بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه

دریافت

بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه دسته: مکانیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 162 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 31 عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم ن قیمت فایل فقط 16,500 تومان مقدمه عنوان موتورهای دیزل كه به نام موتورهای اشتعال بر اثر فشار بالا نیز شناخته می شوند از نام دكتر رودلف دیزل اقتباس گشته كه در حدود سال 1893 در آلمان اختراع آن را به ثبت رسانید. این موتورها از نوع موتورهای احتراق داخلی محسوب می شوند زیرا اشتعال در داخل موتور انجام می شود. اساس این نوع موتور از نظر ساختمان و طراحی مشابه موتورهای بنزینی می باشد كه آن هم نوعی موتور احتراق داخلی بوده ولی اختلاف آنها در طریقة ورود سوخت به سیلندرهای موتور و شیوه وقوع احتراق می باشد. در موتورهای بنزینی ، سوخت با هوا مخلوط شده و وارد سیلندرها می شوند و اشتعال بر اثر یك جرقه الكتریكی توسط شمع ایجاد می گردد. در موتورهای دیزل سوخت به شكل پودر شده به درون سیلندرها تزریق شده و اشتعال در اثر درجه حرارت بالای داخل سیلندرها حاصل می شود. نام اشتعال بر اثر فشار بالا براساس عملكرد موتور انتخاب شده است. موتورهای دیزل بر مبنای نسبت فشار بالا طراحی شده اند كه در نتیجه فشار بالا درجه حرارت هوای فشرده شده داخل محفظه احتراق بالا می رود. درجه حرارت به قدر كافی بالا بوده تا پس از تزریق سوخت به داخل محفظه احتراق اشتعال رخ دهد. بنابراین می توان اینگونه نتیجه گرفت كه فشار سبب اشتعال خواهد شد به همین دلیل این نوع موتورها را اشتعال بر اثر فشار بالا نامیده اند. مراحل كار موتور : فعالیتهایی كه درون یك سیلندر موتور انجام می شود به مراحلی (كورس) تقسیم میشوند. عبارت كورس به معنای حركت پیستون می باشد. بالاترین موقعیت پیستون در سیلندر و یا به عبارت ساده تر نقطه فوقانی كورس پیستون را TDC یا نقطه مرگبالا و پایینترین موقعیت پیستون در سیلندر را نقطه مرگ پایین (BDC) می نامند. بنابراین یك كورس طی فاصله بین TDCبه BDC و یا بر عكس می باشد. میل لنگ از طریق شاتون با یك دور گردش كامل خود دو كورس پیستون را پدید می آورد و پیستون یكبار به نقطه مرگ بالا و یكبار به نقطه مرگ پایین می رسد. عملیات مشخصی در داخل یك موتور اتفاق می افتد كه باعث كاركرد موتور می شوند. این عملیات بصورت یك چرخه تكرار می شوند. بسته به نوع طراحی موتور، یك چرخه كامل شامل دو كورس (دوزمانه) و یا چهار كورس پیستون (چهارزمانه)هستند. انجام چرخه كامل دیزل نیاز به هوای فشرده شده در سیلندر ، تزریق سوخت، احتراق مخلوط سوخت و هوا، انبساط گازها جهت اعمال نیرو بر روی پیستون و نهایتاً تخلیه گازها از سیلندر دارد. در موتورهای چهار زمانه، هوا از طریق سوپاپ هوا وارد سیلندر شده و گازهای سوخته شده از راه سوپاپ دود كه در سرسیلندر تعبیه شده خارج میشوند. در موتورهای دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر وجود داردكه از طریق آنها هوا وارد سیلندر می شود. با حركت پیستون در داخل سیلندر این مجراها باز و بسته می شوند. گازهای