ارتباط داده شود. وقتی تشابه دینامیكی وجود دارد، داده های اندازه گیری شده در یك جریان مدل را می توان به طور كمی به شرایط جریان نمونه اصلی ارتباط داد. در این صورت، شرایطی كه تشابه دینامیكی بین جریان های مدل اصلی را برقرار می كنند چه هستند؟ برای یافتن گروه های بی‌بعد حاكم در یك پدیده جریان، از نظریه پی بوكینگهام می‌توان استفاده كرد؛ برای یافتن تشابه دینامیكی بین جریان های به طور هندسی متشابه، باید تمام این گروه های بی‌بعد به غیر از یكی را همانند قرار داد. مثلاً در بررسی نیروی بازدارندگی موثر بر یك كره در مثال 1، با رابطه زیر شروع می كنیم: نظریه پی بوكینگهام رابطه تابعی زیر را می دهد در قسمت 4 نشان دادیم كه پارامترهای بی‌بعد را به صورت نسبت نیروها می توان تفسیر كرد. از این رو، در بررسی جریان مدل و جریان نمونه اصلی پیرامون یك كره (جریان ها به طور هندسی متشابه هستند)، جریان ها به طور دینامیكی متشابه هستند اگر به علاوه، اگر در این صورت و نتایج حاصل از مطالعه مدل را برای پیش بینی بازدارنگی موثر بر نمونه اصلی با اندازه كامل می توان به كار برد. نیروی واقعی كه سیال بر جسم وارد می كند در هر حالت یكسان نیست، اما مقدار بی‌بعد آن یكسان است. در صورت لزوم، می توان دو آزمایش را با استفاده از سیالات متفاوت انجام داد تا اعداد رینولدز با هم برابر شوند. مطابق مثال 4، برای سهولت آزمایش می توان داده های آزمون را در یك تونل باد در هوا اندازه گیری كرد و از نتایج برای پیش بینی نیروی بازدارندگی در آب استفاده كرد. مثال 4 تشابه: نیروی بازدارندگی مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی. بازدارندگی مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی قرار است از روی داده های آزمون در تونل باد تعیین شود. نمونه اصلی، كره ای به قطر mm300، باید با سرعت 5نات (مایل دریایی در ساعت، و یك مایل معادل 1852 متر است) در آب دریای  حركت كند. مدل به قطر mm150 است. سرعت لازم را برای آزمایش در هوا بیابید. اگر بازدارندگی مدل در شرایط آزمایش 24.8N باشد، بازدارندگی موثر بر نمونه اصلی را تخمین بزنید. تحلیل مثال 4 داده: مبدل یك وسیله كاشف زیر دریایی قرار است در تونل باد آزمایش شود. خواسته: (الف)          (ب) حل: از آنجا كه نمونه اصلی در آب عمل می كند و آزمایش مدل قرار است در هوا انجام شود، فقط اگر تاثیرات حفره زایی در جریان نمونه اصلی و تاثیرات تراكم ناپذیری در آزمایش مدل وجود نداشته باشد، نتایج مفیدی به دست می آید. در این شرایط و آزمایش را باید در انجام داد تا تشابه دینامیكی برقرار شود. برای آب دریا در ،  و . در شرایط نمونه اصلی، شرایط آزمایش مدل باید طوری باشد كه این عدد رینولدز را برقرار كند. از این رو برای هوا در شرایط استاندارد،  و  تونل باد باید در شرایط زیر عمل كند: این سرعت آنقدر كم است كه بتوان از تاثیرات تراكم ناپذیری صرف نظر كرد. در این شرایط آزمایش، جریان مدل و جریان نمونه اصلی به طور دینامیكی متشابه هستند. از این رو، اگر انتظار حفره زایی برود- اگر مبدل خورشیدی در سرعت زیاد نزدیك سطح آزاد آب دریا عمل می كرد- در این صورت از روی آزمایش مدل در هوا نمی توانستیم نتایج مفیدی به دست آوریم. این‌مساله محاسبه مقادیر نمونه اصلی را از روی داده های آزمایش نشان می‌دهد. 5-1- تشابه غیر كامل نشان داده ایم كه برای یافتن تشابه كامل دینامیكی بین جریان های به طور هندسی متشابه باید تمام گروه های بی‌بعد مهم به جز یكی همانند باشند. در حالت ساده مثال 4، همانند ساختن عدد رینولدز بین مدل و نمونه اصلی، تشابه دینامیكی را بین جریان ها برقرار می كرد. با آزمایش در هوا می توانستیم عدد رینولدز را دقیقاً همانند كنیم (در این حالت، با آزمایش در تونل آب نیز می‌توانستیم این كار را انجام دهیم). نیروی بازدارندگی موثر بر كره در واقع به طبیعت جریان در لایه مرزی بستگی دارد. بنابراین، تشابه هندسی ایجاب می كند كه زبری نسبی سطح مدل و نمونه اصلی یكسان باشند. این معنی می دهد كه زبری نسبی نیز پارامتری است كه باید بین حالت های مدل و نمونه اصلی همانند باشد. اگر فرض كنیم كه مدل با دقت ساخته شده است، مقادیر اندازه گیری شده بازدارندگی از روی آزمایش های مدل را می توان مقیاس بندی كرد و بازدارندگی را در شرایط عمل اصلی به دست آورد. در اغلب مطالعه های مدل، به دست آوردن تشابه دینامیكی مستلزم این است كه چند گروه بی‌بعد همانند باشند. در بعضی حالت ها، تشابه دینامیكی كامل بین مدل و نمونه اصلی انجام پذیر نیست. نمونه ای از چنین حالتی، تعیین نیروی بازدارندگی (مقاومت) موثر بر یك كشتی سطحی است. مقاومت موثر بر یك كشتی سطحی از اصطكاك جداری موثر بر بدنه (نیروهای چسبنده) از مقاومت موج سطحی (نیروهای گرانشی) ناشی می شود. تشابه كامل دینامیكی ایجاب می كند كه اعداد رینولدز و فرود، هر دو، بین مدل و نمونه اصلی همانند باشند. به طور كلی نمی توان مقاومت موج را به طور تحلیلی پیش بینی كرد، بنابراین باید آن را مدل بندی كرد. این موضوع ایجاب می كند: برای همانند بودن اعداد فرود بین مدل و نمونه اصلی باید نسبت سرعت زیر را داشته باشیم: نقش های موج سطحی به طور دینامیكی متشابه باشند. برای هر مقیاس طول مدل، همانند ساختن اعداد فرود نسبت سرعت را می دهد. فقط چسبندگی سینماتیكی را می توان تغییر داد اعداد رینولد همانند شوند. از این رو رابطه شرایط زیر را می دهد از نسبت سرعتی كه از روی همانندی اعداد رینولدز به دست آمده استفاده كنیم، تساوی اعداد رینولدز نسبت چسبندگی سینماتیكی زیر را می دهد  مساوی  (یك مقیاس طول نمونه ای برای آزمایش های طول كشتی) باشد، در این صورت  باید  باشد. شكل 3 نشان می دهد كه جیوه تنها مایعی است كه چسبندگی سینماتیكی آن از چسبندگی سینماتیكی آب كم تر است. ولی، چسبندگی سینماتیكی جیوه فقط در حدود یك دهم چسبندگی سینماتیكی آب است. بنابراین نسبت چسبندگی سینماتیكی لازم همانندی اعداد رینولدز را نمی توان به دست آورد. آب تنها سیال عملی برای آزمایش های مدل برای جریان با سطح آزاد است بنابراین، برای به دست آوردن تشابه كامل دینامیكی نمونه اصلی را آزمایش كرد. ولی، حتی اگر نتوان به تشابه كامل سینماتیكی دست یافت، مطالعه های مدل اطلاعات مفیدی می‌دهد. شكل 1 داده های مربوط به آزمایش مدل یك كشتی با مقیاس 8 : 1 را نشان می دهد كه در آزمایشگاه هیدرودینامیكی آكادمی دریایی آمریكا انجام شده است. در نمودار، داده‌های ضریب مقاومت برحسب عدد فرود نشان داده شده است. نقاط چهارگوش از روی مقادیر مقاومت كل اندازه گیری شده در آزمایش محاسبه شده اند. داده ها از: U.S.Naval Academy Hydromechanics Laboratory, Courtesy of Professor Bruce Johnson با استفاده از روش زیر، مقاومت كشتی با مقیاس كامل را زا روی نتایج آزمایش مدل اصلی می توان محاسبه كرد. نقش موج های سطحی، و از این رو مقاومت موج، بین مدل و نمونه اصلی در اعداد فرود متناظر تطبیق داده می شود. مقاومت موج مدل به صورت تفاضل بین بازدارندگی كل و بازدارندگی اصطكاك تخمینی محاسبه می شود. (ضریب های مقاومت تخمینی موج برای مدل به صورت دایره رسم شده اند). با استفاده از مقیاس بندی فرود، ضریب های مقاومت موج را در مدل و نمونه اصلی مساوی هم قرار می دهیم و مقاومت موج نمونه اصلی را حساب می كنیم. در شكل 7-2 نقاط دایره ای برای نمونه اصلی با ضریب های مدل در اعداد رینولدز متناظر همسان هستند. ضریب های بازدارندگی اصطكاك جداری كه برای نمونه اصلی به طور تحلیلی حساب می شود، و در شكل 7-2 با لوزی نشان داده شده است، با ضریب‌های بازدارندگی موج جمع می شود و ضریب های بازدارندگی كل نمونه اصلی را می دهد. از آنجا كه در آزمایش های مدل كشتی های سطحی نمی توان عدد رینولدز را ]میان مدل و نمونه اصلی[ همانند كرد، رفتار لایه مرزی برای مدل و نمونه اصلی یكسان نیست. عدد رینولدز مدل فقط  برابر مقدار عدد رینولدز نمونه است، از این رو گسترش جریان لایه ای در لایه مرزی روی مدل، با همان نسبت، خیلی زیاد است. در روش گفته شده این طور فرض می شود كه رفتار لایه مرزی را می توان مقیاس بندی كرد. برای انجام این كار، لایه مرزی مدل “تحریك” می شود تا در مكانی متناظر با رفتار كشتی اصلی، متلاطم شود. در شكل 7-1، گل میخ هایی كه برای تحریك كردن لایه مرزی در نتایج آزمون مدل به كار رفتند نشان داده شده است. داده‌ها از روی: U.S.Naval Academy Hydromechanics Laboratory, Courtesy of Professor Bruce Johnson گاهی اوقات ضرایب نمونه اصلی كه از روی داده های آزمایش مدل حساب می‌شود، تصحیح می شوند. این تصحیح، زبری، تموج و ناهمواری ها را كه مسلماً در نمونه اصلی بارزتر از مدل هستند در نظر می گیرد. مقایسه بین داده های حاصل از آزمایش‌های مدل و اندازه گیری های انجام شده در نمونه با مقیاس كامل نشان می‌دهد كه دقت كلی باید در محدوده  درصد باشد. برای مدل بندی رودخانه ها و بندرگاه ها، عدد فرود پارامتری مهم است. در این شرایط، به دست آوردن تشابه كامل عملی نیست. با استفاده از یك مقیاس مدل منطقی می‌توان از عمق های آب بسیار كوچك استفاده كرد. تاثیرات نسبی نیروهای چسبنده و نیروی كشش سطحی در جریان مدل بسیار بیش تر از جریان در نمونه اصلی است. در نتیجه، از مقیاس های طول متفاوت در جهت های عمودی و افقی استفاده می شود. با استفاده از اجزای زبری مصنوعی، نیروهای چسبنده در جریان مدل عمیق تر افزایش می‌یابد. قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : مدلسازی , سینماتیكی , دینامیكی

 • پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی

  پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی دریافت پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 114 فرمت فایل docx حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 2 8,030 تومان پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی مشخصات « پرسشنامه خودکارآمدی هیجانی »…

 • مقاله دریچه گاز الكترونیكی دو حالته برای كمک به سیستم

  مقاله دریچه گاز الكترونیكی دو حالته برای كمک به سیستم دریافت مقاله دریچه گاز الكترونیكی دو حالته برای كمک به سیستم به طور معمول سیستم دریچه گاز الكترونیكی برای تحقیق و توسعه در سیستم خودرو ها با راننده كمكی مانند…

 • مسجد جامع اصفهان 18 ص

  مسجد جامع اصفهان 18 ص دریافت مسجد جامع اصفهان 18 ص دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 1168 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 18 مسجد جامع اصفهان 18 ص قیمت فایل فقط 7,700 تومان تحقیق در مورد مسجد…

 • پاورپوینت کشاورزی با عنوان علف هرز گندم

  پاورپوینت کشاورزی با عنوان علف هرز گندم دریافت پاورپوینت کشاورزی با عنوان علف هرز گندم پاورپوینت کشاورزی و گیاهشناسی با عنوان علف هرز گندم در 46 صفحه و شامل توضیحات جامعی پیرامون این موضوع می باشد دسته بندی کشاورزی بازدید…