خروجی نیز از طریق سوپاپهایی مانند موتورهای چهارزمانه خارج میشوند. چرخه چهار زمانه: موتور دیزل چهارزمانه با چرخه ای شامل چهاركورس پیستون دارد. مكش، تراكم، قدرت (احتراق) و تخلیه سوپاپهای هوا و دود بگونه ای تنظیم شده اند كه باز وبسته شدن آنها دقیقاً متناسب با حركت پیستون انجام شود. سوپاپها حركت خود را از میل سوپاپ می گیرند كه میل سوپاپ نیز نیروی محرك خود را از میل لنگ می گیرد. بدلیل سهولت درك متن زیر باز و بسته شدن سوپاپ ها در نقاط TDC و BDC در نظر گرفته می شود. در عمل آنها دقیقاً در نقاط مرگ و مرگ پایین باز یا بسته نمی شوند اما بگونه ای تنظیم شده اند كه كمی قبل یا بعد از این نقاط باز یا بسته شده تاهوای تازه بداخل سیلندر مكیده شده و گازهای سوخته شده بطور كامل از سیلندر رانده شوند. مراحل مختلف كار یك موتور دیزل چهار زمانه به شرح زیر می باشد. مكش هوا یا تنفس – كورس مكش هوا با باز شدن سوپاپ هوا و حركت پیستون به سمت پایین آغاز میشود. هوا از طریق سوپاپ هوا بداخل سیلندر مكیده می شود و در نقطه BDC محفظه سیلندر از هوای تازه پر شده است. تراكم – پس از رسیدن به نقطه BDC پیستون به سمت بالا حركت كرده و هوای مكیده شده به داخل سیلندر را متراكم می سازد. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. سوپاپ دود نیز بسته است،‌بنابراین محفظه سیلندر آب بندی شده و هیچ منفذی باز نیست. با بالا رفتن پیستون در اثر گردش میل لنگ، هوا متراكم می شود. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد هوا تقریباً به نسبت یك شانزدهم حجم اولیه فشرده شده است. متراكم شدن هوا در سیلندر نه تنها فشار آنرا افزایش می دهد بلكه حرارت آن نیز بالا می رود. اكنون هوا در محفظه كوچك بالای پیستون (محفظه احتراق) آنقدر داغ شده است كه می تواند سوخت دیزلی را كه از طریق انژكتور به این محفظه تزریق میشود، مشتعل سازد. قدرت – درست كمی قبل از رسیدن پیستون به TDC مقدار متناسبی سوخت دیزل از طریق انژكتور بداخل محفظه احتراق پاشیده می شود و احتراق صورت می گیرد. هوای داغ محفظه نه تنها یك مخلوط قابل احتراق رابا ذرات سوخت پاشیده شده تشكیل ‌ ‌ می‌دهد بلكه باعث مشتعل شدن آن نیز می گردد. احتراق یا اشتعال بسرعت اتفاق می افتد و فشار داخل سیلندر راافزایش می دهد. گازهای انبساط یافته در اثر احتراق در داخل سیلندر و بر روی سر پیستون نیرویی اعمال می كنند كه باعث رانش پیستون به سمت پایین میشود. این حركت از طریق شاتون به میل لنگ انتقال یافته و باعث چرخش آن و عملیات بعدی موتور می شود. در زمان احتراق هر دو سوپا بسته هستند اما در انتهای كورس سوپاپ دود باز می‌شود. تخلیه دود – در این زمان سوپاپ دود باز میشود، پیستون به سمت بالا حركت كرده و گازهای سوخته شده را از طریق مجرای سوپاپ دود به بیرون می راند. در این حالت سوپاپ هوا بسته است. وقتی پیستون به نقطه TDC می رسد سوپاپ دود بسته می‌شود. به این ترتیب چرخه چهار زمانه موتور كامل می شود. با ادامه كار موتور سوپاپ هوا مجدداً باز میشود و هوای تازه با شروع پایین رفتن پیستون بداخل سیلندر مكیده می شود و چرخه مكش تكرار می گردد. سوپاپ هوا درست قبل از بسته شدن كامل سوپاپ دود باز می گردد. این حالت قیچی كردن سوپاپها نامیده می شود. قیچی كردن سوپاپها باعث میشود گازهای سوخته شده بسرعت از سیلندر خارج شده و سیلندر تمیز گردد. همانطور كه قبلاً ذكر شد موتورهای دیزل بگونه ای طراحی شده اند كه نسبت تراكم در آنها بسیار می باشد و این نسبت تراكم باعث تولید فشار و حرارت بسیار زیادی می گردد تا جائیكه پس از پاشش سوخت در محفظه احتراق، حرارت موجود، مخلوط سوخت را مشتعل می سازد. یكی از قوانین اساسی علوم (قانون گازها) به این موضوع ارتباط پیدا می كند به این صورت كه بطور خلاصه افزایش فشار در یك سیلندر باعث افزایش دما می شود بنابراین حرارت هوا آنقدر بالا می رود كه موجب اشتعال می شود. موتور دیزل دو زمانه : موتور دیزل دو زمانه با دو كورس پیستون یك چرخه كامل خود را طی می كند: یك كورس بطرف بالا و یك كورس به طرف پایین. در موتورهای دیزل دو زمانه مجراهایی در دیواره سیلندر تعبیه شده اند كه حركت پیستون به بالا و پایین سبب بسته و باز شدن آنها میشود. این مجراها بعنوان مجاری هوا و دود طراحی شده اند. در موتورهای دیزل معمولاً هم از مجرا و هم از سوپاپ (مجرا برای ورود هوا و سوپاپ برای خروج دود از سیلندر ) استفاده میشود. این موتورها به یك پمپ باد یا دمنده مجهز شده اند كه هوا را با فشار اندكی از فشار دود خروجی سیلندر به داخل آن می دمد. این پمپ نه تنها سیلندر را از هوای تازه كاملاً پر می كند بلكه به خروج سریعتر و بهتر گازهای سوخته پس از احتراق كمك می كند و این به تمیز شدن محفظه سیلندر از دود و گازهای سوخته شده اشاره دارد. عملیات كار موتور دو زمانه به شرح زیر است: (a) پیستون در نقطه BDC است.هوا بوسیله پمپ دمنده و از طریق مجراهای ورود هوا در دیواره سیلندر به داخل دمیده میشود این عمل باعث پر شدن محفظه سیلندر از هوای تازه و خارج شدن گازهای سوخته از طریق سوپاپ دود در سیلندر خواهد شد كه در این زمان باز می باشد. (b) پیستون در این زمان رو به بالا حركت كرده و مجرای ورود هوا را می بندد تا ورود هوای دمیده شده توسط پمپ قطع گردد. حركت پیستون به سمت بالا ادامه می یابد و هوای محبوس در قسمت فوقانی پیستون به نسبت حدود یك شانزدهم حجم اولیه فشرده می شود. بنابراین حرارت هوای فشرده افزایش می یابد. (c) پیستون تقریباً در كورس تراكم به نقطه TDC رسیده است. سوخت پودر شده از طریق انژكتور به داخل اطاقك احتراق پاشیده می شود و بدلیل وجود حرارت بسیار زیاد در هوای متراكم این محفظه مشتعل می گردد. فشار حاصل از احتراق در كورس قدرت پیستون را به سمت پایین می راند. (d) پیستون تقریباً در كورس قدرت به نقطه BDC رسیده است. سوپاپ دود طوری تنظیم شده است كه درست قبل از BDC باز شود و اجازه دهد گازهای سوخته شده از سیلندر خارج شوند. همچنانكه میل لنگ به گردش خود ادامه می دهد پیستون به نقطه BDC می رسد و جلوی مجرای ورود هوا را باز می كند و مجدداً پمپ، هوای تازه را به داخل سیلندر می دمد و چرخه همانند قبل ادامه می یابد. با هر دور گردش میل لنگ یك چرخه كامل می شود. تخلیه دود  قیمت فایل فقط 16,500 تومان برچسب ها : بررسی تفاوت موتورهای دیزل دو زمانه و چهار زمانه , چرخه چهار زمانه , مراحل كار موتور

 • مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه

  مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه دریافت مقاله بررسی و مقایسه تاثیرات دو روش تمرین پلایومتریك و تمرینات با وزنه دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 52 کیلوبایت تعداد…

 • پاورپوینت آموزشی مرتب سازی به روش ادغام آرایه یا لیست ، Merge Sort ، به همراه تصاویر آموزشی

  پاورپوینت آموزشی مرتب سازی به روش ادغام آرایه یا لیست ، Merge Sort ، به همراه تصاویر آموزشی دریافت پاورپوینت آموزشی مرتب سازی به روش ادغام آرایه یا لیست ، Merge Sort ، به همراه تصاویر آموزشی فرمت فایل PPT…

 • مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری

  مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری دریافت مقاله بررسی روشهای ارزیابی بانك‌های داخلی از پروژه‌های سرمایه گذاری دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 90 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 46 مقاله بررسی روشهای…

 • ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz

  ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills and organizational citiz دریافت ترجمه تحقیق بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و رفتار شهروندی سازمانی مدیران Relationship between self-management skills…

 • مقاله تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی

  مقاله تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی دریافت مقاله تکنیکی برای ارزیابی بهبود قابلیت اطمینان حاصل از سیستم‌های ذخیره انرژی این مقاله یک مورد مطالعه برای یک ناحیه روتاسئی در مانیتوبا را بررسی کرده و…

 • مطالعه میزان مهارتهای مدیریتی (انسانی، ادراكی و فنی) مدیران دوره متوسطه

  مطالعه میزان مهارتهای مدیریتی (انسانی، ادراكی و فنی) مدیران دوره متوسطه دریافت مطالعه میزان مهارتهای مدیریتی (انسانی، ادراكی و فنی) مدیران دوره متوسطه دسته: مدیریت بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 11 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مدیریت آموزش…

 • چگونگی بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان

  چگونگی بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان دریافت چگونگی بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان دسته: آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 26 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22 چگونگی بهبود بخشیدن خط نوشتاری دانش آموزان قیمت فایل فقط…

 • مجموعه بینظیر و جامع صدها مقاله آشنایی با تمامی شبکه ها کامپیوتری

  مجموعه بینظیر و جامع صدها مقاله آشنایی با تمامی شبکه ها کامپیوتری دریافت مجموعه بینظیر و جامع صدها مقاله آشنایی با تمامی شبکه ها کامپیوتری این مجموعه نیز درباره تمامی مقالات درباره شبکه میباشد که از اشنایی با شبکه و…

 • بررسی ورشكستگی با رویكرد جرم شناختی

  بررسی ورشكستگی با رویكرد جرم شناختی دریافت بررسی ورشكستگی با رویكرد جرم شناختی ورشکستگى مرحله‌اى است که به حیات اقتصادى و تجارى تاجر یا شرکت ورشکسته خاتمه مى‌دهد به این جهت به آن مرگ اقتصادى هم گفته مى‌شود چرا که…

 • پاورپوینت کنترل فساد اداری

  پاورپوینت کنترل فساد اداری دریافت پاورپوینت کنترل فساد اداری دانلود پاورپوینت با عنوان کنترل فساد اداری در قالب ppt؛ قابل ویرایش و در حجم 20 اسلاید شامل کنترل فساد اداری در بخش دولتی، هشت بعد کلیدی برای تدوین راهبرد ملی…

 • مقاله آموزشی آشنایی با قاره اروپا

  مقاله آموزشی آشنایی با قاره اروپا دریافت مقاله آموزشی آشنایی با قاره اروپا اروپا قسمتی از پهنه سرزمین وسیعی است بنام « اوراسیا » كه آنرا قاره آسیا فرا گرفته و در منتهی الیه غربی بصورت شبه جزیره ای به…