 • مبانی نظری سرمایه فکری،مدیریت دانش،زنجیره ارزش،آشفتگی مالی

  مبانی نظری سرمایه فکری،مدیریت دانش،زنجیره ارزش،آشفتگی مالی دریافت مبانی نظری سرمایه فکری،مدیریت دانش،زنجیره ارزش،آشفتگی مالی مبانی نظری سرمایه فکری،مدیریت دانش،زنجیره ارزش،آشفتگی مالی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 23 فرمت فایل docx حجم فایل 248 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • نگرشی بر سیستمهای تهویه و کاربرد تهویه فشار مثبت در اطفاء حریق

  نگرشی بر سیستمهای تهویه و کاربرد تهویه فشار مثبت در اطفاء حریق دریافت نگرشی بر سیستمهای تهویه و کاربرد تهویه فشار مثبت در اطفاء حریق دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 76…

 • طرح لایه باز آگهی ترحیم پدر psd (اعلامیه ترحیم پدر)

  طرح لایه باز آگهی ترحیم پدر psd (اعلامیه ترحیم پدر) دریافت طرح لایه باز آگهی ترحیم پدر psd (اعلامیه ترحیم پدر) دسته: فایل های لایه باز و PSD بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 4934 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • پاورپوینت باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز

  پاورپوینت باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز دریافت پاورپوینت باغ های صخره ای و کاربرد آن در فضای سبز تحقیق معماری منظر ، باغهای صخره‌ای و كاربرد آن در فضای سبز 47 اسلاید بخش هایی از…

 • دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی

  دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی دریافت دانلود پاورپوینت ویژگی های کشورهای درحال توسعه و دور باطل عقب ماندگی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 2213 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24…

 • كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی

  كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی دریافت كاربرد میكروارگانیزم‌ها در تهیه مواد لبنی شیرامولوسیون پیچیده‌ای از پروتئین، چربی، قند و مواد معدنی است شیرگاو تقریباً 87% آب، 53% پروتئین، 53% چربی و 5% لاكتوز دارد كه البته در صد آب…

 • قاچاق کالا

  قاچاق کالا دریافت قاچاق کالا قاچاق دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل می‌شود تولید بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح، بازرگانی بدون ثبت در دفاتر رسمی یا پنهان كردن این نوع معاملات از چشم ماموران مالیاتی داخلی و گمركی، عرضه…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری

  پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری دریافت پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری دسته: برق و الکترونیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 256 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری در…

 • تحقیق پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا

  تحقیق پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا دریافت تحقیق پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا تحقیق پایانی بررسی مبانی اقتصاد روستا دسته بندی اقتصاد بازدید ها 125 فرمت فایل doc حجم فایل 6.069 مگا بایت تعداد صفحات فایل 500 68,200 تومان فهرست…

 • پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی

  پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی دریافت پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی دسته: پاورپوینت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 51 دانلود پاورپوینت بیماریهای ناشی از عوامل فیزیکی بررسی بیماریهای ناشی از عوامل…

 • پاورپوینت اعتیاد به اینترنت

  پاورپوینت اعتیاد به اینترنت دریافت پاورپوینت اعتیاد به اینترنت پاورپوینت اعتیاد به اینترنت در 12 اسلاید دسته بندی علوم اجتماعی بازدید ها 213 فرمت فایل pptx حجم فایل 1.428 مگا بایت تعداد صفحات فایل 12 8,800 تومان در این پاورپوینت…

 • خبر در اصول روابط عمومی

  خبر در اصول روابط عمومی دریافت خبر در اصول روابط عمومی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 25 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 خبر چسیت؟ پرسشی كوتاه كه پاسخ جویی برای آن بخش وسیعی از ادبیات روزنامه…

 • آزمون شخصیت نوع A و B

  آزمون شخصیت نوع A و B دریافت آزمون شخصیت نوع A و B دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 2655 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 آزمون شخصیت نوع A و B قیمت فایل فقط…

 • پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی

  پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی دریافت پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 461 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 59 عنوان دانلود پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)…

 • حقوق بین الملل خصوصی

  حقوق بین الملل خصوصی دریافت حقوق بین الملل خصوصی دسته: حقوق بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 37 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 قبل از ورود به بحث حقوق بین الملل خصوص باید به كنكاش در آن پرداخته و…

 • مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های كامپیوتر روانشناسی و معماری

  مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های كامپیوتر روانشناسی و معماری دریافت مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های كامپیوتر روانشناسی و معماری موضوع تحقیق حاضر عبارت است از مقایسه تفاوت ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان پسر رشته‌های كامپیوتر، روانشناسی، معماری فرض…

 • گزارش كارآموزی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک در كارخانه آجر سفال توحید

  گزارش كارآموزی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک در كارخانه آجر سفال توحید دریافت گزارش كارآموزی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک در كارخانه آجر سفال توحید دسته: گزارش کارآموزی و کارورزی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 44…

 • مبانی نظری و پیشینه رابطه شایستگی ‌های عاطفی - اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی

  مبانی نظری و پیشینه رابطه شایستگی ‌های عاطفی - اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دریافت مبانی نظری و پیشینه رابطه شایستگی ‌های عاطفی - اجتماعی مدیران و رفتار شهروندی سازمانی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل:…

 • دستگاه گوارش

  دستگاه گوارش دریافت دستگاه گوارش دستگاه گوارش که عمل هضم و جذب غذاها را به عهده دارد از ۲ قسمت تشکیل شده است ، لوله گوارش که شامل دهان – مری – معده – روده باریک و مخرج است و…

 • مقاله تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره ی پیزوالکتریکی با استفاده از روش مندلسون

  مقاله تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره ی پیزوالکتریکی با استفاده از روش مندلسون دریافت مقاله تاثیر خزش وابسته به زمان در رفتار الکترو ترمو مکانیکی کره ی پیزوالکتریکی با استفاده از روش مندلسون تاثیر…

 • امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر

  امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر دریافت امنیت و قابلیت اعتماد در سیستم های نظیر به نظیر دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مسئله امنیت…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت)

  دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دریافت دانلود پاورپوینت مدیریت حقوق و دستمزد (فصل یازدهم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت) دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 159 کیلوبایت تعداد صفحات…

 • فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات

  فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات دریافت فصل دوم ادبیات نظری و پیشینه تحقیق سیاست های توسعه صادرات دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 1811 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 70 فصل دوم…

 • طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن

  طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن دریافت طرح توجیهی بهره برداری معدن سنگ آهن دسته: صنایع معدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pdf حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 13 خلاصه طرح موضوع طرح بهره برداری از معدن سنگ…

 • دانلود پاورپونت عقل یا عشق

  دانلود پاورپونت عقل یا عشق دریافت دانلود پاورپونت عقل یا عشق دانلود پاورپوینت عقل یا عشق دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 173 فرمت فایل pptx حجم فایل 6.514 مگا بایت تعداد صفحات فایل 14 11,000 تومان دانلود پاورپوینت عقل…

 • ویژوال بیسیک 2005 در زنگ تفریح

  ویژوال بیسیک 2005 در زنگ تفریح دریافت ویژوال بیسیک 2005 در زنگ تفریح ویژوال بیسیک 2005 در زنگ تفریح دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 163 فرمت فایل rar حجم فایل 5.456 مگا بایت تعداد صفحات فایل 385 31,900 تومان  …

 • پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید

  پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید دریافت پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید دسته: صنایع غذایی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 735 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 21 پاورپوینت سموم مواد غذایی 21 اسلاید قیمت فایل فقط 11,000 تومان…

 • پاورپوینت بررسی اهمیت انسان شناسی

  پاورپوینت بررسی اهمیت انسان شناسی دریافت پاورپوینت بررسی اهمیت انسان شناسی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 200 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 48 پاورپوینت بررسی اهمیت انسان شناسی در 48 اسلاید زیبا و قابل…

 • دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم

  دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم دریافت دانلود چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم دسته: معماری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 87 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 19 عوامل موثر در نما سازی ساختمانهای مدرن نحوه…

 • دانلود مقاله بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته

  دانلود مقاله بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی وابسته دریافت دانلود مقاله بررسی وضعیت و امكان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات كشاورزی و صنایع تبدیلی…

 • گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی

  گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی دریافت گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی دسته: جغرافیا بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 42 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 39 گزارش از ایستگاه هواشناسی اقدسیه و سازمان هواشناسی…