 • کولهاس معمار

  کولهاس معمار دریافت کولهاس معمار دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 38 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 از باهاس تا کولهاس ( از مسیر لوکوربوزیه ) – شهاب کاتوزیان یکی از شخصیت های برجسته ی تحولات معماری…

 • مقاله تروجان های استاکس نت و خطرناکتر

  مقاله تروجان های استاکس نت و خطرناکتر دریافت مقاله تروجان های استاکس نت و خطرناکتر مقاله تروجان های استاکس نت و خطرناکتر دسته بندی کامپیوتر بازدید ها 182 فرمت فایل rar حجم فایل 2.577 مگا بایت تعداد صفحات فایل 16…

 • پاورپوینت تجزیه و تحلیل اسلم دانک در بسکتبال

  پاورپوینت تجزیه و تحلیل اسلم دانک در بسکتبال دریافت پاورپوینت تجزیه و تحلیل اسلم دانک در بسکتبال دسته: تربیت بدنی بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 17016 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 بسکتبال اسلم دانکعضلات درگیربازویی قدامی سوئز خاصره…

 • اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

  اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دریافت اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 116 فرمت فایل doc حجم فایل 22 کیلو بایت تعداد صفحات فایل…

 • مقاله اقتصاد مبتنی بر دانایی

  مقاله اقتصاد مبتنی بر دانایی دریافت مقاله اقتصاد مبتنی بر دانایی دسته: اقتصاد بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 9 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 9 مقاله اقتصاد مبتنی بر دانایی قیمت فایل فقط 7,700 تومان *مقاله اقتصاد مبتنی بر…

 • مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف

  مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف دریافت مقاله اصلاح و نوسازی ساختار تجارت داخلی بویژه در حیطه اصناف دسته: برنامه ریزی شهری بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 16 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 22…

 • تحقیق فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟

  تحقیق فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟ دریافت تحقیق فال سال 95 و ۲۰۱۶ میلادی : این سال برای شما چگونه خواهد بود؟ سال ۲۰۱۶ برای متولدین هر ماه چگونه خواهد بود؟…

 • مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد که منجر به شکستگی DNA اکسیداتیو می‌شود

  مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد که منجر به شکستگی DNA اکسیداتیو می‌شود دریافت مقاله آپوگوسیپولون، مشتق شده از گوسیپول، مس درون‌زاد در لنفوسیت‎های محیطی انسان را به حرکت درمی‌آورد…

 • گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان

  گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان دریافت گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان گزارش کارآموزی اداره آب و فاضلاب استان گلستان در 50 صفحه ورد قابل ویرایش دسته بندی کارآموزی بازدید ها 20 فرمت فایل doc…

 • پرسشنامه سرمایه اقتصادی

  پرسشنامه سرمایه اقتصادی دریافت پرسشنامه سرمایه اقتصادی پرسشنامه سرمایه اقتصادی دسته بندی علوم انسانی بازدید ها 99 فرمت فایل docx حجم فایل 8 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 1 9,900 تومان پرسشنامه سرمایه اقتصادی مشخصات « پرسشنامه سرمایه اقتصادی »…

 • دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری

  دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری دریافت دانلود پاورپوینت انقلاب صنعتی و تحول آن در معماری این پاورپوینت در 36 اسلاید می باشد خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است دسته بندی…

 • پاورپوینت پروژه نقد بنا

  پاورپوینت پروژه نقد بنا دریافت پاورپوینت پروژه نقد بنا دسته: عمران بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 4061 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 دانلود پاورپوینت پروژه نقد بنا ZERO COSMOLOGY قیمت فایل فقط 9,900 تومان دانلود پاورپوینت پروژه نقد…

 • مبانی نظری هراس اجتماعی

  مبانی نظری هراس اجتماعی دریافت مبانی نظری هراس اجتماعی دسته: علوم انسانی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 24 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 24 مبانی نظری هراس اجتماعی قیمت فایل فقط 20,900 تومان مبانی نظری هراس اجتماعی توضیحات: فصل…

 • دانلودفایل ورد Word تحقیق تولید پراکنده و انتخاب بهینه محل نصب آن

  دانلودفایل ورد Word تحقیق تولید پراکنده و انتخاب بهینه محل نصب آن دریافت دانلودفایل ورد Word تحقیق تولید پراکنده و انتخاب بهینه محل نصب آن عنوان تحقیق تولید پراکنده و انتخاب بهینه محل نصب آنتعداد صفحات ۱۱۶شرح مختصر تحقیق تحقیق…

 • مبانی نظری آشنایی با صنعت بیمه

  مبانی نظری آشنایی با صنعت بیمه دریافت مبانی نظری آشنایی با صنعت بیمه دسته: بیمه بازدید: 1 بارفرمت فایل: docx حجم فایل: 31 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 16 پیشینه ومبانی نظری پژوهش آشنایی با صنعت بیمه قیمت فایل فقط 29,700…

 • علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی

  علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی دریافت علل و عوامل بی انگیزگی مشمولان در اعزام به خدمت سربازی دسته: روانشناسی و علوم تربیتی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 121 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

 • دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران

  دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران دریافت دانلود بررسی روابط اجتماعی در ایران دسته: علوم اجتماعی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 56 بررسی روابط اجتماعی در ایران قیمت فایل فقط 14,300 تومان اكثر…

 • طرح تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص كودكان بین 4 الی 7 سال

  طرح تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص كودكان بین 4 الی 7 سال دریافت طرح تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص كودكان بین 4 الی 7 سال خلاصه اجرایی (مدیریتی) تأسیس آژانس مسافرتی مخصوص كودكان بین 4 الی 7 سال در جهت رسیدن به…

 • گیف تصویری خواص سیب

  گیف تصویری خواص سیب دریافت گیف تصویری خواص سیب دسته: وکتور بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 50 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 گیف تصویری خواص سیب قیمت فایل فقط 7,700 تومان گیف تصویری خواص سیب/با سلام و احترام…

 • پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر

  پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر دریافت پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر دسته: کامپیوتر و IT بازدید: 1 بارفرمت فایل: pptx حجم فایل: 165 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 29 پاورپوینت طرح توجیهی آموزشگاه کامپیوتر در 29 اسلاید قابل ویرایش با فرمت…

 • ساختمان ترانسفورماتور

  ساختمان ترانسفورماتور دریافت ساختمان ترانسفورماتور دسته: برق و الکترونیک بازدید: 1 بارفرمت فایل: zip حجم فایل: 3501 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 71 ساختمان ترانسفورماتور قیمت فایل فقط 7,700 تومان ساختمان ترانسفورماتور  قیمت فایل فقط 7,700 تومان برچسب ها : ساختمان…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو دریافت پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو دسته: خدماتی و آموزشی بازدید: 1 بارفرمت فایل: doc حجم فایل: 609 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 54 پروژه کارآفرینی کارگاه تولید مانتو در 54 صفحه ورد قابل ویرایش(جداول pdf)…

 • دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

  دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق دریافت دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق نوع فایل word (قابل ویرایش تعداد صفحات 126 صفحهچکیده اختلاس ، بر خلاف…

 • دانلود پاورپوینت خسارت موش ورامین به کشاورزی

  دانلود پاورپوینت خسارت موش ورامین به کشاورزی دریافت دانلود پاورپوینت خسارت موش ورامین به کشاورزی دسته: کشاورزی و زراعت بازدید: 1 بارفرمت فایل: ppt حجم فایل: 3591 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 27 موش ها خسارات فوق العاده و غیر قابل…